Jednostki UW i Spółki Spin-Off
Artykuły
Mechanizm biologiczny może pomóc zabezpieczać różne powierzchnie przed osadzaniem się na nich bakterii wodnych

Na Wydziale Biologii UW odkryto mechanizm biologiczny, który pozwoli w przyszłości stworzyć preparaty zabezpieczające przed osadzaniem się biofilmów bakteryjnych na różnego rodzaju tkaninach i powierzchniach przebywających w środowisku wodnym.

Z perspektywy rynku (potencjalnego inwestora) w odkryciu obiecujące jest to, że preparat bazuje na substancjach, których masowa produkcja jest wyjątkowo tania, a sam mechanizm działania preparatu jest całkowicie ekologiczny. Ochrona bowiem nie polega na likwidacji bakterii już namnożonych na materiale (i tym samym uwalniania z nich różnego rodzaju substancji w tym toksyn), lecz na powstrzymaniu bakterii przed osadzaniem i namnażaniem.

Oczyszczalnia ścieków może wyglądać jak ogród

Pasywne systemy oczyszczania ścieków typu Constructed Wetland są popularne w wielu miejscach na świecie. W Polsce, choć na razie takich ekologicznych oczyszczalni jest niewiele, zaczynają się nimi interesować samorządy.

Spółka RDLS, będąca spin-offem Uniwersytetu Warszawskiego, w konsorcjum z czeską firmą Dekonta zakończyła właśnie budowę jednej z największych tego typu instalacji w Europie. Oczyszczalnia ścieków w Białce w woj. lubelskim może obsłużyć do 1 800 mieszkańców.

Naukowcy pracują nad innowacyjną metodą wykrywania toksoplazmozy

AmerLab, spółka spin-off Uniwersytetu Warszawskiego, prowadzi badania nad opracowaniem nowej metody wykrywania toksoplazmozy.

W porównaniu do obecnie stosowanych standardowych testów serologicznych, nowa metoda ma zapewnić nie tylko większą czułość, ale też umożliwić szybsze wykrywanie zarażenia, co otwiera możliwości skuteczniejszego i mniej obciążającego pacjentów leczenia. To ważna informacja dla kobiet w ciąży i osób z obniżoną odpornością, którym toksoplazmoza szczególnie zagraża.

200 mln PLN na walkę z koronawirusem

200 mln zł trafi do polskich przedsiębiorców i naukowców, którzy pracują nad diagnostyką, leczeniem i przeciwdziałaniem chorobom wirusowym. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs Szybka Ścieżka „Koronawirusy”.

Agencja wykonawcza Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego sięga po sprawdzoną formułę finansowania innowacji z Funduszy Europejskich, by przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się pandemii koronawirusów, w tym SARS-CoV-2.

Spin-off z UW udostępnił darmową platformę do prowadzenia wykładów przez Internet

Nowa spółka spin-off z Uniwersytetu Warszawskiego uruchomiła darmową platformę, która pozwala wykładowcom prowadzić wykłady w trybie zdalnym. Nowe narzędzie daje szansę przywrócenia ciągłości w dydaktyce, po tym jak na UW odwołano zajęcia z powodu epidemii koronawirusa.

Administratorzy platformy nie wykluczają możliwości jej udostępniania także innym uczelniom oraz zainteresowanym szkołom z całej Polski.

Pasywny system oczyszczania ścieków opracowany przez naukowców z UW

Naukowcy z Wydziału Biologii UW przedstawili ekonomiczną i ekologiczną alternatywę dla gospodarki ściekowej na terenach wiejskich. To pasywny system oczyszczania ścieków typu Constructed Wetlands.

Według danych GUS 45% mieszkańców wsi nadal nie jest objętych systemem kanalizacji. Choć ścieki powinny być zbierane w szczelnych szambach i regularnie transportowane przez tabor asenizacyjny do oczyszczalni, wiadomo, że tak nie jest. Potwierdza to opublikowany w czerwcu 2019 r. raport NIK, z którego wynika, że choć gminy mają taki obowiązek, to nie ewidencjonują zbiorników, nie monitorują ich stanu ani częstotliwości opróżniania.

Według międzynarodowych recenzentów to przełom w rozwoju nauki

Badacze z UW pod kierunkiem prof. Jacka Jemielitego, dr hab. Joanny Kowalskiej i dr. Pawła Sikorskiego odkryli nową metodę wydajnego wytwarzania mRNA.

Rezultaty badań naukowcy opisali na łamach prestiżowego czasopisma „Nucleic Acids Research”. Artykuł został uznany przez recenzentów za przełomowy dla rozwoju nauki.

Naukowcy UW i PW angażują się w ratowanie klimatu

Naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej, którzy założyli spółki spin-off, przedstawiali rozwiązania wspierające ochronę środowiska. Potencjał prezentowanych innowacji rozwiązań jest ogromny, jednak do pełnego sukcesu potrzeba większego zaangażowania ze strony przemysłu, biznesu i administracji państwowej.

LABORATORIA UW

Laboratorium Sygnalizacji Molekularnej i Komórkowej

Laboratorium Sygnalizacji Molekularnej i Komórkowej
Laboratorium Sygnalizacji Molekularnej i Komórkowej

Przekaźnictwo sygnałów jest podstawową właściwością żywych organizmów. Bodźce odbierane ze środowiska są przetwarzane i integrowane przez komórki, co prowadzi do zmiany ich morfologii i zachowania. Wadliwe przekaźnictwo sygnału stanowi podstawę wielu chorób, w tym wad rozwoju oraz raka.

szt.

Laboratorium Symulacji Systemów Chemicznych i Biologicznych

Laboratorium Symulacji Systemów Chemicznych i Biologicznych
Laboratorium Symulacji Systemów Chemicznych i Biologicznych

Celem grupy jest rozwijanie metod obliczeniowych i ich zastosowanie w symulowaniu układów chemicznych i biologicznych. Interesuje nas przewidywanie struktur, właściwości i funkcji białek, układów makromolekularnych i nanoukładów, katalizatorów reakcji chemicznych oraz zastosowanie metod teoretycznych do projektowania nowych materiałów/ligandów/związków chemicznych mających zastosowanie w farmacji, naukach materiałowych, nanotechnologii i katalizie.

szt.

Laboratorium Syntezy Metaloorganicznej

Laboratorium Syntezy Metaloorganicznej
Laboratorium Syntezy Metaloorganicznej

Badania prowadzone przez grupę dotyczą użycia różnych reakcji katalitycznych w syntezie organicznej, a szczególnie zastosowania ich do syntezy produktów naturalnych, polimerów oraz farmaceutyków. Obecne prace grupy koncentrują się na syntezie organicznej za pośrednictwem metali przejściowych, ze szczególnym naciskiem na metatezę alkenów i alkinów, a także na zagadnieniu chemii surowców odnawialnych.

szt.

Laboratorium Technologii Materiałowych

Laboratorium Technologii Materiałowych
Laboratorium Technologii Materiałowych

Laboratorium Technologii Materiałowych powstało z inicjatywy Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego (CeNT) oraz Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych. Laboratorium ściśle współpracuje z Laboratorium Materiałów Funkcjonalnych w ITME.

szt.

Laboratorium Technologii Nowych Materiałów Funkcjonalnych

Laboratorium Technologii Nowych Materiałów Funkcjonalnych
Laboratorium Technologii Nowych Materiałów Funkcjonalnych

Zainteresowania naukowe zespołu skupiają się na chemii, a w szczególności na projektowaniu, syntezie i badaniach cech fizykochemicznych nowych związków chemicznych – w fazie stałej (‘extended’ tj. 1D, 2D, 3D) lub molekularnych (‘0D’).

szt.

Laboratorium Teledetekcji i Modelowania Środowiska

Laboratorium Teledetekcji i Modelowania Środowiska
Laboratorium Teledetekcji i Modelowania Środowiska

Laboratorium zajmuje się badaniem środowiska poprzez analizę danych satelitarnych oraz ich integrację z modelami procesów biologicznych, fizycznych i chemicznych. Nasze zainteresowania dotyczą różnych skal geograficznych: od całej Ziemi do pojedynczych pól uprawnych.

szt.

Laboratorium Transferu Radiacyjnego

Laboratorium Transferu Radiacyjnego
Laboratorium Transferu Radiacyjnego

Głównym celem pomiarów prowadzonych w Laboratorium Transferu Radiacyjnego (LTR) jest badanie własności optycznych aerozoli atmosferycznych i chmur oraz określanie bilansu radiacyjnego i energetycznego na powierzchni ziemi poprzez analizę transferu promieniowania w atmosferze. Badania prowadzone są przy użyciu technik teledetekcyjnych oraz metod in situ. Techniki zdalne pozwalają na detekcję aerozoli transportowanych w całej troposferze. Przykładem są drobiny piasku saharyjskiego obserwowane często w okresie wiosennym, pył wulkaniczny rejestrowany nad Polską w kwietniu 2010 r. czy aerozole emitowane w czasie pożarów biomasy, które najczęściej nad Polska są obserwowane pod koniec lata.

szt.

Laboratorium Związków Biologicznie Czynnych

Laboratorium Związków Biologicznie Czynnych
Laboratorium Związków Biologicznie Czynnych

Zainteresowania naukowe Laboratorium Związków Biologicznie Czynnych są skoncentrowane na rozwiązywaniu problemów zależności aktywności od struktury chemicznej związków biologicznie czynnych (SAR – Structure-Activity Relationship). W zakres prac tego typu wchodzi nie tylko projektowanie, synteza oraz określanie struktury i właściwości nowych cząsteczek, czyli zagadnienia typowo chemiczne, ale także badania farmakologiczne, i to zarówno in vitro, jak i in vivo.

szt.

Materiały dla Biosensorów

Materiały dla Biosensorów
Materiały dla Biosensorów

Grupa badawcza Materiały dla Biosensorów zajmuje się otrzymywaniem i badaniem właściwości fizykochemicznych powierzchni, materiałów lub nanostruktur, które wykazują właściwości elektrokatalityczne lub mogą stanowić matryce do osadzania enzymów i innych substancji wykorzystywanych w biosensorach.

szt.

Mikroorganizmy Eukariotyczne

Mikroorganizmy Eukariotyczne
Mikroorganizmy Eukariotyczne

Reprezentujemy Zakład Filogenetyki Molekularnej i Ewolucji Wydziału Biologii. Badamy różnorodność i ewolucję molekularną wybranych grup protistów (mikroorganizmów eukariotycznych). Występują one w bardzo różnych siedliskach na całym świecie i reprezentują znaczną część różnorodności organizmów eukariotycznych. Naszym głównym obiektem badawczym są fotoautotroficzne eugleniny.

szt.

Monitoring przestrzeni internetowej

Monitoring przestrzeni internetowej
Monitoring przestrzeni internetowej

Monitoring przestrzeni internetowej – web crawling.

szt.

Monitoring radia i telewizji

Monitoring radia i telewizji
Monitoring radia i telewizji

Monitoring radia i telewizji przy wsparciu Stirlitz Media Software.

szt.

Nanotomografia 3D

Nanotomografia 3D
Nanotomografia 3D

Laboratorium Cryo-SEM jest wyposażone w system składający się z niskotemperaturowego skaningowego mikroskopu elektronowego (CryoSEM) sprzężonego ze skupioną wiązką jonową (FIB). Układ pozwala na wykonanie nanotomografii 3D dzięki kombinacji obrazowania wysokiej rozdzielczości z cięciem preparatu wiązką jonową. Dodatkowo posiadamy pomocniczy mikroskop Sigma.

szt.

Niepewności Losowe w Badaniach Biologicznych

Niepewności Losowe w Badaniach Biologicznych
Niepewności Losowe w Badaniach Biologicznych

Jesteśmy zainteresowani sposobami traktowania niepewności – zwłaszcza niepewności statystycznych – w praktyce badawczej, oraz poznawczymi konsekwencjami pomijania, ukrywania lub kwantyfikacji niepewności.

szt.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl