Jednostki UW i Spółki Spin-Off
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Artykuły
Nowe srebrowe magnesy

Badacze z UW odkryli, że pewien związek srebra, boru i fluoru wykazuje silne oddziaływania magnetyczne, a inny związek srebra i fluoru pod ciśnieniem przyjmuje strukturę podobną do nanorurek.

Spółka celowa Uniwersytetu Warszawskiego i spółki spin-off

UWRC sp. z o.o. to spółka celowa Uniwersytetu Warszawskiego, której głównym celem działania jest wspieranie Uniwersytetu Warszawskiego i jego pracowników w komercjalizacji wyników pracy naukowej. Spółka opiera swoją działalność na potencjale naukowo-badawczym, wynalazczym i technologicznym Uniwersytetu Warszawskiego oraz jego bazie infrastrukturalnej. UWRC oferuje swoje usługi również inwestorom i przedsiębiorstwom zainteresowanym współpracą badawczo-rozwojową z Uniwersytetem Warszawskim.

Spółki Spin-off z udziałem Uniwersytetu Warszawskiego

Na Uniwersytecie Warszawskim działa już siedem spółek typu spin-off. To firmy utworzone przez naukowców pracujących na UW, których udziałowcem jest właśnie uczelnia.

Uniwersytet nie jest w stanie postawić sam fabryki sprzętu medycznego, ale może dostarczyć rozwiązania, dzięki którym producent wprowadzi na rynek lepsze, konkurencyjne urządzenia. Do osiągnięcia celu potrzebna jest żywa współpraca dwóch środowisk – naukowego i biznesowego. Żeby transfer wiedzy i technologii stał się możliwy, w 2012 roku rektor UW powołał spółkę celową UWRC sp. z o.o., która obejmuje udziały w spółkach typu spin-off.

Skuteczna komercjalizacja odkryć i prac badawczo-rozwojowych

Zwiększenie trwałości mRNA - od odkrycia po zastosowania kliniczne w skali ogólnoświatowej. Odkrycie daje nową nadzieję milionom chorych na nowotwory, ludziom obciążonym wrodzonymi wadami genetycznymi i pacjentom oczekującym na autoprzeszczep lub regenerację uszkodzonych, brakujących tkanek. To nowy rozdział w opracowywaniu skutecznych szczepionek genetycznych pozwalających w niedalekiej przyszłości zwalczać m.in. nowotwory złośliwe.

Współpraca Uniwersytetu Warszawskiego z biznesem

Uniwersytet Warszawski pretenduje do roli najważniejszego w kraju centrum innowacji technologicznych, społecznych i kulturowych. Jednocześnie dążymy do coraz większego otwarcia na biznes, czy szerzej, na otoczenie społeczno-gospodarcze. Uważamy, że ściślejsza współpraca z partnerami zewnętrznymi będzie dla uczelni źródłem inspiracji do inicjowania nowych kierunków badań istotnych dla społeczeństwa.

Współpraca Uniwersytetu Warszawskiego z biznesem
Współpraca Uniwersytetu Warszawskiego z biznesem

Uniwersytet Warszawski pretenduje do roli najważniejszego w kraju centrum innowacji technologicznych, społecznych i kulturowych. Jednocześnie dążymy do coraz większego otwarcia na otoczenie społeczno-gospodarcze. Uważamy, że ściślejsza współpraca z partnerami zewnętrznymi będzie dla uczelni źródłem inspiracji do inicjowania nowych kierunków badań istotnych dla społeczeństwa.

Potencjał Uniwersytetu Warszawskiego powinien zostać wykorzystany dla rozwoju Polski, przekładać się w sposób bezpośredni na rozwój przedsiębiorczości i wzrost gospodarczy, na zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności naszego kraju oraz na podniesienie poziomu życia obywateli i jakości życia publicznego.

Uniwersytet Warszawski współpracuje z 800 partnerami zagranicznymi, jest wśród nich 400 instytucji z 73 krajów,  które  podpisały  z  UW  umowę  o  bezpośredniej  współpracy.  Uczelnia  aktywnie  działa  w międzynarodowych stowarzyszeniach na rzecz integracji i rozwoju szkolnictwa wyższego, należy do 100 globalnych  sieci  naukowych  oraz  wielu  konsorcjów  powołanych  do  realizacji  konkretnych  projektów badawczych. 

Szerokie spektrum badań naukowych

Naukowcy pracujący dla Uniwersytetu Warszawskiego prowadzą badania we wszystkich dyscyplinach, od nauk humanistycznych począwszy, poprzez nauki społeczne, a na naukach ścisłych i przyrodniczych kończąc.

Uniwersytet Warszawski zatrudnia ponad 7000 pracowników, z czego około 50% to naukowcy zatrudnieni na:

  • 21 wydziałach,
  • w 13 jednostkach naukowych,
  • 2 jednostkach prowadzących działalność ekspercką,
  • 4 jednostkach dydaktyczno-naukowych.

Dodatkowo w celu wsparcia UW i jego pracowników działa Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii, który jest koordynatorem komercjalizacji wyników badań naukowych oraz powołana przez Rektora UW spółka celowa UWRC sp. z o.o.

Aktywna współpraca UW z biznesem

Podmiotem koordynującym procesy komercjalizacji w Uniwersytecie Warszawskim, jest Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii (UOTT), będący jednostką ogólnouczelnianą UW.

UOTT ściśle współpracuje w zakresie komercjalizacji technologii z instytucjami otoczenia gospodarczego (klaster BioTechMed Mazovia (BTM), funduszami – AIP Seed Capital, Agri–Tech Hub, Bridge One, Ellipsis sp. z o.o. itp.). W oparciu o podpisane porozumienia współpracuje z wieloma podmiotami gospodarczymi (m.in. Pricewaterhouse Coopers, PKN Orlen, Samsung Poland, Versabox, Vigo Systems, Mennica Polska S. A., BioTech Consulting sp. z o.o., Adamed Sp. z o.o., Polpharma Sp. z o.o., Grupa Maspex Sp. z o.o., Apeiron Synthesis Sp. z o.o.).

W zakresie ochrony własności intelektualnej i transferu technologii współpracujemy również z wieloma podmiotami zagranicznymi takimi jak: Louisiana State University (USA), BioNTech AG (Niemcy), MIT Enterprise Forum (USA), Cambridge Innovation Centre (USA), Uniwersytetem w Dalian (Chiny), Uniwersytetem w Wisconsin (USA).

Od maja 2005 w strukturze UOTT istnieje Akademicki Inkubator Technologiczny. W marcu 2017 roku, UOTT we współpracy ze spółką celową UW (UWRC Sp. z o.o.), uruchomiono Inkubator UW, który funkcjonuje na wszystkich kampusach UW, jako przestrzeń kreatywna dla nowotworzonych start–upów.

Baza Ofert Uniwersytetu Warszawskiego

W pierwszej połowie 2016 roku została uruchomiona pierwsza wersja Bazy Ofert UW, która została sfinansowana przez Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii w ramach projektu Inkubator Innowacyjności, „Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi oraz ich wynikami”, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (Poddziałanie 1.1.3).

Najnowsza jej odsłona, w wersji 2.0, została uruchomiona w kwietniu 2017. Uaktualnienie to zostało sfinansowane ze środków własnych UOTT UW, a zmiany w niej wprowadzone są wynikiem uwag i rozmów z przedstawicielami biznesu i nauki.

Ważne linki związane z komercjalizacją wyników badań na UW:

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl