Jednostki UW i Spółki Spin-Off
Artykuły
Mechanizm biologiczny może pomóc zabezpieczać różne powierzchnie przed osadzaniem się na nich bakterii wodnych

Na Wydziale Biologii UW odkryto mechanizm biologiczny, który pozwoli w przyszłości stworzyć preparaty zabezpieczające przed osadzaniem się biofilmów bakteryjnych na różnego rodzaju tkaninach i powierzchniach przebywających w środowisku wodnym.

Z perspektywy rynku (potencjalnego inwestora) w odkryciu obiecujące jest to, że preparat bazuje na substancjach, których masowa produkcja jest wyjątkowo tania, a sam mechanizm działania preparatu jest całkowicie ekologiczny. Ochrona bowiem nie polega na likwidacji bakterii już namnożonych na materiale (i tym samym uwalniania z nich różnego rodzaju substancji w tym toksyn), lecz na powstrzymaniu bakterii przed osadzaniem i namnażaniem.

Oczyszczalnia ścieków może wyglądać jak ogród

Pasywne systemy oczyszczania ścieków typu Constructed Wetland są popularne w wielu miejscach na świecie. W Polsce, choć na razie takich ekologicznych oczyszczalni jest niewiele, zaczynają się nimi interesować samorządy.

Spółka RDLS, będąca spin-offem Uniwersytetu Warszawskiego, w konsorcjum z czeską firmą Dekonta zakończyła właśnie budowę jednej z największych tego typu instalacji w Europie. Oczyszczalnia ścieków w Białce w woj. lubelskim może obsłużyć do 1 800 mieszkańców.

Naukowcy pracują nad innowacyjną metodą wykrywania toksoplazmozy

AmerLab, spółka spin-off Uniwersytetu Warszawskiego, prowadzi badania nad opracowaniem nowej metody wykrywania toksoplazmozy.

W porównaniu do obecnie stosowanych standardowych testów serologicznych, nowa metoda ma zapewnić nie tylko większą czułość, ale też umożliwić szybsze wykrywanie zarażenia, co otwiera możliwości skuteczniejszego i mniej obciążającego pacjentów leczenia. To ważna informacja dla kobiet w ciąży i osób z obniżoną odpornością, którym toksoplazmoza szczególnie zagraża.

200 mln PLN na walkę z koronawirusem

200 mln zł trafi do polskich przedsiębiorców i naukowców, którzy pracują nad diagnostyką, leczeniem i przeciwdziałaniem chorobom wirusowym. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs Szybka Ścieżka „Koronawirusy”.

Agencja wykonawcza Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego sięga po sprawdzoną formułę finansowania innowacji z Funduszy Europejskich, by przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się pandemii koronawirusów, w tym SARS-CoV-2.

Spin-off z UW udostępnił darmową platformę do prowadzenia wykładów przez Internet

Nowa spółka spin-off z Uniwersytetu Warszawskiego uruchomiła darmową platformę, która pozwala wykładowcom prowadzić wykłady w trybie zdalnym. Nowe narzędzie daje szansę przywrócenia ciągłości w dydaktyce, po tym jak na UW odwołano zajęcia z powodu epidemii koronawirusa.

Administratorzy platformy nie wykluczają możliwości jej udostępniania także innym uczelniom oraz zainteresowanym szkołom z całej Polski.

Pasywny system oczyszczania ścieków opracowany przez naukowców z UW

Naukowcy z Wydziału Biologii UW przedstawili ekonomiczną i ekologiczną alternatywę dla gospodarki ściekowej na terenach wiejskich. To pasywny system oczyszczania ścieków typu Constructed Wetlands.

Według danych GUS 45% mieszkańców wsi nadal nie jest objętych systemem kanalizacji. Choć ścieki powinny być zbierane w szczelnych szambach i regularnie transportowane przez tabor asenizacyjny do oczyszczalni, wiadomo, że tak nie jest. Potwierdza to opublikowany w czerwcu 2019 r. raport NIK, z którego wynika, że choć gminy mają taki obowiązek, to nie ewidencjonują zbiorników, nie monitorują ich stanu ani częstotliwości opróżniania.

Według międzynarodowych recenzentów to przełom w rozwoju nauki

Badacze z UW pod kierunkiem prof. Jacka Jemielitego, dr hab. Joanny Kowalskiej i dr. Pawła Sikorskiego odkryli nową metodę wydajnego wytwarzania mRNA.

Rezultaty badań naukowcy opisali na łamach prestiżowego czasopisma „Nucleic Acids Research”. Artykuł został uznany przez recenzentów za przełomowy dla rozwoju nauki.

Naukowcy UW i PW angażują się w ratowanie klimatu

Naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej, którzy założyli spółki spin-off, przedstawiali rozwiązania wspierające ochronę środowiska. Potencjał prezentowanych innowacji rozwiązań jest ogromny, jednak do pełnego sukcesu potrzeba większego zaangażowania ze strony przemysłu, biznesu i administracji państwowej.

Wydział Geologii Współczesne badania górnych partii litosfery wymagają interdyscyplinarności, wykorzystywania i integracji wyników badań różnych dziedzin geologicznych, badań geofizycznych jak również nauk interdyscyplinarnych powiązanych z naukami o Ziemi, np. geomikrobiologicznych, geośrodowiskowych, geoarcheologicznych, geomatematycznych i wielu innych. Tak szerokie powiązanie nauk z zakresu GEO, INFO i TECHNO prowadzi do spójnych rozwiązań środowiskowych budujących zrównoważoną gospodarkę kraju. Badania prowadzone są na wysoko wyspecjalizowanej aparaturze, w którą wyposażone są laboratoria Wydziału Geologii.

 

Wydział Geologii

Analiza biodegradacji różnych związków organicznych

Analiza biodegradacji różnych związków organicznych
Analiza biodegradacji różnych związków organicznych

Analizy biodegradacji różnych związków organicznych wykonywane są na podstawie badań respirometrycznych oraz z wykorzystaniem metod chromatograficznych.

szt.

Analizy mikrobiologiczne w zakresie oznaczeń liczby mikroorganizmów i grzybów

Analizy mikrobiologiczne w zakresie oznaczeń liczby mikroorganizmów i grzybów
Analizy mikrobiologiczne w zakresie oznaczeń liczby mikroorganizmów i grzybów

Analizy mikrobiologiczne w zakresie oznaczeń liczby mikroorganizmów i grzybów, a także nietypowych oznaczeń takich jak miano bakterii redukujących siarczany, liczba mikroorganizmów zdolnych do biodegradacji substancji ropopochodnych, liczba mikroorganizmów autotroficznych utleniających związki siarki.

szt.

Analizy mikrostruktur łupków

Analizy mikrostruktur łupków
Analizy mikrostruktur łupków

Badania mikroskopowe prowadzone w świetle odbitym białym i przechodzącym. Rozpoznanie składu minaralogicznego, struktur sedymentologicznych i mikroskamieniałości.

szt.

Analizy próbek skał

Analizy próbek skał
Analizy próbek skał

Analiza próbek skał w celu określenia petrografii. Badania mikroskopowe prowadzone w świetle odbitym białym i przechodzącym.

szt.

Badania aktywności biochemicznej próbek środowiskowych

Badania aktywności biochemicznej próbek środowiskowych
Badania aktywności biochemicznej próbek środowiskowych

Aktywność biochemiczna próbek środowiskowych określana jest na podstawie badań enzymatycznych oraz respirometrycznych.

szt.

Badania ciśnienia pęcznienia

Badania ciśnienia pęcznienia
Badania ciśnienia pęcznienia

W automatycznym aparacie do badania ciśnienia pęcznienia h-200A wykonywane są badania wg norm amerykańskich i europejskich, np. ASTM D 2435-90.

szt.

Badania filtracji gruntów

Badania filtracji gruntów
Badania filtracji gruntów

Badania filtracji gruntów wykonywane są aparaturze dostępnej w Laboratorium Zakładu Geologii Inżynierskiej.

szt.

Badania geoarcheologiczne

Badania geoarcheologiczne
Badania geoarcheologiczne

Usługa obejmuje  rozpoznanie gemorfologiczne i geologiczne okolic stanowisk archeologicznych (grodziska, osady, obiekty megalityczne), a także analizę cech geologicznych pojedynczych zabytków kamiennych. Kształt i cechy budowy wewnętrznej formy terenowej odczytane w trakcie analizy pozwalają jednoznacznie odróżnić obiekt naturalny od antropogenicznego.

szt.

Badania granic konsystencji i wilgotności optymalnej

Badania granic konsystencji i wilgotności optymalnej
Badania granic konsystencji i wilgotności optymalnej

Laboratorium Zakładu Geologii Inżynierskiej wyposażone jest w 2 nowoczesne aparaty do badań granicy płynności. Automatyczny aparat Casagrande’a oraz penetrometr stożkowy do badania granicy płynności gruntów.

szt.

Badania mikrostrukturalne (SEM)

Badania mikrostrukturalne (SEM)
Badania mikrostrukturalne (SEM)

Skaningowy mikroskop elektronowy (SEM) sprzężony z mikrosondą elektronową EDS może być wykorzystywany w wielu dziedzinach nauki, techniki, a także szeroko stosowany w przemyśle.

szt.

Badania mikrostrukturalne na oprogramowaniu STIMAN

Badania mikrostrukturalne na oprogramowaniu STIMAN
Badania mikrostrukturalne na oprogramowaniu STIMAN

Oprogramowanie STIMAN umożliwia analizę mikrostruktur i przestrzeni porowej z zastosowaniem obrazów otrzymanych w mikroskopie skaningowym (SEM).

szt.

Badania mikrostrukturalne w mikroskopie polaryzacyjnym

Badania mikrostrukturalne w mikroskopie polaryzacyjnym
Badania mikrostrukturalne w mikroskopie polaryzacyjnym

Badania mikrostrukturalne prowadzone są na mikroskopie polaryzacyjnym Eclipse E 600W POL.

szt.

Badania mikrostrukturalne w mikroskopie stereoskopowym

Badania mikrostrukturalne w mikroskopie stereoskopowym
Badania mikrostrukturalne w mikroskopie stereoskopowym

Badania mikrostrukturalne prowadzone są na mikroskop stereoskopowy SMZ-1000 do badań w świetle odbitym i przechodzącym.

szt.

Badania parametrów gruntu IN SITU dylatometrem Marchetti’ego (DMT)

Badania parametrów gruntu IN SITU dylatometrem Marchetti’ego (DMT)
Badania parametrów gruntu IN SITU dylatometrem Marchetti’ego (DMT)

Dylatometr Marchetti’ego (DMT) – doskonałe urządzenie do badań odkształcalności (moduł ściśliwości), wytrzymałości na ścinanie,  parametrów prekonsolidacji (OCR) i współczynnika naprężeń poziomych.

szt.

Badania parametrów gruntu IN SITU presjometrem Menarda (PMT)

Badania parametrów gruntu IN SITU presjometrem Menarda (PMT)
Badania parametrów gruntu IN SITU presjometrem Menarda (PMT)

Presjometr Menarda (PMT) - jest to urządzenie wymagające dużej staranności i dokładności, przede wszystkim w zakresie przygotowania otworu badawczego. Badania są wykonywane w przygotowanym wcześniej otworze w odstępach ok. 1,0-1,5 m. Presjometr Menarda umożliwia uzyskanie charakterystyki odkształcalności w szerokim zakresie obciążeń.

szt.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl