Jednostki UW i Spółki Spin-Off
Artykuły
Mechanizm biologiczny może pomóc zabezpieczać różne powierzchnie przed osadzaniem się na nich bakterii wodnych

Na Wydziale Biologii UW odkryto mechanizm biologiczny, który pozwoli w przyszłości stworzyć preparaty zabezpieczające przed osadzaniem się biofilmów bakteryjnych na różnego rodzaju tkaninach i powierzchniach przebywających w środowisku wodnym.

Z perspektywy rynku (potencjalnego inwestora) w odkryciu obiecujące jest to, że preparat bazuje na substancjach, których masowa produkcja jest wyjątkowo tania, a sam mechanizm działania preparatu jest całkowicie ekologiczny. Ochrona bowiem nie polega na likwidacji bakterii już namnożonych na materiale (i tym samym uwalniania z nich różnego rodzaju substancji w tym toksyn), lecz na powstrzymaniu bakterii przed osadzaniem i namnażaniem.

Oczyszczalnia ścieków może wyglądać jak ogród

Pasywne systemy oczyszczania ścieków typu Constructed Wetland są popularne w wielu miejscach na świecie. W Polsce, choć na razie takich ekologicznych oczyszczalni jest niewiele, zaczynają się nimi interesować samorządy.

Spółka RDLS, będąca spin-offem Uniwersytetu Warszawskiego, w konsorcjum z czeską firmą Dekonta zakończyła właśnie budowę jednej z największych tego typu instalacji w Europie. Oczyszczalnia ścieków w Białce w woj. lubelskim może obsłużyć do 1 800 mieszkańców.

Naukowcy pracują nad innowacyjną metodą wykrywania toksoplazmozy

AmerLab, spółka spin-off Uniwersytetu Warszawskiego, prowadzi badania nad opracowaniem nowej metody wykrywania toksoplazmozy.

W porównaniu do obecnie stosowanych standardowych testów serologicznych, nowa metoda ma zapewnić nie tylko większą czułość, ale też umożliwić szybsze wykrywanie zarażenia, co otwiera możliwości skuteczniejszego i mniej obciążającego pacjentów leczenia. To ważna informacja dla kobiet w ciąży i osób z obniżoną odpornością, którym toksoplazmoza szczególnie zagraża.

200 mln PLN na walkę z koronawirusem

200 mln zł trafi do polskich przedsiębiorców i naukowców, którzy pracują nad diagnostyką, leczeniem i przeciwdziałaniem chorobom wirusowym. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs Szybka Ścieżka „Koronawirusy”.

Agencja wykonawcza Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego sięga po sprawdzoną formułę finansowania innowacji z Funduszy Europejskich, by przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się pandemii koronawirusów, w tym SARS-CoV-2.

Spin-off z UW udostępnił darmową platformę do prowadzenia wykładów przez Internet

Nowa spółka spin-off z Uniwersytetu Warszawskiego uruchomiła darmową platformę, która pozwala wykładowcom prowadzić wykłady w trybie zdalnym. Nowe narzędzie daje szansę przywrócenia ciągłości w dydaktyce, po tym jak na UW odwołano zajęcia z powodu epidemii koronawirusa.

Administratorzy platformy nie wykluczają możliwości jej udostępniania także innym uczelniom oraz zainteresowanym szkołom z całej Polski.

Pasywny system oczyszczania ścieków opracowany przez naukowców z UW

Naukowcy z Wydziału Biologii UW przedstawili ekonomiczną i ekologiczną alternatywę dla gospodarki ściekowej na terenach wiejskich. To pasywny system oczyszczania ścieków typu Constructed Wetlands.

Według danych GUS 45% mieszkańców wsi nadal nie jest objętych systemem kanalizacji. Choć ścieki powinny być zbierane w szczelnych szambach i regularnie transportowane przez tabor asenizacyjny do oczyszczalni, wiadomo, że tak nie jest. Potwierdza to opublikowany w czerwcu 2019 r. raport NIK, z którego wynika, że choć gminy mają taki obowiązek, to nie ewidencjonują zbiorników, nie monitorują ich stanu ani częstotliwości opróżniania.

Według międzynarodowych recenzentów to przełom w rozwoju nauki

Badacze z UW pod kierunkiem prof. Jacka Jemielitego, dr hab. Joanny Kowalskiej i dr. Pawła Sikorskiego odkryli nową metodę wydajnego wytwarzania mRNA.

Rezultaty badań naukowcy opisali na łamach prestiżowego czasopisma „Nucleic Acids Research”. Artykuł został uznany przez recenzentów za przełomowy dla rozwoju nauki.

Naukowcy UW i PW angażują się w ratowanie klimatu

Naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej, którzy założyli spółki spin-off, przedstawiali rozwiązania wspierające ochronę środowiska. Potencjał prezentowanych innowacji rozwiązań jest ogromny, jednak do pełnego sukcesu potrzeba większego zaangażowania ze strony przemysłu, biznesu i administracji państwowej.

LABORATORIA UW

Kabina badawcza do badań okulograficznych

Kabina badawcza do badań okulograficznych
Kabina badawcza do badań okulograficznych

Kabina badawcza do badań okulograficznych wyposażona w Eye Tracker oraz Mobile Device Solution.

szt.

Laboratorium Badań Biomakromolekularnych

Laboratorium Badań Biomakromolekularnych
Laboratorium Badań Biomakromolekularnych

Laboratorium Badań Biomakromolekularnych jest swego rodzaju konsorcjum niezależnych naukowo grup kierowanych przez liderów wymienionych w punkcie „członkowie grupy”. Podstawową zasadą funkcjonowania w Laboratorium Badań Biomakromolekularnych jest prowadzenie wspólnych, lub osobnych badań naukowych oraz współudział w utrzymaniu i rozwijaniu stworzonej infrastruktury naukowej.

szt.

Laboratorium Badań Medioznawczych

Laboratorium Badań Medioznawczych
Laboratorium Badań Medioznawczych

Laboratorium Badań Medioznawczych (LBM) to innowacyjna, zaawansowana technologicznie pracownia naukowo-badawcza w strukturze Wydziału Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, realizująca badania na styku nauk społecznych, humanistycznych i technicznych.

szt.

Laboratorium Biogeochemii i Ochrony Środowiska

Laboratorium Biogeochemii i Ochrony Środowiska
Laboratorium Biogeochemii i Ochrony Środowiska

Specjalizujemy się w zakresie analizy właściwości fizycznych i chemicznych wody, ścieków, gleby, osadów, materiałów biologicznych w oparciu o aktualne Rozporządzenia i Polskie Normy.

szt.

Laboratorium Biomodelowania

Laboratorium Biomodelowania
Laboratorium Biomodelowania

Grupa zajmuje się badaniem białek szczególnie w środowisku błon komórkowych.
Badania dotyczą między innymi mechanizmu aktywacji receptorów GPCR (G-protein-coupled receptors) i działania przełączników molekularnych w tych receptorach. Modelowanie pozwala przewidywać działanie ligandów w celu późniejszego projektowania odpowiednio selektywnych leków.

szt.

Laboratorium Bionanostruktur

Laboratorium Bionanostruktur
Laboratorium Bionanostruktur

Grupa badawcza Laboratorium Bionanostruktur zajmuje się procesami przeniesienia elektronu w układach supramolekularnych i biomolekularnych, katalizą i rozpoznaniem molekularnym na granicach faz oraz bioelektrokatalizą. Prowadzą badania nad samoorganizacją molekularną na stałych i ciekłych podłożach, bada także właściwości mono i multiwarstw Langmuira-Blodgett.

szt.

Laboratorium Chemii Biofizycznej

Laboratorium Chemii Biofizycznej
Laboratorium Chemii Biofizycznej

W tematyce naszych badań zawarte są trzy obszary przenikania się chemii, biologii i fizyki.

szt.

Laboratorium Chemii Supramolekularnej

Laboratorium Chemii Supramolekularnej
Laboratorium Chemii Supramolekularnej

Specjalnością grupy jest synteza organiczna, którą aplikujemy w dwóch głównych obszarach: w chemii supramolekularnej oraz do konstrukcji tzw. Metal-Organic Frameworks (MOFs), czyli kryształów posiadających w swojej strukturze puste przestrzenie o rozmiarach nanoskopowych (luki, kanały, etc.).

szt.

Laboratorium Ekologii Doświadczalnej Roślin

Laboratorium Ekologii Doświadczalnej Roślin
Laboratorium Ekologii Doświadczalnej Roślin

Nasze zainteresowania związane są z ekologią roślin: inwazje; przystosowania do trudnych warunków; zróżnicowanie genetyczne populacji; populacje roślin w wyspach środowiskowych; interakcje zapylacze – rośliny.

szt.

Laboratorium Fizykochemii Powierzchni

Laboratorium Fizykochemii Powierzchni
Laboratorium Fizykochemii Powierzchni

Laboratorium Fizykochemii Powierzchni prowadzi badania zjawisk fizykochemicznych zachodzących na granicach faz.

szt.

Laboratorium Informacji Obrazowej

Laboratorium Informacji Obrazowej
Laboratorium Informacji Obrazowej

Laboratorium Informacji Obrazowej jest częścią struktury Zakładu Ekologii Wydziału Biologii posiadającego laboratoria aparaturowe w CNBCh UW. Laboratorium zajmuje się zastosowaniem szeroko pojętych technik obrazowych i teledetekcyjnych w naukach przyrodniczych (w tym lotnicze i mikrolotnicze zobrazowania z bezzałogowych systemów latających).

szt.

Laboratorium Mikroskopii i Spektroskopii Elektronowej

Laboratorium Mikroskopii i Spektroskopii Elektronowej
Laboratorium Mikroskopii i Spektroskopii Elektronowej

Zainteresowania badawcze członków zespołu skupiają się na: enzymatycznej syntezie i biotransformacji β-fluoro-L-alaniny, wyznaczeniu KIE reakcji enzymatycznego utleniania tryptaminy lub serotoniny, opracowaniu metod syntezy halogenopochodnych L-tyrozyny (L-Tyr) oraz tyraminy (TA) znakowanych izotopami wodoru oraz halogenopochodnych L-DOPY i dopaminy, enzymatycznej syntezie halogenopochodnych L-fenyloalaniny znakowanych izotopami wodoru, enzymatycznej syntezie halogenopochodnych L-tryptofanu (L-Trp) znakowanych izotopami wodoru oraz syntezie izotopomerów L-DOPA i wyznaczenie KIE i SIE dla reakcji enzymatycznego utleniania L-DOPA.

szt.

Laboratorium Ochrony i Rekultywacji Wód

Laboratorium Ochrony i Rekultywacji Wód
Laboratorium Ochrony i Rekultywacji Wód

Laboratorium Ochrony i Rekultywacji Wód wykonuje szereg usług badawczych i analiz próbek wody, ekspertyzy środowiskowe, raporty o stanie środowiska, monitoring jakości wód.

szt.

Laboratorium Rentgenowskich Badań Strukturalnych

Laboratorium Rentgenowskich Badań Strukturalnych
Laboratorium Rentgenowskich Badań Strukturalnych

Grupa badawcza zajmuje się głównie rentgenowskimi i neutronowymi badaniami strukturalnymi i eksperymentalnymi badaniami gęstości elektronowej. Wychodzi daleko poza rutynowe badania rentgenowskie, które są dla nas zaledwie pierwszym etapem stosowanych przez nas metodologii badawczych.

szt.

Laboratorium Syntezy Metaloorganicznej

Laboratorium Syntezy Metaloorganicznej
Laboratorium Syntezy Metaloorganicznej

Badania prowadzone przez grupę dotyczą użycia różnych reakcji katalitycznych w syntezie organicznej, a szczególnie zastosowania ich do syntezy produktów naturalnych, polimerów oraz farmaceutyków. Obecne prace grupy koncentrują się na syntezie organicznej za pośrednictwem metali przejściowych, ze szczególnym naciskiem na metatezę alkenów i alkinów, a także na zagadnieniu chemii surowców odnawialnych.

szt.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl