Jednostki UW i Spółki Spin-Off
Artykuły
Mechanizm biologiczny może pomóc zabezpieczać różne powierzchnie przed osadzaniem się na nich bakterii wodnych

Na Wydziale Biologii UW odkryto mechanizm biologiczny, który pozwoli w przyszłości stworzyć preparaty zabezpieczające przed osadzaniem się biofilmów bakteryjnych na różnego rodzaju tkaninach i powierzchniach przebywających w środowisku wodnym.

Z perspektywy rynku (potencjalnego inwestora) w odkryciu obiecujące jest to, że preparat bazuje na substancjach, których masowa produkcja jest wyjątkowo tania, a sam mechanizm działania preparatu jest całkowicie ekologiczny. Ochrona bowiem nie polega na likwidacji bakterii już namnożonych na materiale (i tym samym uwalniania z nich różnego rodzaju substancji w tym toksyn), lecz na powstrzymaniu bakterii przed osadzaniem i namnażaniem.

Oczyszczalnia ścieków może wyglądać jak ogród

Pasywne systemy oczyszczania ścieków typu Constructed Wetland są popularne w wielu miejscach na świecie. W Polsce, choć na razie takich ekologicznych oczyszczalni jest niewiele, zaczynają się nimi interesować samorządy.

Spółka RDLS, będąca spin-offem Uniwersytetu Warszawskiego, w konsorcjum z czeską firmą Dekonta zakończyła właśnie budowę jednej z największych tego typu instalacji w Europie. Oczyszczalnia ścieków w Białce w woj. lubelskim może obsłużyć do 1 800 mieszkańców.

Naukowcy pracują nad innowacyjną metodą wykrywania toksoplazmozy

AmerLab, spółka spin-off Uniwersytetu Warszawskiego, prowadzi badania nad opracowaniem nowej metody wykrywania toksoplazmozy.

W porównaniu do obecnie stosowanych standardowych testów serologicznych, nowa metoda ma zapewnić nie tylko większą czułość, ale też umożliwić szybsze wykrywanie zarażenia, co otwiera możliwości skuteczniejszego i mniej obciążającego pacjentów leczenia. To ważna informacja dla kobiet w ciąży i osób z obniżoną odpornością, którym toksoplazmoza szczególnie zagraża.

200 mln PLN na walkę z koronawirusem

200 mln zł trafi do polskich przedsiębiorców i naukowców, którzy pracują nad diagnostyką, leczeniem i przeciwdziałaniem chorobom wirusowym. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs Szybka Ścieżka „Koronawirusy”.

Agencja wykonawcza Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego sięga po sprawdzoną formułę finansowania innowacji z Funduszy Europejskich, by przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się pandemii koronawirusów, w tym SARS-CoV-2.

Spin-off z UW udostępnił darmową platformę do prowadzenia wykładów przez Internet

Nowa spółka spin-off z Uniwersytetu Warszawskiego uruchomiła darmową platformę, która pozwala wykładowcom prowadzić wykłady w trybie zdalnym. Nowe narzędzie daje szansę przywrócenia ciągłości w dydaktyce, po tym jak na UW odwołano zajęcia z powodu epidemii koronawirusa.

Administratorzy platformy nie wykluczają możliwości jej udostępniania także innym uczelniom oraz zainteresowanym szkołom z całej Polski.

Pasywny system oczyszczania ścieków opracowany przez naukowców z UW

Naukowcy z Wydziału Biologii UW przedstawili ekonomiczną i ekologiczną alternatywę dla gospodarki ściekowej na terenach wiejskich. To pasywny system oczyszczania ścieków typu Constructed Wetlands.

Według danych GUS 45% mieszkańców wsi nadal nie jest objętych systemem kanalizacji. Choć ścieki powinny być zbierane w szczelnych szambach i regularnie transportowane przez tabor asenizacyjny do oczyszczalni, wiadomo, że tak nie jest. Potwierdza to opublikowany w czerwcu 2019 r. raport NIK, z którego wynika, że choć gminy mają taki obowiązek, to nie ewidencjonują zbiorników, nie monitorują ich stanu ani częstotliwości opróżniania.

Według międzynarodowych recenzentów to przełom w rozwoju nauki

Badacze z UW pod kierunkiem prof. Jacka Jemielitego, dr hab. Joanny Kowalskiej i dr. Pawła Sikorskiego odkryli nową metodę wydajnego wytwarzania mRNA.

Rezultaty badań naukowcy opisali na łamach prestiżowego czasopisma „Nucleic Acids Research”. Artykuł został uznany przez recenzentów za przełomowy dla rozwoju nauki.

Naukowcy UW i PW angażują się w ratowanie klimatu

Naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej, którzy założyli spółki spin-off, przedstawiali rozwiązania wspierające ochronę środowiska. Potencjał prezentowanych innowacji rozwiązań jest ogromny, jednak do pełnego sukcesu potrzeba większego zaangażowania ze strony przemysłu, biznesu i administracji państwowej.

Prawo karne i konstytucyjne - dr K. Szczucki

Kontakt w terminie: 5 dni
ilość

Opis

Działalność ekspercka i doświadczenie

Badania naukowe oraz działalność ekspercką dr Krzysztof Szczucki prowadzi przede wszystkim w zakresie prawa karnego i postępowania karnego. Jest także doradcą w procesie legislacyjnym, a w obszarze zainteresowań oraz pracy eksperckiej znajduje się tym samym także prawo konstytucyjne.

Dr Krzysztof Szczucki współpracował i doradzał w:

 • Biurze Analiz Sejmowych,
 • Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich,
 • Kancelarii Prezydenta RP.

Prowadzi także badania z zakresu prawa medycznego.

Publikacje

 • Szczucki K., Proconstitutional Interpretation of Criminal Law, Lexington Books, Lanham 2016
 • Szczucki K., Wykładnia prokonstytucyjna prawa karnego, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2015
 • Szczucki K., The Impact of Human Dignity on the Principles of Criminal Liability. The Example of Guilt, Studia Iuridica 2016, nr 67, s. 11-32.
 • Szczucki K., Kolendowska-Matejczuk M., Tension Between Human Rights Protection and the Necessity to Ensure Public Security in the Context of Polish Anti-terrorism Law, Studia Iuridica 2016, nr 68, s. 153-180.
 • Szczucki K., Kryminalizacja na przykładzie przestępstwa obrazy uczuć religijnych, [w:] O wolność słowa i religii. Praktyka i teoria, red. F. Longchamps de Berier, K. Szczucki, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2016, s. 42-73.
 • Szczucki K., Czy wszystkie wykroczenia winny być penalizowane?, [w:] Węzłowe problemy prawa wykroczeń – czy potrzebna jest reforma?, red. M. Kolendowska-Matejczuk, V. Vachev, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2016, s. 181-193.
 • Szczucki K., Przedawnienie ścigania wybranych zbrodni komunistycznych w świetle zakazu stosowania tortur, Forum Prawnicze 2016, nr 1(33), s. 23-33.
 • Szczucki K., Kompensacja karnoprawna, czyli o obowiązku naprawienia szkody i zadośćuczynieniu za krzywdę, Studia Iuridica 2016, nr 65, s. 121-139.
 • Szczucki K., Komentarz do art. 181, 186, 187, [w:] Konstytucja RP. Tom II, red. M. Safjan, L. Bosek, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016, s. 1064-1072, 1112-1125.
 • Szczucki K., Królikowski M., Komentarz do art. 39, 40, 73, [w:] Konstytucja RP. Tom I, red. M. Safjan, L. Bosek, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016, s. 965-990, 1670-1690.
 • Szczucki K., Królikowski M., Borysiak W., Zaradkiewicz K., Komentarz do art. 70, [w:] Konstytucja RP. Tom I, red. M. Safjan, L. Bosek, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016, s. 1572-1626.
 • Szczucki K., Karlik P., Wiliński P., Komentarz do art. 175, [w:] Konstytucja RP. Tom II, red. M. Safjan, L. Bosek, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016, s. 975-982.
 • Szczucki K., Wykładania sądowa jako źródło błędu co do prawa, [w:] Rola orzecznictwa w systemie prawa, red. T. Giaro, Wolters Kluwer, Warszawa 2016, s. 280-295.
 • Szczucki K., O miłosiernym lekarzu, czyli o moralnych podstawach prawnego obowiązku, [w:] Prawo wobec problemów społecznych. Księga Jubileuszowa profesor Eleonory Zielińskiej, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016, s. 859-872.
 • Szczucki K., Komentarz do Rozdziału Va, [w:] Kodeks karny. Część ogólna. T. 2, Komentarz do artykułów 32-116, red. M. Królikowski, R. Zawłocki, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2015, s. 124-166.
 • Szczucki K., Królikowski M., Komentarz do art. 59a, [w:] Kodeks karny. Część ogólna. T. 2, Komentarz do artykułów 32-116, red. M. Królikowski, R. Zawłocki, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2015, s. 235-243.
 • Szczucki K., Prawo karne jako instrument przeciwdziałania zachowaniom niemoralnym, [w:] Wychowanie religijne i moralne, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 2015, s. 171-182.
 • Szczucki K., Problem przepołowionego typu czynu zabronionego, [w:] Ekonomiczna analiza prawa, red. T. Giaro, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015, s. 197-208.
 • Szczucki K., Wykładnia prokonstytucyjna w praktyce. Przykład stalkingu, Forum Prawnicze 2013, nr 6(20), s. 18-28.
 • Szczucki K., Dostępność moralna czy językowa. Rzecz o wykładni prokonstytucyjnej prawa karnego, [w:] Nullum crimen sine lege, red. I. Sepioło, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013, s. 43-56.
 • Szczucki K., Dobro wspólne jako przesłanka decyzji kryminalizacyjnej, [w:] Dobro wspólne. Teoria i praktyka, red. W. Arndt, F. Longchamps de Berier, K. Szczucki, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2013, s. 266-281.
 • Szczucki K., Dobro wspólne czyli czyje? Klauzula sumienia z perspektywy art. 1 Konstytucji RP, [w:] Współczesne wyzwania ochrony zdrowia, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego 2013, s. 179-198.
 • Szczucki K., Kryminalizacja w imię dobra wspólnego. Na marginesie książki Marka Piechowiaka „Dobro wspólne jako fundament polskiego porządku konstytucyjnego, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2013, nr 1, s. 289-294.
 • Szczucki K., Klauzula sumienia – godząc prawo naturalne z prawem pozytywnym, Societas et Ius 2012, nr 1, s. 51-72.
 • Szczucki K., Transseksualizm i hermafrodytyzm w prawie polskim, [w:] Współczesne oblicza seksualności. Przesłanie moralne Kościoła, red. K. Jeżyna, M. Pokrywka, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2012, s. 135-154.
 • Szczucki K., Kolizja interesu prywatnego i publicznego u podstaw prokonstytucyjnej wykładni prawa karnego, [w:] Interes publiczny a interes prywatny w prawie, T. Giaro, Warszawa 2012, Wydawnictwo Wydziału Prawa i Administracji UW 2012, s. 107-122.
 • Szczucki K., Prokonstytucyjna wykładnia prawa karnego jako instrument ochrony praw człowieka, [w:] Problemy z sądową ochroną praw człowieka, Tom II, red. R. Sztychmiller, K. Krzywkowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2012, s. 65-78.
 • Szczucki K., Konstrukcja zgody dysponenta dobrem i jej znaczenie dla prawa karnego w świetle anglosaskiej kultury prawnej, Ius Novum 2012, nr 1, s. 127-158.
 • Szczucki K., Rola zgody w strukturze przestępstwa na przykładzie przestępstwa zgwałcenia, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych Rok XV 2011: z. 1, s. 31-58.
 • Szczucki K., W poszukiwaniu dóbr chronionych w Konstytucji, Forum Prawnicze 4-5 (6-7) 2011, s. 46-64.
 • Szczucki K., Kara w myśli św. Tomasza z Akwinu, [w:] Prawo naturalne – natura prawa, red. Dardziński P., Longchamps de Berier F., Szczucki K., Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 51-59.
 • Szczucki K., Prawo dziecka poczętego metodą in vitro do poznania własnej tożsamości genetycznej, [w:] Współczesne wyzwania bioetyczne, red. Bosek L., Królikowski M., Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 184-198.
 • Szczucki K., Odpowiedzialność karna za członkostwo w organizacji uznanej za przestępczą przez Międzynarodowy Trybunał Wojskowy, Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych 4(28) 2010, s. 16-27.
 • Królikowski M. Szczucki K., Państwo świeckie, neutralne, czy bezstronne, Więź 2010, nr 11-12 (625-626), s. 21-33.
 • Lipski J., Szczucki K., Informacja o wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Lautsi v. Republika Włoska oraz jego ewentualnego wpływu na stan prawny w Polsce, Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych 2010, nr 2 (26), s. 179-191.
 • Szczucki K., Klauzula sumienia – uwagi de lege lata i de lege ferenda, Studia Iuridica 2009, nr 50, s. 167-175.
 • Szczucki K., O potrzebie zmian w rozdziale XIX Kodeksu karnego z 1997 r., Prawoimedycyna.pl (internetowe wydanie Prawa i Medycyny) 2009, nr 1.
 • Szczucki K., Zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety jako przesłanki dopuszczające przerwanie ciąży. Analiza stanu prawnego, [w:] Lege Artis. Problemy prawa medycznego, red. Haberko J., Kocylowski R., Pawelczyk B., Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2008, s. 102-112.

Monografie

 • Szczucki K., Proconstitutional Interpretation of Criminal Law, Lexington Books, Lanham 2016
 • Szczucki K., Wykładnia prokonstytucyjna prawa karnego, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2015

Informacje dodatkowe

Słowa kluczowe prawo karne, postępowanie karne, prawo konstytucyjne, prawo medyczne
Dodatkowe języki komunikacji angielski
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl