Jednostki UW i Spółki Spin-Off
Artykuły
Mechanizm biologiczny może pomóc zabezpieczać różne powierzchnie przed osadzaniem się na nich bakterii wodnych

Na Wydziale Biologii UW odkryto mechanizm biologiczny, który pozwoli w przyszłości stworzyć preparaty zabezpieczające przed osadzaniem się biofilmów bakteryjnych na różnego rodzaju tkaninach i powierzchniach przebywających w środowisku wodnym.

Z perspektywy rynku (potencjalnego inwestora) w odkryciu obiecujące jest to, że preparat bazuje na substancjach, których masowa produkcja jest wyjątkowo tania, a sam mechanizm działania preparatu jest całkowicie ekologiczny. Ochrona bowiem nie polega na likwidacji bakterii już namnożonych na materiale (i tym samym uwalniania z nich różnego rodzaju substancji w tym toksyn), lecz na powstrzymaniu bakterii przed osadzaniem i namnażaniem.

Oczyszczalnia ścieków może wyglądać jak ogród

Pasywne systemy oczyszczania ścieków typu Constructed Wetland są popularne w wielu miejscach na świecie. W Polsce, choć na razie takich ekologicznych oczyszczalni jest niewiele, zaczynają się nimi interesować samorządy.

Spółka RDLS, będąca spin-offem Uniwersytetu Warszawskiego, w konsorcjum z czeską firmą Dekonta zakończyła właśnie budowę jednej z największych tego typu instalacji w Europie. Oczyszczalnia ścieków w Białce w woj. lubelskim może obsłużyć do 1 800 mieszkańców.

Naukowcy pracują nad innowacyjną metodą wykrywania toksoplazmozy

AmerLab, spółka spin-off Uniwersytetu Warszawskiego, prowadzi badania nad opracowaniem nowej metody wykrywania toksoplazmozy.

W porównaniu do obecnie stosowanych standardowych testów serologicznych, nowa metoda ma zapewnić nie tylko większą czułość, ale też umożliwić szybsze wykrywanie zarażenia, co otwiera możliwości skuteczniejszego i mniej obciążającego pacjentów leczenia. To ważna informacja dla kobiet w ciąży i osób z obniżoną odpornością, którym toksoplazmoza szczególnie zagraża.

200 mln PLN na walkę z koronawirusem

200 mln zł trafi do polskich przedsiębiorców i naukowców, którzy pracują nad diagnostyką, leczeniem i przeciwdziałaniem chorobom wirusowym. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs Szybka Ścieżka „Koronawirusy”.

Agencja wykonawcza Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego sięga po sprawdzoną formułę finansowania innowacji z Funduszy Europejskich, by przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się pandemii koronawirusów, w tym SARS-CoV-2.

Spin-off z UW udostępnił darmową platformę do prowadzenia wykładów przez Internet

Nowa spółka spin-off z Uniwersytetu Warszawskiego uruchomiła darmową platformę, która pozwala wykładowcom prowadzić wykłady w trybie zdalnym. Nowe narzędzie daje szansę przywrócenia ciągłości w dydaktyce, po tym jak na UW odwołano zajęcia z powodu epidemii koronawirusa.

Administratorzy platformy nie wykluczają możliwości jej udostępniania także innym uczelniom oraz zainteresowanym szkołom z całej Polski.

Pasywny system oczyszczania ścieków opracowany przez naukowców z UW

Naukowcy z Wydziału Biologii UW przedstawili ekonomiczną i ekologiczną alternatywę dla gospodarki ściekowej na terenach wiejskich. To pasywny system oczyszczania ścieków typu Constructed Wetlands.

Według danych GUS 45% mieszkańców wsi nadal nie jest objętych systemem kanalizacji. Choć ścieki powinny być zbierane w szczelnych szambach i regularnie transportowane przez tabor asenizacyjny do oczyszczalni, wiadomo, że tak nie jest. Potwierdza to opublikowany w czerwcu 2019 r. raport NIK, z którego wynika, że choć gminy mają taki obowiązek, to nie ewidencjonują zbiorników, nie monitorują ich stanu ani częstotliwości opróżniania.

Według międzynarodowych recenzentów to przełom w rozwoju nauki

Badacze z UW pod kierunkiem prof. Jacka Jemielitego, dr hab. Joanny Kowalskiej i dr. Pawła Sikorskiego odkryli nową metodę wydajnego wytwarzania mRNA.

Rezultaty badań naukowcy opisali na łamach prestiżowego czasopisma „Nucleic Acids Research”. Artykuł został uznany przez recenzentów za przełomowy dla rozwoju nauki.

Naukowcy UW i PW angażują się w ratowanie klimatu

Naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej, którzy założyli spółki spin-off, przedstawiali rozwiązania wspierające ochronę środowiska. Potencjał prezentowanych innowacji rozwiązań jest ogromny, jednak do pełnego sukcesu potrzeba większego zaangażowania ze strony przemysłu, biznesu i administracji państwowej.

Samorządy mogą pomagać uczniom przygotowującym się do egzaminów maturalnych i ósmoklasisty
Samorządy mogą pomagać uczniom przygotowującym się do egzaminów maturalnych i ósmoklasisty

Lecturus, spin-off wywodzący się z Uniwersytetu Warszawskiego, skompletował i udostępnił na platformie internetowej Lecturus Junior kursy wspomagające uczniów w przygotowaniu do egzaminów maturalnych i ósmych klas. Zajęcia on-line prowadzą utytułowani nauczyciele związani z grupą Superbelfrzy RP. Wraz z uruchomieniem platformy spin-off zwraca się do samorządów z propozycją działań lokalnych polegających na wyrównywaniu szans młodzieży. Samorządy mogą sprawić, by wielu uczniów bez żadnych opłat uzyskało dostęp do lekcji przygotowujących do tegorocznych egzaminów.

 

 

To pierwszy przypadek w Polsce, w którym w ramach jednej platformy internetowej zebrano pakiet lekcji przygotowujących do egzaminów dojrzałości i ósmoklasisty. Zajęcia są prowadzone przez nauczycieli zrzeszonych w grupie Superbelfrzy RP. To entuzjaści nauczania, którzy, jak sami o sobie mówią, często nazywani są „eduzmieniaczami”, ponieważ starają się oddolnie zmieniać oblicze edukacji, nieprzystosowanej do pędzącej rzeczywistości.

Założona przy UW w 2020 r. spółka Lecturus, której celem jest m.in. rozwój narzędzi wspomagających zdalną edukację, od jesieni w ekspresowym tempie tworzy pakiety zajęć złożonych z ponad 130 lekcji dla uczniów klas maturalnych (z jęz. polskiego, angielskiego, matematyki, fizyki i biologii) oraz ponad 70 lekcji dla uczniów klas ósmych (z jęz. polskiego, angielskiego i matematyki). Zajęcia są zgodne z obowiązującą podstawą programową, przy czym listę tematów lekcji stworzono na podstawie analizy najczęściej pojawiających się zagadnień na egzaminach z ubiegłych lat. Lekcje Lecturus Junior można zatem traktować jako solidne wsparcie w przygotowywaniu się do egzaminów, uzupełnienie nauki w szkole lub po prostu – korepetycje online.

Wyrównać szanse młodzieży przystępującej do egzaminów

Twórcy platformy Lecturus Junior zdecydowali się wprowadzić specjalne możliwości współpracy z samorządami zainteresowanymi wyrównywaniem szans wśród lokalnej młodzieży. Samorządy mogą otrzymać kody dostępu do lekcji lub całych kursów Lecturus Junior i przekazywać je dyrektorom szkół. Dyrektorzy lub wychowawcy, znając indywidualne sytuacje i potrzeby uczniów, mogą zapewnić im wsparcie w postaci nieodpłatnego dostęp do zajęć online. Dzięki temu uczniowie, którzy z różnych powodów mają trudności w przygotowaniu się do egzaminów, uzyskają cenną pomoc ze strony renomowanych nauczycieli, z której w normalnych warunkach nie zawsze mogliby skorzystać.

Przemysław Zieliński z Lecturus zwraca uwagę, że wraz z pandemią zaszły drastyczne zmiany w sposobie nauczania dzieci i młodzieży. Uczniowie klas ósmych i maturalnych muszą uczyć się zdalnie. Dla wielu z nich przygotowanie do nadchodzących egzaminów z różnych względów stanowi dużą trudność. Już w 2020 r. można było zaobserwować mizerne wyniki z egzaminów maturalnych i ósmoklasisty. Maturę z sukcesem zdało tylko 74% przystępujących uczniów, a około 9% nie zdało egzaminów z więcej niż jednego przedmiotu. Z kolei egzamin ósmoklasisty z języka polskiego, angielskiego i matematyki uczniowie w 2020 r. zdali na poziomie 59%, 54% i 46% (na 100% możliwych). Przed pandemią w latach ubiegłych wyniki uczniów były lepsze – w 2019 r. maturę zdało 80,5% przystępujących, a egzaminy z języka polskiego i angielskiego uczniowie zdawali na średnim poziomie 63% i 59%. Jedynie wyniki z matematyki były na podobnym, niskim poziomie. (średnie wyniki egzaminów publikowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną).

„Jednym z poważnych negatywnych zjawisk społecznych jest wykluczenie całych rodzin z powodu COVID. Wiele rodzin utraciło dochody. W innych rodzice zmuszeni są poświęcić cały swój czas na pracę lub jej poszukiwanie. To odbywa się kosztem utraty rodzicielskiej kontroli nad tym, jakie postępy w nauce czynią dzieci. Wielu rodziców nie stać na korepetycje, a innym brak czasu i energii na to, by pomagać dzieciom w nauce. To naprowadziło nas na pomysł, by gotowy już pakiet zajęć udostępnić na bardzo preferencyjnych warunkach samorządom do lokalnego rozdystrybuowania wśród najbardziej potrzebujących uczniów” – wyjaśnia Przemysław Zieliński, Wiceprezes Zarządu w Lecturus.

Jak podkreśla, opracowany model współpracy z samorządami pozwala udostępniać potrzebującym uczniom lekcje za kilka złotych. Koszt ten ponosi wprawdzie samorząd, ale jest on kilkunastokrotnie niższy od ceny detalicznej lekcji Lecturus Junior i niekiedy nawet kilkudziesięciokrotnie niższy od rynkowych cen korepetycji indywidualnych.

Nowy Dwór Mazowiecki pionierem wśród samorządów

Pierwszy samorząd, który zdecydował się na tego typu współpracę, związany jest z Nowym Dworem Mazowieckim. Dyrektorzy 5 lokalnych szkół podstawowych otrzymali od urzędu możliwość udostępniania darmowych lekcji uczniom, którzy najbardziej potrzebują pomocy. To rodzaj celowanej pomocy działającej tam, gdzie jest to najbardziej potrzebne.

„W obecnym roku szkolnym młodzież w bardzo trudnych warunkach przygotowuje się do egzaminów, które są ważne dla dalszej kariery. Jeśli tylko mamy taką możliwość, chcemy uczniom pomóc. Nasi eksperci przeanalizowali możliwości, jakie daje Lecturus Junior i stwierdzili, że wykorzystanie tej formy wsparcia najbardziej uprawdopodobni dobre przygotowanie uczniów do egzaminów. Znaleźliśmy środki finansowe na tę pomoc i mamy nadzieję, że przyniesie ona pozytywne efekty. Poza tym na naszym terenie staramy się wdrażać nowinki technologiczne również na polu edukacji. Lekturus dobrze wpisuje się w tę strategię” – mówi Jacek Kowalski, Burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego.

Również samorządy Serocka i Legionowa zdecydowały się udostępnić dodatkowe lekcje online wszystkim zainteresowanym uczniom z klas ósmych.

„Czas pandemii jest wyjątkowo trudny dla tych uczniów, którzy w tym roku przystąpią do egzaminów. Szczególnie wobec zjawiska inflacji jakości w edukacji każda innowacja i pomoc służąca rozwojowi uczniów jest cenna. Model działania platformy Lecturus wpisuje się w wizję rozwoju społeczności lokalnej. Planujemy wykorzystać to narzędzie nie tylko z myślą o młodzieży. Chciałbym, aby także seniorzy w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku na naszym terenie za pomocą Lecturusa podnosili swoje kwalifikacje” – mówi Artur Borkowski, Burmistrz Serocka.

„Pandemia w szczególności dotknęła dzieci i młodzież. Dzisiaj edukacja ma zupełnie inny wymiar i przystosowanie placówek oświatowych do pracy on-line jest dla nas wszystkich ogromnym wyzwaniem. Osobiście jestem bardzo ciekaw, jak sprawdzi się ten pilotaż w naszym powiecie. Zarząd powiatu w pełni pozostawił tę kwestię dyrektorom szkół. Bardzo kibicuję tej inicjatywie i dziękuję za otwartość na nowe formy wsparcia młodzieży” – komentuje początek współpracy z Lecturus Junior Przemysław Cichocki, Wiceprezes Zarządu Starostwa Powiatowego w Legionowie.

Po zakończonych zajęciach jest przestrzeń do kontaktu z nauczycielem

Model działania Lecturus Junior wyróżnia możliwość interakcji uczniów z nauczycielami po zakończeniu lekcji. Nauczyciele w ramach grup internetowych działających m.in. w serwisach społecznościowych utrzymują kontakt z uczniami, udzielając im konsultacji i odpowiadając na ich pytania. W opinii pomysłodawców platformy to jedna z jej największych korzyści – tego rodzaju wartości nie ma przy okazji udostępnianych w sieci różnego rodzaju filmów czy multimedialnych pomocy naukowych.

Transfer wiedzy z uniwersytetu do otoczenia

„Tworząc platformę Lecturus Junior połączyliśmy to co najlepsze – nauczycieli należących do grupy Superbelfrzy RP, wnoszących nową jakość do schematów edukacji szkolnej, zaplecze naukowe Uniwersytetu Warszawskiego oraz sprawdzoną technologię do prowadzenia spotkań online. Z mojej perspektywy, to co robimy, jest ciekawym przykładem realizacji przez uniwersytet trzeciej misji, która polega na współpracy uczelni z jej otoczeniem i transferowaniu wiedzy. Wprawdzie dziś działamy jako samodzielna spółka, w której tylko część udziałów posiada UW, jednak gdyby nie możliwości inkubacji naszego pomysłu i udzielone przez uniwersytet wsparcie na etapie jego komercjalizacji, najpewniej w ogóle nie założylibyśmy naszego startupu” – dodaje Przemysław Zieliński.

Lecturus do prowadzenia zajęć online wykorzystuje platformę Cisco Webex. Jak zaznaczają założyciele Lecturusa, jest ona stabilna i niezawodna, a przy tym daje możliwość prowadzenia zajęć dla dużego audytorium – w spotkaniach online może bez problemu uczestniczyć nawet ponad tysiąc osób. Od początku działalności spółki z jej rozwiązania korzystali wykładowcy akademiccy i nauczyciele. Poprowadzono już także ponad 100 lekcji w ramach projektu Lecturus Junior. Jak dotąd do spółki nie wpłynęła od uczestników i prowadzących zajęcia ani jedna negatywna uwaga dotycząca strony technicznej platformy.

Poza propozycją współpracy z samorządami Lecturus Junior oferuje lekcje i kursy na zasadach komercyjnych. W tym roku spółka planuje rozwijać pakiety lekcji i sukcesywnie dodawać kolejne przedmioty, w tym materiał z podstawy programowej dla pozostałych klas szkół podstawowych i średnich.

„Mam przekonanie, że Lecturus jako uniwersytecki startup jest na dobrej drodze, by w krótkim czasie osiągnąć rynkowy sukces. Jego twórcom udało się wypracować rozwiązanie dla edukacji dające możliwie najwyższą jakość przy bardzo konkurencyjnej cenie. To jednocześnie rodzaj alternatywy dla tradycyjnych korepetycji i uzupełnienie procesu nauki realizowanego w szkołach. W okresie pandemii Lecturus Junior jest mocną odpowiedzią na potrzeby uczniów, którzy zostali zmuszeni do przygotowywania się do egzaminów w trybie zdalnym. Do tego spółka opracowała niezwykle atrakcyjny model współpracy z samorządami, który pozwala wyrównywać szanse dzieci i młodzieży dokładnie tam, gdzie jest to potrzebne” – mówi dr Robert Dwiliński, dyrektor Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii UW.


Strona spółki: www.lecturus.pl

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl