Jednostki UW i Spółki Spin-Off
Artykuły
Mechanizm biologiczny może pomóc zabezpieczać różne powierzchnie przed osadzaniem się na nich bakterii wodnych

Na Wydziale Biologii UW odkryto mechanizm biologiczny, który pozwoli w przyszłości stworzyć preparaty zabezpieczające przed osadzaniem się biofilmów bakteryjnych na różnego rodzaju tkaninach i powierzchniach przebywających w środowisku wodnym.

Z perspektywy rynku (potencjalnego inwestora) w odkryciu obiecujące jest to, że preparat bazuje na substancjach, których masowa produkcja jest wyjątkowo tania, a sam mechanizm działania preparatu jest całkowicie ekologiczny. Ochrona bowiem nie polega na likwidacji bakterii już namnożonych na materiale (i tym samym uwalniania z nich różnego rodzaju substancji w tym toksyn), lecz na powstrzymaniu bakterii przed osadzaniem i namnażaniem.

Oczyszczalnia ścieków może wyglądać jak ogród

Pasywne systemy oczyszczania ścieków typu Constructed Wetland są popularne w wielu miejscach na świecie. W Polsce, choć na razie takich ekologicznych oczyszczalni jest niewiele, zaczynają się nimi interesować samorządy.

Spółka RDLS, będąca spin-offem Uniwersytetu Warszawskiego, w konsorcjum z czeską firmą Dekonta zakończyła właśnie budowę jednej z największych tego typu instalacji w Europie. Oczyszczalnia ścieków w Białce w woj. lubelskim może obsłużyć do 1 800 mieszkańców.

Naukowcy pracują nad innowacyjną metodą wykrywania toksoplazmozy

AmerLab, spółka spin-off Uniwersytetu Warszawskiego, prowadzi badania nad opracowaniem nowej metody wykrywania toksoplazmozy.

W porównaniu do obecnie stosowanych standardowych testów serologicznych, nowa metoda ma zapewnić nie tylko większą czułość, ale też umożliwić szybsze wykrywanie zarażenia, co otwiera możliwości skuteczniejszego i mniej obciążającego pacjentów leczenia. To ważna informacja dla kobiet w ciąży i osób z obniżoną odpornością, którym toksoplazmoza szczególnie zagraża.

200 mln PLN na walkę z koronawirusem

200 mln zł trafi do polskich przedsiębiorców i naukowców, którzy pracują nad diagnostyką, leczeniem i przeciwdziałaniem chorobom wirusowym. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs Szybka Ścieżka „Koronawirusy”.

Agencja wykonawcza Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego sięga po sprawdzoną formułę finansowania innowacji z Funduszy Europejskich, by przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się pandemii koronawirusów, w tym SARS-CoV-2.

Spin-off z UW udostępnił darmową platformę do prowadzenia wykładów przez Internet

Nowa spółka spin-off z Uniwersytetu Warszawskiego uruchomiła darmową platformę, która pozwala wykładowcom prowadzić wykłady w trybie zdalnym. Nowe narzędzie daje szansę przywrócenia ciągłości w dydaktyce, po tym jak na UW odwołano zajęcia z powodu epidemii koronawirusa.

Administratorzy platformy nie wykluczają możliwości jej udostępniania także innym uczelniom oraz zainteresowanym szkołom z całej Polski.

Pasywny system oczyszczania ścieków opracowany przez naukowców z UW

Naukowcy z Wydziału Biologii UW przedstawili ekonomiczną i ekologiczną alternatywę dla gospodarki ściekowej na terenach wiejskich. To pasywny system oczyszczania ścieków typu Constructed Wetlands.

Według danych GUS 45% mieszkańców wsi nadal nie jest objętych systemem kanalizacji. Choć ścieki powinny być zbierane w szczelnych szambach i regularnie transportowane przez tabor asenizacyjny do oczyszczalni, wiadomo, że tak nie jest. Potwierdza to opublikowany w czerwcu 2019 r. raport NIK, z którego wynika, że choć gminy mają taki obowiązek, to nie ewidencjonują zbiorników, nie monitorują ich stanu ani częstotliwości opróżniania.

Według międzynarodowych recenzentów to przełom w rozwoju nauki

Badacze z UW pod kierunkiem prof. Jacka Jemielitego, dr hab. Joanny Kowalskiej i dr. Pawła Sikorskiego odkryli nową metodę wydajnego wytwarzania mRNA.

Rezultaty badań naukowcy opisali na łamach prestiżowego czasopisma „Nucleic Acids Research”. Artykuł został uznany przez recenzentów za przełomowy dla rozwoju nauki.

Naukowcy UW i PW angażują się w ratowanie klimatu

Naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej, którzy założyli spółki spin-off, przedstawiali rozwiązania wspierające ochronę środowiska. Potencjał prezentowanych innowacji rozwiązań jest ogromny, jednak do pełnego sukcesu potrzeba większego zaangażowania ze strony przemysłu, biznesu i administracji państwowej.

Stany nadzwyczajne - dr M. Brzeziński

Kontakt w terminie: 5 dni

Opis

Ekspertyzy dotyczące problematyki stanów nadzwyczajnych.

Publikacje

Książki

 • S. Sulowski, M. Brzeziński (red.), Trzy wymiary współczesnego bezpieczeństwa, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2014, s. 359.
 • S. Sulowski, M. Brzeziński (red.), Strategie i programy bezpieczeństwa. Wybór dokumentów, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2012, s. 403. S. Sulowski, M. Brzeziński (red.), Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Wybrane zagadnienia, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2009, s. 365.

Pozostałe, wybrane publikacje

 • M. Brzeziński, Potrzeby bezpieczeństwa a prywatny sektor ochrony, ,,Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem” 2016, nr 1, t. 8, s. 21-35.
 • M. Brzeziński, Potrzeba porządku a kształtowanie kultury bezpieczeństwa, [w:] A. Skrabacz, L. Kanarski, K. Loranty (red.), Edukacja dla bezpieczeństwa. O kształtowaniu kultury bezpieczeństwa, wyd. I, Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej im. płk. dypl. Mariana Porwita, Warszawa 2015, s. 350-360.
 • M. Brzeziński, Wpływ klauzuli derogacyjnej z art. 15 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka na stany nadzwyczajne, [w:] K.A. Wojtaszczyk, J. Tymanowski, P. Stawarz (red.), Integracja europejska. Główne obszary badawcze, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2015, s. 201-211.
 • M. Brzeziński, The issue of terrorism in Poland’s state emergency regulations, ,,Studia Politologiczne” 2015, vol. 38, s. 106-119.
 • M. Brzeziński, Zarządzanie kryzysowe jako wyzywanie dla samorządu gminnego, [w:] J. Itrich-Drabarek, E. Borowska, A. Morawski, D. Przastek (red.), Samorząd terytorialny w Polsce - reforma czy kontynuacja?, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2015, s. 133-145.
 • M. Brzeziński, Problem tożsamości bezpieczeństwa w świetle etymologii języka polskiego, [w:] W. Kitler, T. Kośmider (red.), Metodologiczne i dydaktyczne aspekty bezpieczeństwa narodowego, Difin, Warszawa 2015, s. 144-155.
 • M. Brzeziński, Podnoszenie poziomu ochrony obywateli i przedsiębiorstw w cyberprzestrzeni, [w:] W. Fehler, K.P. Marczuk (red.), Polityka Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego. Uwarunkowania – realizacja – wyzwania w drugiej dekadzie XXI wieku, Difin, Warszawa 2015, s. 171-190; • M. Brzeziński, Miejsce zarządzania kryzysowego w systemie bezpieczeństwa narodowego. Uwagi prawno-organizacyjne, ,,Studia Politologiczne” 2014, t. 34, s. 166-183;
 • M. Brzeziński, O bezpieczeństwie w ujęciu etymologicznym, [w:] S. Sulowski, M. Brzeziński (red.), Trzy wymiary współczesnego bezpieczeństwa, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2014, s. 59-69;
 • M. Brzeziński, O zagrożeniach codziennych, nadzwyczajnych i sytuacjach kryzysowych z perspektywy systemowej, [w:] S. Sulowski, M. Brzeziński (red.), Trzy wymiary współczesnego bezpieczeństwa, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2014, s. 190-201;
 • M. Brzeziński, Parlament wobec szczególnych zagrożeń - rozwiązania konstytucyjne wybranych państw obszaru byłego ZSRR, ,,Studia Politologiczne” 2014, t. 33, s. 380-396;
 • M. Brzeziński, Zasady działania organów władzy publicznej w stanie klęski żywiołowej, [w:] S. Sulowski, M. Brzeziński (red.), Trzy wymiary współczesnego bezpieczeństwa, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2014, s. 273-287;
 • M. Brzeziński, Bezpieczeństwo społeczne z perspektywy bezpieczeństwa wewnętrznego, ,,Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki” 2013, nr 3, s. 5-18;
 • M. Brzeziński, Bezpieczeństwo wewnętrzne w Finlandii, [w:] S. Sulowski (red.), Problemy bezpieczeństwa wewnętrznego w wybranych państwach, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2013, s. 93-108;
 • M. Brzeziński, Sytuacja kryzysowa w rozumieniu ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym – analiza pojęcia, ,,e-Politikon. Kwartalnik Naukowy Ośrodka Analiz Politologicznych Uniwersytetu Warszawskiego” 2013, nr VI, s. 80-99;
 • M. Brzeziński, Bezpieczeństwo społeczne jako rodzaj bezpieczeństwa. Ustalenia wprowadzające, [w:] A. Skrabacz, S. Sulowski (red), Bezpieczeństwo społeczne. Pojęcia. Uwarunkowania. Wyzwania, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2012, s. 11-19;
 • M. Brzeziński, Stosunek obywateli do bezpieczeństwa, państwa i patriotyzmu z perspektywy społecznego odbioru zagrożeń, [w:] A. Skrabacz (red.), Patriotyzm współczesnych Polaków, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2012, s. 307-321;
 • M. Brzeziński, Instrumenty zarządzania kryzysowego, [w:] P. Wawrzyk, K.A. Wojtaszczyk (red.), Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości w Unii Europejskiej. Słownik, Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, Warszawa 2011, s. 67-70;
 • M. Brzeziński, Instytucje zarządzania kryzysowego, [w:] P. Wawrzyk, K.A. Wojtaszczyk (red.), Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości w Unii Europejskiej. Słownik, Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, Warszawa 2011, s. 70-72;
 • M. Brzeziński, Konstytucjonalizacja pozycji ustrojowej parlamentu w sytuacjach szczególnych zagrożeń, [w:] T. Mołdawa, J. Zaleśny (red.), Parlamentaryzm w świecie współczesnym. Między ideą a rzeczywistością, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2011, s. 373-387;
 • M. Brzeziński, Pozycja ustrojowa Prezydenta Republiki Azerbejdżanu, ,,Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2011, t. 4, s. 135-152;
 • M. Brzeziński, Systemy wczesnego ostrzegania, [w:] P. Wawrzyk, K.A. Wojtaszczyk (red.), Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości w Unii Europejskiej. Słownik, Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, Warszawa 2011, s. 141, 142;
 • M. Brzeziński, Wybory prezydenckie 2010 roku z perspektywy stanów nadzwyczajnych, ,,Studia Politologiczne” 2011, t. 19, s. 34-43;
 • M. Brzeziński, Zarządzanie kryzysowe, [w:] P. Wawrzyk, K.A. Wojtaszczyk (red.), Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości w Unii Europejskiej. Słownik, Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, Warszawa 2011, s. 187, 188;
 • M. Brzeziński, Gwarancje praworządności stanów nadzwyczajnych w ochronie ludności, [w:] A. Skrabacz (red.), Ochrona ludności w czasie pokoju oraz w okresie kryzysu i wojny, Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Warszawa 2010, s. 39-50;
 • M. Brzeziński, Konstytucyjne podstawy bezpieczeństwa Republiki Azerbejdżanu, [w:] J. Zaleśny (red.), Zagadnienia ustrojowe państw poradzieckich, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2010, s. 223-238;
 • M. Brzeziński, Kategoria bezpieczeństwa, [w:] S. Sulowski, M. Brzeziński (red.), Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Wybrane zagadnienia, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2009, s. 22-32;
 • M. Brzeziński, Pojęcie stanu nadzwyczajnego, [w:] J. Błuszkowski, J. Zaleśny (red.), Wielowymiarowość systemów politycznych. Teoretyczne założenia i praktyczne uwarunkowania, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2009, s. 142-153;
 • M. Brzeziński, Rodzaje bezpieczeństwa państwa, [w:] S. Sulowski, M. Brzeziński (red.), Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Wybrane zagadnienia, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2009, s. 33-43.

Monografie

 • M. Brzeziński, Stany nadzwyczajne w polskich konstytucjach, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2007, s. 243.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl