Jednostki UW i Spółki Spin-Off
Artykuły
Mechanizm biologiczny może pomóc zabezpieczać różne powierzchnie przed osadzaniem się na nich bakterii wodnych

Na Wydziale Biologii UW odkryto mechanizm biologiczny, który pozwoli w przyszłości stworzyć preparaty zabezpieczające przed osadzaniem się biofilmów bakteryjnych na różnego rodzaju tkaninach i powierzchniach przebywających w środowisku wodnym.

Z perspektywy rynku (potencjalnego inwestora) w odkryciu obiecujące jest to, że preparat bazuje na substancjach, których masowa produkcja jest wyjątkowo tania, a sam mechanizm działania preparatu jest całkowicie ekologiczny. Ochrona bowiem nie polega na likwidacji bakterii już namnożonych na materiale (i tym samym uwalniania z nich różnego rodzaju substancji w tym toksyn), lecz na powstrzymaniu bakterii przed osadzaniem i namnażaniem.

Oczyszczalnia ścieków może wyglądać jak ogród

Pasywne systemy oczyszczania ścieków typu Constructed Wetland są popularne w wielu miejscach na świecie. W Polsce, choć na razie takich ekologicznych oczyszczalni jest niewiele, zaczynają się nimi interesować samorządy.

Spółka RDLS, będąca spin-offem Uniwersytetu Warszawskiego, w konsorcjum z czeską firmą Dekonta zakończyła właśnie budowę jednej z największych tego typu instalacji w Europie. Oczyszczalnia ścieków w Białce w woj. lubelskim może obsłużyć do 1 800 mieszkańców.

Naukowcy pracują nad innowacyjną metodą wykrywania toksoplazmozy

AmerLab, spółka spin-off Uniwersytetu Warszawskiego, prowadzi badania nad opracowaniem nowej metody wykrywania toksoplazmozy.

W porównaniu do obecnie stosowanych standardowych testów serologicznych, nowa metoda ma zapewnić nie tylko większą czułość, ale też umożliwić szybsze wykrywanie zarażenia, co otwiera możliwości skuteczniejszego i mniej obciążającego pacjentów leczenia. To ważna informacja dla kobiet w ciąży i osób z obniżoną odpornością, którym toksoplazmoza szczególnie zagraża.

200 mln PLN na walkę z koronawirusem

200 mln zł trafi do polskich przedsiębiorców i naukowców, którzy pracują nad diagnostyką, leczeniem i przeciwdziałaniem chorobom wirusowym. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs Szybka Ścieżka „Koronawirusy”.

Agencja wykonawcza Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego sięga po sprawdzoną formułę finansowania innowacji z Funduszy Europejskich, by przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się pandemii koronawirusów, w tym SARS-CoV-2.

Spin-off z UW udostępnił darmową platformę do prowadzenia wykładów przez Internet

Nowa spółka spin-off z Uniwersytetu Warszawskiego uruchomiła darmową platformę, która pozwala wykładowcom prowadzić wykłady w trybie zdalnym. Nowe narzędzie daje szansę przywrócenia ciągłości w dydaktyce, po tym jak na UW odwołano zajęcia z powodu epidemii koronawirusa.

Administratorzy platformy nie wykluczają możliwości jej udostępniania także innym uczelniom oraz zainteresowanym szkołom z całej Polski.

Pasywny system oczyszczania ścieków opracowany przez naukowców z UW

Naukowcy z Wydziału Biologii UW przedstawili ekonomiczną i ekologiczną alternatywę dla gospodarki ściekowej na terenach wiejskich. To pasywny system oczyszczania ścieków typu Constructed Wetlands.

Według danych GUS 45% mieszkańców wsi nadal nie jest objętych systemem kanalizacji. Choć ścieki powinny być zbierane w szczelnych szambach i regularnie transportowane przez tabor asenizacyjny do oczyszczalni, wiadomo, że tak nie jest. Potwierdza to opublikowany w czerwcu 2019 r. raport NIK, z którego wynika, że choć gminy mają taki obowiązek, to nie ewidencjonują zbiorników, nie monitorują ich stanu ani częstotliwości opróżniania.

Według międzynarodowych recenzentów to przełom w rozwoju nauki

Badacze z UW pod kierunkiem prof. Jacka Jemielitego, dr hab. Joanny Kowalskiej i dr. Pawła Sikorskiego odkryli nową metodę wydajnego wytwarzania mRNA.

Rezultaty badań naukowcy opisali na łamach prestiżowego czasopisma „Nucleic Acids Research”. Artykuł został uznany przez recenzentów za przełomowy dla rozwoju nauki.

Naukowcy UW i PW angażują się w ratowanie klimatu

Naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej, którzy założyli spółki spin-off, przedstawiali rozwiązania wspierające ochronę środowiska. Potencjał prezentowanych innowacji rozwiązań jest ogromny, jednak do pełnego sukcesu potrzeba większego zaangażowania ze strony przemysłu, biznesu i administracji państwowej.

Strategie rozwoju i marketingowe - dr J. Górski

Kontakt w terminie: 5 dni
ilość

Opis

Specjalizacja i doświadczenie

Dr Jarosław Górski specjalizuje się w:

 • strategiach rozwoju,
 • strategiach marketingowych,
 • tematyce konkurencyjności,
 • negocjacjach biznesowych.

Jest autorem szeregu strategii opracowanych dla przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego, m.in. dla firm:

 • Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 SA,
 • Intelimind,
 • Greenbox.pl,
 • artKuchnia,

oraz dla samorządów województw:

 • kujawsko-pomorskiego,
 • warmińsko-mazurskiego,
 • małopolskiego,
 • łódzkiego,

miast:

 • Warszawa,
 • Gołdap,
 • Kraków,
 • Płońsk,
 • Gniewino,
 • Gryfino i in.

Dr Jarosław Górski był uczestnikiem wielu przedsięwzięć negocjacyjnych, szkoleniowych oraz doradczych związanych z zarządzaniem i marketingiem w jednostkach prywatnych i publicznych (m.in. GryfTechnologie SA, Ekopal SA, liczne jednostki samorządu terytorialnego). Jest autorem i trenerem szkoleń z zakresu strategii, marketingu i negocjacji, w tym autor praktycznych warsztatów umiejętności negocjacyjnych realizowanych w realnych warunkach rynkowych.

Publikacje

ARTYKUŁY NAUKOWE W CZASOPISMACH:

 • J. Górski, Alfabetyzacja ekonomiczna, czyli znaczenie świadomości ekonomicznej, "Bezpieczny Bank", 3/64, grudzień 2016
 • A. Augustyn, M. Florek, J. Górski, Znaczenie konkursów o charakterze marketingowym adresowanych do jednostek samorządu terytorialnego, "Samorząd Terytorialny", nr 5/2014
 • J. Górski, Promotion of Cities: A New Perspective; By Anna Proszowska-Sala and Magdalena Florek; Reviewed by Jarosław Górski, "Journal of Town & City Management", Volume 2, Number 4 / March-May, 2012
 • J. Górski, Globalizacja a państwo narodowe, „Ekonomia”, nr 8’2002
 • J. Górski, Instytucjonalne fundamenty polityki promocji gospodarki Polski [w:] Współczesne problemy polityki ekonomicznej, red. S. Korenik, K. Wilk, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1129/2007
 • J. Górski, Konwergencja krajowych polityk gospodarczych w obliczu globalizacji: empiryczna prawda czy intelektualne nadużycie?, „Polityka gospodarcza”, nr 11, czerwiec 2005
 • J. Górski, Nation-State: Object or Actor of the Global Economic Processes?, “The Polish Quarterly of International Affairs”, No. 4/2005
 • J. Górski, Państwo narodowe – przedmiot czy podmiot gospodarczych procesów globalnych?, „Sprawy Międzynarodowe”, nr 4/2005
 • M. Dwórznik, J. Górski, „Polskie Rynki Finansowe”. Relacja z konferencji zorganizowanej przez Koło Naukowe Strategii Gospodarczej na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego dnia 11.03.2004, „Ekonomia”, nr 12’2003

KSIĄŻKI POD REDAKCJĄ

 • Teraz Polska Promocja - tom 8, red. J. Górski, e-book, Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego, Warszawa 2017, ISBN 978-83-62340-08-8
 • Economic awareness and education – importance and measurement. Book of abstracts, red. K. Opolski, J. Górski, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 2016, ISBN 978-83-63856-23-6
 • Wyzwania integracji gospodarczej w Unii Europejskiej, red. K. Opolski, J. Górski, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016, ISBN 978-83-63856-21-2
 • Teraz Polska Promocja i Rozwój - tom 7, red. J. Górski, e-book, Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego, Warszawa 2016, ISBN 978-83-62340-07-1
 • Strategie gospodarcze i społeczne Unii Europejskiej, red. K. Opolski, J. Górski, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015,ISBN 978-83-63856-19-9
 • Teraz Polska Promocja - tom 6, red. J. Górski, e-book, Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego, Warszawa 2015, ISBN 978-83-62340-05-7
 • Perspektywy i wyzwania integracji europejskiej, red. K. Opolski, J. Górski, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014, ISBN 978-83-63856-99-1
 • Perspektywy integracji gospodarczej i walutowej w Unii Europejskiej w czasach kryzysu, red. K. Opolski, J. Górski, Uniwersytet Warszawski i Narodowy Bank Polski, Warszawa 2013, ISBN 978-83-63856-04-5
 • Teraz Polska Promocja - tom 5, red. J. Górski, e-book, Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego, Warszawa 2013, ISBN 978-83-62340-03-3
 • Teraz Polska Promocja - tom 4, red. J. Górski, e-book, Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego, Warszawa 2013, ISBN 978-83-62340-04-0
 • Perspektywy integracji ekonomicznej i walutowej w gospodarce światowej. Dokąd zmierza strefa euro?, red. K. Opolski, J. Górski, Uniwersytet Warszawski i Narodowy Bank Polski, Warszawa 2012, ISBN 978-83-63856-00-7
 • Teraz Polska Promocja - tom 3, red. J. Górski, e-book, Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego, Warszawa 2012, ISBN 978-83-63856-00-7
 • Teraz Polska Promocja - tom 2, red. J. Górski, e-book, Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego, Warszawa 2011, ISBN 978-83-62340-01-9
 • Mechanizmy funkcjonowania strefy euro, red. P. Kowalewski, G. Tchorek, J. Górski, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2010, ISBN 978-83-93213-80-1
 • Promocja Polski. Narzędzie wspierania konkurencyjności?, red. K. Opolski, A. Nowak, J. Górski, Wyd. Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010, ISBN 978-83-61276-50-0
 • Teraz Polska Promocja - tom 1, red. J. Górski, e-book, Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego, Warszawa 2010, ISBN 978-83-62340-01-9

ROZDZIAŁY W KSIĄŻKACH NAUKOWYCH

 • K. Opolski, J. Górski, The Role of Economic Literacy in the Context of Risk [w:] Economic awareness and education –importance and measurement. Book of abstracts, red. K. Opolski, J. Górski, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 2016, str. 11-12
 • J. Górski, M. Brzozowicz, Consumer ethnocentrism - intensions versus decisions. Experimental evaluation with Vickrey's auction of consumer ethnocentrism on the example of green apples of Polish and Italian origin, ed.: Demetris Vrontis, Yaakov Weber, Evangelos Tsoukatos, 9th EuroMed Conference of the EuroMed Academy of Business, Conference Readings, Book Proceedings, Warsaw, September 14-16, 2016, EuroMed Press, str. 1996-1997
 • J. Górski, Assessment Of The Effectiveness Of Marketing Certification Programs Addressed To Municipalities. Case Study Of “Poland Now” Contest, ed.: M. Florek, A. Augustyn, C. Parker, S. Millington, S. Quin, Conference Proceedings: 3rd Place Management & Branding Conference Sustainability, Liveability & Connectivity, Poznań, 6-8.05.2015, str. 278-304
 • J. Górski, Ekonomiczne znaczenie reputacji - marka kraju jako dobro publiczne [w:] Ekonomia i ekonomiści w czasach przełomu, red. E. Mączyńska, J. Wilkin, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2010
 • J. Górski, Patriotyzm ekonomiczny a polityka gospodarcza: etnocentryzm konsumencki [w:] Tworzenie i realizacja polityki społeczno-ekonomicznej w Polsce, red. E. Kryńska, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2008
 • J. Górski, A. Lipowski, Wyborcy a transformacja ustrojowa: przypadek Polski [w:] Dlaczego inne kraje nas przeganiają. Którędy do dobrobytu, red. J. Winiecki, Wolters Kluwers Polska – Oficyna, Warszawa 2007
 • J. Górski, Polskie małe i średnie przedsiębiorstwa po roku członkostwa Polski w Unii Europejskiej – analiza branżowa [w:] Transformacja polskiej gospodarki, ocena kierunków i dynamiki zmian strukturalnych, red. H. Ćwikliński, Gdańsk 2005

PUBLIKOWANE RAPORTY BADAWCZE ORAZ SKRYPTY

 • Jak zostać przedsiębiorcą? Pierwsze kroki, red. M. Kopyt, J. Górski - współautor rozdz. 2 oraz I rozdz. 3., Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2015
 • Społeczne oblicze innowacji. Jak wspierać postawy innowacyjne i promować etos innowatora? red. J. Górski, A. Mikołajczyk, M. Tataj, Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego, Warszawa 2015
 • Place Marketing & Branding 2015+, red. Mikołajczyk, M. Florek, J. Górski, Best Place - Europejski Instytut Marketingu Miejsc, Warszawa 2015
 • A. Mikołajczyk, M. Florek, J. Górski, M. Jankowska, TOP promocji polskich miast, powiatów i regionów w 2013 r., Europejski Instytut Marketingu Miejsc Best Place, Warszawa, styczeń 2013
 • A. Mikołajczyk, M. Florek, J. Górski, TOP promocji polskich miast i regionów w opinii szefów biur promocji, Europejski Instytut Marketingu Miejsc Best Place, Warszawa, grudzień 2010
 • K. Opolski, J. Górski, Polska w strefie euro. Raport z badań na temat Unii Gospodarczo-Walutowej, e-book, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2011

INNE PUBLIKACJE (Z AFILIACJĄ UW):

 • J. Górski, Plan odpowiedzialnej... promocji? Głos laureatów Godła "Teraz Polska", "Magazyn Teraz Polska", 01/2017, str. 32-35
 • J. Górski, Polska 1989–2014. Bilans dwudziestopięciolecia, "Magazyn Teraz Polska", 02/2014, str. 19-24
 • J. Górski, Promocja marki Polska - wnioski i rekomendacje, "Magazyn Teraz Polska", 02/2013, str. 51
 • J. Górski, Marka Polska w ręce młodych, "Magazyn Teraz Polska", 01/2013, str. 48-49
 • J. Górski, Euro-Polska, euro-miasta, "Magazyn Teraz Polska", 02/2012, str. 50-52
 • J. Górski, W pogoni za konkurencyjnością gospodarki, "Gazeta Finansowa", 8-14 października 2010, str. 4
 • K. Opolski, J. Górski, Promocja samorządów - promocja rozwoju miejsc, "Wspólnota", 2009, nr 50/952, str. 6-9

Informacje dodatkowe

Słowa kluczowe strategie rozwoju, strategie marketingowe, negocjacje biznesowe
Dodatkowe języki komunikacji angielski
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl