Jednostki UW i Spółki Spin-Off
Artykuły
Mechanizm biologiczny może pomóc zabezpieczać różne powierzchnie przed osadzaniem się na nich bakterii wodnych

Na Wydziale Biologii UW odkryto mechanizm biologiczny, który pozwoli w przyszłości stworzyć preparaty zabezpieczające przed osadzaniem się biofilmów bakteryjnych na różnego rodzaju tkaninach i powierzchniach przebywających w środowisku wodnym.

Z perspektywy rynku (potencjalnego inwestora) w odkryciu obiecujące jest to, że preparat bazuje na substancjach, których masowa produkcja jest wyjątkowo tania, a sam mechanizm działania preparatu jest całkowicie ekologiczny. Ochrona bowiem nie polega na likwidacji bakterii już namnożonych na materiale (i tym samym uwalniania z nich różnego rodzaju substancji w tym toksyn), lecz na powstrzymaniu bakterii przed osadzaniem i namnażaniem.

Oczyszczalnia ścieków może wyglądać jak ogród

Pasywne systemy oczyszczania ścieków typu Constructed Wetland są popularne w wielu miejscach na świecie. W Polsce, choć na razie takich ekologicznych oczyszczalni jest niewiele, zaczynają się nimi interesować samorządy.

Spółka RDLS, będąca spin-offem Uniwersytetu Warszawskiego, w konsorcjum z czeską firmą Dekonta zakończyła właśnie budowę jednej z największych tego typu instalacji w Europie. Oczyszczalnia ścieków w Białce w woj. lubelskim może obsłużyć do 1 800 mieszkańców.

Naukowcy pracują nad innowacyjną metodą wykrywania toksoplazmozy

AmerLab, spółka spin-off Uniwersytetu Warszawskiego, prowadzi badania nad opracowaniem nowej metody wykrywania toksoplazmozy.

W porównaniu do obecnie stosowanych standardowych testów serologicznych, nowa metoda ma zapewnić nie tylko większą czułość, ale też umożliwić szybsze wykrywanie zarażenia, co otwiera możliwości skuteczniejszego i mniej obciążającego pacjentów leczenia. To ważna informacja dla kobiet w ciąży i osób z obniżoną odpornością, którym toksoplazmoza szczególnie zagraża.

200 mln PLN na walkę z koronawirusem

200 mln zł trafi do polskich przedsiębiorców i naukowców, którzy pracują nad diagnostyką, leczeniem i przeciwdziałaniem chorobom wirusowym. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs Szybka Ścieżka „Koronawirusy”.

Agencja wykonawcza Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego sięga po sprawdzoną formułę finansowania innowacji z Funduszy Europejskich, by przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się pandemii koronawirusów, w tym SARS-CoV-2.

Spin-off z UW udostępnił darmową platformę do prowadzenia wykładów przez Internet

Nowa spółka spin-off z Uniwersytetu Warszawskiego uruchomiła darmową platformę, która pozwala wykładowcom prowadzić wykłady w trybie zdalnym. Nowe narzędzie daje szansę przywrócenia ciągłości w dydaktyce, po tym jak na UW odwołano zajęcia z powodu epidemii koronawirusa.

Administratorzy platformy nie wykluczają możliwości jej udostępniania także innym uczelniom oraz zainteresowanym szkołom z całej Polski.

Pasywny system oczyszczania ścieków opracowany przez naukowców z UW

Naukowcy z Wydziału Biologii UW przedstawili ekonomiczną i ekologiczną alternatywę dla gospodarki ściekowej na terenach wiejskich. To pasywny system oczyszczania ścieków typu Constructed Wetlands.

Według danych GUS 45% mieszkańców wsi nadal nie jest objętych systemem kanalizacji. Choć ścieki powinny być zbierane w szczelnych szambach i regularnie transportowane przez tabor asenizacyjny do oczyszczalni, wiadomo, że tak nie jest. Potwierdza to opublikowany w czerwcu 2019 r. raport NIK, z którego wynika, że choć gminy mają taki obowiązek, to nie ewidencjonują zbiorników, nie monitorują ich stanu ani częstotliwości opróżniania.

Według międzynarodowych recenzentów to przełom w rozwoju nauki

Badacze z UW pod kierunkiem prof. Jacka Jemielitego, dr hab. Joanny Kowalskiej i dr. Pawła Sikorskiego odkryli nową metodę wydajnego wytwarzania mRNA.

Rezultaty badań naukowcy opisali na łamach prestiżowego czasopisma „Nucleic Acids Research”. Artykuł został uznany przez recenzentów za przełomowy dla rozwoju nauki.

Naukowcy UW i PW angażują się w ratowanie klimatu

Naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej, którzy założyli spółki spin-off, przedstawiali rozwiązania wspierające ochronę środowiska. Potencjał prezentowanych innowacji rozwiązań jest ogromny, jednak do pełnego sukcesu potrzeba większego zaangażowania ze strony przemysłu, biznesu i administracji państwowej.

Systemy ewaluacyjne - dr B. Walczak

Kontakt w terminie: 5 dni

Opis

Ekspertyzy z zakresu:

 • ewaluacja w edukacji,
 • systemy ewaluacyjne,
 • edukacja i migracja, migracje rodzicielskie,
 • rodziny transnarodowe,
 • bezpieczeństwo w szkole,
 • zaangażowanie rodziców w edukację dzieci,
 • analiza danych ilościowych,
 • SPSS,
 • analiza danych jakościowych.

Doświadczenie

Dr Bartłomiej Walczak jest autorem licznych ekspertyz i badań m.in. dla:

 • Rzecznika Praw Dziecka,
 • OECD,
 • OBWE,
 • Rzecznika Praw Obywatelskich,
 • Muzeum POLIN,
 • Ministerstwa Edukacji,
 • Ośrodka Rozwoju Edukacji,
 • Narodowego Centrum Kultury,
 • Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
 • FRSE, Multikulturni Center (Czechy),
 • Fundacji im. St. Batorego, CSM,
 • Public Education Evaluation Commission (Arabia Saudyjska),
 • lokalnych instytucji samorządowych i edukacyjnych.

Współtworzył systemy ewaluacji w edukacji w Polsce i w Arabii Saudyjskiej.

Jest również autorem „Antropolog jako Inny. Od pierwszych badań terenowych do wyzwań ponowoczesnej antropologii (Wyd. Scholar, 2009) oraz „Rodzina transnarodowa – konteksty i implikacje” (Wyd. Scholar, 2016), a także współautorem czterech książek oraz ponad sześćdziesięciu innych publikacji naukowych, które ukazały się w krajowych i zagranicznych pismach, m.in. Anthropology Matters, Kulturze i Społeczeństwie, Kontekstach.

Kierownik oraz uczestnik około 70 polskich i międzynarodowych projektów badawczych i ewaluacyjnych.

Publikacje

Recenzowane

 • Wraz z A. Walczak Naukowo-biznesowe joint venture jako nowa instancja biowładzy (w:) M. Jewdokimow, T. Chmielewska-Ignatowicz (red.) Diagnostyka genetyczna i choroba nowotworowa jako zjawisko społeczno-kulturowe, Wyd. UKSW, Warszawa, 2016
 • Wiedza o genetycznej diagnostyce chorób nowotworowych. Omówienie ogólnopolskich badań sondażowych (w:) M. Jewdokimow, T. Chmielewska-Ignatowicz (red.) Diagnostyka genetyczna i choroba nowotworowa jako zjawisko społeczno-kulturowe, Wyd. UKSW, Warszawa, 2016
 • Wspólnie z A. Ivarsson Westerberg The Organizational Field Of School Review In Sweden And Poland (w:) L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres (red.) EDULEARN16 Proceedings, IATED Academy, Barcelona, 2016
 • Wspólnie z J. Kołodziejczykiem Meta-Evaluation Of The Progress And Effects Of External Evaluation – Experiences After Six Years Of The Pedagogical Supervision Reform (w:) L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres (red.) EDULEARN16 Proceedings, IATED Academy, Barcelona, 2016
 • Wspólnie z J. Kołodziejczyk Zaangażowanie rodziców w edukację szkolną dzieci. Przegląd literatury „Ruch Pedagogiczny”, nr 2, 2016
 • Wspólnie z F. Pazderskim Działalność społecznikowska Polaków – skala, charakter i kluczowe determinanty, Animacja Życia Publicznego nr 5, 2016
 • Ewaluacja oczami szkoły (w:) G. Mazurkiewicz (red.) Jak budować dobrą szkołę? Potencjał i bariery ewaluacji w oświacie, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2015
 • Wspólnie z A. Borek, T. Kasprzakiem Ewaluacja zewnętrzna – założenia i wyzwania (w:) G. Mazurkiewicz (red.) Jak budować dobrą szkołę? Potencjał i bariery ewaluacji w oświacie, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2015
 • Wspólnie z F. Pazderskim Społecznicy, profesjonalni działacze czy obywatelscy malkontenci? Formalna i nieformalna aktywność społeczna Polaków w świetle badań ogólnopolskich, w: G. Chimiak, K. Iwińska (red.) Krajobraz społecznościowy – Polska 2014, Collegium Civitas, Stowarzyszenie CAL, Warszawa, 2015, s. 137-165
 • Wspólnie z M. Jakubowskim Edukacja w Arabii Saudyjskiej: modernizacja w konserwatywnym społeczeństwie „Ruch Pedagogiczny”, 3, 2015, s. 97-108
 • Wspólnie z J. Kołodziejczykiem Agresja i przemoc w polskich szkołach: perspektywa socjoekologiczna „Ruch Pedagogiczny”, 1, 2015, s. 35-47
 • Analiza danych – na przykładzie autoewaluacji pracy nauczyciela w: A. Borek, E. Kowalczyk-Rumak (red.) Różne drogi ewaluacji – poradnik dla dyrektorów szkół i placówek, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa, 2015, s. 11-196
 • Wspólnie z M. Jewdokimowem i G. Mazurkiewiczem Implementation of a New School Supervision System in Poland “OECD Education Working Papers” 12/2014; 111:1-42
 • Topos długich uszu. Transfiguracje symbolu królika w kulturze popularnej „Załącznik kulturoznawczy” nr 1 2014
 • Wspólnie z J. Kołodziejczyk Rodzic w szkole: ramy instytucjonalne i charakterystyka zaangażowania „Trzeci Sektor” nr 33, 2014
 • Wspólnie z J. Kołodziejczykiem Zachowania agresywne i przemoc w roku szkolnym 2013/2014: próba charakterystyki zjawiska (w:) A. Gocłowska, G. Mazurkiewicz (red.) Jakość edukacji. Dane i wnioski z ewaluacji zewnętrznych przeprowadzonych w latach 2013-2014, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014, s. 109-128
 • Wspólnie z A. Borek, T. Kasprzak How does learning processes influence student learning - the applications of external evaluation in Poland, EDULEARN Proceedings, ed. by Chova, LG; Martinez, AL; Torres, IC, Barcelona, 2013
 • Zwrot lingwistyczny a samorefleksyjność antropologii, Przegląd socjologii jakościowej, tom IX, nr 3, 2013, s. 110-123
 • Dane Systemu Ewaluacji Oświaty: analiza jakościowa i ilościowa, w: G. Mazurkiewicz (red.) Jak być jeszcze lepszym? Ewaluacja w edukacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012, s. 131-168
 • Wspólnie z G. Mazurkiewiczem Obedience, sabotage, autonomy: power games within the educational system, “Power and Education” vol. 4, no. 1, 2012, s. 73-82
 • Wspólnie z T.Kasprzakiem i J.Kołodziejczyk Rodzice – partnerzy szkoły? Perspektywa ewaluacyjna, „Polityka Społeczna”, nr 1, 2012, s. 33-36
 • Wspólnie z G. Mazurkiewiczem Evaluation as a discourse. Communication and/or control in the new model of school supervision in Poland,(Evaluace jako diskurz. Komunikace a/versus kontrola v novem modelu skolni inspekce w Polsku) “Studia Paedagogica”, 16, number 2, 109-129, 2011
 • School, family and EU-migrations: some sociological and educational implications. (w:) S. Egger, J. McDonagh (eds) Polish-Irish Encounters in the Old and New Europe Peter Lang: Oxford, Bern, Berlin, Bruxelles, Frankfurt am Main, New York, Wien. (Reimagining Ireland. Vol. 39) 2011
 • „Między nami dobrze jest” - o partnerstwie pomiędzy rodzicami a szkołą w: G. Mazurkiewicz (red.) Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym. Refleksja, WUJ, 2011
 • Labour migration and the systems of social protection. Country Report Poland, 2011 dostępny na stronie Migration Online.cz - E-library - Labour migration and the systems of social protection: Country report Poland
 • Wspólnie z M. Jewdokimowem Czy w szkole respektowane są normy społeczne? Analiza wyników ewaluacji zewnętrznej wymagania, w: G. Mazurkiewicz (red.) Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym. Refleksja, WUJ, 2011
 • Economical, class and gender inequalities in parental migration, w: M. Nowak, M. Nowosielski (red.) (Post)transformational Migration, Inequalities, Welfare State, and Horizontal Mobility, PeterLang, Frankfurt, 2011
 • Wspólnie z M. Jewdokimowem i T. Kasprzakiem Aktywne Domy Kultury. Raport z badań, w: T. Kasprzak (red.) Aktywne Domy Kultury http://www.obserwatoriumkultury.pl/files/2011-02-07/aktywne_domy_kultury__raport.pdf
 • In Sorcery's Shadows: a critial approach to a narrative genre, "Anthropology Matters", vol. 11 (1), s. 1-14, 2009
 • Dzienniki z podróży. Antropologia między dyskursem realistycznym a konfesyjnym w: D. Rancew-Sikora (red.) Podróż i miejsce w perspektywie antropologicznej Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 2009
 • Międzynarodowa mobilność zawodowa rodziców i opiekunów a rodzinna i szkolna sytuacja dzieci w: M. Duszczyk, M. Lesińska (red.)Współczesne migracje: dylematy Europy i Polski. OBM UW, Warszawa, 2009
 • Wspólnie z E. Bielecką i E. Kozdrowicz Społeczne i pedagogiczne skutki migracji poakcesyjnych, w: E. Nikitorowicz, D. Misiejuk (red.) Procesy migracyjne w społeczeństwie otwartym. Perspektywa edukacji międzykulturowej, Transhumana, Białystok, 2009
 • Euromigracje rodziców i opiekunów uczniów: skala zjawiska oraz jego wychowawcze i edukacyjne implikacje "Pedagogika Społeczna", nr 3 (29), 2008
 • Wychowawcze i edukacyjne konsekwencje "euromigracji" rodziców i opiekunów. „Problemy opiekuńczo-wychowawcze”, nr 5, 2008
 • wspólnie z E. Kozdrowicz Postawy wychowawcze rodziców-migrantów w percepcji dzieci "Pedagogika Społeczna", nr 3 (29), 2008 R
 • O mimetycznym uwikłaniu badacza: przypadek Franka Hamiltona Cushinga (w:) B. Wagner, T. Wiślicz (red.) Obserwacja uczestnicząca w badaniach historycznych Inforteditions, Zabrze, 2008
 • wspólnie z M. Jewdokimowem Fotografia w badaniach edukacyjnych "Ruch Pedagogiczny", nr 3-4, 2008
 • Granice empatii. Projekt etnografii eidetycznej Paula Stollera, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa”, 1/ 2007
 • Kryzys Yanomami: implikacje epistemologiczne i etyczne "Kultura i Społeczeństwo", nr 4, 2007
 • Technika wywiadu odstrukturyzowanego w badaniach pedagogicznych „Ruch Pedagogiczny”, nr 5-6, 2007
 • Brud a społeczeństwo. Funkcja marginalizacji kategorii z perspektywy antropologii społecznej, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 4, 2006
 • Narracja czyli kompilacja. Dwa wymiary intertekstualności we współczesnych tekstach kultury, „Kultura Popularna”, nr 3, 2004

Nierecenzowane

 • Wspólnie z J. Kołodziejczykiem Doświadczenia agresji i przemocy wśród uczniów: dane z ewaluacji zewnętrznych w roku 2014 (w:) A.Gocłowska, A. Jasiński (red.), Jakość edukacji. Dane i wnioski z ewaluacji zewnętrznych przeprowadzonych w latach 2014-2015, ORE, Warszawa 2016
 • Wspólnie z J. Kołodziejczykiem Ekspozycja na zachowania agresywne i przemoc wobec uczniów w szkołach poddanych ewaluacji zewnętrznej w roku szkolnym 2012/2013 w: B.Niemierko i M.K. Szmigiel (red.) Polska edukacja w świetle diagnoz prowadzonych z różnych perspektyw badawczych, Polskie Towarzystwo Diagnostyki Edukacyjnej, Kraków 2013, s. 459-467
 • Polityki kultury w lokalnych sieciach podmiotów kultury, w B.Skrzypczak (red.) Scenariusze rozwoju lokalnych polityk kultury, Centrum Aktywności Lokalnej, Warszawa, 2012, s.42-71 http://www.cal.org.pl/wp-content/uploads/2012/12/CAL_Scenariusze_221212-2.pdf
 • Aktywna polityka społeczna na Mazowszu, w B. Skrzypczak, B. Bąbska (red.) Aktywizacja czy integracja- zaproszenie do dyskusji nad rolą instytucji pomocy i integracji społecznej, Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, Warszawa, 2011
 • Wspólnie z M. Jewdokimowem Wybrane wyniki ewaluacji zewnętrznej, „Dyrektor Szkoły”, 2/2011
 • Hasło „migracje rodzicielskie” w Encyklopedii Pedagogicznej XXI wieku, pod red. T. Pilcha, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa, 2010
 • Wspólnie z E. Kozdrowicz Rodzina migracyjna: przemiany i zagrożenia, „Biuletyn Naukowy RPO” Mat. Nr 69, Zeszyty Naukowe, 2010
 • Analiza danych ilościowych i jakościowych, w: G. Mazurkiewicz (red.) Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym. Odpowiedzialność, Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010, reedycja 2013
 • Wspólnie z M. Jewdokimowem i T. Kasprzakiem Czy tylko Dla Tolerancji? Program, uczestnicy i ich działania z perspektywy ewaluacyjnej (w:) Tolerancyjni. To się dzieje!, Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”, Warszawa, 2009
 • wspólnie z T. Kasprzakiem Diagnoza postaw młodzieży województwa podlaskiego wobec odmienności kulturowej. Raport z badania (w:) A. Jasińska-Kania, K. Staszyńska (red.) Diagnoza postaw młodzieży województwa podlaskiego wobec odmienności kulturowej, Narodowe Centrum Kultury, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Białystok, 2009
 • Migracje rodzicielskie (w:) E. Kozdrowicz, B. Walczak (red.) Szkoła wobec mobilności zawodowej rodziców i opiekunów. Niezbędnik nauczyciela CMPPP, MEN, 2009
 • Szkoła i uczeń wobec migracji poakcesyjnej. "Biuletyn Migracyjny", Ośrodek Badań nad Migracjami UW, nr 17, marzec-kwiecień 2008 • Doświadczenie numinotyczne a analiza tekstu: model „magicznego lotu”, (w:) T. Doktór (red.) „Doświadczenie religijne”, Verbinum, 2007 
 • Czwarta wyprawa kapitana Cooka, (w:) J. Tokarska-Bakir (red.) Cóż po antropologii?, Zeszyty Antropologiczne, Collegium Civitas: Warszawa, 2006

Monografie

 • Wspólnie z M. Jewdokimowem i F. Pazderskim Praktyki uczestnictwa w kulturze wśród ludności wiejskiej. Studium socjologiczne, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa, 2016
 • Rodzina transnarodowa – konteksty i implikacje, Wydawnictwo Scholar, Warszawa, 2016
 • Wspólnie z R. Dorczak, J. Kołodziejczyk, T. Kasprzak, G. Mazurkiewicz, M. Oszmaniec, J. Trzópek-Paszkiewicz, D. Van Anh, Kompetencje przywódcze kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych w Polsce. Raport z badań. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2015
 • Wspólnie z E. Bacia, A. Gieniusz, G. Makowski, F. Pazderski, P. Stronkowski Kształtowanie kompetencji społecznych i obywatelskich przez organizacje pozarządowe w Polsce, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2015
 • Wspólnie z K. Gmaj i K. Iglicką Dzieci uchodźcze w polskiej szkole. Wyzwania systemu edukacji dla integracji i rynku pracy, Scholar, Warszawa, 2013
 • Wspólnie z T. Kasprzakiem Domy i ośrodki kultury w świetle danych Głównego Urzędu Statystycznego, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa, 2010
 • Antropolog jako Inny. Od pierwszych badań terenowych do wyzwań ponowoczesnej antropologii, SCHOLAR, Warszawa, 2009

Informacje dodatkowe

Słowa kluczowe ewaluacja w edukacji, systemy ewaluacyjne, edukacja i migracja, migracje rodzicielskie, rodziny transnarodowe, bezpieczeństwo w szkole, zaangażowanie rodziców w edukację dzieci, analiza danych ilościowych, SPSS, analiza danych jakościowych
Dodatkowe języki komunikacji angielski
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl