Jednostki UW i Spółki Spin-Off
Artykuły
Mechanizm biologiczny może pomóc zabezpieczać różne powierzchnie przed osadzaniem się na nich bakterii wodnych

Na Wydziale Biologii UW odkryto mechanizm biologiczny, który pozwoli w przyszłości stworzyć preparaty zabezpieczające przed osadzaniem się biofilmów bakteryjnych na różnego rodzaju tkaninach i powierzchniach przebywających w środowisku wodnym.

Z perspektywy rynku (potencjalnego inwestora) w odkryciu obiecujące jest to, że preparat bazuje na substancjach, których masowa produkcja jest wyjątkowo tania, a sam mechanizm działania preparatu jest całkowicie ekologiczny. Ochrona bowiem nie polega na likwidacji bakterii już namnożonych na materiale (i tym samym uwalniania z nich różnego rodzaju substancji w tym toksyn), lecz na powstrzymaniu bakterii przed osadzaniem i namnażaniem.

Oczyszczalnia ścieków może wyglądać jak ogród

Pasywne systemy oczyszczania ścieków typu Constructed Wetland są popularne w wielu miejscach na świecie. W Polsce, choć na razie takich ekologicznych oczyszczalni jest niewiele, zaczynają się nimi interesować samorządy.

Spółka RDLS, będąca spin-offem Uniwersytetu Warszawskiego, w konsorcjum z czeską firmą Dekonta zakończyła właśnie budowę jednej z największych tego typu instalacji w Europie. Oczyszczalnia ścieków w Białce w woj. lubelskim może obsłużyć do 1 800 mieszkańców.

Naukowcy pracują nad innowacyjną metodą wykrywania toksoplazmozy

AmerLab, spółka spin-off Uniwersytetu Warszawskiego, prowadzi badania nad opracowaniem nowej metody wykrywania toksoplazmozy.

W porównaniu do obecnie stosowanych standardowych testów serologicznych, nowa metoda ma zapewnić nie tylko większą czułość, ale też umożliwić szybsze wykrywanie zarażenia, co otwiera możliwości skuteczniejszego i mniej obciążającego pacjentów leczenia. To ważna informacja dla kobiet w ciąży i osób z obniżoną odpornością, którym toksoplazmoza szczególnie zagraża.

200 mln PLN na walkę z koronawirusem

200 mln zł trafi do polskich przedsiębiorców i naukowców, którzy pracują nad diagnostyką, leczeniem i przeciwdziałaniem chorobom wirusowym. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs Szybka Ścieżka „Koronawirusy”.

Agencja wykonawcza Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego sięga po sprawdzoną formułę finansowania innowacji z Funduszy Europejskich, by przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się pandemii koronawirusów, w tym SARS-CoV-2.

Spin-off z UW udostępnił darmową platformę do prowadzenia wykładów przez Internet

Nowa spółka spin-off z Uniwersytetu Warszawskiego uruchomiła darmową platformę, która pozwala wykładowcom prowadzić wykłady w trybie zdalnym. Nowe narzędzie daje szansę przywrócenia ciągłości w dydaktyce, po tym jak na UW odwołano zajęcia z powodu epidemii koronawirusa.

Administratorzy platformy nie wykluczają możliwości jej udostępniania także innym uczelniom oraz zainteresowanym szkołom z całej Polski.

Pasywny system oczyszczania ścieków opracowany przez naukowców z UW

Naukowcy z Wydziału Biologii UW przedstawili ekonomiczną i ekologiczną alternatywę dla gospodarki ściekowej na terenach wiejskich. To pasywny system oczyszczania ścieków typu Constructed Wetlands.

Według danych GUS 45% mieszkańców wsi nadal nie jest objętych systemem kanalizacji. Choć ścieki powinny być zbierane w szczelnych szambach i regularnie transportowane przez tabor asenizacyjny do oczyszczalni, wiadomo, że tak nie jest. Potwierdza to opublikowany w czerwcu 2019 r. raport NIK, z którego wynika, że choć gminy mają taki obowiązek, to nie ewidencjonują zbiorników, nie monitorują ich stanu ani częstotliwości opróżniania.

Według międzynarodowych recenzentów to przełom w rozwoju nauki

Badacze z UW pod kierunkiem prof. Jacka Jemielitego, dr hab. Joanny Kowalskiej i dr. Pawła Sikorskiego odkryli nową metodę wydajnego wytwarzania mRNA.

Rezultaty badań naukowcy opisali na łamach prestiżowego czasopisma „Nucleic Acids Research”. Artykuł został uznany przez recenzentów za przełomowy dla rozwoju nauki.

Naukowcy UW i PW angażują się w ratowanie klimatu

Naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej, którzy założyli spółki spin-off, przedstawiali rozwiązania wspierające ochronę środowiska. Potencjał prezentowanych innowacji rozwiązań jest ogromny, jednak do pełnego sukcesu potrzeba większego zaangażowania ze strony przemysłu, biznesu i administracji państwowej.

Wydział Chemii znajduje się w czołówce polskich i europejskich wydziałów chemicznych. Razem z Wydziałem Chemicznym Politechniki Warszawskiej tworzy Warszawskie Akademickie Konsorcjum Chemiczne, które w 2012 roku otrzymało status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego. Wspólnie z Wydziałem Fizyki uruchomił w ostatnich latach makrokierunek energetyka i chemia jądrowa, obejmujący m.in. fizykę jądrową i radiochemię, ochronę radiologiczną, zastosowanie technik jądrowych w medycynie i przemyśle oraz fizykę reaktorową czy chemię odpadów promieniotwórczych.

Wydział Chemii

Systemy PET/SPECT/CT obrazowania w badaniach przedklinicznych małych zwierząt

Systemy PET/SPECT/CT obrazowania w badaniach przedklinicznych małych zwierząt
Systemy PET/SPECT/CT obrazowania w badaniach przedklinicznych małych zwierząt

Zastosowanie systemów obrazowania  SPECT  (tomografia emisyjna pojedynczych fotonów) oraz badań PET/CT  (pozytonowa tomografia emisyjna) do obrazowania w badaniach przedklinicznych małych zwierząt.

szt.

Sposób wytwarzania zasadniczo czystych nanocząstek w układzie przepływowym, nanocząstki otrzymane tym sposobem oraz ich zastosowanie

Sposób wytwarzania zasadniczo czystych nanocząstek w układzie przepływowym, nanocząstki otrzymane tym sposobem oraz ich zastosowanie
Sposób wytwarzania zasadniczo czystych nanocząstek w układzie przepływowym, nanocząstki otrzymane tym sposobem oraz ich zastosowanie

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania zasadniczo czystych nanocząstek w układzie przepływowym. Twórcy niniejszego wynalazku opracowali sposób wytwarzania zasadniczo czystych nanocząstek, który umożliwia kontrolowanie wielkości otrzymywanych nanocząstek i jednocześnie eliminuje konieczność stosowania stabilizatorów, w szczególności stabilizatorów w postaci substancji powierzchniowo czynnych i innych cząsteczek organicznych.

szt.

Sposób wytwarzania nanocząstek polimerów przewodzących oraz nanocząstki polimerów przewodzących wytworzone tym sposobem

Sposób wytwarzania nanocząstek polimerów przewodzących oraz nanocząstki polimerów przewodzących wytworzone tym sposobem
Sposób wytwarzania nanocząstek polimerów przewodzących oraz nanocząstki polimerów przewodzących wytworzone tym sposobem

Metoda pozwala otrzymać nanocząstki polimerów przewodzących niepokrytych surfaktantem czy innym polimerem czyli o niezablokowanej powierzchni wymiany nanocząstki. Meotda nie wymaga zastosowania agresywnych warunków i dodatkowo pozwala również otrzymać nanocząstki polimerów przewodzących o wąskim rozkładzie wielkości w prostej procedurze syntezy chemicznej.

szt.

Rozdział i identyfikacja związków chemicznych metodami chromatografii cieczowej (HPLC)

Rozdział i identyfikacja związków chemicznych metodami chromatografii cieczowej (HPLC)
Rozdział i identyfikacja związków chemicznych metodami chromatografii cieczowej (HPLC)

Wysokosprawna chromatografia cieczowa - analiza za pomocą układu HPLC pozwala na jakościowe oraz ilościowe oznaczenie związków organicznych, włączając związki wielkocząsteczkowe oraz silnie polarne, w skomplikowanych matrycach naturalnych.

szt.

Pomiary mikroskopowe w wysokiej rozdzielczości

Pomiary mikroskopowe w wysokiej rozdzielczości
Pomiary mikroskopowe w wysokiej rozdzielczości

skaningowa mikroskopia elektronowa (SEM), transmisyjna mikroskopia elektronowa (TEM), mikroskopia sił atomowych (AFM), skaningowa mikroskopia tunelowa (STM)

szt.

Ogniwo litowo-jonowe o podwyższonym poziomie bezpieczeństwa

Ogniwo litowo-jonowe o podwyższonym poziomie bezpieczeństwa
Ogniwo litowo-jonowe o podwyższonym poziomie bezpieczeństwa

Przedmiotem wynalazku jest cechujące się dużą mocą ogniwo litowo-jonowe o podwyższonym poziomie bezpieczeństwa, zawierające separator polimerowy pełniący funkcję stałego elektrolitu. 

szt.

Nowe peptydomimetyki o aktywności antyangiogennej

Nowe peptydomimetyki o aktywności antyangiogennej
Nowe peptydomimetyki o aktywności antyangiogennej

Przedmiotem wynalazku są nowe peptydomimetyki o aktywności antyangiogennej, sposób ich otrzymywania, kompozycja farmaceutyczna oraz ich zastosowanie, zwłaszcza w leczeniu nowotworów i przewlekłych stanów zapalnych (w szczególności: reumatoidalnego zapalenia stawów, zapalenia jelita grubego), w łuszczycy, cukrzycy, chorobach zwyrodnieniowych oczu (ARMD), nefropatii i neuropatii.

szt.

Nowe cykliczne peptydomimetyki, kompozycje je zawierające oraz ich zastosowanie do leczenie chorób związanych z angiogenezą

Nowe cykliczne peptydomimetyki, kompozycje je zawierające oraz ich zastosowanie do leczenie chorób związanych z angiogenezą
Nowe cykliczne peptydomimetyki, kompozycje je zawierające oraz ich zastosowanie do leczenie chorób związanych z angiogenezą

Przedmiotem wynalazku są nowe cykliczne peptydomimetyki, kompozycje farmaceutyczne je zawierające oraz ich zastosowanie w leczeniu chorób związanych z angiogenezą zwłaszcza nowotworów i przewlekłych stanów zapalnych w łuszczycy, cukrzycy, chorobach zwyrodnieniowych oczu (ARMD), nefropatii i neuropatii.

szt.

Nanomateriały, chemia materiałowa - dr M. Wójcik

Nanomateriały, chemia materiałowa - dr M. Wójcik
Nanomateriały, chemia materiałowa - dr M. Wójcik

nanomateriały, chemia materiałowa, biotechnologia przemysłowa, chemia materiałowa, chemia leków, nanotechnologia

szt.

Nanomateriały - dr hab. M. Pękała

Nanomateriały - dr hab. M. Pękała
Nanomateriały - dr hab. M. Pękała

nanomateriały, manganity magneto-oporowe, tlenki magnetyczne, stopy amorficzne

szt.

Kompleksy rutenu, sposób ich wytwarzania oraz ich zastosowanie jako prekatalizatory i/lub katalizatory w reakcji metatezy olefin.

Kompleksy rutenu, sposób ich wytwarzania oraz ich zastosowanie jako prekatalizatory i/lub katalizatory w reakcji metatezy olefin.
Kompleksy rutenu, sposób ich wytwarzania oraz ich zastosowanie jako prekatalizatory i/lub katalizatory w reakcji metatezy olefin.

Znanych jest kilkadziesiąt karbonowych kompleksów rutenu w katalizie metatezy olefin, jednak ścieżki ich syntezy są długie, skomplikowane i wymagają dużych nakładów finansowych. Ponadto niewiele jest takich związków, które są trwałe i odporne na działanie wysokich temperatur. Mało jest również prekatalizatorów, których aktywację do katalizatorów można kontrolować w czasie trwania reakcji w warunkach wysokiej temperatury.

szt.

Komora pomiarowa do wyznaczania właściwości elektrycznych wysoce reaktywnych próbek proszkowych

Komora pomiarowa do wyznaczania właściwości elektrycznych wysoce reaktywnych próbek proszkowych
Komora pomiarowa do wyznaczania właściwości elektrycznych wysoce reaktywnych próbek proszkowych

Wynalazek dotyczy komory pomiarowej przystosowanej do wyznaczania właściwości elektrycznych wysoce reaktywnych próbek proszkowych przy użyciu metody spektroskopii impedancyjnej. Metoda ta znajduje zastosowanie w badaniu układów koloidalnych, polimerowych jak również układów o znaczeniu farmaceutycznym i biologicznym.

szt.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl