Jednostki UW i Spółki Spin-Off
Artykuły
Mechanizm biologiczny może pomóc zabezpieczać różne powierzchnie przed osadzaniem się na nich bakterii wodnych

Na Wydziale Biologii UW odkryto mechanizm biologiczny, który pozwoli w przyszłości stworzyć preparaty zabezpieczające przed osadzaniem się biofilmów bakteryjnych na różnego rodzaju tkaninach i powierzchniach przebywających w środowisku wodnym.

Z perspektywy rynku (potencjalnego inwestora) w odkryciu obiecujące jest to, że preparat bazuje na substancjach, których masowa produkcja jest wyjątkowo tania, a sam mechanizm działania preparatu jest całkowicie ekologiczny. Ochrona bowiem nie polega na likwidacji bakterii już namnożonych na materiale (i tym samym uwalniania z nich różnego rodzaju substancji w tym toksyn), lecz na powstrzymaniu bakterii przed osadzaniem i namnażaniem.

Oczyszczalnia ścieków może wyglądać jak ogród

Pasywne systemy oczyszczania ścieków typu Constructed Wetland są popularne w wielu miejscach na świecie. W Polsce, choć na razie takich ekologicznych oczyszczalni jest niewiele, zaczynają się nimi interesować samorządy.

Spółka RDLS, będąca spin-offem Uniwersytetu Warszawskiego, w konsorcjum z czeską firmą Dekonta zakończyła właśnie budowę jednej z największych tego typu instalacji w Europie. Oczyszczalnia ścieków w Białce w woj. lubelskim może obsłużyć do 1 800 mieszkańców.

Naukowcy pracują nad innowacyjną metodą wykrywania toksoplazmozy

AmerLab, spółka spin-off Uniwersytetu Warszawskiego, prowadzi badania nad opracowaniem nowej metody wykrywania toksoplazmozy.

W porównaniu do obecnie stosowanych standardowych testów serologicznych, nowa metoda ma zapewnić nie tylko większą czułość, ale też umożliwić szybsze wykrywanie zarażenia, co otwiera możliwości skuteczniejszego i mniej obciążającego pacjentów leczenia. To ważna informacja dla kobiet w ciąży i osób z obniżoną odpornością, którym toksoplazmoza szczególnie zagraża.

200 mln PLN na walkę z koronawirusem

200 mln zł trafi do polskich przedsiębiorców i naukowców, którzy pracują nad diagnostyką, leczeniem i przeciwdziałaniem chorobom wirusowym. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs Szybka Ścieżka „Koronawirusy”.

Agencja wykonawcza Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego sięga po sprawdzoną formułę finansowania innowacji z Funduszy Europejskich, by przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się pandemii koronawirusów, w tym SARS-CoV-2.

Spin-off z UW udostępnił darmową platformę do prowadzenia wykładów przez Internet

Nowa spółka spin-off z Uniwersytetu Warszawskiego uruchomiła darmową platformę, która pozwala wykładowcom prowadzić wykłady w trybie zdalnym. Nowe narzędzie daje szansę przywrócenia ciągłości w dydaktyce, po tym jak na UW odwołano zajęcia z powodu epidemii koronawirusa.

Administratorzy platformy nie wykluczają możliwości jej udostępniania także innym uczelniom oraz zainteresowanym szkołom z całej Polski.

Pasywny system oczyszczania ścieków opracowany przez naukowców z UW

Naukowcy z Wydziału Biologii UW przedstawili ekonomiczną i ekologiczną alternatywę dla gospodarki ściekowej na terenach wiejskich. To pasywny system oczyszczania ścieków typu Constructed Wetlands.

Według danych GUS 45% mieszkańców wsi nadal nie jest objętych systemem kanalizacji. Choć ścieki powinny być zbierane w szczelnych szambach i regularnie transportowane przez tabor asenizacyjny do oczyszczalni, wiadomo, że tak nie jest. Potwierdza to opublikowany w czerwcu 2019 r. raport NIK, z którego wynika, że choć gminy mają taki obowiązek, to nie ewidencjonują zbiorników, nie monitorują ich stanu ani częstotliwości opróżniania.

Według międzynarodowych recenzentów to przełom w rozwoju nauki

Badacze z UW pod kierunkiem prof. Jacka Jemielitego, dr hab. Joanny Kowalskiej i dr. Pawła Sikorskiego odkryli nową metodę wydajnego wytwarzania mRNA.

Rezultaty badań naukowcy opisali na łamach prestiżowego czasopisma „Nucleic Acids Research”. Artykuł został uznany przez recenzentów za przełomowy dla rozwoju nauki.

Naukowcy UW i PW angażują się w ratowanie klimatu

Naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej, którzy założyli spółki spin-off, przedstawiali rozwiązania wspierające ochronę środowiska. Potencjał prezentowanych innowacji rozwiązań jest ogromny, jednak do pełnego sukcesu potrzeba większego zaangażowania ze strony przemysłu, biznesu i administracji państwowej.

LABORATORIA UW

aceLAB

aceLAB
aceLAB

Wydziałowe Laboratorium Zaawansowanej Inżynierii Kryształów im. Jana Czochralskiego, Wydział Chemii UW.

Podstawową tematyką badawczą, która podejmowana jest w Laboratorium im J. Czochralskiego jest inżynieria krystaliczna oraz badania fizykochemiczne w zakresie chemii supramolekularnej klatratów i hydratów gazów oraz cieczy.

szt.

Analityczne Centrum Eksperckie

Analityczne Centrum Eksperckie
Analityczne Centrum Eksperckie

Grupa badawcza zajmuje się wykorzystaniem zaawansowanych technik pomiarowych do badania procesów zachodzących w organizmach żywych, procesów fizyko-chemicznych zachodzących w obiektach zabytkowych oraz składu jakościowego i ilościowego próbek klinicznych, śladów kryminalistycznych, obiektów wykopaliskowych, produktów i pół-produktów przemysłowych.

szt.

Biogeochemia i Ekologia Ekosystemów ZERiOŚ

Biogeochemia i Ekologia Ekosystemów ZERiOŚ
Biogeochemia i Ekologia Ekosystemów ZERiOŚ

Tworzymy dwa interdyscyplinarne zespoły pracujące w obszarach nauki z pogranicza ekologii, biogeochemii i toksykologii. Od kilkudziesięciu lat współpracujemy naukowo (m.in. w ramach projektów finansowanych ze środków EU), z ośrodkami naukowymi w Rosji i krajach Azji Środkowej (Kazachstan, Uzbekistan, Tadżykistan).

szt.

Ekologia i Toksyczność Cyjanobakterii

Ekologia i Toksyczność Cyjanobakterii
Ekologia i Toksyczność Cyjanobakterii

Grupa prowadzi badania dotyczące występowania, właściwości ekofizjologicznych i różnorodności cyjanobakterii, w tym ich najmniejszych przedstawicieli – pikocyjanobakterii, w różnych środowiskach, zarówno typowo wodnych (Wielkie Jeziora Mazurskie, Jeziora Suwalskie, Morze Bałtyckie), przez środowiska graniczne i lądowe, po suche – półpustynne i pustynne (Pamir, Południowa Kalifornia). Testowany jest również wpływ na cyjanobakterie różnych związków stosowanych w zabiegach remediacyjnych.

szt.

Ekologia Roślin i Biogeografia ZERiOŚ

Ekologia Roślin i Biogeografia ZERiOŚ
Ekologia Roślin i Biogeografia ZERiOŚ

Zainteresowania badawcze naszej grupy obejmują przede wszystkim ekologię ekosystemów torfowiskowych, wodnych, stepowych, murawowych i leśnych, wraz ze związanymi z nimi gatunkami roślin naczyniowych i mszaków. Wiedza o ich funkcjonowaniu jest podstawą skutecznej ochrony.

szt.

Ekologia Roślinności i Ochrona Przyrody ZERiOŚ

Ekologia Roślinności i Ochrona Przyrody ZERiOŚ
Ekologia Roślinności i Ochrona Przyrody ZERiOŚ

Zajmujemy się badaniem zbiorowisk roślinnych i ich związków z gradientami siedliskowymi: edaficznymi, klimatycznymi, czy geochemicznymi. W naszym warsztacie badawczym ważną rolę odgrywa analiza różnorodności funkcjonalnej zbiorowisk, która pomaga m.in. zrozumieć reakcję fitocenoz na zmiany w środowisku, w tym zmiany klimatyczne. Metody funkcjonalnej ekologii roślinności wykorzystujemy też do oceny efektów metod ochrony i restytucji ekosystemów.

szt.

Ekologia Siedlisk i Organizmów Wodnych

Ekologia Siedlisk i Organizmów Wodnych
Ekologia Siedlisk i Organizmów Wodnych

Grupa Ekologia Siedlisk i Organizmów Wodnych reprezentuje Zakład Hydrobiologii Wydziału Biologii UW. Zajmujemy się szeroko pojętą ekologią środowisk i organizmów wodnych.

szt.

Ekologia Zwierząt

Ekologia Zwierząt
Ekologia Zwierząt

Grupa badawcza Ekologia Zwierząt reprezentuje Zakład Ekologii Wydziału Biologii.

Tematyka badawcza: genetyka populacyjna, ekologia populacji i zgrupowań wielogatunkowych, ekotoksykologia i bioindykacja, różnorodność biologiczna – własności, procesy, funkcje, informacja obrazowa.

szt.

Elektrochemia Nowych Materiałów

Elektrochemia Nowych Materiałów
Elektrochemia Nowych Materiałów

Działalność naukowa grupy Elektrochemia Nowych Materiałów dotyczy teorii i zastosowań Elektrochemicznej Spektroskopii Impedancyjnej (EIS) w układach elektrochemicznych. Spektroskopia impedancyjna może być wykorzystana do opisu oddziaływania materii ze zmiennym polem elektrycznym, wynikającym z ruchu trwałych lub indukowanych dipoli elektrycznych oraz nośników ładunku.

szt.

Filogeneza i Ewolucja Roślin

Filogeneza i Ewolucja Roślin
Filogeneza i Ewolucja Roślin

Nasze zainteresowania badawcze koncentrują się na filogenezie, ewolucji, biogeografii i taksonomii rodziny baldaszkowatych – jednej z najważniejszych pod względem ekonomicznym grup roślin kwiatowych, obejmującej wiele ważnych roślin uprawnych (marchew, seler, pietruszka, fenkuł i in.), przyprawowych (kmin, kminek, anyż, kolendra i in.) i używanych w tradycyjnej medycynie (wiele gatunków zapaliczek, koper i in.).

szt.

Grupa Badawcza Chemii Atmosfery

Grupa Badawcza Chemii Atmosfery
Grupa Badawcza Chemii Atmosfery

Zainteresowania badawcze członków grupy skupiają się wokół: chemii atmosfery, kinetyki chemicznej, analizy związków organicznych z pomocą kapilarnej chromatografii gazowej połączonej ze spektrometrią mas oraz wysokosprawnej chromatografii cieczowej połączonej z tandemową spektrometrią mas.

szt.

Grupa Badawcza Geochronologii Ewolucyjnej

Grupa Badawcza Geochronologii Ewolucyjnej
Grupa Badawcza Geochronologii Ewolucyjnej

Grupa Badawcza Geochronologii Ewolucyjnej reprezentuje Zakład Paleobiologii i Ewolucji Wydziału Biologii. Członkowie grupy prowadzą badania przebiegu ewolucji różnych grup organizmów, częściowo na podstawie materiału kopalnego, częściowo posługując się eksperymentalnymi danymi do porównań fizjologii i anatomii dzisiejszych przedstawicieli tych grup.

szt.

Grupa Biologii Strukturalnej

Grupa Biologii Strukturalnej
Grupa Biologii Strukturalnej

Grupa stanowi część Laboratorium Badań Biomakromolekularnych. Zajmuje się badaniem struktury i funkcji białek, głównie przy pomocy krystalografii i niskokątowego rozpraszania promieniowania rentgenowskiego (SAXS).

szt.

INTERdyscyplinarne LAboratorium Badań ARcheometrycznych

INTERdyscyplinarne LAboratorium Badań ARcheometrycznych
INTERdyscyplinarne LAboratorium Badań ARcheometrycznych

Grupa badawcza InterLAbAR zajmuje się fizyko-chemicznymi badaniami materii obiektów zabytkowych w ścisłej współpracy z archeologami, historykami sztuki i konserwatorami zabytków. Dysponujemy dostępem do nowoczesnych układów instrumentalnych i możliwościami prowadzenia szczegółowych badań chemicznych, zapewniając najwyższy stopień prewencji analizowanych obiektów wraz z dokumentacją kolejnych etapów pomiarowych.

szt.

Laboratorium Badań Biomakromolekularnych

Laboratorium Badań Biomakromolekularnych
Laboratorium Badań Biomakromolekularnych

Laboratorium Badań Biomakromolekularnych jest swego rodzaju konsorcjum niezależnych naukowo grup kierowanych przez liderów wymienionych w punkcie „członkowie grupy”. Podstawową zasadą funkcjonowania w Laboratorium Badań Biomakromolekularnych jest prowadzenie wspólnych, lub osobnych badań naukowych oraz współudział w utrzymaniu i rozwijaniu stworzonej infrastruktury naukowej.

szt.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl