Jednostki UW i Spółki Spin-Off
Artykuły
Mechanizm biologiczny może pomóc zabezpieczać różne powierzchnie przed osadzaniem się na nich bakterii wodnych

Na Wydziale Biologii UW odkryto mechanizm biologiczny, który pozwoli w przyszłości stworzyć preparaty zabezpieczające przed osadzaniem się biofilmów bakteryjnych na różnego rodzaju tkaninach i powierzchniach przebywających w środowisku wodnym.

Z perspektywy rynku (potencjalnego inwestora) w odkryciu obiecujące jest to, że preparat bazuje na substancjach, których masowa produkcja jest wyjątkowo tania, a sam mechanizm działania preparatu jest całkowicie ekologiczny. Ochrona bowiem nie polega na likwidacji bakterii już namnożonych na materiale (i tym samym uwalniania z nich różnego rodzaju substancji w tym toksyn), lecz na powstrzymaniu bakterii przed osadzaniem i namnażaniem.

Oczyszczalnia ścieków może wyglądać jak ogród

Pasywne systemy oczyszczania ścieków typu Constructed Wetland są popularne w wielu miejscach na świecie. W Polsce, choć na razie takich ekologicznych oczyszczalni jest niewiele, zaczynają się nimi interesować samorządy.

Spółka RDLS, będąca spin-offem Uniwersytetu Warszawskiego, w konsorcjum z czeską firmą Dekonta zakończyła właśnie budowę jednej z największych tego typu instalacji w Europie. Oczyszczalnia ścieków w Białce w woj. lubelskim może obsłużyć do 1 800 mieszkańców.

Naukowcy pracują nad innowacyjną metodą wykrywania toksoplazmozy

AmerLab, spółka spin-off Uniwersytetu Warszawskiego, prowadzi badania nad opracowaniem nowej metody wykrywania toksoplazmozy.

W porównaniu do obecnie stosowanych standardowych testów serologicznych, nowa metoda ma zapewnić nie tylko większą czułość, ale też umożliwić szybsze wykrywanie zarażenia, co otwiera możliwości skuteczniejszego i mniej obciążającego pacjentów leczenia. To ważna informacja dla kobiet w ciąży i osób z obniżoną odpornością, którym toksoplazmoza szczególnie zagraża.

200 mln PLN na walkę z koronawirusem

200 mln zł trafi do polskich przedsiębiorców i naukowców, którzy pracują nad diagnostyką, leczeniem i przeciwdziałaniem chorobom wirusowym. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs Szybka Ścieżka „Koronawirusy”.

Agencja wykonawcza Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego sięga po sprawdzoną formułę finansowania innowacji z Funduszy Europejskich, by przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się pandemii koronawirusów, w tym SARS-CoV-2.

Spin-off z UW udostępnił darmową platformę do prowadzenia wykładów przez Internet

Nowa spółka spin-off z Uniwersytetu Warszawskiego uruchomiła darmową platformę, która pozwala wykładowcom prowadzić wykłady w trybie zdalnym. Nowe narzędzie daje szansę przywrócenia ciągłości w dydaktyce, po tym jak na UW odwołano zajęcia z powodu epidemii koronawirusa.

Administratorzy platformy nie wykluczają możliwości jej udostępniania także innym uczelniom oraz zainteresowanym szkołom z całej Polski.

Pasywny system oczyszczania ścieków opracowany przez naukowców z UW

Naukowcy z Wydziału Biologii UW przedstawili ekonomiczną i ekologiczną alternatywę dla gospodarki ściekowej na terenach wiejskich. To pasywny system oczyszczania ścieków typu Constructed Wetlands.

Według danych GUS 45% mieszkańców wsi nadal nie jest objętych systemem kanalizacji. Choć ścieki powinny być zbierane w szczelnych szambach i regularnie transportowane przez tabor asenizacyjny do oczyszczalni, wiadomo, że tak nie jest. Potwierdza to opublikowany w czerwcu 2019 r. raport NIK, z którego wynika, że choć gminy mają taki obowiązek, to nie ewidencjonują zbiorników, nie monitorują ich stanu ani częstotliwości opróżniania.

Według międzynarodowych recenzentów to przełom w rozwoju nauki

Badacze z UW pod kierunkiem prof. Jacka Jemielitego, dr hab. Joanny Kowalskiej i dr. Pawła Sikorskiego odkryli nową metodę wydajnego wytwarzania mRNA.

Rezultaty badań naukowcy opisali na łamach prestiżowego czasopisma „Nucleic Acids Research”. Artykuł został uznany przez recenzentów za przełomowy dla rozwoju nauki.

Naukowcy UW i PW angażują się w ratowanie klimatu

Naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej, którzy założyli spółki spin-off, przedstawiali rozwiązania wspierające ochronę środowiska. Potencjał prezentowanych innowacji rozwiązań jest ogromny, jednak do pełnego sukcesu potrzeba większego zaangażowania ze strony przemysłu, biznesu i administracji państwowej.

LABORATORIA UW

Fokusownia

Fokusownia
Fokusownia
szt.

Grupa Badawcza Chemii Atmosfery

Grupa Badawcza Chemii Atmosfery
Grupa Badawcza Chemii Atmosfery

Zainteresowania badawcze członków grupy skupiają się wokół: chemii atmosfery, kinetyki chemicznej, analizy związków organicznych z pomocą kapilarnej chromatografii gazowej połączonej ze spektrometrią mas oraz wysokosprawnej chromatografii cieczowej połączonej z tandemową spektrometrią mas.

szt.

Grupa Badawcza Geochronologii Ewolucyjnej

Grupa Badawcza Geochronologii Ewolucyjnej
Grupa Badawcza Geochronologii Ewolucyjnej

Grupa Badawcza Geochronologii Ewolucyjnej reprezentuje Zakład Paleobiologii i Ewolucji Wydziału Biologii. Członkowie grupy prowadzą badania przebiegu ewolucji różnych grup organizmów, częściowo na podstawie materiału kopalnego, częściowo posługując się eksperymentalnymi danymi do porównań fizjologii i anatomii dzisiejszych przedstawicieli tych grup.

szt.

Grupa Biologii Strukturalnej

Grupa Biologii Strukturalnej
Grupa Biologii Strukturalnej

Grupa stanowi część Laboratorium Badań Biomakromolekularnych. Zajmuje się badaniem struktury i funkcji białek, głównie przy pomocy krystalografii i niskokątowego rozpraszania promieniowania rentgenowskiego (SAXS).

szt.

INTERdyscyplinarne LAboratorium Badań ARcheometrycznych

INTERdyscyplinarne LAboratorium Badań ARcheometrycznych
INTERdyscyplinarne LAboratorium Badań ARcheometrycznych

Grupa badawcza InterLAbAR zajmuje się fizyko-chemicznymi badaniami materii obiektów zabytkowych w ścisłej współpracy z archeologami, historykami sztuki i konserwatorami zabytków. Dysponujemy dostępem do nowoczesnych układów instrumentalnych i możliwościami prowadzenia szczegółowych badań chemicznych, zapewniając najwyższy stopień prewencji analizowanych obiektów wraz z dokumentacją kolejnych etapów pomiarowych.

szt.

Interdyscyplinarne Laboratorium Biologii i Biofizyki Molekularnej

Interdyscyplinarne Laboratorium Biologii i Biofizyki Molekularnej
Interdyscyplinarne Laboratorium Biologii i Biofizyki Molekularnej

Podstawowym obszarem zainteresowań Laboratorium są struktury tzw. czapeczki (kapu), tj. końca 5’ mRNA i wielu snRNA. Zsyntetyzowane przez nas w przeszłości analogi kapu, m.in. naturalny trimetyloguanozyno kap, kap-4 oraz ich pochodne, w znacznym stopniu przyczyniły się do odkrycia biologicznej roli tych struktur.

szt.

Interdyscyplinarne Laboratorium Modelowania Układów Biologicznych

Interdyscyplinarne Laboratorium Modelowania Układów Biologicznych
Interdyscyplinarne Laboratorium Modelowania Układów Biologicznych

Laboratorium zajmuje się rozwijaniem modeli gruboziarnistych do analizy krajobrazu energetycznego białek i ich kompleksów, metod analitycznych do analizy koewolucyjnej aminokwasów i ich zastosowaniem do wyznaczania struktur białek oraz rozwojem i zastosowaniem aparatu matematycznego teorii węzłów do wyznaczania topologii białek.

szt.

Kabina badawcza do badań okulograficznych

Kabina badawcza do badań okulograficznych
Kabina badawcza do badań okulograficznych

Kabina badawcza do badań okulograficznych wyposażona w Eye Tracker oraz Mobile Device Solution.

szt.

Laboratorium Aktywacji Małych Cząsteczek

Laboratorium Aktywacji Małych Cząsteczek
Laboratorium Aktywacji Małych Cząsteczek

Celem prac prowadzonych w laboratorium jest synteza nowych wysoce reaktywnych układów zdolnych do niskotemperaturowej aktywacji cząsteczek uważanych za wysoce inertne. Z tego względu w kręgu naszych zainteresowań znajdują się sole anionów słabo koordynujących, związki zawierające pierwiastki na wysokim stopniu utlenienia a także materiały o wysoce rozwiniętej powierzchni.

szt.

Laboratorium Analizy Wizualnej (VisLab)

Laboratorium Analizy Wizualnej (VisLab)
Laboratorium Analizy Wizualnej (VisLab)

Zespół badawczo-rozwojowy specjalizujący się w wizualizacji i analizie obrazowej, którego zakres działań obejmuje prace badawcze, rozwój oprogramowania, jak również infrastrukturę i zastosowania. Głównymi obszarami zainteresowania zespołu są wizualizacja naukowa oraz analiza obrazów medycznych. Mając ponad 20-letnie doświadczenie, grupa wizualizacyjna może zaoferować ekspertyzę w szerokich obszarach wizualizacji naukowej, wizualizacji informacji i danych oraz wizualnej analizie i eksploracji danych.

szt.

Laboratorium Badań Biomakromolekularnych

Laboratorium Badań Biomakromolekularnych
Laboratorium Badań Biomakromolekularnych

Laboratorium Badań Biomakromolekularnych jest swego rodzaju konsorcjum niezależnych naukowo grup kierowanych przez liderów wymienionych w punkcie „członkowie grupy”. Podstawową zasadą funkcjonowania w Laboratorium Badań Biomakromolekularnych jest prowadzenie wspólnych, lub osobnych badań naukowych oraz współudział w utrzymaniu i rozwijaniu stworzonej infrastruktury naukowej.

szt.

Laboratorium Badań Medioznawczych

Laboratorium Badań Medioznawczych
Laboratorium Badań Medioznawczych

Laboratorium Badań Medioznawczych (LBM) to innowacyjna, zaawansowana technologicznie pracownia naukowo-badawcza w strukturze Wydziału Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, realizująca badania na styku nauk społecznych, humanistycznych i technicznych.

szt.

Laboratorium Biogeochemii i Ochrony Środowiska

Laboratorium Biogeochemii i Ochrony Środowiska
Laboratorium Biogeochemii i Ochrony Środowiska

Specjalizujemy się w zakresie analizy właściwości fizycznych i chemicznych wody, ścieków, gleby, osadów, materiałów biologicznych w oparciu o aktualne Rozporządzenia i Polskie Normy.

szt.

Laboratorium Bioinformatyki i Biologii Systemów

Laboratorium Bioinformatyki i Biologii Systemów
Laboratorium Bioinformatyki i Biologii Systemów

Badania prowadzone w Laboratorium Bioinformatyki i Biologii Systemów mają charakter interdyscyplinarny z pogranicza biologii, chemii, fizyki oraz matematyki. Badania te mają na celu zarówno rozwijanie nowych narzędzi bioinformatycznych, jak i ich zastosowanie w połączeniu z metodami współczesnej biologii molekularnej do badania struktury, funkcji i ewolucji białek oraz ich oddziaływań z ligandami, ze szczególnym uwzględnieniem istotnych procesów biologicznych takich jak metylacja i metabolizm kwasów nukleinowych.

szt.

Laboratorium Bioinformatyki Strukturalnej

Laboratorium Bioinformatyki Strukturalnej
Laboratorium Bioinformatyki Strukturalnej

Głównym obszarem zainteresowań naszego zespołu są makromolekuły, a w szczególności białka i proces ich ewolucji. Interesuje nas zagadnienie, dlaczego współcześnie znane struktury białkowe zajmują jedynie niewielki obszar w praktycznie nieograniczonej przestrzeni możliwości.

szt.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl