Jednostki UW i Spółki Spin-Off
Artykuły
Mechanizm biologiczny może pomóc zabezpieczać różne powierzchnie przed osadzaniem się na nich bakterii wodnych

Na Wydziale Biologii UW odkryto mechanizm biologiczny, który pozwoli w przyszłości stworzyć preparaty zabezpieczające przed osadzaniem się biofilmów bakteryjnych na różnego rodzaju tkaninach i powierzchniach przebywających w środowisku wodnym.

Z perspektywy rynku (potencjalnego inwestora) w odkryciu obiecujące jest to, że preparat bazuje na substancjach, których masowa produkcja jest wyjątkowo tania, a sam mechanizm działania preparatu jest całkowicie ekologiczny. Ochrona bowiem nie polega na likwidacji bakterii już namnożonych na materiale (i tym samym uwalniania z nich różnego rodzaju substancji w tym toksyn), lecz na powstrzymaniu bakterii przed osadzaniem i namnażaniem.

Oczyszczalnia ścieków może wyglądać jak ogród

Pasywne systemy oczyszczania ścieków typu Constructed Wetland są popularne w wielu miejscach na świecie. W Polsce, choć na razie takich ekologicznych oczyszczalni jest niewiele, zaczynają się nimi interesować samorządy.

Spółka RDLS, będąca spin-offem Uniwersytetu Warszawskiego, w konsorcjum z czeską firmą Dekonta zakończyła właśnie budowę jednej z największych tego typu instalacji w Europie. Oczyszczalnia ścieków w Białce w woj. lubelskim może obsłużyć do 1 800 mieszkańców.

Naukowcy pracują nad innowacyjną metodą wykrywania toksoplazmozy

AmerLab, spółka spin-off Uniwersytetu Warszawskiego, prowadzi badania nad opracowaniem nowej metody wykrywania toksoplazmozy.

W porównaniu do obecnie stosowanych standardowych testów serologicznych, nowa metoda ma zapewnić nie tylko większą czułość, ale też umożliwić szybsze wykrywanie zarażenia, co otwiera możliwości skuteczniejszego i mniej obciążającego pacjentów leczenia. To ważna informacja dla kobiet w ciąży i osób z obniżoną odpornością, którym toksoplazmoza szczególnie zagraża.

200 mln PLN na walkę z koronawirusem

200 mln zł trafi do polskich przedsiębiorców i naukowców, którzy pracują nad diagnostyką, leczeniem i przeciwdziałaniem chorobom wirusowym. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs Szybka Ścieżka „Koronawirusy”.

Agencja wykonawcza Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego sięga po sprawdzoną formułę finansowania innowacji z Funduszy Europejskich, by przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się pandemii koronawirusów, w tym SARS-CoV-2.

Spin-off z UW udostępnił darmową platformę do prowadzenia wykładów przez Internet

Nowa spółka spin-off z Uniwersytetu Warszawskiego uruchomiła darmową platformę, która pozwala wykładowcom prowadzić wykłady w trybie zdalnym. Nowe narzędzie daje szansę przywrócenia ciągłości w dydaktyce, po tym jak na UW odwołano zajęcia z powodu epidemii koronawirusa.

Administratorzy platformy nie wykluczają możliwości jej udostępniania także innym uczelniom oraz zainteresowanym szkołom z całej Polski.

Pasywny system oczyszczania ścieków opracowany przez naukowców z UW

Naukowcy z Wydziału Biologii UW przedstawili ekonomiczną i ekologiczną alternatywę dla gospodarki ściekowej na terenach wiejskich. To pasywny system oczyszczania ścieków typu Constructed Wetlands.

Według danych GUS 45% mieszkańców wsi nadal nie jest objętych systemem kanalizacji. Choć ścieki powinny być zbierane w szczelnych szambach i regularnie transportowane przez tabor asenizacyjny do oczyszczalni, wiadomo, że tak nie jest. Potwierdza to opublikowany w czerwcu 2019 r. raport NIK, z którego wynika, że choć gminy mają taki obowiązek, to nie ewidencjonują zbiorników, nie monitorują ich stanu ani częstotliwości opróżniania.

Według międzynarodowych recenzentów to przełom w rozwoju nauki

Badacze z UW pod kierunkiem prof. Jacka Jemielitego, dr hab. Joanny Kowalskiej i dr. Pawła Sikorskiego odkryli nową metodę wydajnego wytwarzania mRNA.

Rezultaty badań naukowcy opisali na łamach prestiżowego czasopisma „Nucleic Acids Research”. Artykuł został uznany przez recenzentów za przełomowy dla rozwoju nauki.

Naukowcy UW i PW angażują się w ratowanie klimatu

Naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej, którzy założyli spółki spin-off, przedstawiali rozwiązania wspierające ochronę środowiska. Potencjał prezentowanych innowacji rozwiązań jest ogromny, jednak do pełnego sukcesu potrzeba większego zaangażowania ze strony przemysłu, biznesu i administracji państwowej.

Prawo podatkowe - dr hab. M. Ślifirczyk

Kontakt w terminie: 5 dni
ilość

Opis

Zakres działalności

Dr Maciej Ślifirczyk wykonuje opinie i analizy prawne, oraz bierze udział w procesie legislacyjnym i w postępowaniach spornych.

Publikacje

Artykuły

 • Wybrane problemy ewolucji instytucji potrącenia w polskim prawie podatkowym, „Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych - Doradztwo Podatkowe” 1997, nr 4, s. 27-29,
 • Potrącenie w projekcie Ordynacji podatkowej - wybrane zagadnienia, „Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych - Doradztwo Podatkowe” 1997, nr 6, s. 8-10,
 • Warunki dopuszczalności potrącenia prawnopodatkowego - wymagalność, „Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych - Doradztwo Podatkowe” 1998, nr 2, s. 4-6,
 • „Prywatyzacja likwidacyjna” a sukcesja uprawnienia do otrzymania zwrotu podatku od towarów i usług, „Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych - Doradztwo Podatkowe” 1998, nr 2, s. 9-10,
 • Potrącenie jako forma zapłaty podatku. Czy można dokonać potrącenia prawnopodatkowego wierzytelności przedawnionej?, „Prawo i Podatki” dodatek do „Prawa i Gospodarki” z dnia 13 lutego 1998 r.,
 • Przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz Skarbu Państwa (gminy), „Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych - Doradztwo Podatkowe” 1998, nr 4, s. 6-7,
 • Stosowanie preferencyjnej stawki podatku od towarów i usług w przypadku budowy, remontu i bieżącej konserwacji niektórych budynków użytku publicznego, „Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych - Doradztwo Podatkowe” 1998, nr 4, s. 25,
 • Podmioty uprawnione do dokonania potrącenia prawnopodatkowego, „Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych - Doradztwo Podatkowe” 1998, nr 5, s. 9-10,
 • Czy można zapłacić podatek papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa?, „Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych - Doradztwo Podatkowe” 1998, nr 6, s. 4-5,
 • Nabycie przedsiębiorstwa państwowego - sukcesja praw i obowiązków z zakresu prawa podatkowego (wybrane zagadnienia), „Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych - Doradztwo Podatkowe” 1998, nr 9, s. 10-11,
 • [wspólnie z Marcinem Piotrowskim] Faktura handlowa - podstawowe zagadnienia, „Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych - Doradztwo Podatkowe” 1998, nr 9, s. 26-27,
 • Odpowiedzialność solidarna w Ordynacji podatkowej, „Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych - Doradztwo Podatkowe” 1998, nr 10, s. 3-4,
 • Wybrane zagadnienia dotyczące obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług w przypadku otrzymywania zaliczek i fakturowania częściowego wykonania usługi, „Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych - Doradztwo Podatkowe” 1998, nr 11, s. 27-29,
 • Konstrukcja prawna należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne (część I-III), „Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych - Doradztwo Podatkowe” 1998, nr 12, s. 28-30; 1999, nr 1, s. 24-26; nr 2, s. 25-26,
 • Opodatkowanie stowarzyszeń zwykłych, „Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych - Doradztwo Podatkowe” 1999, nr 3, s. 25-27,
 • Optymalna forma prawna dla społecznych organizacji pozarządowych - podatkowy punkt widzenia (część I i II), „Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych - Doradztwo Podatkowe” 1999, nr 4, s. 19-21; nr 5, s. 20-22,
 • Czy pracownicy naukowi wyższych uczelni mogą wykonywać czynności doradztwa podatkowego?, „Monitor Podatkowy” 1999, nr 5, s. 9-11; „Forum Doradców Podatkowych” 1999 nr 6, s. 32-33,
 • Kontrowersje wokół stawki celnej od importu części samochodowych - artykuł dyskusyjny, „Monitor Podatkowy” 1999, nr 7, s. 17-20,
 • Opodatkowanie dochodów osób fizycznych pochodzących ze sprzedaży lub zamiany akcji, „Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych - Doradztwo Podatkowe” 1999, nr 10, s. 17-19,
 • Termin do wniesienia skargi na bezczynność, „Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych - Doradztwo Podatkowe” 2000, nr 1, s. 29-30,
 • Zakres stosowania obniżonej stawki podatku od towarów i usług w przypadku usług dostarczania (oddelegowania) personelu, „Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych - Doradztwo Podatkowe” 2000, nr 2, s. 20-21,
 • Małżonek jako podatnik podatku od towarów i usług. Komentarz do wyroku NSA z dnia 27 listopada 1997 r., sygn. akt I SA/Po 672/97, „Monitor Podatkowy” 2000, nr 3, s. 17-20,
 • Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług zniesienia współwłasności, „Monitor Podatkowy” 2000, nr 7, s. 18-21,
 • Pojęcie „gruntów związanych z działalnością gospodarczą” w podatku od nieruchomości, „Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych - Doradztwo Podatkowe” 2000, nr 9, s. 30-31,
 • Glosa do wyroku NSA z dnia 13 marca 2000 r., sygn. akt V SA 821/99, „Monitor Podatkowy” 2000, nr 9, s. 36-38,
 • Przegląd orzecznictwa dotyczącego importu tzw. składaków, „Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych - Doradztwo Podatkowe” 2000, nr 10, s. 53-59,
 • Zmiana wysokości stawek procentowych opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania - zagadnienia intertemporalne, „Monitor Prawniczy” 2000, nr 11, s. 702-705,
 • Glosa do wyroku NSA z dnia 23 lutego 2000 r., sygn. akt III SA 30/2000, „Monitor Podatkowy” 2001, nr 3, s. 29-31,
 • Instytucja deklaracji podatkowej - wybrane zagadnienia, „Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych - Doradztwo Podatkowe” 2001, nr 7-8, s. 44-47,
 • Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych odszkodowania z tytułu naruszenia umowy o gwarantowany okres zatrudnienia, „Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych - Doradztwo Podatkowe” 2002, nr 12, s. 42-47,
 • Moment powstania obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości, „Monitor Podatkowy” 2003, nr 1, s. 18-21,
 • Zmiana roku podatkowego i obrachunkowego - wybrane zagadnienia, "Monitor Podatkowy" 2003, nr 12, str. 12-15,
 • Wybrane zagadnienia dotyczące opodatkowania podatkiem od towarów i usług użytkowania wieczystego, „Finanse Komunalne” 2005, nr 10, str. 28-34,
 • Urzędowe interpretacje prawa podatkowego w sprawach indywidualnych, „Kwartalnik Prawa Publicznego” 2006, str. 63-104,
 • Niepodatkowe należności budżetowe – pojęcie i systematyka, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2007, t. XVI, str. 335-348,
 • Czy możliwe jest określanie wysokości zobowiązania podatkowego i rozstrzyganie o wysokości nadpłaty w jednej decyzji? – glosa do wyroku NSA z 22 lutego 2007 r., II FSK 345/06, „Jurysdykcja podatkowa" 2008, nr 3, str. 64-72,
 • Glosa do wyroku NSA z dnia 21 października 2008 r. (sygn. akt II GSK 421/08), „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2009, rok V nr 5 (26)/2009, str. 174-181,
 • O projekcie ustawy o szczególnych zasadach odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa, „Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych” 2009, nr 1, str. 183-193,
 • Instytucja nadpłaty podatku w świetle uchwały NSA z 22 czerwca 2011 r., „Jurysdykcja Podatkowa” 2011, nr 5, s. 5-18,
 • Myto od pielgrzyma, "Rzeczpospolita" dodatek "Prawo co dnia" z dnia 23 lutego 2012 r.,
 • Problem niekonstytucyjności art. 105 Ordynacji podatkowej, "Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego" 2012, nr 3, str. 64-72,
 • Wyroki dotyczące francuskich artystów nie budzą wątpliwości, "Dziennik Gazeta Prawna" z dnia 24 sierpnia 2015 r.
 • Draft of general anti avoidance rule and judicial doctrine of circumvention of the tax law in the Polish tax law [w:] Публичные финансы и налоговое право: ежегодник. – Выпуск 6. Anti-avoidance rules in the countries of the Central and Eastern Europe countries, Воронеж 2016, str. 22-33, http://www.law.vsu.ru/pfirc/books/pdf/2016_6.pdf.

Publikacje książkowe

 • [współautorstwo] Wzory pism składanych na podstawie Ordynacji podatkowej, Instytut Studiów Podatkowych, Warszawa 1998, s. 328, drugie wydanie rozszerzone i uzupełnione ukazało się jako: Wzory pism składanych na podstawie Ordynacji podatkowej, ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, pod red. Witolda Modzelewskiego, Instytut Studiów Podatkowych, Warszawa 1999, s. 417,
 • [współautorstwo] Ordynacja podatkowa dla księgowych, pod red. Witolda Modzelewskiego, Instytut Studiów Podatkowych, Warszawa 1998, s. 303,
 • [współautorstwo] Egzamin na doradcę podatkowego. Odpowiedzi na pytania egzaminacyjne, Instytut Studiów Podatkowych, Warszawa 1998, s. 599,
 • [współautorstwo] Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, pod red. Witolda Modzelewskiego, Instytut Studiów Podatkowych, Warszawa 1999, s. 947,
 • [współautorstwo] Komentarz do Ordynacji podatkowej, pod red. Witolda Modzelewskiego, Warszawa 2003, s. 168-176, 193-236,
 • Rozdział pt. „Ordynacja podatkowa” w podręczniku „Prawo finansowe”, praca zbiorowa pod red. Elżbiety Chojna-Duch i Hanny Litwińczuk, Oficyna Prawa Polskiego, Warszawa 2007, s. s. 322-361,
 • [współautorstwo] Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych. Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2007, str. s. 95-102, 242-291, 335-345, 352-356, 651-652, 673-677, [komentarz do art. 8, 15, 16 (uwagi 18-31 i 39-42), 25a, 27],
 • Postępowanie w sprawie stwierdzenia nadpłaty podatku – zagadnienia podstawowe [w:] Ordynacja podatkowa w teorii i praktyce, praca zbiorowa pod red. Leonarda Etela, Temida2, Białystok 2008, s. 212-228,
 • Czy prawo podatkowe hamuje rozwój nowoczesnych technologii [w:] Prawo wobec nowoczesnych technologii, Warszawa 2008, pod red. Piotr Girdwoń, s. 61-69,
 • [współautorstwo] Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych. Komentarz, wyd. 2, LexisNexis, Warszawa 2009, 100-108, 263-323, 366-378, 385-390, 443, 659-666, 717-718, 740-744, [komentarz do art. 8, 15, 16 (uwagi 11-24, 32-35, 119), 19a, 25a, 27],
 • Rozdział pt. „Ordynacja podatkowa” w podręczniku „Prawo finansowe” pod red. Elżbiety Chojna-Duch i Hanny Litwińczuk, Oficyna Prawa Polskiego, Warszawa 2009, s. 322-361.
 • Ograniczenia w zastosowaniu instytucji porozumień w sprawach ustalania cen transakcyjnych w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi [w:] Ordynacja podatkowa. Wokół nowelizacji, praca zbiorowa pod red. Rafała Dowgiera, Temida2, Białystok 2009, s. 46-60,
 • Rozdział pt. „Ordynacja podatkowa” w podręczniku „Prawo finansowe” pod red. Elżbiety Chojna-Duch i Hanny Litwińczuk, wyd. 2, Oficyna Prawa Polskiego, Warszawa 2009, s. 334-374,
 • Rozdział pt. „Ordynacja podatkowa” w podręczniku „Prawo finansowe” pod red. Elżbiety Chojna-Duch i Hanny Litwińczuk, wyd. 3, Oficyna Prawa Polskiego, Warszawa 2010, s. 332-372,
 • Zarzut przerzucenia przez podatnika ciężaru nienależnego podatku na inne podmioty jako ograniczenie prawa do zwrotu nadpłaty w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego [w:] Konstytucyjne uwarunkowania tworzenia i stosowania prawa finansowego i podatkowego Konstytucyjne uwarunkowania tworzenia i stosowania prawa finansowego i podatkowego, praca zbiorowa pod red. Paweła J. Lewkowicza i Janusza Stankiewicza, Temida2, Białystok 2010, s. 465-473,
 • Instytucja interpretacji indywidualnej prawa podatkowego w świetle uchwały Izby Finansowej Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 grudnia 2009 r. [w:] Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku. Daniny Publiczne, praca zbiorowa pod red. Anny Dobaczewskiej, Edwarda Juchniewicza, Tomasza Sowińskiego, CeDeWu sp. z o.o., Warszawa 2010, s. 61-68,
 • Wybrane zagadnienia problematyki przeciwdziałania obejściu prawa podatkowego przed i po akcesji Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej [w:] Prawo europejskie - 5 lat doświadczeń w polskim prawie finansowym, praca zbiorowa pod red. Hanny Litwińczuk, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.,Warszawa 2011, s. 479-488,
 • Rozdział pt. „Ordynacja podatkowa” w podręczniku „Prawo Finansowe, t. II, Prawo podatkowe”, praca zbiorowa pod red. naukową Hanny Litwińczuk, [wydawca], Warszawa 2012, s. 33-75,
 • Charakter prawny wniosku o zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych [w:] Ordynacja podatkowa w praktyce. Kontrola realizacji zobowiązań podatkowych, pod red. Rafała Dowgiera, Temida2, Białystok 2012, s. 440-450,
 • Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Zarzut przerzucenia ciężaru nienależnego podatku jako ograniczenie prawa do otrzymania zwrotu nadpłaty podatku [w:] Ius fiscale. Studia z Dziedziny Prawa Finansowego. Księga Pamiątkowa Dedykowana Profesorowi Marianowi Weralskiemu, pod red. naukową Hanny Litwińczuk, Warszawa 2012, str. 247-259,
 • Interes fiskalny państwa a interes podatnika. Kontrowersje związane z wprowadzeniem w Polsce ogólnej klauzuli przeciwko obejściu prawa podatkowego [w:] Interes publiczny a interes prywatny w prawie, pod red. Tomasza Giaro, Warszawa 2012,
 • Znaczenie wyroku w sprawie Optimusa dla doktryny orzeczniczej obejścia prawa podatkowego [w:] Finanse publiczne i prawo finansowe – realia i perspektywy zmian. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Eugeniuszowi Ruśkowskiemu, red. Leonard Etel i Marcin Tyniewicki, Białystok 2012, str. 520-529,
 • Zaliczenia nadpłaty i zwrotu podatku jako przedmiot rozstrzygnięć organów podatkowych [w:] Ordynacja podatkowa. Rozstrzygnięcia organów podatkowych i skarbowych, pod red. Rafała Dowgiera, Temida2, Białystok 2014, str. 269-283,
 • Problem zastosowania art. 2 Ordynacja podatkowej do opłat [w:] XXV lat przeobrażeń w prawie finansowym i prawie podatkowym – ocena dokonań i wnioski na przyszłość, red. Zbigniew Ofiarski, Uniwersytet Szczeciński Wydział Prawa i Administracji, Szczecin 2014, str. 573-586.
 • Wpływ regulacji prawa podatkowego na zasadność podnoszenia zarzutu obejścia prawa podatkowego – wybrane zagadnienia z praktyki orzeczniczej [w:] Ordynacja podatkowa. Stan obecny i kierunki zmian, pod red. Rafała Dowgiera, Temida2, Białystok 2015, str. 295-306.
 • The Acceptance of Tax Avoidance as an Element of Poland's Financial Policy [w:] Tax Law vs Tax Frauds and Tax Evasion, vol. II, ed. Vladimír Babčák, Anna Románová, Ivana Vojníková, Pavol Jozef Šefárik University in Košice. Faculty of Law, Košice 2015, str. 291-299, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2699613
 • [praca zbiorowa, udział jako współpracownik krajowy] Benchmarking Public Procurement 2016. Assessing public procurement systems in 77 economies, World Bank Group, Washington 2015, str. 144, http://bpp.worldbank.org/~/media/WBG/BPP/Documents/Reports/Benchmarking-Public-Procurement-2016.pdf
 • Law on Tax Obligations as Part of the General Tax Law Codification [w:] Tax Codes Concepts in the Countries of Central and Eastern Europe, ed. Leonard Etel, Mariusz Popławski, Białystok 2016, str. 489-505.
 • [praca zbiorowa, udział jako współpracownik krajowy] Benchmarking Public Procurement 2017. Assessing public procurement regulatory systems in 180 economies, World Bank Group, Washington 2016, str. 258, http://bpp.worldbank.org/~/media/WBG/BPP/Documents/Reports/Benchmarking-Public-Procurement-2017.pdf

Monografie

 • Magdalena Ślifirczyk, Maciej Ślifirczyk, Licencje w działalności gospodarczej Kraków 2009
 • Maciej Ślifirczyk, Nadpłata podatku, Zakamycze Kraków 2005
 • Maciej Ślifirczyk, Potrącenie jako forma zapłaty podatku w polskim prawie podatkowym, Instytut Studiów Podatkowych Warszawa 1999

Informacje dodatkowe

Słowa kluczowe ordynacja podatkowa, daniny publiczne, ogólne prawo podatkowe
Dodatkowe języki komunikacji angielski
Uprawnienia i dodatkowe umiejętności radca prawny w OIRP w Warszawie po egzaminie sędziowskim i radcowskim
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl