Studenci wykorzystują wiedzę ze studiów i zdobywają doświadczenie pod okiem naukowców i specjalistów-praktyków. Firmy zyskują nowe rozwiązania – od badań społecznych po przygotowanie szkoleń lub diagnozę sytuacji w dziedzinach społeczno-gospodarczych. Taka partnerska współpraca między UW a przedsiębiorcami odbywa się pod hasłem „UW: inicjatywy dla otoczenia” (IDO).

Do 15 września trwa nabór studentów i doktorantów.

„UW: inicjatywy dla otoczenia” to przedsięwzięcie, którego uczestnicy współpracują z partnerami z otoczenia społeczno-gospodarczego. Studenci wraz z tutorami przygotowują rozwiązania dla małych firm, organizacji pozarządowych, instytucji i samorządów. Z tymi problemami mogą się zetknąć w przyszłym życiu zawodowym. Partnerzy zewnętrzni dzięki kontaktowi z Uniwersytetem mogą podnieść swoją konkurencyjność.

W semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018 będą prowadzone na UW dwa przedsięwzięcia IDO:

  • w ścieżce „Firmy”: „Nowa strategia promocyjno-marketingowa Metody TROP© – projekt propagujący innowacyjne podejście do edukacji osób dorosłych” – rekrutacja odbywa się przez stronę Biura Karier,
  • w ścieżce „Organizacje pozarządowe i instytucje publiczne”: „Ochota na Kampus”, którego uczestnicy będą zachęcali innych studentów do wykorzystywania budżetu partycypacyjnego i aktywizacji lokalnej – rekrutacja odbywa się przez stronę Uniwersyteckiego Centrum Wolontariatu.

Do udziału w pracach mogą się zgłaszać wszyscy studenci i doktoranci, bez względu na kierunek, rok i tryb studiów. Studenci, którzy wezmą udział w którymś z przedsięwzięć, mogą to zrobić na zasadzie:

  • zajęć ogólnouniwersyteckich,
  • praktyk kierunkowych,
  • zdobywania doświadczenia poświadczonego rekomendacjami.

Każdy uczestnik bierze także udział w szkoleniu z komunikacji, pracy zespołowej i zarządzania projektem.

 

Dla firm

„UW: inicjatywy dla otoczenia” w ścieżce „Firmy” dedykowany jest małym i średnim przedsiębiorcom, którzy szukają nowych rozwiązań biznesowych oraz innego spojrzenia na problemy związane z ich codzienną działalnością.

Jakie projekty można realizować?

Projekty powinny być odpowiedzią na realne potrzeby firmy. Istotne jest późniejsze praktyczne zastosowanie i użyteczność ich rezultatów (np. sposób, w jaki mogą przyczynić się do wdrożenia pozytywnych zmian we wskazanej dziedzinie). Dlatego też mają one różnorodny charakter – od badań społecznych po przygotowanie programów szkoleniowych lub diagnozę sytuacji w konkretnym obszarze społeczno-gospodarczym. Projekty realizowane są przez interdyscyplinarne zespoły złożone ze specjalnie dobranych studentów oraz doktorantów pracujących pod opieką tutora.

Jak zostać partnerem IDO?

Więcej na stronie „UW: inicjatywy dla otoczenia” - Dla Firm

 

Dla organizacji pozarządowych i instytucji publicznych

„UW: inicjatywy dla otoczenia” w ścieżce „Organizacje pozarządowe i instytucje publiczne” dedykowana jest przedstawicielom instytucji publicznych (państwowych oraz samorządowych) i organizacji pozarządowych, którzy poszukują wsparcia sektora nauki przy realizacji swoich zadań, możliwości wymiany doświadczeń oraz innego spojrzenia na problemy związane z ich codzienną działalnością.

Jakie projekty można realizować?

Projekty powinny być odpowiedzią na realne potrzeby instytucji lub organizacji. Istotne jest późniejsze praktyczne zastosowanie i społeczna użyteczność ich rezultatów (np. sposób, w jaki mogą przyczynić się do wdrożenia pozytywnych zmian we wskazanej dziedzinie). Dlatego też mają one różnorodny charakter – od badań społecznych po przygotowanie programów szkoleniowych lub diagnozę sytuacji w konkretnym obszarze społecznym, gospodarczym itp. Projekty realizowane są przez interdyscyplinarne zespoły złożone ze specjalnie dobranych studentów oraz doktorantów pracujących pod opieką tutora.

Jak zostać partnerem IDO?

Więcej na stronie „UW: inicjatywy dla otoczenia” - Dla NGO i instytucji

 

IDO powstał na Uniwersytecie Warszawskim w ramach programu Santander Universidades, który jest realizowany w Polsce przez Bank Zachodni WBK.

Więcej informacji: http://ido.uw.edu.pl