Jednostki UW i Spółki Spin-Off
Artykuły
Mechanizm biologiczny może pomóc zabezpieczać różne powierzchnie przed osadzaniem się na nich bakterii wodnych

Na Wydziale Biologii UW odkryto mechanizm biologiczny, który pozwoli w przyszłości stworzyć preparaty zabezpieczające przed osadzaniem się biofilmów bakteryjnych na różnego rodzaju tkaninach i powierzchniach przebywających w środowisku wodnym.

Z perspektywy rynku (potencjalnego inwestora) w odkryciu obiecujące jest to, że preparat bazuje na substancjach, których masowa produkcja jest wyjątkowo tania, a sam mechanizm działania preparatu jest całkowicie ekologiczny. Ochrona bowiem nie polega na likwidacji bakterii już namnożonych na materiale (i tym samym uwalniania z nich różnego rodzaju substancji w tym toksyn), lecz na powstrzymaniu bakterii przed osadzaniem i namnażaniem.

Oczyszczalnia ścieków może wyglądać jak ogród

Pasywne systemy oczyszczania ścieków typu Constructed Wetland są popularne w wielu miejscach na świecie. W Polsce, choć na razie takich ekologicznych oczyszczalni jest niewiele, zaczynają się nimi interesować samorządy.

Spółka RDLS, będąca spin-offem Uniwersytetu Warszawskiego, w konsorcjum z czeską firmą Dekonta zakończyła właśnie budowę jednej z największych tego typu instalacji w Europie. Oczyszczalnia ścieków w Białce w woj. lubelskim może obsłużyć do 1 800 mieszkańców.

Naukowcy pracują nad innowacyjną metodą wykrywania toksoplazmozy

AmerLab, spółka spin-off Uniwersytetu Warszawskiego, prowadzi badania nad opracowaniem nowej metody wykrywania toksoplazmozy.

W porównaniu do obecnie stosowanych standardowych testów serologicznych, nowa metoda ma zapewnić nie tylko większą czułość, ale też umożliwić szybsze wykrywanie zarażenia, co otwiera możliwości skuteczniejszego i mniej obciążającego pacjentów leczenia. To ważna informacja dla kobiet w ciąży i osób z obniżoną odpornością, którym toksoplazmoza szczególnie zagraża.

200 mln PLN na walkę z koronawirusem

200 mln zł trafi do polskich przedsiębiorców i naukowców, którzy pracują nad diagnostyką, leczeniem i przeciwdziałaniem chorobom wirusowym. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs Szybka Ścieżka „Koronawirusy”.

Agencja wykonawcza Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego sięga po sprawdzoną formułę finansowania innowacji z Funduszy Europejskich, by przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się pandemii koronawirusów, w tym SARS-CoV-2.

Spin-off z UW udostępnił darmową platformę do prowadzenia wykładów przez Internet

Nowa spółka spin-off z Uniwersytetu Warszawskiego uruchomiła darmową platformę, która pozwala wykładowcom prowadzić wykłady w trybie zdalnym. Nowe narzędzie daje szansę przywrócenia ciągłości w dydaktyce, po tym jak na UW odwołano zajęcia z powodu epidemii koronawirusa.

Administratorzy platformy nie wykluczają możliwości jej udostępniania także innym uczelniom oraz zainteresowanym szkołom z całej Polski.

Pasywny system oczyszczania ścieków opracowany przez naukowców z UW

Naukowcy z Wydziału Biologii UW przedstawili ekonomiczną i ekologiczną alternatywę dla gospodarki ściekowej na terenach wiejskich. To pasywny system oczyszczania ścieków typu Constructed Wetlands.

Według danych GUS 45% mieszkańców wsi nadal nie jest objętych systemem kanalizacji. Choć ścieki powinny być zbierane w szczelnych szambach i regularnie transportowane przez tabor asenizacyjny do oczyszczalni, wiadomo, że tak nie jest. Potwierdza to opublikowany w czerwcu 2019 r. raport NIK, z którego wynika, że choć gminy mają taki obowiązek, to nie ewidencjonują zbiorników, nie monitorują ich stanu ani częstotliwości opróżniania.

Według międzynarodowych recenzentów to przełom w rozwoju nauki

Badacze z UW pod kierunkiem prof. Jacka Jemielitego, dr hab. Joanny Kowalskiej i dr. Pawła Sikorskiego odkryli nową metodę wydajnego wytwarzania mRNA.

Rezultaty badań naukowcy opisali na łamach prestiżowego czasopisma „Nucleic Acids Research”. Artykuł został uznany przez recenzentów za przełomowy dla rozwoju nauki.

Naukowcy UW i PW angażują się w ratowanie klimatu

Naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej, którzy założyli spółki spin-off, przedstawiali rozwiązania wspierające ochronę środowiska. Potencjał prezentowanych innowacji rozwiązań jest ogromny, jednak do pełnego sukcesu potrzeba większego zaangażowania ze strony przemysłu, biznesu i administracji państwowej.

Wydział Geologii Współczesne badania górnych partii litosfery wymagają interdyscyplinarności, wykorzystywania i integracji wyników badań różnych dziedzin geologicznych, badań geofizycznych jak również nauk interdyscyplinarnych powiązanych z naukami o Ziemi, np. geomikrobiologicznych, geośrodowiskowych, geoarcheologicznych, geomatematycznych i wielu innych. Tak szerokie powiązanie nauk z zakresu GEO, INFO i TECHNO prowadzi do spójnych rozwiązań środowiskowych budujących zrównoważoną gospodarkę kraju. Badania prowadzone są na wysoko wyspecjalizowanej aparaturze, w którą wyposażone są laboratoria Wydziału Geologii.

 

Wydział Geologii

Wyznaczanie ciśnienia ssania gruntów

Wyznaczanie ciśnienia ssania gruntów
Wyznaczanie ciśnienia ssania gruntów

Wyznaczanie wartości ssania gruntów, szczególnie ekspansywnych, jest niezbędne przede wszystkim w celu oceny potencjalnych możliwości zmian objętości podłoża gruntowego, ale także dla prawidłowego wyznaczenia parametrów mechanicznych tego gruntu do celów projektowych.

szt.

Wykonanie szczegółowej mapy geologicznej dowolnego obszaru

Wykonanie szczegółowej mapy geologicznej dowolnego obszaru
Wykonanie szczegółowej mapy geologicznej dowolnego obszaru

Usługa polega na wykonaniu kompleksowych badań terenowych obejmujących wykonanie zdjęcia geologicznego wybranego obszaru, poprzedzone analizą numerycznego modelu terenu (NMT). Badania terenowe obejmują m.in. wykonanie sond ręcznych, sond mechanicznych oraz wierceń głębokich, przy udziale kooperantów z firm wiertniczych. 

szt.

Wykonanie mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi na wybranym obszarze

Wykonanie mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi na wybranym obszarze
Wykonanie mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi na wybranym obszarze

Usługa obejmuje kompleksowe opracowanie materiałów archiwalnych, map i numerycznego modelu terenu  (NMT) oraz prace terenowe pod kątem rozpoznania osuwisk i wytypowania miejsc potencjalnie zagrożonych wystąpieniem ruchów masowych. Opracowanie składa się z części graficznej – mapa w skali 1:10 000, dokumentacja fotograficzna, oraz z części tekstowej z opisem i zestawieniem udokumentowanych form rzeźby osuwiskowej.

szt.

Wykonanie analizy makroszczątków zwierzęcych

Wykonanie analizy makroszczątków zwierzęcych
Wykonanie analizy makroszczątków zwierzęcych

Usługa obejmuje kompleksową analizę fauny mięczaków (ślimaki, małże) i małżoraczków akumulowanych w utworach czwartorzędowych. Analiza wykorzystuje metody jakościowe i ilościowe pozwalające scharakteryzować zmienność fauny na wybranym terenie. Identyfikacja taksonów oraz odtworzenie struktury asocjacji i jej zmienności w czasie, pozwalają zobrazować warunki klimatyczno-środowiskowe panujące na badanym terenie współcześnie oraz w wybranych jednostkach czwartorzędu.

szt.

Separacja minerałów - rozdzielanie mieszanin faz mineralnych i krystalicznych

Separacja minerałów - rozdzielanie mieszanin faz mineralnych i krystalicznych
Separacja minerałów - rozdzielanie mieszanin faz mineralnych i krystalicznych

Wydzielanie i rozdzielanie mieszanin minerałów (faz krystalicznych) na podstawie cech magnetycznych i różnicy gęstości w przygotowanych próbkach.

szt.

Sedymentologia - dr hab. A. Wysocka prof. UW

Sedymentologia - dr hab. A. Wysocka prof. UW
Sedymentologia - dr hab. A. Wysocka prof. UW

geologia, sedymentologia, analiza basenów sedymentacyjnych, geneza złóż osadowych

szt.

Przygotowywanie preparatów do badań z użyciem wyspecjalizowanych technik badawczych takich jak EPMA, SEM, EBSD, CL

Przygotowywanie preparatów do badań z użyciem wyspecjalizowanych technik badawczych takich jak EPMA, SEM, EBSD, CL
Przygotowywanie preparatów do badań z użyciem wyspecjalizowanych technik badawczych takich jak EPMA, SEM, EBSD, CL

Przygotowywanie preparatów do badań z użyciem wyspecjalizowanych technik badawczych takich jak EPMA, SEM, EBSD, CL oraz wielu innych. Docierarka jest urządzeniem pozwalającym na przygotowanie cienkich preparatów o grubości 30 ± 2 mikrometrów. Proces docierania może odbywać się na próbkach różnej twardości, w ilości od 3 do 12 sztuk o wymiarach szkiełka 28 x 48mm lub od 3 do 6 sztuk próbek o wymiarach szkiełka 48 x 56mm.

szt.

Pracownia Przygotowania i Separacji Minerałów

Pracownia Przygotowania i Separacji Minerałów
Pracownia Przygotowania i Separacji Minerałów

Metody badawcze:

  • separacja magnetyczna,
  • separacja gęstościowa w cieczach ciężkich (roztwory wodne poliwolframianu litowo-sodowego),
  • rozdzielanie na sitach (granulometria).
szt.

Pomiary gęstości właściwej (rzeczywistej) ciał stałych

Pomiary gęstości właściwej (rzeczywistej) ciał stałych
Pomiary gęstości właściwej (rzeczywistej) ciał stałych

Pomiary gęstości właściwej (rzeczywistej) ciał stałych wykonywane są w piknometrze helowym AccuPyc 133.

szt.

Pomiary gęstości objętościowej (pozornej) ciał stałych

Pomiary gęstości objętościowej (pozornej) ciał stałych
Pomiary gęstości objętościowej (pozornej) ciał stałych

Pomiary gęstości objętościowej (pozornej) ciał stałych wykonywane są w piknometrze quasi-cieczowym GeoPyc 1360.

szt.

Oznaczenia zawartości węglowodorów alifatycznych i aromatycznych oraz kwasów tłuszczowych (FAME)

Oznaczenia zawartości węglowodorów alifatycznych i aromatycznych oraz kwasów tłuszczowych (FAME)
Oznaczenia zawartości węglowodorów alifatycznych i aromatycznych oraz kwasów tłuszczowych (FAME)

Oznaczenia zawartości węglowodorów alifatycznych i aromatycznych oraz kwasów tłuszczowych (FAME) metodami chromatograficznymi m.in. dla potrzeb analiz geochemicznych oraz skażeń środowiska.

szt.

Nanotomografia 3D

Nanotomografia 3D
Nanotomografia 3D

Laboratorium Cryo-SEM jest wyposażone w system składający się z niskotemperaturowego skaningowego mikroskopu elektronowego (CryoSEM) sprzężonego ze skupioną wiązką jonową (FIB). Układ pozwala na wykonanie nanotomografii 3D dzięki kombinacji obrazowania wysokiej rozdzielczości z cięciem preparatu wiązką jonową. Dodatkowo posiadamy pomocniczy mikroskop Sigma.

szt.

Laboratorium Przygotowania Próbek Geologicznych

Laboratorium Przygotowania Próbek Geologicznych
Laboratorium Przygotowania Próbek Geologicznych

W skład kompleksu laboratoriów wchodzą: laboratorium wstępnego przygotowanie próbek, oraz laboratorium przygotowania preparatów geologicznych. Wyposażone w profesjonalny pracownie przystosowane są do precyzyjnego przygotowywania próbek skalnych i preparatów do dalszych badań geologicznych i geofizycznych z użyciem wyspecjalizowanych technik badawczych.

szt.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl