Jednostki UW i Spółki Spin-Off
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Artykuły
Nowe srebrowe magnesy

Badacze z UW odkryli, że pewien związek srebra, boru i fluoru wykazuje silne oddziaływania magnetyczne, a inny związek srebra i fluoru pod ciśnieniem przyjmuje strukturę podobną do nanorurek.

Spółka celowa Uniwersytetu Warszawskiego i spółki spin-off

UWRC sp. z o.o. to spółka celowa Uniwersytetu Warszawskiego, której głównym celem działania jest wspieranie Uniwersytetu Warszawskiego i jego pracowników w komercjalizacji wyników pracy naukowej. Spółka opiera swoją działalność na potencjale naukowo-badawczym, wynalazczym i technologicznym Uniwersytetu Warszawskiego oraz jego bazie infrastrukturalnej. UWRC oferuje swoje usługi również inwestorom i przedsiębiorstwom zainteresowanym współpracą badawczo-rozwojową z Uniwersytetem Warszawskim.

Spółki Spin-off z udziałem Uniwersytetu Warszawskiego

Na Uniwersytecie Warszawskim działa już siedem spółek typu spin-off. To firmy utworzone przez naukowców pracujących na UW, których udziałowcem jest właśnie uczelnia.

Uniwersytet nie jest w stanie postawić sam fabryki sprzętu medycznego, ale może dostarczyć rozwiązania, dzięki którym producent wprowadzi na rynek lepsze, konkurencyjne urządzenia. Do osiągnięcia celu potrzebna jest żywa współpraca dwóch środowisk – naukowego i biznesowego. Żeby transfer wiedzy i technologii stał się możliwy, w 2012 roku rektor UW powołał spółkę celową UWRC sp. z o.o., która obejmuje udziały w spółkach typu spin-off.

Skuteczna komercjalizacja odkryć i prac badawczo-rozwojowych

Zwiększenie trwałości mRNA - od odkrycia po zastosowania kliniczne w skali ogólnoświatowej. Odkrycie daje nową nadzieję milionom chorych na nowotwory, ludziom obciążonym wrodzonymi wadami genetycznymi i pacjentom oczekującym na autoprzeszczep lub regenerację uszkodzonych, brakujących tkanek. To nowy rozdział w opracowywaniu skutecznych szczepionek genetycznych pozwalających w niedalekiej przyszłości zwalczać m.in. nowotwory złośliwe.

Współpraca Uniwersytetu Warszawskiego z biznesem

Uniwersytet Warszawski pretenduje do roli najważniejszego w kraju centrum innowacji technologicznych, społecznych i kulturowych. Jednocześnie dążymy do coraz większego otwarcia na biznes, czy szerzej, na otoczenie społeczno-gospodarcze. Uważamy, że ściślejsza współpraca z partnerami zewnętrznymi będzie dla uczelni źródłem inspiracji do inicjowania nowych kierunków badań istotnych dla społeczeństwa.

Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii - Koordynator komercjalizacji na UW
Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii - Koordynator komercjalizacji na UW

Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego (UOTT UW) jest podmiotem koordynującym procesy komercjalizacji w Uniwersytecie Warszawskim.

UOTT powstał w 1998 roku jako jednostka ogólnouczelniana UW w celu wykorzystania potencjału naukowego UW w otoczeniu społeczno-gospodarczym.

 

 Trójkąt komercjalizacji na Uniwersytecie Warszawskim

Struktura UOTT

W strukturze UOTT od stycznia 2009 funkcjonuje Biuro ds. Patentów przygotowujące zgłoszenia patentowe, oferty technologiczne UW, wstępnie oceniające technologie, opracowujące wstępne strategie komercjalizacji.

Ośrodek zatrudnia brokerów technologii, którzy promują ofertę technologiczną UW, poszukują potencjalnych nabywców, uczestniczą w negocjacjach z biznesem, reprezentują Uniwersytet w wypracowaniu warunków umów licencyjnych/sprzedaży oraz dbają o ich prawidłową realizację. Oferta technologiczna i usługowa Uniwersytetu jest również dostępna dla otoczenia społeczno-gospodarczego poprzez stronę Bazy Ofert UW.

W marcu 2017 roku, UOTT we współpracy ze spółką celową UW (UWRC Sp. z o.o.), uruchomił Inkubator UW, który funkcjonuje na wszystkich kampusach UW, jako przestrzeń kreatywna dla nowotworzonych start–upów.

W ramach Inkubatora UW studenci i indywidualni naukowcy lub ich zespoły oraz nowo powstałe firmy technologiczne, w tym firmy spin–off z UW, otrzymują merytoryczne wsparcie (mentoring, doradztwo, wstępne analizy biznesowe itp.). Dodatkowo otrzymują możliwość wynajęcia powierzchni w wybranych obiektach Uniwersytetu Warszawskiego.

Współpraca

UOTT ściśle współpracuje w zakresie komercjalizacji technologii z instytucjami otoczenia gospodarczego (klaster BioTechMed Mazovia (BTM), funduszami – AIP Seed Capital, Agri–Tech Hub, Bridge One, Ellipsis sp. z o.o. itp.). W oparciu o podpisane porozumienia współpracuje z wieloma podmiotami gospodarczymi (m.in. Pricewaterhouse Coopers, PKN Orlen, Samsung Poland, Versabox, Vigo Systems, Mennica Polska S. A., BioTech Consulting sp. z o.o., Adamed Sp. z o.o., Polpharma Sp. z o.o., Grupa Maspex Sp. z o.o., Apeiron Synthesis Sp. z o.o.).

W zakresie ochrony własności intelektualnej i transferu technologii UOTT współpracuje również z wieloma podmiotami zagranicznymi takimi jak: Louisiana State University (USA), BioNTech AG (Niemcy), MIT Enterprise Forum (USA), Cambridge Innovation Centre (USA), Uniwersytetem w Dalian (Chiny), Uniwersytetem w Wisconsin (USA).

Od 2016 roku Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii UW jest zrzeszony w Porozumieniu Akademickich Centrów Transferu Technologii (PACTT).

Przedstawiciel UOTT jest również członkiem Stowarzyszenia Top500 Innovators.

Komercjalizacje

W latach 2009–2013 w Uniwersytecie Warszawskim za pośrednictwem UOTT dokonano 5 dużych komercjalizacji, w tym: 2 licencje na wynalazki udzielono firmie BionTech z Niemiec, jedną technologię sprzedano instytutowi Joint Institute for Nuclear Research (JINR) z Rosji, firma Umicore z Niemiec nabyła prawa do wynalazku zgłoszonego uprzednio w Urzędzie Patentowym RP, natomiast firma Agilent Technologies ze Stanów Zjednoczonych zakupiła prawa do know–how technologii NMR. W tym okresie uczelnia zgłosiła 41 wynalazków do ochrony krajowej i międzynarodowej.

Wybrane umowy licencyjne lub sprzedaż praw wynalazków naukowców z UW:

  • Recykling hydrometalurgiczny baterii cynkowo–węglowych i alkalicznych – Wydział Chemii,
  • Baza migów KORPUS Wydział Polonistyki,
  • Kompozycja szczepów zawierająca: Stenotrophomonas sp. szczep 2L, Stenotrophomonas sp. szczep 5L Wydział Biologii,
  • Lipo–Prep–preparat mikrobiologiczny do katalizowania rozkładu białek, tłuszczy oraz trudno rozkładalnych związków organicznych – Wydział Biologii,
  • Kriogeniczna misa do młyna laboratoryjnego do mielenia próbek reaktywnych Centrum Nowych Technologii,
  • Preparat, sposób oraz zastosowanie preparatu do usuwania sinic i toksyn sinicowych ze zbiorników wodnych Wydział Biologii,
  • Korpus – cześć korpusu języka migowego Wydział Polonistyki; z Polsko–Japońską Akademią Technik Komputerowych,
  • Zastosowanie szczepionki mikroorganizmów SRB–UW do usuwania metali ciężkich z zanieczyszczonych wódWydział Biologii,
  • Modyfikacja modelu transferu radiacyjnego 6s (Second Simulation of the Satellite Signal in the Solar Spectrum) w celu umożliwienia korekcji atmosferycznej danych z satelity Sentinel–2 Centrum Nowych Technologii,
  • Nowe kompleksy metali, zwłaszcza rutenu oraz ich zastosowanie” Wydział Chemii (sprzedaż praw).

Do sukcesów UW w komercjalizacji należy zaliczyć również podpisanie z firmą Sanofi umowy sublicencyjnej o wartości ok. 360 mln USD oraz z firmą Genetech z Grupy Roche umowy sublicencyjnej o wartości 310 mln USD na wynalazki zespołu naukowców z Wydziału Fizyki i Centrum Nowych Technologii UW. Firmy te wykorzystają zmodyfikowane mRNA według pomysłu naukowców UW w produkcji leków do skutecznej terapii przeciwnowotworowej.

Dowiedz się więcej o największej komercjalizacji polskiej nauki >>>

Ważne linki:

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl