Jednostki UW i Spółki Spin-Off
Artykuły
Mechanizm biologiczny może pomóc zabezpieczać różne powierzchnie przed osadzaniem się na nich bakterii wodnych

Na Wydziale Biologii UW odkryto mechanizm biologiczny, który pozwoli w przyszłości stworzyć preparaty zabezpieczające przed osadzaniem się biofilmów bakteryjnych na różnego rodzaju tkaninach i powierzchniach przebywających w środowisku wodnym.

Z perspektywy rynku (potencjalnego inwestora) w odkryciu obiecujące jest to, że preparat bazuje na substancjach, których masowa produkcja jest wyjątkowo tania, a sam mechanizm działania preparatu jest całkowicie ekologiczny. Ochrona bowiem nie polega na likwidacji bakterii już namnożonych na materiale (i tym samym uwalniania z nich różnego rodzaju substancji w tym toksyn), lecz na powstrzymaniu bakterii przed osadzaniem i namnażaniem.

Oczyszczalnia ścieków może wyglądać jak ogród

Pasywne systemy oczyszczania ścieków typu Constructed Wetland są popularne w wielu miejscach na świecie. W Polsce, choć na razie takich ekologicznych oczyszczalni jest niewiele, zaczynają się nimi interesować samorządy.

Spółka RDLS, będąca spin-offem Uniwersytetu Warszawskiego, w konsorcjum z czeską firmą Dekonta zakończyła właśnie budowę jednej z największych tego typu instalacji w Europie. Oczyszczalnia ścieków w Białce w woj. lubelskim może obsłużyć do 1 800 mieszkańców.

Naukowcy pracują nad innowacyjną metodą wykrywania toksoplazmozy

AmerLab, spółka spin-off Uniwersytetu Warszawskiego, prowadzi badania nad opracowaniem nowej metody wykrywania toksoplazmozy.

W porównaniu do obecnie stosowanych standardowych testów serologicznych, nowa metoda ma zapewnić nie tylko większą czułość, ale też umożliwić szybsze wykrywanie zarażenia, co otwiera możliwości skuteczniejszego i mniej obciążającego pacjentów leczenia. To ważna informacja dla kobiet w ciąży i osób z obniżoną odpornością, którym toksoplazmoza szczególnie zagraża.

200 mln PLN na walkę z koronawirusem

200 mln zł trafi do polskich przedsiębiorców i naukowców, którzy pracują nad diagnostyką, leczeniem i przeciwdziałaniem chorobom wirusowym. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs Szybka Ścieżka „Koronawirusy”.

Agencja wykonawcza Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego sięga po sprawdzoną formułę finansowania innowacji z Funduszy Europejskich, by przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się pandemii koronawirusów, w tym SARS-CoV-2.

Spin-off z UW udostępnił darmową platformę do prowadzenia wykładów przez Internet

Nowa spółka spin-off z Uniwersytetu Warszawskiego uruchomiła darmową platformę, która pozwala wykładowcom prowadzić wykłady w trybie zdalnym. Nowe narzędzie daje szansę przywrócenia ciągłości w dydaktyce, po tym jak na UW odwołano zajęcia z powodu epidemii koronawirusa.

Administratorzy platformy nie wykluczają możliwości jej udostępniania także innym uczelniom oraz zainteresowanym szkołom z całej Polski.

Pasywny system oczyszczania ścieków opracowany przez naukowców z UW

Naukowcy z Wydziału Biologii UW przedstawili ekonomiczną i ekologiczną alternatywę dla gospodarki ściekowej na terenach wiejskich. To pasywny system oczyszczania ścieków typu Constructed Wetlands.

Według danych GUS 45% mieszkańców wsi nadal nie jest objętych systemem kanalizacji. Choć ścieki powinny być zbierane w szczelnych szambach i regularnie transportowane przez tabor asenizacyjny do oczyszczalni, wiadomo, że tak nie jest. Potwierdza to opublikowany w czerwcu 2019 r. raport NIK, z którego wynika, że choć gminy mają taki obowiązek, to nie ewidencjonują zbiorników, nie monitorują ich stanu ani częstotliwości opróżniania.

Według międzynarodowych recenzentów to przełom w rozwoju nauki

Badacze z UW pod kierunkiem prof. Jacka Jemielitego, dr hab. Joanny Kowalskiej i dr. Pawła Sikorskiego odkryli nową metodę wydajnego wytwarzania mRNA.

Rezultaty badań naukowcy opisali na łamach prestiżowego czasopisma „Nucleic Acids Research”. Artykuł został uznany przez recenzentów za przełomowy dla rozwoju nauki.

Naukowcy UW i PW angażują się w ratowanie klimatu

Naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej, którzy założyli spółki spin-off, przedstawiali rozwiązania wspierające ochronę środowiska. Potencjał prezentowanych innowacji rozwiązań jest ogromny, jednak do pełnego sukcesu potrzeba większego zaangażowania ze strony przemysłu, biznesu i administracji państwowej.

LABORATORIA UW

Laboratorium Maszyn Biomolekularnych

Laboratorium Maszyn Biomolekularnych
Laboratorium Maszyn Biomolekularnych

W Laboratorium Maszyn Biomolekularnych prowadzone są badania teoretyczne i doświadczalne, których głównym celem jest poszukiwanie efektywnych pochodnych antybiotyków. Projektujemy związki, które mają blokować działanie rybosomów bakterii poprzez oddziaływanie z rybosomowym RNA. Rybosomy są odpowiedzialne w komórce za syntezę białek, tak więc zablokowanie prawidłowego działania rybosomów bakterii prowadzi do śmierci komórki bakteryjnej.

szt.

Laboratorium Medycyny Doświadczalnej

Laboratorium Medycyny Doświadczalnej
Laboratorium Medycyny Doświadczalnej

Projekty badawcze realizowane w Laboratorium Medycyny Doświadczalnej dotyczą identyfikacji i weryfikacji nowych molekularnych celów dla terapii nowotworów. W centrum naszych naukowych zainteresowań znajdują się mechanizmy regulujące homeostazę białek w komórkach ssaków, takie jak działanie układu ubikwityna-proteasom, autofagia, degradacja białek związanych z siateczką śródplazmatyczną oraz odpowiedź komórek na obecność nieprawidłowo sfałdowanych białek.

szt.

Laboratorium Mikroskopii i Spektroskopii Elektronowej

Laboratorium Mikroskopii i Spektroskopii Elektronowej
Laboratorium Mikroskopii i Spektroskopii Elektronowej

Zainteresowania badawcze członków zespołu skupiają się na: enzymatycznej syntezie i biotransformacji β-fluoro-L-alaniny, wyznaczeniu KIE reakcji enzymatycznego utleniania tryptaminy lub serotoniny, opracowaniu metod syntezy halogenopochodnych L-tyrozyny (L-Tyr) oraz tyraminy (TA) znakowanych izotopami wodoru oraz halogenopochodnych L-DOPY i dopaminy, enzymatycznej syntezie halogenopochodnych L-fenyloalaniny znakowanych izotopami wodoru, enzymatycznej syntezie halogenopochodnych L-tryptofanu (L-Trp) znakowanych izotopami wodoru oraz syntezie izotopomerów L-DOPA i wyznaczenie KIE i SIE dla reakcji enzymatycznego utleniania L-DOPA.

szt.

Laboratorium Molekularnych Podstaw Plastyczności Synaptycznej

Laboratorium Molekularnych Podstaw Plastyczności Synaptycznej
Laboratorium Molekularnych Podstaw Plastyczności Synaptycznej

Zespół Laboratorium Molekularnych Podstaw Plastyczności Synaptycznej prowadzi badania nad identyfikacją i analizą białek i mRNA ulegających lokalnej translacji na synapsie w odpowiedzi na określony typ pobudzenia. Nasze badania przyczynią się do zrozumienia tego jak działa synapsa i jakie białka są odpowiedzialne za jej plastyczność. Pracujemy na mysich modelach ludzkich chorób, w których upośledzony jest proces lokalnej translacji, takich jak zespół łamliwego chromosomu X (myszy Fmr1 KO); używamy zaawansowanych metod obrazowania neuronów a także metod biochemicznych, biologii molekularnej, sekwencjonowania nowej generacji czy wysoko rozdzielczej spektrometrii mas.

szt.

Laboratorium Neurobiologii Molekularnej

Laboratorium Neurobiologii Molekularnej
Laboratorium Neurobiologii Molekularnej

Działanie mózgu oparte jest na przekazywaniu impulsów elektrycznych wzdłuż wypustek komórek nerwowych. W przypadku aksonów owiniętych błoną oligodendrocytów, czyli mieliną pełniącą funkcję izolatora, sygnały elektryczne przemieszczają się z prędkością dochodzącą nawet do 100 m/s.

szt.

Laboratorium Ochrony i Rekultywacji Wód

Laboratorium Ochrony i Rekultywacji Wód
Laboratorium Ochrony i Rekultywacji Wód

Laboratorium Ochrony i Rekultywacji Wód wykonuje szereg usług badawczych i analiz próbek wody, ekspertyzy środowiskowe, raporty o stanie środowiska, monitoring jakości wód.

szt.

Laboratorium Paleogenetyki i Genetyki Konserwatorskiej

Laboratorium Paleogenetyki i Genetyki Konserwatorskiej
Laboratorium Paleogenetyki i Genetyki Konserwatorskiej

Prace zespołu Laboratorium Paleogenetyki i Genetyki Konserwatorskiej koncentrują się wokół dwóch głównych zagadnień. Pierwszym z nich jest historia populacji i organizacja społeczna w kulturach przedkolumbijskich Ameryki Południowej, drugim historie ewolucyjne wybranych gatunków zwierząt w późnym plejstocenie i holocenie, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu zmian klimatu na populacje ssaków. Zagadnienie to, poza wymiarem czysto poznawczym, jest też istotne z punktu widzenia przewidywania związanych z klimatem zmian we współczesnych populacjach zwierząt.

szt.

Laboratorium Rentgenowskich Badań Strukturalnych

Laboratorium Rentgenowskich Badań Strukturalnych
Laboratorium Rentgenowskich Badań Strukturalnych

Grupa badawcza zajmuje się głównie rentgenowskimi i neutronowymi badaniami strukturalnymi i eksperymentalnymi badaniami gęstości elektronowej. Wychodzi daleko poza rutynowe badania rentgenowskie, które są dla nas zaledwie pierwszym etapem stosowanych przez nas metodologii badawczych.

szt.

Laboratorium Spektroskopii NMR

Laboratorium Spektroskopii NMR
Laboratorium Spektroskopii NMR

W obszarze głównych zainteresowań zespołu leży metodologia eksperymentów NMR, tj. wykorzystanie najnowszych osiągnięć matematyki w opracowywaniu metod rejestracji i przetwarzania danych eksperymentalnych.

szt.

Laboratorium Sygnalizacji Molekularnej i Komórkowej

Laboratorium Sygnalizacji Molekularnej i Komórkowej
Laboratorium Sygnalizacji Molekularnej i Komórkowej

Przekaźnictwo sygnałów jest podstawową właściwością żywych organizmów. Bodźce odbierane ze środowiska są przetwarzane i integrowane przez komórki, co prowadzi do zmiany ich morfologii i zachowania. Wadliwe przekaźnictwo sygnału stanowi podstawę wielu chorób, w tym wad rozwoju oraz raka.

szt.

Laboratorium Symulacji Systemów Chemicznych i Biologicznych

Laboratorium Symulacji Systemów Chemicznych i Biologicznych
Laboratorium Symulacji Systemów Chemicznych i Biologicznych

Celem grupy jest rozwijanie metod obliczeniowych i ich zastosowanie w symulowaniu układów chemicznych i biologicznych. Interesuje nas przewidywanie struktur, właściwości i funkcji białek, układów makromolekularnych i nanoukładów, katalizatorów reakcji chemicznych oraz zastosowanie metod teoretycznych do projektowania nowych materiałów/ligandów/związków chemicznych mających zastosowanie w farmacji, naukach materiałowych, nanotechnologii i katalizie.

szt.

Laboratorium Syntezy Metaloorganicznej

Laboratorium Syntezy Metaloorganicznej
Laboratorium Syntezy Metaloorganicznej

Badania prowadzone przez grupę dotyczą użycia różnych reakcji katalitycznych w syntezie organicznej, a szczególnie zastosowania ich do syntezy produktów naturalnych, polimerów oraz farmaceutyków. Obecne prace grupy koncentrują się na syntezie organicznej za pośrednictwem metali przejściowych, ze szczególnym naciskiem na metatezę alkenów i alkinów, a także na zagadnieniu chemii surowców odnawialnych.

szt.

Laboratorium Technologii Materiałowych

Laboratorium Technologii Materiałowych
Laboratorium Technologii Materiałowych

Laboratorium Technologii Materiałowych powstało z inicjatywy Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego (CeNT) oraz Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych. Laboratorium ściśle współpracuje z Laboratorium Materiałów Funkcjonalnych w ITME.

szt.

Laboratorium Technologii Nowych Materiałów Funkcjonalnych

Laboratorium Technologii Nowych Materiałów Funkcjonalnych
Laboratorium Technologii Nowych Materiałów Funkcjonalnych

Zainteresowania naukowe zespołu skupiają się na chemii, a w szczególności na projektowaniu, syntezie i badaniach cech fizykochemicznych nowych związków chemicznych – w fazie stałej (‘extended’ tj. 1D, 2D, 3D) lub molekularnych (‘0D’).

szt.

Laboratorium Teledetekcji i Modelowania Środowiska

Laboratorium Teledetekcji i Modelowania Środowiska
Laboratorium Teledetekcji i Modelowania Środowiska

Laboratorium zajmuje się badaniem środowiska poprzez analizę danych satelitarnych oraz ich integrację z modelami procesów biologicznych, fizycznych i chemicznych. Nasze zainteresowania dotyczą różnych skal geograficznych: od całej Ziemi do pojedynczych pól uprawnych.

szt.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl