Jednostki UW i Spółki Spin-Off
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się

Lipo-Prep – preparat mikrobiologiczny do katalizowania rozkładu białek, tłuszczy (w tym osadów ściekowych) oraz trudno rozkładalnych związków organicznych

Kontakt w terminie: 48 godzin
quantity

Opis

Istotą wynalazku jest mikrobiologiczny preparat oraz technologia jego wykorzystania do utylizacji osadów ściekowych oaz biodegradacji związków organicznych w glebach. Preparat obejmuje znane i stabilne mieszaniny szczepów bakteryjnych charakteryzujące się podwyższonymi aktywnościami enzymatycznymi umożliwiające efektywną hydrolizę białek i tłuszczy (oraz innych substratów organicznych) zawartych m.in w osadach ściekowych. Wstępna biologiczna obróbka substratu ma na celu zwiększyć wydajność procesu biodegradacji i metanizacji. Kluczowym etapem limitującym powstawanie metanu w procesie fermentacji metanowej oraz upłynniania osadów ściekowych jest więc proces hydrolizy złożonych związków organicznych: białek, tłuszczy, olejów, węglowodanów do prostych związków jak aminokwasy, kwasy tłuszczowe, gliceryny czy monocukry.

Opracowany preparat oraz technologia powoduje wzrost wydajności produkcji biogazu oraz redukcję zawartości suchej masy osadów ściekowych, co świadczy o skutecznej utylizacji osadów ściekowych.

Poza obszarem zastosowania w procesach oczyszczania ścieków, preparat może być wykorzystywany w procesie biodegradacji związków organicznych w glebach i osadach. Wyselekcjonowane szczepy bakterii wchodzące w skład preparatu charakteryzują się wysokimi aktywnościami hydrolitycznymi. Mogą rozkładać m.in. związki trudno degradowalne zmniejszając ich zawartość w glebach i osadach. Pośrednio szczepy o wysokich aktywnościach hydrolitycznych mogą wpływać na rozwój i aktywność naturalnej mikroflory zasiedlającej daną niszę ekologiczną. Prowadząc reakcję hydrolizy związków organicznych, udostępniają proste związki, które mogą stymulować wzrost autochtonicznej mikroflory. Dzięki temu mogą stać się doskonałym pierwotnym kolonizatorem zanieczyszczonego środowiska oraz znaleźć szerokie zastosowanie w dziedzinie „białej biotechnologii”.

Zalety i innowacje:

Naturalny „wzmacniacz“ procesu utylizacji osadów ściekowych.
Kompatybilny z mikroorganizmami przeprowadzającymi proces fermentacji metanowej podczas procesu fermentacji metanowej w oczyszczalniach ścieków.
Atrakcyjny ekonomicznie.
Szerokie spektrum aktywności, czyli uniwersalne i posiadające oporność na zmienne warunki środowiskowe (temperatura, pH, obecność metali ciężkich).

Zastosowanie:

W skład osadów ściekowych wchodzą w głównej mierze różnorodne cząstki, związki organiczne oraz bakterie i wydzielane prze nie zewnątrzkomórkowe substancje polimerowe (białka, tłuszcze, cukry) ograniczające skuteczną degradację osadów. Opracowany preparat mikrobiologiczny skutecznie rozkłada wymienione związki co umożliwia wykorzystanie prostych związków innym grupom mikroorganizmów w tym mikroorganizmom przeprowadzające procesy fermentacji metanowej. Jest to jedna z tradycyjnych metod zagospodarowania osadów ściekowych. Odpowiednie zastosowanie preparatu w komorach fermentacyjnych oczyszczalni ścieków gdzie zachodzi proces metanizacji, umożliwia poprawę aktywności mikroorganizmów przeprowadzających poszczególne fazy procesu fermentacji metanowej, co w efekcie skutkuje zwiększeniem produkcji biogazu w procesie utylizacji osadów ściekowych. Degradacja związków organicznych również powoduje zmniejszenie suchej masy osadów ściekowych dzięki czemu w procesie utylizacji osadów powstanie mniejsza ilość odpadów a większa jego część ulegnie gazyfikacji.

Głównym odbiorcą preparatu Lipo-Prep mogą być oczyszczalnie ścieków borykające się z usuwaniem osadów ściekowych. Ponadto ze względu na zdolność degradacji związków trudno degradowanych w glebach skażonych tymi związkami organicznymi, odbiorcą mogą być również firmy i instytucje zajmującą się oczyszczaniem gleb z tego typu związków (w tym związki ropopochodne) lub firmy/instytucje mające problem z takimi związakami jako odpady swojej działalności.

Informacje dodatkowe

Nr zgłoszenia patentowego 413998
Rok zgłoszenia 2015
Stan rozwoju Faza badań i rozwoju
Stan własności Dokonane zgłoszenie patentowe
Forma współpracy Współpraca badawcza, Umowa licencyjna, Sprzedaż
Słowa kluczowe Utylizacja osadów ściekowych, Degradacja związków organicznych
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl