Jednostki UW i Spółki Spin-Off
Artykuły
Mechanizm biologiczny może pomóc zabezpieczać różne powierzchnie przed osadzaniem się na nich bakterii wodnych

Na Wydziale Biologii UW odkryto mechanizm biologiczny, który pozwoli w przyszłości stworzyć preparaty zabezpieczające przed osadzaniem się biofilmów bakteryjnych na różnego rodzaju tkaninach i powierzchniach przebywających w środowisku wodnym.

Z perspektywy rynku (potencjalnego inwestora) w odkryciu obiecujące jest to, że preparat bazuje na substancjach, których masowa produkcja jest wyjątkowo tania, a sam mechanizm działania preparatu jest całkowicie ekologiczny. Ochrona bowiem nie polega na likwidacji bakterii już namnożonych na materiale (i tym samym uwalniania z nich różnego rodzaju substancji w tym toksyn), lecz na powstrzymaniu bakterii przed osadzaniem i namnażaniem.

Oczyszczalnia ścieków może wyglądać jak ogród

Pasywne systemy oczyszczania ścieków typu Constructed Wetland są popularne w wielu miejscach na świecie. W Polsce, choć na razie takich ekologicznych oczyszczalni jest niewiele, zaczynają się nimi interesować samorządy.

Spółka RDLS, będąca spin-offem Uniwersytetu Warszawskiego, w konsorcjum z czeską firmą Dekonta zakończyła właśnie budowę jednej z największych tego typu instalacji w Europie. Oczyszczalnia ścieków w Białce w woj. lubelskim może obsłużyć do 1 800 mieszkańców.

Naukowcy pracują nad innowacyjną metodą wykrywania toksoplazmozy

AmerLab, spółka spin-off Uniwersytetu Warszawskiego, prowadzi badania nad opracowaniem nowej metody wykrywania toksoplazmozy.

W porównaniu do obecnie stosowanych standardowych testów serologicznych, nowa metoda ma zapewnić nie tylko większą czułość, ale też umożliwić szybsze wykrywanie zarażenia, co otwiera możliwości skuteczniejszego i mniej obciążającego pacjentów leczenia. To ważna informacja dla kobiet w ciąży i osób z obniżoną odpornością, którym toksoplazmoza szczególnie zagraża.

200 mln PLN na walkę z koronawirusem

200 mln zł trafi do polskich przedsiębiorców i naukowców, którzy pracują nad diagnostyką, leczeniem i przeciwdziałaniem chorobom wirusowym. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs Szybka Ścieżka „Koronawirusy”.

Agencja wykonawcza Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego sięga po sprawdzoną formułę finansowania innowacji z Funduszy Europejskich, by przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się pandemii koronawirusów, w tym SARS-CoV-2.

Spin-off z UW udostępnił darmową platformę do prowadzenia wykładów przez Internet

Nowa spółka spin-off z Uniwersytetu Warszawskiego uruchomiła darmową platformę, która pozwala wykładowcom prowadzić wykłady w trybie zdalnym. Nowe narzędzie daje szansę przywrócenia ciągłości w dydaktyce, po tym jak na UW odwołano zajęcia z powodu epidemii koronawirusa.

Administratorzy platformy nie wykluczają możliwości jej udostępniania także innym uczelniom oraz zainteresowanym szkołom z całej Polski.

Pasywny system oczyszczania ścieków opracowany przez naukowców z UW

Naukowcy z Wydziału Biologii UW przedstawili ekonomiczną i ekologiczną alternatywę dla gospodarki ściekowej na terenach wiejskich. To pasywny system oczyszczania ścieków typu Constructed Wetlands.

Według danych GUS 45% mieszkańców wsi nadal nie jest objętych systemem kanalizacji. Choć ścieki powinny być zbierane w szczelnych szambach i regularnie transportowane przez tabor asenizacyjny do oczyszczalni, wiadomo, że tak nie jest. Potwierdza to opublikowany w czerwcu 2019 r. raport NIK, z którego wynika, że choć gminy mają taki obowiązek, to nie ewidencjonują zbiorników, nie monitorują ich stanu ani częstotliwości opróżniania.

Według międzynarodowych recenzentów to przełom w rozwoju nauki

Badacze z UW pod kierunkiem prof. Jacka Jemielitego, dr hab. Joanny Kowalskiej i dr. Pawła Sikorskiego odkryli nową metodę wydajnego wytwarzania mRNA.

Rezultaty badań naukowcy opisali na łamach prestiżowego czasopisma „Nucleic Acids Research”. Artykuł został uznany przez recenzentów za przełomowy dla rozwoju nauki.

Naukowcy UW i PW angażują się w ratowanie klimatu

Naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej, którzy założyli spółki spin-off, przedstawiali rozwiązania wspierające ochronę środowiska. Potencjał prezentowanych innowacji rozwiązań jest ogromny, jednak do pełnego sukcesu potrzeba większego zaangażowania ze strony przemysłu, biznesu i administracji państwowej.

LABORATORIA UW

Radiochemia dla Medycyny i Przemysłu

Radiochemia dla Medycyny i Przemysłu
Radiochemia dla Medycyny i Przemysłu

Grupa badawcza powstała z myślą o rozwijaniu prac nad zastosowaniem radioizotopów w medycynie (powinowactwo substancji chemicznych do tkanek organizmu),energetyce jądrowej (odpady i monitoring) oraz badaniach nad wytwarzaniem i magazynowaniem energii (akumulatory i baterie, ogniwa paliwowe).

szt.

Pracownia Mykologiczna

Pracownia Mykologiczna
Pracownia Mykologiczna

Zajmujemy się ekologią i ewolucją różnych grup grzybów. Liczbę gatunków grzybów szacuje się nawet na 1 mln, co czterokrotnie przekracza liczbę opisanych gatunków roślin. Choć to właśnie z grzybów izoluje się wiele nowych i cennych substancji wykorzystywanych przez człowieka, a ich rola ekologiczna jest nie do przecenienia, ciągle stanowią one stosunkowo słabo poznaną grupę organizmów. Nasze zainteresowania koncentrują się przede wszystkim na odtwarzaniu ich filogenez.

szt.

Pracownia Fotoelektrochemii

Pracownia Fotoelektrochemii
Pracownia Fotoelektrochemii

Celem badań zespołu jest wytwarzanie i charakterystyka fotoogniw, bazujących na nanostrukturalnym dwutlenku tytanu lub tlenku cynku w postaci nanorurek i nanodrutów, z osadzonymi na nich nanocząstkami półprzewodników takich jak CdS, CdSe, PbS i stałym lub ciekłym akceptorem dziur.

szt.

Nowe Źródła Energii

Nowe Źródła Energii
Nowe Źródła Energii

Laboratorium Nowych Źródeł Energii prowadzi badania w zakresie układów umożliwiających na efektywną konwersję energii chemicznej na inną formę energii. Głównym tematem badań są ogniwa paliwowe i materiały o właściwościach katalitycznych wykorzystywane w ogniwach paliwowych.

szt.

Nowe Metody Spektroskopii NMR

Nowe Metody Spektroskopii NMR
Nowe Metody Spektroskopii NMR

Grupa jako jedyna w Polsce zajmuje się metodologią spektroskopii NMR w fazie ciekłej. Głównym tematem jej działalności badawczej są poszukiwania nowych i efektywnych metod nowoczesnej spektroskopii NMR, oraz ich zastosowanie w badaniach strukturalnych w chemii i biochemii. Do najważniejszych należą metody pozwalające na uniknięcie ograniczeń związanych z próbkowaniem i przetwarzaniem sygnałów, co jest jednym z najistotniejszych wyzwań współczesnej spektroskopii NMR.

szt.

Niepewności Losowe w Badaniach Biologicznych

Niepewności Losowe w Badaniach Biologicznych
Niepewności Losowe w Badaniach Biologicznych

Jesteśmy zainteresowani sposobami traktowania niepewności – zwłaszcza niepewności statystycznych – w praktyce badawczej, oraz poznawczymi konsekwencjami pomijania, ukrywania lub kwantyfikacji niepewności.

szt.

Mikroorganizmy Eukariotyczne

Mikroorganizmy Eukariotyczne
Mikroorganizmy Eukariotyczne

Reprezentujemy Zakład Filogenetyki Molekularnej i Ewolucji Wydziału Biologii. Badamy różnorodność i ewolucję molekularną wybranych grup protistów (mikroorganizmów eukariotycznych). Występują one w bardzo różnych siedliskach na całym świecie i reprezentują znaczną część różnorodności organizmów eukariotycznych. Naszym głównym obiektem badawczym są fotoautotroficzne eugleniny.

szt.

Materiały dla Biosensorów

Materiały dla Biosensorów
Materiały dla Biosensorów

Grupa badawcza Materiały dla Biosensorów zajmuje się otrzymywaniem i badaniem właściwości fizykochemicznych powierzchni, materiałów lub nanostruktur, które wykazują właściwości elektrokatalityczne lub mogą stanowić matryce do osadzania enzymów i innych substancji wykorzystywanych w biosensorach.

szt.

Laboratorium Związków Biologicznie Czynnych

Laboratorium Związków Biologicznie Czynnych
Laboratorium Związków Biologicznie Czynnych

Zainteresowania naukowe Laboratorium Związków Biologicznie Czynnych są skoncentrowane na rozwiązywaniu problemów zależności aktywności od struktury chemicznej związków biologicznie czynnych (SAR – Structure-Activity Relationship). W zakres prac tego typu wchodzi nie tylko projektowanie, synteza oraz określanie struktury i właściwości nowych cząsteczek, czyli zagadnienia typowo chemiczne, ale także badania farmakologiczne, i to zarówno in vitro, jak i in vivo.

szt.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl