Jednostki UW i Spółki Spin-Off
Artykuły
Mechanizm biologiczny może pomóc zabezpieczać różne powierzchnie przed osadzaniem się na nich bakterii wodnych

Na Wydziale Biologii UW odkryto mechanizm biologiczny, który pozwoli w przyszłości stworzyć preparaty zabezpieczające przed osadzaniem się biofilmów bakteryjnych na różnego rodzaju tkaninach i powierzchniach przebywających w środowisku wodnym.

Z perspektywy rynku (potencjalnego inwestora) w odkryciu obiecujące jest to, że preparat bazuje na substancjach, których masowa produkcja jest wyjątkowo tania, a sam mechanizm działania preparatu jest całkowicie ekologiczny. Ochrona bowiem nie polega na likwidacji bakterii już namnożonych na materiale (i tym samym uwalniania z nich różnego rodzaju substancji w tym toksyn), lecz na powstrzymaniu bakterii przed osadzaniem i namnażaniem.

Oczyszczalnia ścieków może wyglądać jak ogród

Pasywne systemy oczyszczania ścieków typu Constructed Wetland są popularne w wielu miejscach na świecie. W Polsce, choć na razie takich ekologicznych oczyszczalni jest niewiele, zaczynają się nimi interesować samorządy.

Spółka RDLS, będąca spin-offem Uniwersytetu Warszawskiego, w konsorcjum z czeską firmą Dekonta zakończyła właśnie budowę jednej z największych tego typu instalacji w Europie. Oczyszczalnia ścieków w Białce w woj. lubelskim może obsłużyć do 1 800 mieszkańców.

Naukowcy pracują nad innowacyjną metodą wykrywania toksoplazmozy

AmerLab, spółka spin-off Uniwersytetu Warszawskiego, prowadzi badania nad opracowaniem nowej metody wykrywania toksoplazmozy.

W porównaniu do obecnie stosowanych standardowych testów serologicznych, nowa metoda ma zapewnić nie tylko większą czułość, ale też umożliwić szybsze wykrywanie zarażenia, co otwiera możliwości skuteczniejszego i mniej obciążającego pacjentów leczenia. To ważna informacja dla kobiet w ciąży i osób z obniżoną odpornością, którym toksoplazmoza szczególnie zagraża.

200 mln PLN na walkę z koronawirusem

200 mln zł trafi do polskich przedsiębiorców i naukowców, którzy pracują nad diagnostyką, leczeniem i przeciwdziałaniem chorobom wirusowym. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs Szybka Ścieżka „Koronawirusy”.

Agencja wykonawcza Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego sięga po sprawdzoną formułę finansowania innowacji z Funduszy Europejskich, by przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się pandemii koronawirusów, w tym SARS-CoV-2.

Spin-off z UW udostępnił darmową platformę do prowadzenia wykładów przez Internet

Nowa spółka spin-off z Uniwersytetu Warszawskiego uruchomiła darmową platformę, która pozwala wykładowcom prowadzić wykłady w trybie zdalnym. Nowe narzędzie daje szansę przywrócenia ciągłości w dydaktyce, po tym jak na UW odwołano zajęcia z powodu epidemii koronawirusa.

Administratorzy platformy nie wykluczają możliwości jej udostępniania także innym uczelniom oraz zainteresowanym szkołom z całej Polski.

Pasywny system oczyszczania ścieków opracowany przez naukowców z UW

Naukowcy z Wydziału Biologii UW przedstawili ekonomiczną i ekologiczną alternatywę dla gospodarki ściekowej na terenach wiejskich. To pasywny system oczyszczania ścieków typu Constructed Wetlands.

Według danych GUS 45% mieszkańców wsi nadal nie jest objętych systemem kanalizacji. Choć ścieki powinny być zbierane w szczelnych szambach i regularnie transportowane przez tabor asenizacyjny do oczyszczalni, wiadomo, że tak nie jest. Potwierdza to opublikowany w czerwcu 2019 r. raport NIK, z którego wynika, że choć gminy mają taki obowiązek, to nie ewidencjonują zbiorników, nie monitorują ich stanu ani częstotliwości opróżniania.

Według międzynarodowych recenzentów to przełom w rozwoju nauki

Badacze z UW pod kierunkiem prof. Jacka Jemielitego, dr hab. Joanny Kowalskiej i dr. Pawła Sikorskiego odkryli nową metodę wydajnego wytwarzania mRNA.

Rezultaty badań naukowcy opisali na łamach prestiżowego czasopisma „Nucleic Acids Research”. Artykuł został uznany przez recenzentów za przełomowy dla rozwoju nauki.

Naukowcy UW i PW angażują się w ratowanie klimatu

Naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej, którzy założyli spółki spin-off, przedstawiali rozwiązania wspierające ochronę środowiska. Potencjał prezentowanych innowacji rozwiązań jest ogromny, jednak do pełnego sukcesu potrzeba większego zaangażowania ze strony przemysłu, biznesu i administracji państwowej.

Infobrokering, cyberterroryzm - dr D. Mider

Kontakt w terminie: 5 dni

Opis

Daniel Mider (ur. 1976), absolwent Instytutu Nauk Politycznych UW (2003, studia ukończone z wyróżnieniem), doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce (2008, summa cum laude). Adiunkt w Zakładzie Socjologii i Psychologii INP UW, kierownik Pracowni Metodologii Badań Politologicznych.

Jego zainteresowania badawcze obejmują socjologię przemocy, informatykę społeczną, infobrokering, metodologię badań społecznych oraz analizę danych ilościowych i jakościowych. Prowadzi zajęcia z przedmiotów jak socjologia, socjologia konfliktu i przemocy, analiza danych ilościowych i jakościowych, metodologia badań politologicznych, technologie informacyjne, infobrokering polityczny.

Egzaminator Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych, certyfikowany informatyk śledczy. Członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego i Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Autor nagrodzonej przez Rektora UW monografii Partycypacja polityczna w Internecie. Studium politologiczne (2008) oraz współautor (wraz z J. Błuszkowskim) również nagrodzonej Demokracji późnej nowoczesności (2012). Twórca i wykładowca specjalności infobrokering polityczny (studia II stopnia) w WNPiSM Uniwersytetu Warszawskiego. Autor licznych publikacji z zakresu socjologii Internetu, socjologii przemocy, metodologii badań oraz partycypacji politycznej. Analityk biegle posługujący się metodami ilościowymi i jakościowymi obróbki informacji. Od 2001 roku związany z Centrum Badań Marketingowych INDICATOR, obecnie wicedyrektor. Jako kierownik zespołów badawczych oraz kierownik Pracowni Badań Telefonicznych i Internetowych przeprowadził ponad tysiąc badań ilościowych i jakościowych.

Założyciel Instytutu Badań nad Człowiekiem i Społeczeństwem im. Elżbiety Mider z d. Korzun (2013).

Publikacje

 • D. Mider, Analiza danych ilościowych dla politologów. Praktyczne wprowadzenie w wykorzystaniem programu GNU PSPP, ACAD, Warszawa 2012, ISBN: 9788362989133, ss. 276.
 • J. Błuszkowski, D. Mider, Demokracja późnej nowoczesności, Dom Wydawniczy „Elipsa”, Warszawa 2012, ISBN: 9788371510908, ss. 512.
 • Elity polityczne a internauci. Studium kultury politycznej w okresie wyborów, J. Garlicki, D. Mider (red. nauk.), „Studia Politologiczne”, t. 26, Dom Wydawniczy „Elipsa”, Warszawa 2012, ISBN: 9788371510984 / ISSN: 1640-8888.
 • D. Mider, A. Marcinkowska, Analiza danych ilościowych dla politologów. Praktyczne wprowadzenie z wykorzystaniem programu GNU PSPP, ACAD, Warszawa 2013, ISBN: 9788362989133, ss. 427.
 • Cyberpolitologia. Badanie polityki w Internecie, D. Mider, A. Maksimowicz (red. nauk.), ACAD, Warszawa 2013, ISBN: 9788362989409, ss. 467.
 • A. Świętochowska, D. Mider, M. Poprawski, Sektor kultury w polskich miastach z perspektywy teorii wartości kultury Johna Holdena, Kreatywne Podlasie, Warszawa 2014, ISBN: 978-83-940117-0-3, ss. 210.

Artykuły w czasopismach naukowych i książkach

 • D. Mider, Alternatywne formy partycypacji politycznej na przykładzie rosyjskich „pomarańczowych”, [w:] Wspólnota polityczna w dobie globalizacji. Między jednością a różnorodnością, K. Maryl, M.B. Mojski, K. Romaniuk (red.), Dom Wydawniczy „Elipsa”, Warszawa 2003, ISBN: 8371515804, s. 150-168.
 • D. Mider, Koncepcje partycypacji politycznej, „Społeczeństwo i polityka. Pismo edukacyjne”, 2006, 1 (6), ISSN: 1733-8050, s. 160-174.
 • D. Mider, Analiza pojęcia partycypacji politycznej, „Rocznik Nauk Politycznych”, Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku, 2006, 9, ISSN: 1508-7301, s.189-205.
 • Ł. Błuszkowski, D. Mider, Wywiad jako metoda badawcza, [w:] Doktoranci o metodologii w naukach ekonomicznych, K. Kuciński (red.), Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2007, ISBN: 9788373782839, s. 199-216.
 • D. Mider, Partycypacja polityczna a legitymizacja systemu politycznego, „Studia Politologiczne”, 2010, t. 18, ISBN: 9788371519116/ ISSN: 1640-8888, s. 11-37.
 • D. Mider, Głosowanie przez Internet a demokracja, „Studia Politologiczne”, 2011, t. 20, ISBN: 9788371510083 / ISSN: 1640-8888, s. 222-267.
 • D. Mider, Analiza przebiegu prezydenckiej kampanii wyborczej 2010 roku w Usenecie (grupa pl.soc.polityka), „Studia Politologiczne”, 2011, t. 21, ISBN: 9788371510229 / ISSN: 1640-8888, s. 202-238.
 • D. Mider, A. Marcinkowska, Przemoc w kulturze politycznej polskiego Internetu, „Studia Politologiczne”, 2011, t. 21, ISBN: 9788371510229 / ISSN: 1640-8888, s. 239-296.
 • J. Błuszkowski, D. Mider, Konsolidacja polskiej demokracji (tezy projektu badawczego), „Studia Politologiczne”, 2011, t. 22, ISBN: 9788371510670 / ISSN: 1640-8888, s. 28-53.
 • D. Mider, O. Borówka, Internet – medium cenzury czy wolności słowa?, „Studia Politologiczne”, 2012, t. 25, ISBN: 9788371510915 / ISSN: 1640-8888, s. 141-176.
 • J. Garlicki, D. Mider, Wykorzystanie Internetu w komunikowaniu politycznym z wyborcami, „Studia Politologiczne”, 2011, t. 25, 9788371510915 / ISSN: 1640-8888, s. 177-209.
 • A. Chibowska, J. Garlicki, D. Mider, Sojusz Lewicy Demokratycznej – ewaluacja internetowej kultury politycznej podczas kampanii parlamentarnej w 2011 roku, „Studia Politologiczne”, 2012, t. 26, ISBN: 9788371510984 / ISSN: 1640-8888, s. 193-231.
 • D. Mider, A. Marcinkowska, Polskie Stronnictwo Ludowe – ewaluacja internetowej kultury politycznej podczas kampanii parlamentarnej w 2011 roku, „Studia Politologiczne”, 2012, t. 26, ISBN: 9788371510984 / ISSN: 1640-8888, s. 145-192.
 • A. Marcinkowska, D. Mider, Polityczna topografia Internetu. Zastosowanie analizy sieciowej do badań polskich partii politycznych w kampanii parlamentarnej w 2011 roku, „Studia Politologiczne”, 2012, t. 26, ISBN: 9788371510984 / ISSN: 1640-8888, s. 246-318.
 • D. Mider, Cyberentuzjaści, cybermaruderzy czy cybermalkontenci? Badanie postaw polskich internautów wobec zastosowań Internetu w polityce, „Studia Politologiczne”, 2012, t. 26, ISBN: 9788371510984 / ISSN: 1640-8888, s. 41-80.
 • D. Mider, The anatomy of violence: A study of the literature, „Aggression and Violent Behavior”, 2013, 18 (6), ISSN: 1098-2337, s. 702–708.
 • D. Mider, Cyfrowy Panoptykon. Internet jako narzędzie nadzoru informacyjnego państwa nad społeczeństwem, [w:] Bezpieczeństwo współczesnego świata. Społeczeństwo, ekonomia, prawo, K. Wilczyńska, K. Adamek (red. nauk.), Instytut Wydawniczy „Maiuscula”, Poznań 2013, ISBN: 9788361449058, s. 79-106.
 • D. Mider, Dylematy metodologiczne badań kultury politycznej w Internecie, „Przegląd Politologiczny”, 2013, 2, ISSN: 1426-8876, s. 23-34.
 • D. Mider, Funkcje przemocy politycznej, „Społeczeństwo i Polityka”, 2013, 2 (35), ISSN: 1733-8050, s. 171-186.
 • D. Mider, Istota i funkcje przemocy politycznej, „Zeszyty Naukowe Almamer Szkoła Wyższa”, 2013, 3 (69), ISSN: 1897-0249, s. 331-352.
 • D. Mider, Участие поляков в общественно-политической жизни – структура и тенденции, „Studia Politologiczne”, 2013, t. 30, ISSN: ISSN: 1640-8888, s. 95-118.
 • D. Mider, Political Participation of Poles – Structure and Trends, „Studia Politologiczne”, 2014, t. 31, ISSN: 1640-8888, s. 89-111.
 • D. Mider, Badania neurobiologiczne w naukach społecznych – obietnica zrozumienia natury ludzkiej?, [w:] Jakość życia w badaniach młodych naukowców, E. Mucha-Szajek (red. nauk.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlu i Usług, Poznań 2014, ISBN: 9788361449218, s. 129-150.
 • D. Mider, Jak badać opinię publiczną w Internecie? Ewaluacja wybranych technik badawczych, „Przegląd Socjologiczny”, 2013, 1, ISSN: 0033-2356, s. 209-224.
 • D. Mider, Determinants of Political Violence: A Study of the Literature, „Journal of Social Science Studies”, 2014, 1 (2), ISSN: 2324-8033, s. 177-197.
 • D. Mider, Analiza pojęcia cyberterroryzmu. Próba uporządkowania chaosu, „Annales Universistatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K”, 2013, XX, 2, ISSN: 0239-4251 s. 81-114.
 • D. Mider, Postawy wobec przemocy politycznej – w poszukiwaniu międzykulturowych różnic i podobieństw, [w:] Współczesne zagrożenia. Fakty i mity, J. Zimny (red. nauk.), Katolicki Uniwersytet Lubelski, Stalowa Wola 2014, s. 121-147.
 • D. Mider, Internet jako narzędzie walki z cenzurą, [w:] Haktywizm. (Cyberterroryzm, haking, protest obywatelski, cyberaktywizm, e-mobilizacja), Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, M. Marczewska-Rytko (red. nauk.), Lublin 2014, ISBN: 978-83-7784-492-2, s. 17-49.
 • D. Mider, Demokracja a przemoc polityczna. Studium społecznych postaw wobec przemocy politycznej w państwach demokratycznych i niedemokratycznych [w:] Bezpieczeństwo współczesnego świata. Prawne aspekty bezpieczeństwa, T. Gadkowski (red. nauk.), Instytut Wydawniczy „Maiuscula”, Wydawnictwo Szkoły Handlu i Usług, Poznań 2014, ISBN: 978-83-61449-37-9, s. 197-223.
 • D. Mider, Interpretacje przemocy politycznej w podręcznikach historii okresu Polski Ludowej i III Rzeczypospolitej. Analiza przypadku polityki okupacyjnej Niemiec wobec Polaków podczas II wojny światowej, „Studia Politologiczne”, 2015, 35, ISSN 1640-8888, s. 100-140.
 • D. Mider, Potencjał delegitymizacji systemu politycznego w społeczeństwie polskim jako zagrożenie bezpieczeństwa wewnętrznego. W poszukiwaniu źródeł przemocy politycznej, [w:] Bezpieczeństwo – wielorakie perspektywy 2, H. Marek, A. Zduniak (red. nauk.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań 2015, ISBN 978-83-65096-11-1, s. 19-44.
 • D. Mider, Ochrona prawna funkcjonariuszy publicznych przed aktami przemocy, [w:] Praworządność. Wczoraj – dziś – jutro, J. Zimny (red. nauk.), Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Stalowa Wola 2015, ISBN 978-83-63835-31-6, s. 891-916.
 • D. Mider, Terroryzm w III RP? Ilościowo-jakościowe studium przypadków przemocy politycznej, [w:] Współczesne zagrożenia. Prawda czy fikcja?, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Stalowa Wola 2015, ISBN 978-83-63835-30-9, s. 263-281.
 • D. Mider, Ukryty Internet – zagrożenie bezpieczeństwa narodowego?, [w:] Paradygmaty badań nad bezpieczeństwem. Jednostki, grupy i społeczeństwa, M. Kopczewski, A. Kurkiewicz, S. Mikołajczyk (red. nauk.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań 2015, ISBN 978-83-65096-18-0, s. 443-461.
 • D. Mider, Ideologiczne źródła przemocy politycznej. Studium przypadku 2083: A European declaration of independence Andersa Behringa Breivika, [w:] Ideologie, doktryny, ruchy społeczne i polityczne. Wybrane problemy, M. Marczewska-Rytko, W. Ziętara (red. nauk.), Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2015, ISBN: 978-83-7784-719-0, s. 317-332.
 • D. Mider, Mappa Mundi ukrytego Internetu. Próba kategoryzacji kanałów komunikacji i treści, „EduAkcja. Magazyn edukacji elektronicznej”, 2015, 2 (10), ISSN: [e]2081-870X, s. 55-70. [6,2 pkt. ICI Journals Master List 2014]
 • D. Mider, Meandry przemocy politycznej: w poszukiwaniu definicji zabójstwa politycznego, „Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego”, 2015, 9(2), ISSN 1896-8848, ISSN (online) 2450-3436, w: http://www.rocznikbezpieczenstwa.dsw.edu.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/RBM/RBM_artykuly/2015_2_14.pdf, s. 202-219.
 • D. Mider, Potencjał delegitymizacji systemu politycznego w społeczeństwie polskim, „Historia i Polityka. Półrocznik poświęcony myśli politycznej i stosunkom międzynarodowym”, 2016, 15(22), DOI: http://dx.doi.org/10.12775/HiP.2016.002, ISSN 1899-5160, e-ISSN 2391-7652, s. 21-53.
 • D. Mider, A. Gańska, Interpretacje przemocy politycznej w podręcznikach historii. Analiza fragmentów opisujących zabójstwo polityczne Prezydenta Gabriela Narutowicza i zamach majowy [w:] Otwarte usta: wolność słowa i człowieka, J. Zimny (red. nauk.), Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Stalowa Wola 2016, ISBN 978083063835-52-1, s. 648-680.
 • D. Mider, Formy przemocy politycznej w Internecie – próba klasyfikacji, „Annales Universistatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K”, 2015, XXII, 2, DOI:10.1515/curie-2015-0032, ISSN: 2300-7567, s. 23-42.
 • D. Mider, Źródła informacji w wywiadzie gospodarczym, „Studia Politologiczne”, 2016, t. 42, ISSN: 1640-8888, s. 118-224.

Rozdziały w książkach

 • D. Mider, Problem klasyfikacji metod badań społecznych w Internecie, [w:] Cyberpolitologia. Badanie polityki w Internecie, D. Mider, A. Maksimowicz (red. nauk.), ACAD, Warszawa 2013, ISBN: 9788362989409, s. 21-56.
 • D. Mider, Ewaluacja wybranych metod badań społecznych w Internecie, [w:] Cyberpolitologia. Badanie polityki w Internecie, D. Mider, A. Maksimowicz (red. nauk.), ACAD, Warszawa 2013, ISBN: 9788362989409, s. 57-95.
 • D. Mider, Przemoc w polityce: istota, uwarunkowania, konsekwencje [w:] Studia i szkice z socjologii polityki, M. Chałubiński, J. Szczupaczyński (red. nauk.), Dom Wydawniczy „Elipsa”, ISBN: 9788371515354, Warszawa 2013.
 • J. Garlicki, D. Mider, Chapter 10. The use of new media in election campaigns in Poland, [w:] Political Communication in the Era of New Technologies, B. Dobek-Ostrowska, J. Garlicki (red.), Peter Lang, Frankfurt am Main 2013, ISBN: 978-3-653-02973-4, s. 165-187.
 • D. Mider, Rozdział 2. Wymiar społeczny konsolidacji demokracji w Polsce. Typologia postaw wobec systemu politycznego, [w:] Legitymizacja transformacji i systemu politycznego w Polsce, J. Garlicki (red. nauk.), Dom Wydawniczy „Elipsa”, Warszawa 2014, ISBN: 978-83-8017-005-6, s. 37-53.
 • D. Mider, Rozdział 4. Uczestnictwo w polityce jako korelat legitymizacji systemu politycznego w procesie transformacji ustrojowej – ilościowa analiza związków, [w:] Legitymizacja transformacji i systemu politycznego w Polsce, J. Garlicki (red. nauk.), Dom Wydawniczy „Elipsa”, Warszawa 2014, ISBN: 978-83-8017-005-6, s. 73-101.
 • D. Mider, Rozdział 6. Determinanty socjodemograficzne legitymizacji systemu politycznego w Polsce, [w:] Legitymizacja transformacji i systemu politycznego w Polsce, J. Garlicki (red. nauk.), Dom Wydawniczy „Elipsa”, Warszawa 2014, ISBN: 978-83-8017-005-6, s. 132-207.

Recenzje

 • D. Mider, A. Marcinkowska, Janet Buttolph-Johnson, Henry T. Reynolds, Jason D. Mycoff, Metody badawcze w naukach politycznych, „Studia Politologiczne”, 2011, t. 20, ISBN: 9788371510083 / ISSN: 1640-8888.
 • D. Mider, Tim Rapley, Analiza konwersacji, dyskursu i dokumentów, „Studia Politologiczne”, 2011, t. 21, ISBN: 9788371510229 / ISSN: 1640-8888.
 • D. Mider, Magdalena Szpunar, Internet w procesie realizacji badań, „Studia Politologiczne”, 2012, t. 24, ISBN: 9788371510694 / ISSN: 1640-8888.
 • D. Mider, Piotr Gawrysiak, Cyfrowa rewolucja. Rozwój cywilizacji informacyjnej, „Studia Politologiczne”, 2012, t. 26, ISBN: 9788371510984 / ISSN: 1640-8888.
 • D. Mider, Barbara Szacka, Czas przeszły, pamięć, mit, „Studia Politologiczne”, 2015, 35, ISSN 1640-8888, s. 100-140.

Inne naukowe

 • D. Mider, A. Maksimowicz, Wstęp, [w:] Cyberpolitologia. Badanie polityki w Internecie, D. Mider, A. Maksimowicz (red. nauk.), ACAD, Warszawa 2013, ISBN: 9788362989409.
 • D. Mider, Ł. Błuszkowski, Aneks 1.2. Metodologia, [w:] Mandat przedstawicielski w teorii, prawie i praktyce poselskiej, M. Kruk (red. nauk.), Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2013, ISBN: 9788376662572, s. 435-438.
 • J. Garlicki, D. Mider, Wstęp, „Studia Politologiczne”, Elity polityczne a internauci. Studium kultury politycznej w okresie wyborów, 2012, t. 26, ISBN: 9788371510984 / ISSN: 1640-8888.
 • D. Mider, Aneks I. Badanie kultury politycznej elit w Internecie – nota metodologiczna, „Studia Politologiczne”, Elity polityczne a internauci. Studium kultury politycznej w okresie wyborów, 2012, t. 26, ISBN: 9788371510984 / ISSN: 1640-8888, s. 319-330.
 • D. Mider, Klasyfikacja kanałów internetowej komunikacji (aneks metodologiczny), „Studia Politologiczne”, 2011, t. 21, ISBN: 9788371510229 / ISSN: 1640-8888, s. 305-309.

Monografie

 • D. Mider, Partycypacja polityczna w Internecie. Studium politologiczne, Dom Wydawniczy „Elipsa”, Warszawa 2008, ISBN: 9788371518188, ss. 468.

 

Referencje

 • Sekkura Sp. z o.o. (w zakresie tematyki dot. bezpieczeństwa)
 • Indicator Sp. z o.o. (w zakresie zagadnień dot. badań empirycznych/metodologii)

Informacje dodatkowe

Słowa kluczowe infobrokering, OSINT, CYBINT, biały/szary/czarny wywiad, cyberterroryzm, ukryty/głęboki Internet, przemoc polityczna, terroryzm, metodologia badań społecznych, badania ilościowe
Dodatkowe języki komunikacji angielski, rosyjski
Dodatkowe, pełnione funkcje Kierownik Pracowni Metodologii Badań Politologicznych
Uprawnienia i dodatkowe umiejętności Egzaminator ECDL | Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl