Jednostki UW i Spółki Spin-Off
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Artykuły
Nowe srebrowe magnesy

Badacze z UW odkryli, że pewien związek srebra, boru i fluoru wykazuje silne oddziaływania magnetyczne, a inny związek srebra i fluoru pod ciśnieniem przyjmuje strukturę podobną do nanorurek.

Spółka celowa Uniwersytetu Warszawskiego i spółki spin-off

UWRC sp. z o.o. to spółka celowa Uniwersytetu Warszawskiego, której głównym celem działania jest wspieranie Uniwersytetu Warszawskiego i jego pracowników w komercjalizacji wyników pracy naukowej. Spółka opiera swoją działalność na potencjale naukowo-badawczym, wynalazczym i technologicznym Uniwersytetu Warszawskiego oraz jego bazie infrastrukturalnej. UWRC oferuje swoje usługi również inwestorom i przedsiębiorstwom zainteresowanym współpracą badawczo-rozwojową z Uniwersytetem Warszawskim.

Spółki Spin-off z udziałem Uniwersytetu Warszawskiego

Na Uniwersytecie Warszawskim działa już siedem spółek typu spin-off. To firmy utworzone przez naukowców pracujących na UW, których udziałowcem jest właśnie uczelnia.

Uniwersytet nie jest w stanie postawić sam fabryki sprzętu medycznego, ale może dostarczyć rozwiązania, dzięki którym producent wprowadzi na rynek lepsze, konkurencyjne urządzenia. Do osiągnięcia celu potrzebna jest żywa współpraca dwóch środowisk – naukowego i biznesowego. Żeby transfer wiedzy i technologii stał się możliwy, w 2012 roku rektor UW powołał spółkę celową UWRC sp. z o.o., która obejmuje udziały w spółkach typu spin-off.

Skuteczna komercjalizacja odkryć i prac badawczo-rozwojowych

Zwiększenie trwałości mRNA - od odkrycia po zastosowania kliniczne w skali ogólnoświatowej. Odkrycie daje nową nadzieję milionom chorych na nowotwory, ludziom obciążonym wrodzonymi wadami genetycznymi i pacjentom oczekującym na autoprzeszczep lub regenerację uszkodzonych, brakujących tkanek. To nowy rozdział w opracowywaniu skutecznych szczepionek genetycznych pozwalających w niedalekiej przyszłości zwalczać m.in. nowotwory złośliwe.

Współpraca Uniwersytetu Warszawskiego z biznesem

Uniwersytet Warszawski pretenduje do roli najważniejszego w kraju centrum innowacji technologicznych, społecznych i kulturowych. Jednocześnie dążymy do coraz większego otwarcia na biznes, czy szerzej, na otoczenie społeczno-gospodarcze. Uważamy, że ściślejsza współpraca z partnerami zewnętrznymi będzie dla uczelni źródłem inspiracji do inicjowania nowych kierunków badań istotnych dla społeczeństwa.

Opcje przeglądania

WYKUP PATENT Z UW

Adsorbent do usuwania błękitu metylowego z roztworów wodnych (cena: 11 000 PLN + VAT)

Adsorbent do usuwania błękitu metylowego z roztworów wodnych (cena: 11 000 PLN + VAT)
Adsorbent do usuwania błękitu metylowego z roztworów wodnych (cena: 11 000 PLN + VAT)

Błękit metylowy jest barwnikiem stosowanym, między innymi, w przemyśle włókienniczym do farbowania tekstyliów. Związek ten jest groźny dla organizmów wodnych nawet przy niskich stężeniach, dlatego należy poszukiwać efektywnych metod jego usuwania.

szt.

Generator Trzeciej Harmonicznej częstości impulsów laserowych (cena: 17 500 PLN + VAT)

Generator Trzeciej Harmonicznej częstości impulsów laserowych (cena: 17 500 PLN + VAT)
Generator Trzeciej Harmonicznej częstości impulsów laserowych (cena: 17 500 PLN + VAT)

Generator Trzeciej Harmonicznej impulsów laserowych współpracuje z laserami generującymi ultrakrótkie impulsy laserowe. Impuls światła z lasera jest wpuszczany do generatora, gdzie powstają impulsy światła o długościach fali dwa i trzy razy krótszej od początkowej. Znane lasery impulsowe generują impulsy światła o długości fali w zakresie podczerwieni.

szt.

Hybrydowy kompozytowy akumulator niklowo-wodorkowy (cena: 12 000 PLN + VAT)

Hybrydowy kompozytowy akumulator niklowo-wodorkowy (cena: 12 000 PLN + VAT)
Hybrydowy kompozytowy akumulator niklowo-wodorkowy (cena: 12 000 PLN + VAT)

Hybrydowy kompozytowy akumulator niklowo – wodorkowy, zawierający elektrodę dodatnią z oksywodorotlenku niklu (NiOOH) oraz elektrodę ujemną z materiału wodorochłonnego.

szt.

Nanokompozyt polimerowy o właściwościach bakteriobójczych oraz sposób jego syntezy (cena: 11 000 PLN + VAT)

Nanokompozyt polimerowy o właściwościach bakteriobójczych oraz sposób jego syntezy (cena: 11 000 PLN + VAT)
Nanokompozyt polimerowy o właściwościach bakteriobójczych oraz sposób jego syntezy (cena: 11 000 PLN + VAT)

Nanokompozyt polimerowy będący przedmiotem wynalazku wykazuje aktywność przeciwbakteryjną wobec bekterii chorobotwórczych zarówno Gram-ujemnych jak i Gram-dodatnich. Jego aktywność przeciwbakteryjna jest znacznie wyższa od nankompozytów znanych ze stanu techniki. Taki nanokompozyt jest stabilny termicznie w zakresie temperatur do 300˚C oraz jest optycznie czynny. 

 

szt.

Niskotemperaturowy rozkład heksacyjanożelazianów metali przejściowych (cena: 12 000 PLN + VAT)

Niskotemperaturowy rozkład heksacyjanożelazianów metali przejściowych (cena: 12 000 PLN + VAT)
Niskotemperaturowy rozkład heksacyjanożelazianów metali przejściowych (cena: 12 000 PLN + VAT)

Zgłoszenie dotyczy niskotemperaturowego sposobu roztwarzania heksacyjanożelazianów metali przejściowych, w którym to sposobie obecne w wodnym roztworze o alkalicznym pH heksacyjanożelazniany poddaje się działaniu czynnika kompleksującego. Przedmiotem zgłoszenia jest również zastosowanie alkalicznego, zawierającego czynnik alkaliczny i czynnik kompleksujący, wodnego roztworu do niskotemperaturowego roztwarzania heksacyjanożelazianów metali przejściowych.

szt.

Ogniwo pierwotne cynkowo-manganowe (cena: 21 000 PLN + VAT)

Ogniwo pierwotne cynkowo-manganowe (cena: 21 000 PLN + VAT)
Ogniwo pierwotne cynkowo-manganowe (cena: 21 000 PLN + VAT)

W ogniwie pierwotnym cynkowo-manganowym posiadającym cynkową anodę oddzieloną separatorem od mieszaniny katodowej, zawierającej dwutlenek manganu zmieszany z przewodzącym materiałem węglowym i umieszczonej w porowatym, przewodzącym nośniku nieorganicznym oraz kwasowy elektrolit, stosunek wagowy dwutlenku manganu do przewodzącego materiału węglowego jest w zakresie od 15 : 1 do 50 : 1.

szt.

Ogniwo pierwotne cynkowo-manganowe (cena: 23 900 PLN + VAT)

Ogniwo pierwotne cynkowo-manganowe (cena: 23 900 PLN + VAT)
Ogniwo pierwotne cynkowo-manganowe (cena: 23 900 PLN + VAT)

Ogniwo posiadające cynkową anodę, katodę składającą się z kolektora prądu i substancji elektroaktywnej zawierającej MnO2, separator oddzielający katodę od anody oraz kwasowy elektrolit charakteryzuje się tym, że kolektor prądu katody stanowi usieciowany węgiel szklisty, który jest jednocześnie nośnikiem substancji elektroaktywnej zawierającej MnO2.

szt.

Rekombinowane białko fuzyjne ProSTAT oraz jego zastosowania (cena: do negocjacji)

Rekombinowane białko fuzyjne ProSTAT oraz jego zastosowania (cena: do negocjacji)
Rekombinowane białko fuzyjne ProSTAT oraz jego zastosowania (cena: do negocjacji)

Przedmiotem wynalazku jest rekombinowane białko fuzyjne ProSTAT o potencjalnych właściwościach terapeutycznych, selektywnie uwrażliwiające komórki nowotworowe, w szczególności komórki zaawansowanego raka prostaty i komórki niedrobnokomórkowego raka płuc, na leki przeciwnowotworowe indukujące apoptozę.

szt.

Sposób dezintegracji skał, w szczególności skał porowatych w celu ekstrakcji mikroskamieniałości (cena: 12 000 PLN + VAT)

Sposób dezintegracji skał, w szczególności skał porowatych w celu ekstrakcji mikroskamieniałości (cena: 12 000 PLN + VAT)
Sposób dezintegracji skał, w szczególności skał porowatych w celu ekstrakcji mikroskamieniałości (cena: 12 000 PLN + VAT)

Przedmiotem wynalazku jest sposób dezintegracji skał, w szczególności skał porowatych, w celu ekstrakcji mikroskamieniałości przy użyciu ciekłego ośrodka o temperaturze od -170° - -250°C oraz cieczy o temperaturze 70° - 100°C.

szt.

Sposób odzyskiwania cynku w postaci tlenku z cynkowych elektrolitów odpadowych zawierających jony cynku, magnezu i manganu oraz wolnych od jonów żelaza (cena: 13 000 PLN + VAT)

Sposób odzyskiwania cynku w postaci tlenku z cynkowych elektrolitów odpadowych                     zawierających jony cynku, magnezu i manganu oraz wolnych od jonów żelaza (cena: 13 000 PLN + VAT)
Sposób odzyskiwania cynku w postaci tlenku z cynkowych elektrolitów odpadowych zawierających jony cynku, magnezu i manganu oraz wolnych od jonów żelaza (cena: 13 000 PLN + VAT)

Przedmiotem zgłoszenia patentowego jest metoda odzysku cynku z elektrolitu powstałego w procesie elektrorafinacji cynku, który jest ostatnim etapem procesu technologicznego wytwarzania cynku z rud cynku i ołowiu. Powstający elektrolit odpadowy wciąż zawiera relatywnie duże ilości cynku, stając się bogatym jego źródłem. 

szt.

Sposób otrzymywania mobilnych magnetycznych adsorbentów kompozytowych (cena: 29 000 PLN + VAT)

Sposób otrzymywania mobilnych magnetycznych adsorbentów kompozytowych (cena: 29 000 PLN + VAT)
Sposób otrzymywania mobilnych magnetycznych adsorbentów kompozytowych (cena: 29 000 PLN + VAT)

Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania mobilnych magnetycznych adsorbentów kompozytowych. Wynalazek rozwiązuje obecnie znane niedogodności – zapewnia adsorbenty kompozytowe o wysokim potencjale adsorpcyjnym oraz o dużej odporności korozyjnej, przy zastosowaniu ekonomicznych sposobów obróbki materiałowej.

szt.

Sposób przetwarzania gazowych tlenków węgla do postaci produktów stałych oraz sposób wytwarzania nanostrukturalnych produktów węglowych i nanostrukturalnych pochodnych węgla (cena: 15 000 PLN + VAT)

Sposób przetwarzania gazowych tlenków węgla do postaci produktów stałych oraz sposób wytwarzania nanostrukturalnych produktów węglowych i nanostrukturalnych pochodnych węgla (cena: 15 000 PLN + VAT)
Sposób przetwarzania gazowych tlenków węgla do postaci produktów stałych oraz sposób wytwarzania nanostrukturalnych produktów węglowych i nanostrukturalnych pochodnych węgla (cena: 15 000 PLN + VAT)

Przedmiotem wynalazku jest sposób przetwarzania gazowych tlenków węgla do postaci produktów stałych oraz sposób wytwarzania nanostrukturalnych produktów węglowych i/lub nanostrukturalnych pochodnych węgla. Rozwiązania według wynalazku polegają na przeprowadzeniu procesu syntezy spaleniowej, w którym materiałem wyjściowym są gazowe tlenki węgla (CO, CO2 lub ich mieszanina) oraz metale lub metaloidy wybrane z grupy obejmującej Li, Mg, Ca, Ti, Zr, B oraz Si.

szt.

Sposób wytwarzania pustych w środku nanocząstek metalicznych pokrytych nanometryczną warstwą krzemionki (cena: 14 000 PLN + VAT)

Sposób wytwarzania pustych w środku nanocząstek metalicznych pokrytych nanometryczną warstwą krzemionki (cena: 14 000 PLN + VAT)
Sposób wytwarzania pustych w środku nanocząstek metalicznych pokrytych nanometryczną warstwą krzemionki (cena: 14 000 PLN + VAT)

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania pustych w środku nanocząstek srebra pokrytych nanometryczną warstwą krzemionki obejmujący etapy: wytwarzania pustych w środku nanocząstek srebra, pokrywania pustych w środku nanocząstek srebra nanometryczną warstwą krzemionki. Puste w środku nanocząstki srebra pokryte nanometryczną warstwą krzemionki wykazują ulepszone właściwości i są przydatne jako nanorezonatory w metodzie SHINERS.

szt.

Stół optyczny (cena: 15 000 PLN + VAT)

Stół optyczny (cena: 15 000 PLN + VAT)
Stół optyczny (cena: 15 000 PLN + VAT)

Przedmiotem wynalazku jest stół optyczny, posiadający powłokę górną, w której znajduje się wiele gwintowanych otworów, powłokę dolną, warstwę wypełniającą, pomiędzy powłoką górną a dolną, oraz co najmniej częściowo sprężyście odkształcalne elementy uszczelniające gwintowane otwory w powłoce górnej.

szt.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl