Jednostki UW i Spółki Spin-Off
Artykuły
Mechanizm biologiczny może pomóc zabezpieczać różne powierzchnie przed osadzaniem się na nich bakterii wodnych

Na Wydziale Biologii UW odkryto mechanizm biologiczny, który pozwoli w przyszłości stworzyć preparaty zabezpieczające przed osadzaniem się biofilmów bakteryjnych na różnego rodzaju tkaninach i powierzchniach przebywających w środowisku wodnym.

Z perspektywy rynku (potencjalnego inwestora) w odkryciu obiecujące jest to, że preparat bazuje na substancjach, których masowa produkcja jest wyjątkowo tania, a sam mechanizm działania preparatu jest całkowicie ekologiczny. Ochrona bowiem nie polega na likwidacji bakterii już namnożonych na materiale (i tym samym uwalniania z nich różnego rodzaju substancji w tym toksyn), lecz na powstrzymaniu bakterii przed osadzaniem i namnażaniem.

Oczyszczalnia ścieków może wyglądać jak ogród

Pasywne systemy oczyszczania ścieków typu Constructed Wetland są popularne w wielu miejscach na świecie. W Polsce, choć na razie takich ekologicznych oczyszczalni jest niewiele, zaczynają się nimi interesować samorządy.

Spółka RDLS, będąca spin-offem Uniwersytetu Warszawskiego, w konsorcjum z czeską firmą Dekonta zakończyła właśnie budowę jednej z największych tego typu instalacji w Europie. Oczyszczalnia ścieków w Białce w woj. lubelskim może obsłużyć do 1 800 mieszkańców.

Naukowcy pracują nad innowacyjną metodą wykrywania toksoplazmozy

AmerLab, spółka spin-off Uniwersytetu Warszawskiego, prowadzi badania nad opracowaniem nowej metody wykrywania toksoplazmozy.

W porównaniu do obecnie stosowanych standardowych testów serologicznych, nowa metoda ma zapewnić nie tylko większą czułość, ale też umożliwić szybsze wykrywanie zarażenia, co otwiera możliwości skuteczniejszego i mniej obciążającego pacjentów leczenia. To ważna informacja dla kobiet w ciąży i osób z obniżoną odpornością, którym toksoplazmoza szczególnie zagraża.

200 mln PLN na walkę z koronawirusem

200 mln zł trafi do polskich przedsiębiorców i naukowców, którzy pracują nad diagnostyką, leczeniem i przeciwdziałaniem chorobom wirusowym. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs Szybka Ścieżka „Koronawirusy”.

Agencja wykonawcza Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego sięga po sprawdzoną formułę finansowania innowacji z Funduszy Europejskich, by przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się pandemii koronawirusów, w tym SARS-CoV-2.

Spin-off z UW udostępnił darmową platformę do prowadzenia wykładów przez Internet

Nowa spółka spin-off z Uniwersytetu Warszawskiego uruchomiła darmową platformę, która pozwala wykładowcom prowadzić wykłady w trybie zdalnym. Nowe narzędzie daje szansę przywrócenia ciągłości w dydaktyce, po tym jak na UW odwołano zajęcia z powodu epidemii koronawirusa.

Administratorzy platformy nie wykluczają możliwości jej udostępniania także innym uczelniom oraz zainteresowanym szkołom z całej Polski.

Pasywny system oczyszczania ścieków opracowany przez naukowców z UW

Naukowcy z Wydziału Biologii UW przedstawili ekonomiczną i ekologiczną alternatywę dla gospodarki ściekowej na terenach wiejskich. To pasywny system oczyszczania ścieków typu Constructed Wetlands.

Według danych GUS 45% mieszkańców wsi nadal nie jest objętych systemem kanalizacji. Choć ścieki powinny być zbierane w szczelnych szambach i regularnie transportowane przez tabor asenizacyjny do oczyszczalni, wiadomo, że tak nie jest. Potwierdza to opublikowany w czerwcu 2019 r. raport NIK, z którego wynika, że choć gminy mają taki obowiązek, to nie ewidencjonują zbiorników, nie monitorują ich stanu ani częstotliwości opróżniania.

Według międzynarodowych recenzentów to przełom w rozwoju nauki

Badacze z UW pod kierunkiem prof. Jacka Jemielitego, dr hab. Joanny Kowalskiej i dr. Pawła Sikorskiego odkryli nową metodę wydajnego wytwarzania mRNA.

Rezultaty badań naukowcy opisali na łamach prestiżowego czasopisma „Nucleic Acids Research”. Artykuł został uznany przez recenzentów za przełomowy dla rozwoju nauki.

Naukowcy UW i PW angażują się w ratowanie klimatu

Naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej, którzy założyli spółki spin-off, przedstawiali rozwiązania wspierające ochronę środowiska. Potencjał prezentowanych innowacji rozwiązań jest ogromny, jednak do pełnego sukcesu potrzeba większego zaangażowania ze strony przemysłu, biznesu i administracji państwowej.

Prawo międzynarodowe - dr hab. D. Bach-Golecka

Kontakt w terminie: 5 dni
ilość

Opis

Obszar działalności eksperckiej ma charakter trzytorowy:

 • Po pierwsze, związany jest z prawem międzynarodowym (powszechnym i regionalnym - europejskim), prawem transnarodowym (prawo kanoniczne), prawami człowieka oraz zagadnieniami związanymi z regulacjami administracyjnymi w Polsce i w innych krajach UE.
 • Po drugie, dotyczy wielorakich aspektów związanych z organizacją systemu ochrony zdrowia, zarówno w odniesieniu do regulacji polskich, jak i w ujęciu komparatystycznym.
 • Po trzecie, dotyczy nauk teologicznych, w szczególności teologii moralnej i katolickiej nauki społecznej.

Stopnie naukowe:

 • habilitacja z zakresu nauk prawnych;
 • doktorat z zakresu nauk prawnych;
 • doktorat z zakresu nauk teologicznych.

Doświadczenie

 • od 4.2017 – Rzecznik dyscyplinarny do spraw studenckich i doktoranckich UW.
 • od 2.2017 – członek European Association of Health Law.
 • od 11.2016 - członek Odwoławczej Komisji Bioetycznej przy Ministrze Zdrowia.
 • od 11.2016 – członek Zespołu doradczego do spraw ochrony praw człowieka w kontekście rozwoju nauk biologicznych i medycznych w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 • od 10.2016 – członek Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego.
 • od 10.2016 – członek Rady Programowej Instytutu Wydawniczego EuroPrawo.
 • od 2016 – członkostwo w stowarzyszeniu ReNEUAL (Research Network on European Administrative Law).
 • od 2004 – członkostwo w Grupie Polskiej International Law Association; od 2006 w ramach tzw. listy londyńskiej.

Publikacje

 • „Zasada jasnego podziału obowiązków w europejskim postępowaniu administracyjnym – potencjalne trudności i wyzwania”, [w:] J. Supernat, B. Kowalczyk (red.), Kodeks postępowania administracji Unii Europejskiej, Warszawa 2017, s. 99-108.
 • „O ontologii oksymoronów. Znaczenie soft law w prawie Unii Europejskiej”, [w:] T. Giaro (red.), Źródła prawa. Teoria i praktyka, Warszawa 2016, s. 275-312.
 • „Art. 165” (wraz z M. Goleckim), [w:] M. Safjan, L. Bosek (red.), Konstytucja RP. Komentarz, Warszawa 2016, t. 2, s. 891-908.
 • „Wprowadzenie do systemu instytucjonalnego unijnego prawa administracyjnego”; „Scentralizowane zarządzanie w integracji europejskiej”; „Zarządzanie dzielone”, „Współpraca instytucji Unii z partnerami społecznymi”, [w:] R. Grzeszczak, A. Szczerba-Zawada (red.), Prawo administracyjne Unii Europejskiej, Warszawa 2016, s. 63-69, 143-148; 149-156; 175-180.
 • „Rozważania o kontrowersjach i konsekwencjach koncepcji praw reprodukcyjnych”, Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego 7 (2016), s. 21-33.
 • „Problematyka współzależności i hierarchizacji praw człowieka. Uwagi na temat klauzuli sumienia w kontekście praw reprodukcyjnych’, [w:] K. Karska (red.), Globalne problemy ochrony praw człowieka, Warszawa 2015, s. 340-350.
 • „Współczesne dylematy ochrony zdrowia w prawie Unii Europejskiej”, [w:] K. Karski, T. Kamiński (red.), Kierunki rozwoju współczesnego prawa międzynarodowego, Warszawa 2015, s. 225-238.
 • „Dyskrecjonalność a zasada transparentności w europejskim prawie administracyjnym”, [w:] K. Ziemski, M. Jędrzejczak (red.), Dyskrecjonalność w prawie administracyjnym, Poznań 2015, s. 47-59.

Monografie

 • Mobilny pacjent. Korzystanie z transgranicznej opieki zdrowotnej w prawie Unii Europejskiej, Warszawa 2015.
 • O solidarności. Zarys teologii uczestnictwa, Kraków 2009.
 • Demokracja w prawie międzynarodowym, Kraków 2007.

Informacje dodatkowe

Słowa kluczowe prawo europejskie, prawo międzynarodowe, prawa człowieka, prawo medyczne, prawo administracyjne, prawo kanoniczne, teologia moralna, katolicka nauka społeczne
Dodatkowe języki komunikacji angielski, francuski, niemiecki
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl