Jednostki UW i Spółki Spin-Off
Artykuły
Mechanizm biologiczny może pomóc zabezpieczać różne powierzchnie przed osadzaniem się na nich bakterii wodnych

Na Wydziale Biologii UW odkryto mechanizm biologiczny, który pozwoli w przyszłości stworzyć preparaty zabezpieczające przed osadzaniem się biofilmów bakteryjnych na różnego rodzaju tkaninach i powierzchniach przebywających w środowisku wodnym.

Z perspektywy rynku (potencjalnego inwestora) w odkryciu obiecujące jest to, że preparat bazuje na substancjach, których masowa produkcja jest wyjątkowo tania, a sam mechanizm działania preparatu jest całkowicie ekologiczny. Ochrona bowiem nie polega na likwidacji bakterii już namnożonych na materiale (i tym samym uwalniania z nich różnego rodzaju substancji w tym toksyn), lecz na powstrzymaniu bakterii przed osadzaniem i namnażaniem.

Oczyszczalnia ścieków może wyglądać jak ogród

Pasywne systemy oczyszczania ścieków typu Constructed Wetland są popularne w wielu miejscach na świecie. W Polsce, choć na razie takich ekologicznych oczyszczalni jest niewiele, zaczynają się nimi interesować samorządy.

Spółka RDLS, będąca spin-offem Uniwersytetu Warszawskiego, w konsorcjum z czeską firmą Dekonta zakończyła właśnie budowę jednej z największych tego typu instalacji w Europie. Oczyszczalnia ścieków w Białce w woj. lubelskim może obsłużyć do 1 800 mieszkańców.

Naukowcy pracują nad innowacyjną metodą wykrywania toksoplazmozy

AmerLab, spółka spin-off Uniwersytetu Warszawskiego, prowadzi badania nad opracowaniem nowej metody wykrywania toksoplazmozy.

W porównaniu do obecnie stosowanych standardowych testów serologicznych, nowa metoda ma zapewnić nie tylko większą czułość, ale też umożliwić szybsze wykrywanie zarażenia, co otwiera możliwości skuteczniejszego i mniej obciążającego pacjentów leczenia. To ważna informacja dla kobiet w ciąży i osób z obniżoną odpornością, którym toksoplazmoza szczególnie zagraża.

200 mln PLN na walkę z koronawirusem

200 mln zł trafi do polskich przedsiębiorców i naukowców, którzy pracują nad diagnostyką, leczeniem i przeciwdziałaniem chorobom wirusowym. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs Szybka Ścieżka „Koronawirusy”.

Agencja wykonawcza Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego sięga po sprawdzoną formułę finansowania innowacji z Funduszy Europejskich, by przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się pandemii koronawirusów, w tym SARS-CoV-2.

Spin-off z UW udostępnił darmową platformę do prowadzenia wykładów przez Internet

Nowa spółka spin-off z Uniwersytetu Warszawskiego uruchomiła darmową platformę, która pozwala wykładowcom prowadzić wykłady w trybie zdalnym. Nowe narzędzie daje szansę przywrócenia ciągłości w dydaktyce, po tym jak na UW odwołano zajęcia z powodu epidemii koronawirusa.

Administratorzy platformy nie wykluczają możliwości jej udostępniania także innym uczelniom oraz zainteresowanym szkołom z całej Polski.

Pasywny system oczyszczania ścieków opracowany przez naukowców z UW

Naukowcy z Wydziału Biologii UW przedstawili ekonomiczną i ekologiczną alternatywę dla gospodarki ściekowej na terenach wiejskich. To pasywny system oczyszczania ścieków typu Constructed Wetlands.

Według danych GUS 45% mieszkańców wsi nadal nie jest objętych systemem kanalizacji. Choć ścieki powinny być zbierane w szczelnych szambach i regularnie transportowane przez tabor asenizacyjny do oczyszczalni, wiadomo, że tak nie jest. Potwierdza to opublikowany w czerwcu 2019 r. raport NIK, z którego wynika, że choć gminy mają taki obowiązek, to nie ewidencjonują zbiorników, nie monitorują ich stanu ani częstotliwości opróżniania.

Według międzynarodowych recenzentów to przełom w rozwoju nauki

Badacze z UW pod kierunkiem prof. Jacka Jemielitego, dr hab. Joanny Kowalskiej i dr. Pawła Sikorskiego odkryli nową metodę wydajnego wytwarzania mRNA.

Rezultaty badań naukowcy opisali na łamach prestiżowego czasopisma „Nucleic Acids Research”. Artykuł został uznany przez recenzentów za przełomowy dla rozwoju nauki.

Naukowcy UW i PW angażują się w ratowanie klimatu

Naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej, którzy założyli spółki spin-off, przedstawiali rozwiązania wspierające ochronę środowiska. Potencjał prezentowanych innowacji rozwiązań jest ogromny, jednak do pełnego sukcesu potrzeba większego zaangażowania ze strony przemysłu, biznesu i administracji państwowej.

Terroryzm, antyterroryzm - dr A. Gasztold

Kontakt w terminie: 5 dni

Opis

Ekspertyzy

Dr Aleksandra Gasztold jest ekspertką w zakresie studiów nad terroryzmem oraz studiów nad wywiadem.

Ważniejsze publikacje:

Książki

 • Z. Siemiątkowski, A.Zięba, Służby specjalne we współczesnym państwie, Warszawa 2016.
 • A. Rothert, J. Szymanek, A. Zięba, Zmiany polityczne w państwach arabskich. Wybrane zagadnienia ustrojowe, Warszawa 2012.
 • A. Zięba, Die Erweiterung der Europäischen Union in der Außenpolitik der Bundesrepublik Deutschland, Katowice 2011.
 • A. Zięba, Rola Niemiec w rozszerzaniu Unii Europejskiej, Warszawa 2010.

Artykuły i rozdziały w pracach zbiorowych

 • A.Zięba, Systemy antyterrorystyczne Federacji Rosyjskiej i Republiki Litewskiej, „Studia Politologiczne" 2017, Vol. 43, s. 266-294.
 • A. Zięba, Płeć terroryzmu - wprowadzenie do zagadnienia, „Kwartalnik Naukowy OAP e-Politikon" 2016, nr 20, s. 25-49.
 • A. Zięba, Oczekując nieoczekiwanego: zagrożenie terrorystyczne w Unii Europejskiej, [w:] Z. Siemiątkowski, A.Zięba (red.), Służby specjalne we współczesnym państwie, Warszawa 2016, s. 217-134.
 • A. Zięba, Problem terroryzmu w wybranych państwach Europy Środkowej i Południowej, „Studia Politologiczne" Vol. 38, Przeciwdziałanie terroryzmowi we współczesnym państwie, red. A. Zięba, M. Brzeziński, 2015, s. 55-87.
 • A. Zięba, D. Szlachter, Countering Radicalisation of Muslim Community Opinions on the EU Level, „International Studies. Interdisciplinary Political and Cultural Journal", Vol. 17, No. 1/2015, pp.119-144.
 • A. Zięba, Counterterrorism Systems of Spain and Poland: Comparative Studies, „Przegląd Politologiczny" 2015, nr 3, s. 65-78.
 • A. Zięba, D. Szlachter, Zwalczanie terroryzmu – walka z radykalizacją postaw i werbowaniem terrorystów na obszarze Unii Europejskiej Studium przypadku społeczności muzułmańskich, [w: ] W. Fehler, K.P. Marczuk (red.), Polityka Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego: Uwarunkowania-wyzwania-realizacja w drugiej dekadzie XXI wieku, Warszawa 2015, s. 143-170.
 •  A. Zięba, Republika Austrii wobec problemu terroryzmu, „Studia Politica Germanica" 2014, nr 1(3), s. 331-348.
 • A. Zięba, Problem udziału kobiet w organizacjach terrorystycznych, [w:] P.de la Fuente, W. Gzicki, C. Taracha (red.), Terroryzm wczoraj i dziś: wybrane problemy, Lublin 2015, s. 49-65.
 • A. Zięba, Badania nad terroryzmem w naukach o bezpieczeństwie, [w:] S.Sulowski, M. Brzeziński (red.), Trzy wymiary współczesnego bezpieczeństwa, Warszawa 2014, s. 220-236.
 • A. Zięba, Terroryzm w Unii Europejskiej na początku XXI wieku: wnioski dla Polski, [w:] K. Czornik, M. Lakomy (red.), Dylematy bezpieczeństwa polityki Polski, na początku XXI wieku, Katowice 2014, s. 241-261.
 • A. Zięba, Mem dżihadu. Al-Qa’ida wróg nr jeden, dwa trzy…, [w:] S. Sulowski, F.Ilkowski (red.),Wybrane idee, partie i organizacje polityczne Bliskiego Wschodu, Warszawa 2014, s. 181-201.
 • Female terrorism w Stanach Zjednoczonych, „ Przegląd Polityczny” 2014, nr 2, s. 209-224. 
 • A. Zięba, Niemcy i Polska wobec problemu terroryzmu. Analiza porównawcza, „Studia Politologiczne” 2014, vol. 34, 2014, s. 126-152.
 • A. Zięba, Niemcy a polityka śródziemnomorska, [w:] J. Zając (red.), Unia Europejska w regionie Śródziemnomorza: między polityką wspólną a  interesami państw członkowskich, Warszawa 2014, s. 173-207.
 • A. Zięba, Operacja wojskowa EUNAVFOR Atalanta, [w:] B. Przybylska Maszner (red.), Operacje wojskowe Unii Europejskiej w Afryce, Poznań 2014, s. 151-166.
 • A. Zięba, Problematyka studiów nad bezpieczeństwem w Stanach Zjednoczonych, [w:] S.Sulowski (red.), Problemy bezpieczeństwa wewnętrznego w wybranych państwach, Warszawa 2013,  s. 75-91.
 • A. Zięba, A. Wróblewska, System Zarządza Wiedzą dla zarządzania kryzysowego, „Przegląd Politologiczny” 2012, nr 4, s. 37-48. 
 • A. Zięba, Bractwo Muzułmańskie na scenie politycznej Egiptu, [w:] A.Rothert, J. Szymanek, A. Zięba, Zmiany polityczne w państwach arabskich. Wybrane zagadnienia ustrojowe, Warszawa 2012, s. 300-317.
 • A. Zięba, In the shadow of human frustration – the problem of terrorism in the Arab countries, in: B. Przybylska-Maszner (ed.), Arab Spring, Poznań 2011, s. 65-75.
 • A. Zięba, Gen terroryzmu, J. Danecki, S. Sulowski (red.), Bliski Wschód coraz bliżej, Warszawa 2011 s. 322-337.
 • A. Zięba, Niemcy – mocarstwo cywilne, [w:] T. Łoś-Nowak (red.), Polityka zagraniczna: aktorzy, potencjały, strategie, Warszawa 2011, s. 128-146;
 • A. Zięba, RFN wobec członkostwa Austrii w Unii Europejskiej, [w:] D. Popławski (red.) Państwa niemieckojęzyczne w procesie integracji europejskiej. Austria, Liechtenstein, Szwajcaria, Warszawa 2012, s. 129-146.
 • A. Zięba, Cywilna kontrola nad armią w Republice Federalnej Niemiec, [w:] K. Budzowski (red.), Międzynarodowe wyzwania dla bezpieczeństwa, Kraków 2010, s. 203-213.

Informacje dodatkowe

Słowa kluczowe terroryzm, antyterroryzm, nauki o bezpieczeństwie, studia nad terroryzmem, studia nad wywiadem
Dodatkowe języki komunikacji angielski, niemiecki, rosyjski
Uprawnienia i dodatkowe umiejętności ekspert społeczny w zakresie zdarzeń o charakterze terrorystycznym Rządowego Centrum Bezpieczeństwa; trener PZPN stewardingu
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl