Jednostki UW i Spółki Spin-Off
Artykuły
Mechanizm biologiczny może pomóc zabezpieczać różne powierzchnie przed osadzaniem się na nich bakterii wodnych

Na Wydziale Biologii UW odkryto mechanizm biologiczny, który pozwoli w przyszłości stworzyć preparaty zabezpieczające przed osadzaniem się biofilmów bakteryjnych na różnego rodzaju tkaninach i powierzchniach przebywających w środowisku wodnym.

Z perspektywy rynku (potencjalnego inwestora) w odkryciu obiecujące jest to, że preparat bazuje na substancjach, których masowa produkcja jest wyjątkowo tania, a sam mechanizm działania preparatu jest całkowicie ekologiczny. Ochrona bowiem nie polega na likwidacji bakterii już namnożonych na materiale (i tym samym uwalniania z nich różnego rodzaju substancji w tym toksyn), lecz na powstrzymaniu bakterii przed osadzaniem i namnażaniem.

Oczyszczalnia ścieków może wyglądać jak ogród

Pasywne systemy oczyszczania ścieków typu Constructed Wetland są popularne w wielu miejscach na świecie. W Polsce, choć na razie takich ekologicznych oczyszczalni jest niewiele, zaczynają się nimi interesować samorządy.

Spółka RDLS, będąca spin-offem Uniwersytetu Warszawskiego, w konsorcjum z czeską firmą Dekonta zakończyła właśnie budowę jednej z największych tego typu instalacji w Europie. Oczyszczalnia ścieków w Białce w woj. lubelskim może obsłużyć do 1 800 mieszkańców.

Naukowcy pracują nad innowacyjną metodą wykrywania toksoplazmozy

AmerLab, spółka spin-off Uniwersytetu Warszawskiego, prowadzi badania nad opracowaniem nowej metody wykrywania toksoplazmozy.

W porównaniu do obecnie stosowanych standardowych testów serologicznych, nowa metoda ma zapewnić nie tylko większą czułość, ale też umożliwić szybsze wykrywanie zarażenia, co otwiera możliwości skuteczniejszego i mniej obciążającego pacjentów leczenia. To ważna informacja dla kobiet w ciąży i osób z obniżoną odpornością, którym toksoplazmoza szczególnie zagraża.

200 mln PLN na walkę z koronawirusem

200 mln zł trafi do polskich przedsiębiorców i naukowców, którzy pracują nad diagnostyką, leczeniem i przeciwdziałaniem chorobom wirusowym. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs Szybka Ścieżka „Koronawirusy”.

Agencja wykonawcza Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego sięga po sprawdzoną formułę finansowania innowacji z Funduszy Europejskich, by przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się pandemii koronawirusów, w tym SARS-CoV-2.

Spin-off z UW udostępnił darmową platformę do prowadzenia wykładów przez Internet

Nowa spółka spin-off z Uniwersytetu Warszawskiego uruchomiła darmową platformę, która pozwala wykładowcom prowadzić wykłady w trybie zdalnym. Nowe narzędzie daje szansę przywrócenia ciągłości w dydaktyce, po tym jak na UW odwołano zajęcia z powodu epidemii koronawirusa.

Administratorzy platformy nie wykluczają możliwości jej udostępniania także innym uczelniom oraz zainteresowanym szkołom z całej Polski.

Pasywny system oczyszczania ścieków opracowany przez naukowców z UW

Naukowcy z Wydziału Biologii UW przedstawili ekonomiczną i ekologiczną alternatywę dla gospodarki ściekowej na terenach wiejskich. To pasywny system oczyszczania ścieków typu Constructed Wetlands.

Według danych GUS 45% mieszkańców wsi nadal nie jest objętych systemem kanalizacji. Choć ścieki powinny być zbierane w szczelnych szambach i regularnie transportowane przez tabor asenizacyjny do oczyszczalni, wiadomo, że tak nie jest. Potwierdza to opublikowany w czerwcu 2019 r. raport NIK, z którego wynika, że choć gminy mają taki obowiązek, to nie ewidencjonują zbiorników, nie monitorują ich stanu ani częstotliwości opróżniania.

Według międzynarodowych recenzentów to przełom w rozwoju nauki

Badacze z UW pod kierunkiem prof. Jacka Jemielitego, dr hab. Joanny Kowalskiej i dr. Pawła Sikorskiego odkryli nową metodę wydajnego wytwarzania mRNA.

Rezultaty badań naukowcy opisali na łamach prestiżowego czasopisma „Nucleic Acids Research”. Artykuł został uznany przez recenzentów za przełomowy dla rozwoju nauki.

Naukowcy UW i PW angażują się w ratowanie klimatu

Naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej, którzy założyli spółki spin-off, przedstawiali rozwiązania wspierające ochronę środowiska. Potencjał prezentowanych innowacji rozwiązań jest ogromny, jednak do pełnego sukcesu potrzeba większego zaangażowania ze strony przemysłu, biznesu i administracji państwowej.

LABORATORIA UW

Laboratorium Chemii Bioorganicznej

Laboratorium Chemii Bioorganicznej
Laboratorium Chemii Bioorganicznej

W Laboratorium Chemii Bioorganicznej prowadzone są badania nad syntezą, właściwościami i zastosowaniami modyfikowanych nukleotydów (analogów końca 5’ mRNA - kapu, trifosforanów nukleozydów, nukleotydocukrów, fosfosiarczanów nukleozydów i innych).

szt.

Laboratorium Chemii Metaloorganicznej

Laboratorium Chemii Metaloorganicznej
Laboratorium Chemii Metaloorganicznej

Badania prowadzone w naszym laboratorium dotyczą kompleksów alkoksylowych metali grup głównych stosowanych jako katalizatory do polimeryzacji monomerów heterocyklicznych. Nasze zainteresowania skupiają się przede wszystkim na związkach alkoksylowych metali grup 13 i 14 - katalizatorów polimeryzacji koordynacyjnej estrów cyklicznych z otwarciem pierścienia, prowadzącej do biodegradowalnych poliestrów.

szt.

Laboratorium Chemii Supramolekularnej

Laboratorium Chemii Supramolekularnej
Laboratorium Chemii Supramolekularnej

Specjalnością grupy jest synteza organiczna, którą aplikujemy w dwóch głównych obszarach: w chemii supramolekularnej oraz do konstrukcji tzw. Metal-Organic Frameworks (MOFs), czyli kryształów posiadających w swojej strukturze puste przestrzenie o rozmiarach nanoskopowych (luki, kanały, etc.).

szt.

Laboratorium Ekologii Doświadczalnej Roślin

Laboratorium Ekologii Doświadczalnej Roślin
Laboratorium Ekologii Doświadczalnej Roślin

Nasze zainteresowania związane są z ekologią roślin: inwazje; przystosowania do trudnych warunków; zróżnicowanie genetyczne populacji; populacje roślin w wyspach środowiskowych; interakcje zapylacze – rośliny.

szt.

Laboratorium Ewolucji i Ekologii w Mieście

Laboratorium Ewolucji i Ekologii w Mieście
Laboratorium Ewolucji i Ekologii w Mieście

Wiele ważnych pytań z dziedziny ekologii i biologii ewolucyjnej dotyczy zmienności cech osobniczych, jakie można zaobserwować u zwierząt w ich naturalnym środowisku. Do niedawna niemal wszystkie długoterminowe badania wolno żyjących kręgowców, często uznawane jako kluczowe w badaniach z zakresu ekologii i biologii ewolucyjnej, były prowadzone w środowisku naturalnym i mało przekształconym przez człowieka.

szt.

Laboratorium Fizykochemii Powierzchni

Laboratorium Fizykochemii Powierzchni
Laboratorium Fizykochemii Powierzchni

Laboratorium Fizykochemii Powierzchni prowadzi badania zjawisk fizykochemicznych zachodzących na granicach faz.

szt.

Laboratorium Fotoelektrochemii i Konwersji Energii Słonecznej

Laboratorium Fotoelektrochemii i Konwersji Energii Słonecznej
Laboratorium Fotoelektrochemii i Konwersji Energii Słonecznej

Zespół bada procesy fizyko-chemiczne związane z interakcją materiałów półprzewodnikowych i nanostruktur metalicznych ze światłem. Prace dotyczą w pierwszym rzędzie własności fotoelektrochemicznych cienkowarstwowych półprzewodnikowych elektrod tlenkowych.

szt.

Laboratorium Fotosyntezy i Paliw Słonecznych

Laboratorium Fotosyntezy i Paliw Słonecznych
Laboratorium Fotosyntezy i Paliw Słonecznych

W Laboratorium Fotosyntezy i Paliw Słonecznych prowadzimy zaawansowane badania biochemiczne i biofizyczne nad pierwotnymi procesami konwersji energii słonecznej w wysokostabilnych makromolekularnych kompleksach pigmentowo-białkowych, fotosystemie I (PSI) i fotosystemie II (PSII). Głównym celem tych fundamentalnych badań jest określeniem molekularnych mechanizmów fotoprotekcji aparatu fotosyntetycznego w modelowych organizmach ekstremofilnych (C. merolae, T. elongatus itp.) poddanych działaniu ekstremalnych bodźców środowiskowych.

szt.

Laboratorium Genetyki Nowotworów Człowieka

Laboratorium Genetyki Nowotworów Człowieka
Laboratorium Genetyki Nowotworów Człowieka

Celem badań zespołu jest znalezienie zmian genetycznych odpowiedzialnych za dziedziczenie i rozwój nowotworów człowieka. Wykorzystując nowoczesne narzędzia analizy genetycznej, w tym sekwencjonowanie nowej generacji, poszukujemy w genomie człowieka mutacji predysponujących do powstawania nowotworów.

szt.

Laboratorium Genomiki Funkcjonalnej i Strukturalnej

Laboratorium Genomiki Funkcjonalnej i Strukturalnej
Laboratorium Genomiki Funkcjonalnej i Strukturalnej

W Laboratorium Genomiki Funkcjonalnej i Strukturalnej prowadzone są badania teoretyczne, których głównym celem jest analiza i przewidywanie struktury trójwymiarowej genomu ludzkiego, oraz jej związku ze zróżnicowaniem genomicznym populacji ludzkiej, zarówno naturalnym jak i patologicznym.

szt.

Laboratorium Informacji Obrazowej

Laboratorium Informacji Obrazowej
Laboratorium Informacji Obrazowej

Laboratorium Informacji Obrazowej jest częścią struktury Zakładu Ekologii Wydziału Biologii posiadającego laboratoria aparaturowe w CNBCh UW. Laboratorium zajmuje się zastosowaniem szeroko pojętych technik obrazowych i teledetekcyjnych w naukach przyrodniczych (w tym lotnicze i mikrolotnicze zobrazowania z bezzałogowych systemów latających).

szt.

Laboratorium Inżynierii Krystalicznej

Laboratorium Inżynierii Krystalicznej
Laboratorium Inżynierii Krystalicznej

Badania prowadzone w Laboratorium Inżynierii Krystalicznej koncentrują się wokół ciała stałego i jego racjonalnej modyfikacji. Oscylują one na pograniczu kilku dziedzin chemii, takich jak chemia organiczna, koordynacyjna, supramolekularna, chemia materiałów i krystalografia. Ich celem jest poszerzenie wiedzy dotyczącej projektowania kryształów o określonej kompozycji i właściwościach.

szt.

Laboratorium Katalizy Asymetrycznej

Laboratorium Katalizy Asymetrycznej
Laboratorium Katalizy Asymetrycznej

Celem badań w Laboratorium Katalizy Asymetrycznej jest opracowanie nowych metod syntetycznej chemii organicznej. Nasze badania koncentrują się na wykorzystaniu efektywnych katalizatorów chiralnych, których użycie pozwala otrzymywać związki chemiczne w wysokich nadmiarach enancjomerycznych, co stanowi podstawowy warunek dla współczesnych zastosowań farmaceutycznych.

szt.

Laboratorium Komórek Macierzystych, Rozwoju i Regeneracji Tkanek

Laboratorium Komórek Macierzystych, Rozwoju i Regeneracji Tkanek
Laboratorium Komórek Macierzystych, Rozwoju i Regeneracji Tkanek

Poznanie podstawowych procesów biologicznych, które są ważne dla regulacji dorosłych komórek macierzystych (Stem Cells, SCs), wzbudza wielkie zainteresowanie, ponieważ komórki macierzyste są niezbędne zarówno do fizjologicznego samoodnawiania tkanek czy narządów, jak również ich regenercji po uszkodzeniu.

szt.

Laboratorium Kwantowych Układów Molekularnych

Laboratorium Kwantowych Układów Molekularnych
Laboratorium Kwantowych Układów Molekularnych

W Laboratorium prowadzone są interdyscyplinarne badania na pograniczu teoretycznej atomowej, molekularnej i optycznej (AMO) fizyki oraz chemii kwantowej. Jesteśmy zainteresowani inżynierią nowych kontrolowalnych kwantowych układów molekularnych, które znajdują zastosowania zarówno w badaniach podstawowych, jak również w nadchodzących technologiach kwantowych.

szt.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl