Jednostki UW i Spółki Spin-Off
Artykuły
Mechanizm biologiczny może pomóc zabezpieczać różne powierzchnie przed osadzaniem się na nich bakterii wodnych

Na Wydziale Biologii UW odkryto mechanizm biologiczny, który pozwoli w przyszłości stworzyć preparaty zabezpieczające przed osadzaniem się biofilmów bakteryjnych na różnego rodzaju tkaninach i powierzchniach przebywających w środowisku wodnym.

Z perspektywy rynku (potencjalnego inwestora) w odkryciu obiecujące jest to, że preparat bazuje na substancjach, których masowa produkcja jest wyjątkowo tania, a sam mechanizm działania preparatu jest całkowicie ekologiczny. Ochrona bowiem nie polega na likwidacji bakterii już namnożonych na materiale (i tym samym uwalniania z nich różnego rodzaju substancji w tym toksyn), lecz na powstrzymaniu bakterii przed osadzaniem i namnażaniem.

Oczyszczalnia ścieków może wyglądać jak ogród

Pasywne systemy oczyszczania ścieków typu Constructed Wetland są popularne w wielu miejscach na świecie. W Polsce, choć na razie takich ekologicznych oczyszczalni jest niewiele, zaczynają się nimi interesować samorządy.

Spółka RDLS, będąca spin-offem Uniwersytetu Warszawskiego, w konsorcjum z czeską firmą Dekonta zakończyła właśnie budowę jednej z największych tego typu instalacji w Europie. Oczyszczalnia ścieków w Białce w woj. lubelskim może obsłużyć do 1 800 mieszkańców.

Naukowcy pracują nad innowacyjną metodą wykrywania toksoplazmozy

AmerLab, spółka spin-off Uniwersytetu Warszawskiego, prowadzi badania nad opracowaniem nowej metody wykrywania toksoplazmozy.

W porównaniu do obecnie stosowanych standardowych testów serologicznych, nowa metoda ma zapewnić nie tylko większą czułość, ale też umożliwić szybsze wykrywanie zarażenia, co otwiera możliwości skuteczniejszego i mniej obciążającego pacjentów leczenia. To ważna informacja dla kobiet w ciąży i osób z obniżoną odpornością, którym toksoplazmoza szczególnie zagraża.

200 mln PLN na walkę z koronawirusem

200 mln zł trafi do polskich przedsiębiorców i naukowców, którzy pracują nad diagnostyką, leczeniem i przeciwdziałaniem chorobom wirusowym. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs Szybka Ścieżka „Koronawirusy”.

Agencja wykonawcza Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego sięga po sprawdzoną formułę finansowania innowacji z Funduszy Europejskich, by przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się pandemii koronawirusów, w tym SARS-CoV-2.

Spin-off z UW udostępnił darmową platformę do prowadzenia wykładów przez Internet

Nowa spółka spin-off z Uniwersytetu Warszawskiego uruchomiła darmową platformę, która pozwala wykładowcom prowadzić wykłady w trybie zdalnym. Nowe narzędzie daje szansę przywrócenia ciągłości w dydaktyce, po tym jak na UW odwołano zajęcia z powodu epidemii koronawirusa.

Administratorzy platformy nie wykluczają możliwości jej udostępniania także innym uczelniom oraz zainteresowanym szkołom z całej Polski.

Pasywny system oczyszczania ścieków opracowany przez naukowców z UW

Naukowcy z Wydziału Biologii UW przedstawili ekonomiczną i ekologiczną alternatywę dla gospodarki ściekowej na terenach wiejskich. To pasywny system oczyszczania ścieków typu Constructed Wetlands.

Według danych GUS 45% mieszkańców wsi nadal nie jest objętych systemem kanalizacji. Choć ścieki powinny być zbierane w szczelnych szambach i regularnie transportowane przez tabor asenizacyjny do oczyszczalni, wiadomo, że tak nie jest. Potwierdza to opublikowany w czerwcu 2019 r. raport NIK, z którego wynika, że choć gminy mają taki obowiązek, to nie ewidencjonują zbiorników, nie monitorują ich stanu ani częstotliwości opróżniania.

Według międzynarodowych recenzentów to przełom w rozwoju nauki

Badacze z UW pod kierunkiem prof. Jacka Jemielitego, dr hab. Joanny Kowalskiej i dr. Pawła Sikorskiego odkryli nową metodę wydajnego wytwarzania mRNA.

Rezultaty badań naukowcy opisali na łamach prestiżowego czasopisma „Nucleic Acids Research”. Artykuł został uznany przez recenzentów za przełomowy dla rozwoju nauki.

Naukowcy UW i PW angażują się w ratowanie klimatu

Naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej, którzy założyli spółki spin-off, przedstawiali rozwiązania wspierające ochronę środowiska. Potencjał prezentowanych innowacji rozwiązań jest ogromny, jednak do pełnego sukcesu potrzeba większego zaangażowania ze strony przemysłu, biznesu i administracji państwowej.

Prawo Unii Europejskiej - dr M. Taborowski

Kontakt w terminie: 5 dni
ilość

Opis

dr Maciej Taborowski - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz adiunkt w Zakładzie Prawa Europejskiego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

Współpracuje z Centrum Europejskim UW, wieloletni wykładowca z zakresu instytucjonalnego oraz gospodarczego prawa Unii Europejskiej na studiach podyplomowych (UW, INP PAN), a także na szkoleniach dla sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, aplikantów zawodów prawniczych oraz urzędników państwowych.

Pprowadził wykłady, szkolenia oraz seminaria m.in. dla UKIE, MSZ, KSAP, Ministerstwa Sprawiedliwości, pod patronatem Europejskiej Akademii Prawa (ERA) w Trewirze; stypendysta Fundacji im. Stefana Batorego w Oksfordzie, stypendysta m.in. na Uniwersytecie w Ratyzbonie, Uniwersytecie w Leuven oraz w Max Planck Institut für ausländisches und internationales Privatrecht w Hamburgu oraz Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law w Heidelberg (stypendium Leibnitza).

Autor ok. 100 publikacji z zakresu prawa europejskiego, w tym monografii "Konsekwencje naruszenia prawa Unii Europejskiej przez sądy krajowe" (Warszawa, 2012), nagrodzonej II nagrodą miesięcznika „Państwo i Prawo” w konkursie na najlepszą pracę doktorską; autor opracowań w renomowanych czasopismach krajowych i międzynarodowych. Członek Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego oraz sieci akademicko-eksperckiej Forum „Wymiar Sprawiedliwości i Sprawy Wewnętrzne UE” Centrum Europejskie Natolin.

Obszary specjalizacji:

 • Prawo Unii Europejskiej,
 • Prawa człowieka w Unii Europejskiej,
 • Karta Praw Podstawowych UE,
 • Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej,
 • relacje Unii Europejskiej i Rady Europy,
 • prawo UE a prawo międzynarodowe,
 • relacje prawa UE i prawa krajowego (w tym krajowego prawa konstytucyjnego),
 • prawo konstytucyjne w kontekście prawa unijnego,
 • sądy krajowe jako sądy unijne,
 • procedury sądowe w Unii Europejskiej,
 • ochrona sądowa w Unii Europejskiej,
 • procedura prejudycjalna,
 • procedura naruszeniowa z art. 258 TFUE,
 • skargi bezpośrednie przed Trybunałem Sprawiedliwości,
 • stosowanie prawa unijnego w wewnętrznym porządku prawnym,
 • stosowanie prawa unijnego przez sądu krajowe i organy administracji,
 • konsekwencje naruszenia prawa unijnego przez sądy krajowe i organy administracji,
 • swobodny przepływ towarów,
 • swobodny przepływ usług,
 • swobodny przepływ kapitału,
 • swoboda przedsiębiorczości,
 • rynek wewnętrzny Unii Europejskiej,
 • notyfikacja przepisów technicznych,
 • rynek wewnętrzny Unii Europejskiej,
 • prawo konkurencji UE,
 • ochrona praworządności w Unii Europejskiej,
 • współpraca sądowa w sprawach cywilnych w UE,
 • krajowe procedury sądowe w świetle prawa UE,
 • skuteczna ochrona sądowa w prawie UE,
 • postępowanie przed Trybunałem Sprawiedliwości,
 • dostęp do dokumentów w prawie UE.

Publikacje

Wybrane publikacje z ostatnich lat

Rozdział w monografii:

 • Maciej Taborowski, Wojciech Sadowski, Wybrane problemy stosowania rozporządzenia Nr 805/2004 w sprawie utworzenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych, (w:) Władysław Czapliński, Andrzej Wróbel (red.), Współpraca sądowa w sprawach cywilnych i karnych, C.H. Beck, Warszawa 2007, str. 133-184.
 • Maciej Taborowski, Swobodny przepływ kapitału i płatności, [w:] A. Łazowski [red.] Unia Europejska, Prawo Instytucjonalne i Gospodarcze, WKP - Dom Wydawniczy ABC 2007, str. 957-1001.
 • Maciej Taborowski, Procedura orzeczeń wstępnych, [w:] A. Łazowski [red.] Unia Europejska, Prawo Instytucjonalne i Gospodarcze, WKP - Dom Wydawniczy ABC 2007, str. 339-447
 • Maciej Taborowski, Wpływ orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na status krajowych ostatecznych decyzji administracyjnych i prawomocnych wyroków sądowych – uwagi na tle procedury administracyjnej i administracyjno-sądowej, (w:) Zapewnienie efektywności orzeczeń sądów międzynarodowych w polskim porządku prawnym, (red.) A. Wróbel, Wolters Kluwer, Warszawa 2011, s. 761-816.
 • M. Taborowski (współautor: M. Laskowska), Obowiązek wykładni przyjaznej prawu Unii Europejskiej – między otwartością na proces integracji a ochroną tożsamości konstytucyjnej, (w:) Prawo Unii Europejskiej a prawo konstytucyjne państw członkowskich, red. S. Dudzik, N. Półtorak, Wolters Kluwer 2013;, s. 79-108
 • M. Taborowski, Notyfikacja to nie wszystko. Zakaz urządzania gier na automatach poza kasynami w świetle przepisów o rynku wewnętrznym Unii Europejskiej, (w:) M. Taborowski (red.), Skutki braku notyfikacji przepisów technicznych ustawy o grach hazardowych dla wymiaru sprawiedliwości Rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa 2016 (e-book), ISBN: e-PDF 978-83-8107-245-8; e-pub 978-83-8107-246-5
 • Maciej Taborowski, Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczące skuteczności systemu prawa unijnego jako podstawy prawnej dla rozstrzygnięć sądów krajowych, (w:) Rola orzecznictwa w systemie prawa, (red.) Tomasz Giaro, Warszawa 2016, s. 333-356
 • Maciej Taborowski, Jak usprawnić stosowanie Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej przez sądy polskie (w:) Stosowanie Karty Praw Podstawowych UE przez sądy polskie, Warszawa 2016, s. 96-111
 • Maciej Taborowski, Prawo do skutecznej ochrony sądowej, [w:] Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez sądy, A. Wróbel (red.), Tom II, Zasady-Piśmiennictwo-Orzecznictwo, (red.) K. Kowalik-Bańczyk, M. Szwarc-Kuczer, Wolters Kluwer 2007, str. 460-517
 • Maciej Taborowski, Dostęp do ochrony sądowej (Prawo do sądu), [w:] Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez sądy, A. Wróbel (red.), Tom II, Zasady-Piśmiennictwo-Orzecznictwo, (red.) K. Kowalik-Bańczyk, M. Szwarc-Kuczer, Wolters Kluwer 2007, str. 518-579
 • Maciej Taborowski, Terminy krajowe, [w:] Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez sądy, A. Wróbel (red.), Tom II, Zasady-Piśmiennictwo-Orzecznictwo, (red.) K. Kowalik-Bańczyk, M. Szwarc-Kuczer, Wolters Kluwer 2007, str. 608-719
 • Maciej Taborowski, Wzruszalność ostatecznych decyzji administracyjnych, [w:] Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez sądy, A. Wróbel (red.), Tom II, Zasady-Piśmiennictwo-Orzecznictwo, (red.) K. Kowalik-Bańczyk, M. Szwarc-Kuczer, Wolters Kluwer 2007, str. 1008-1032
 • Maciej Taborowski, Wzruszalność prawomocnych wyroków sądowych, [w:] Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez sądy, A. Wróbel (red.), Tom II, Zasady-Piśmiennictwo-Orzecznictwo, (red.) K. Kowalik-Bańczyk, M. Szwarc-Kuczer, Wolters Kluwer 2007,

Komentarze:

 • Taborowski M.., Komentarz do art. 354 TFUE [w:] Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, red. A. Wróbel, tom III, red. D. Kornobis-Romanowska, J. Łacny, Warszawa 2012, s. 1165- 1176
 • Taborowski M.., Komentarz do art. 356 TFUE [w:] Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, red. A. Wróbel, tom III, red. D. Kornobis-Romanowska, J. Łacny, Warszawa 2012, s. 1184- 1190
 • Taborowski M., Komentarz do art. 357 TFUE [w:] Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, red. A. Wróbel, tom III, red. D. Kornobis-Romanowska, J. Łacny, Warszawa 2012, s. 1190- 1193
 • Taborowski M., Komentarz do art. 358 TFUE [w:] Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, red. A. Wróbel, tom III, red. D. Kornobis-Romanowska, J. Łacny, Warszawa 2012, s. 1193- 1198
 • Taborowski M., Komentarz do art. 309 TWE [w:] Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, red. A. Wróbel, tom III, red. D. Kornobis-Romanowska, J. Łacny, Warszawa 2010, s. 1067-1080.
 • Taborowski M., Komentarz do art. 312 TWE [w:] Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, red. A. Wróbel, tom III, red. D. Kornobis-Romanowska, J. Łacny, Warszawa 2010, s. 1112-1118
 • Taborowski M., Komentarz do art. 313 TWE [w:] Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, red. A. Wróbel, tom III, red. D. Kornobis-Romanowska, J. Łacny, Warszawa 2010, s. 1119-1121
 • Taborowski M., Komentarz do art. 314 TWE [w:] Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, red. A. Wróbel, tom III, red. D. Kornobis-Romanowska, J. Łacny, Warszawa 2010, s. 1121-1126
 • Taborowski M., Komentarz do art. 68 TWE [w:] Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, red. A. Wróbel, tom II, red. K. Kowalik-Bańczyk, M. Szwarc-Kuczer, Warszawa 2009, s. 235-273.

Artykuły:

 • Maciej Zaborowski, Polskie sądy zobowiązane do zwrócenia się z pytaniem prejudycjalnym do ETS w świetle wyroku Lyckeskog, Europejski Przegląd Sądowy 8/2008, s. 14-28.
 • Maciej Taborowski,Wznowienie postępowania cywilnego ze względu na sprzeczność prawomocnego wyroku sądu krajowego z prawem wspólnotowym - glosa do wyroku ETS z 16.03.2006 r. w sprawie C-234/04 Rosmarie Kapferer przeciwko Schlank und Schick GmbH, Europejski Przegląd Sądowy 3/2007, str. 44-59.
 • Maciej Taborowski, Der Europäische Vollstreckungstitel für unbestrittene Forderungen – ein kurzer Blick aus polnischer Sicht, Praxis des Internationalen Verfahrens- und Privatrechts (IPRax), zeszyt 3/2007, str. 250-256.
 • Maciej Taborowski, Joined cases C-392/04 & C-422/04, i-21 Germany GmbH (C-392/04), Arcor AG & Co. KG (C-422/04), formerly ISIS Multimedia Net GmbH & Co. KG v. Bundesrepublik Deutschland, (2007) 44 Common Market Law Review, str. 1463-1482;
 • Maciej Taborowski, Case C-432/05 Unibet – Some Practical Remarks on Effective Judicial Protection, Columbia Journal of European Law (2008) 14/3, s. 621-647.
 • Maciej Taborowski, 'Infringement proceedings and non-compliant national courts' 49 Common Market Law Review, nr 6/2012, s. 1881–1914
 • Maciej Taborowski, Swobodny przepływ osób w UE a nazwiska osób fizycznych – uwagi na tle orzecznictwa TS, Europejski Przegląd Sądowy 1/2012, s. 22-30.
 • Maciej Taborowski, Sprawa Bjankow, Radca Prawny 1/2013, s. 34-35.
 • Maciej Taborowski, Fikcyjne doręczenie do akt narusza prawo UE, Radca Prawny 2/2013, s. 44-45.
 • Maciej Taborowski, „Lex Alpine” do poprawy?, Radca Prawny 3/2103 s. 42-43
 • Maciej Taborowski, Europejski nakaz zapłaty a wymogi k.p.c., Radca Prawny 4/2013, s. 44-45.
 • Maciej Taborowski, Polska tożsamość konstytucyjna a prymat prawa UE, Radca Prawny 5/2013, s. 40-41
 • Maciej Taborowski, Organy administracyjne wobec pierwszeństwa prawa UE, Radca Prawny 6/2013, s. 42-43
 • Maciej Taborowski, Prawo Unii Europejskiej a zakaz reformationis in peius, Radca Prawny 7-8/2013, s. 42-43
 • Maciej Taborowski, Unijna autonomia sądów powszechnych wobec Trybunału Konstytucyjnego, Radca Prawny 9/2013, s. 44-45
 • Maciej Taborowski, Skutki prawne braku notyfikacji ustawy hazardowej, Radca Prawny 11/2013, s. 48-49
 • Maciej Taborowski, Mienie zaburzańskie na wokandzie Trybunału Sprawiedliwości, Radca Prawny 12/2013, s. 42-43
 • Maciej Taborowski, Brak notyfikacji ustawy hazardowej a prawo karne, Radca Prawny 1/2014, s.43-44
 • Maciej Taborowski, Naruszenie konstytucyjnych praw jednostki przez Europejski Nakaz Aresztowania, Radca Prawny 2/2014, s. 44-45.
 • Maciej Taborowski, Zakaz sprzedaży alkoholu w internecie a prawo UE, Radca Prawny 3/2014, s. 43-44
 • Taborowski, M. Skutki naruszenia obowiązku notyfikacji przepisów technicznych (w rozumieniu dyrektywy 98/43/WE) - uwagi na tle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 11.03.2015 r. (P 4/14). Europejski Przegląd Sądowy 14–25 (11/2015).
 • Taborowski, M. Poziom ochrony praw podstawowych wynikający z Karty Praw Podstawowych UE jako przeszkoda dla przystąpienia Unii Europejskiej do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Europejski Przegląd Sądowy 28-34 (12/2015)
 • Maciej Taborowski, Znaczenie art. 53 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej dla poziomu ochrony praw podstawowych w krajowym prawie konstytucyjnym, Państwo i Prawo 1/2016, s. 40-57;

Recenzje:

 • Taborowski M., Recenzja: Maartje Verhoeven, The Costanzo Obligation - The Obligations of National Administrative Authorities in the Case of Incompatibility between National Law and European Law, Europejski Przegląd Sądowy 10/2012, s. 57-59
 • Taborowski M., Book Review - Maartje Verhoeven, The Costanzo Obligation - The obligations of national administrative authorities in the case of incompatibility between national law and European law. Antwerp: Intersentia Publishing, 2011, Common Market Law Review nr 4/2012, s. 1502-1505
 • Maciej Taborowski, Constitutional Conversations in Europe: Actors, Topics and Procedures, by Monica Claes, Maartje de Visser, Patricia Popelier and Catherine van de Heyning (eds),(Cambridge: Intersentia, 2012), xiv + 400pp. inc. index, paperback, €95, ISBN: 978-1-78068-069-, recencja, European Law Review Vol. 39 no. 4 Augutst 2014, s. 584-587
 • Maciej Taborowski, Constitutional Conversations in Europe. Actors, Topics and Procedures, red. Monica Claes, Maartje de Visser, Patricia Popelier, Catherine Van de Heyning, recenzja, Państwo i Prawo 7/2014, s. 110

Glosy:

 • Maciej Taborowski, Zasada ekwiwalencji a wzruszalność ostatecznej decyzji administracyjnej sprzecznej z prawem wspólnotowym - glosa do wyroku i-21 Germany, Europejski Przegląd Sądowy nr 5/2008, s. 50-58.Maciej Taborowski, Wzruszenie definitywnej decyzji administracyjnej naruszającej prawo UE ze względu na zasadę lojalnej współpracy (art. 4 ust. 3 TUE) - glosa do wyroku TS z 12.02.2008 r. w sprawie C-2/06 Willy Kempter KG przeciwko Hauptzollamt Hamburg-Jonas, Europejski Przegląd Sądowy 5/2013, s. 40-47.
 • Maciej Taborowski, Commentary on the Judgment of the Constitutional Tribunal in case P 4/14, Polish Yearbook of European Studies 18/2015, s. 305-310;
 • Maciej Taborowski, Obowiązek wzruszenia definitywnej decyzji administracyjnej naruszającej prawo UE przy braku odpowiedniej przesłanki w prawie krajowym - glosa do wyroku TS z 4.10.2012 r. w sprawie C-249/11 Christo Bjankow przeciwko Gławen sekretar na Ministerstwoto na wytresznite raboti, Europejski Przegląd Sądowy 10/2014, s. 46 - 53

Glosy elektroniczne dla programu LEX (Wydawca: Wolters Kluwer Polska):

 • Taborowski M., Glosa do wyroku TS z dnia 12 lutego 2008 r., C-2/06, LEX/el. 2011
 • Taborowski M., Glosa do wyroku TS z dnia 3 września 2009 r., C-2/08, LEX/el. 2011
 • Taborowski M., Glosa do wyroku TS z dnia 29 kwietnia 1999 r., C-224/97, LEX/el. 2011
 • Taborowski M., Glosa do wyroku TS z dnia 11 grudnia 2007 r., C-161/06, LEX/el. 2011
 • Taborowski M., Glosa do wyroku TS z dnia 28 czerwca 2001 r., C-118/00, LEX/el. 2011
 • Taborowski M., Glosa do wyroku TS z dnia 7 stycznia 2004 r., C-201/02, LEX/el. 2011
 • Taborowski M., Glosa do wyroku TS z dnia 26 stycznia 2010 r., C-118/08, LEX/el. 2011
 • Taborowski M., Glosa do wyroku TS z dnia 9 marca 1978 r., 106/77, LEX/el. 2011
 • Taborowski M., Glosa do wyroku TS z dnia 18 lipca 2007 r., C-119/05, LEX/el. 2011
 • Taborowski M., Glosa do wyroku TS z dnia 19 września 2006 r., C-506/04, LEX/el. 2011
 • Taborowski M., Glosa do wyroku TS z dnia 19 czerwca 1990 r., C-213/89, LEX/el. 2011
 • Taborowski M., Glosa do wyroku TS z dnia 17 kwietnia 2007 r., C-470/03, LEX/el. 2011
 • Taborowski M., Glosa do wyroku TS z dnia 6 października 2009 r., C-40/08, LEX/el. 2011
 • Taborowski M., Glosa do wyroku TS z dnia 5 października 2010 r., C-173/09, LEX/el. 2011
 • Taborowski M., Glosa do wyroku TS z dnia 1 grudnia 1998 r., C-326/96, LEX/el. 2011
 • Taborowski M., Glosa do wyroku TS z dnia 22 czerwca 2010 r., C-188/10 i C-189/10, LEX/el. 2011 
 • Taborowski M., Glosa do wyroku TS z dnia 22 grudnia 2010 r., C-507/08, LEX/el. 2011
 • Taborowski M., Glosa do wyroku TS z dnia 27 lutego 2003 r., C-327/00, LEX/el. 2011
 • Taborowski M., Glosa do wyroku TS z dnia 25 lipca 1991 r., C-208/90, LEX/el. 2011
 • Taborowski M., Glosa do wyroku TS z dnia 22 września 1998 r., C-185/97, LEX/el. 2011
 • Taborowski M., Glosa do wyroku TS z dnia 24 marca 2009 r., C-445/06, LEX/el. 2011
 • Taborowski M., Glosa do wyroku TS z dnia 2 czerwca 2005 r., C-15/04, LEX/el. 2011
 • Taborowski M., Glosa do wyroku TS z dnia 14 grudnia 1995 r., C-312/93, LEX/el. 2011
 • Taborowski M., Glosa do wyroku TS z dnia 11 lipca 1991 r., C-87/90 - C-89/90, LEX/el. 2011
 • Taborowski M., Glosa do wyroku TS z dnia 22 maja 2003 r., C-462/99, LEX/el. 2011
 • Taborowski M., Glosa do wyroku TS z dnia 27 listopada 2001 r., C-424/99, LEX/el. 2011
 • Taborowski M., Glosa do wyroku TS z dnia 16 maja 2000 r., C-78/98, LEX/el. 2011
 • Taborowski M., Glosa do wyroku TS z dnia 27 października 1993 r., C-338/91, LEX/el. 2011
 • Taborowski M., Glosa do wyroku TS z dnia 3 grudnia 1992 r., C-97/91, LEX/el. 2011
 • Taborowski M., Glosa do wyroku TS z dnia 24 września 2002 r., C-255/00, LEX/el. 2011
 • Taborowski M., Glosa do wyroku TS z dnia 31 marca 1993 r., C-19/92, LEX/el. 2011
 • Taborowski M., Glosa do wyroku TS z dnia 18 września 2003 r., C-125/01, LEX/el. 2011
 • Taborowski M., Glosa do wyroku TS z dnia 19 czerwca 2003 r., C-34/02, LEX/el. 2011
 • Taborowski M., Glosa do wyroku TS z dnia 12 listopada 2009 r., C-154/08, LEX/el. 2011
 • Taborowski M., Glosa do wyroku TS z dnia 15 kwietnia 2010 r., C-542/08, LEX/el. 2011
 • Taborowski M., Glosa do wyroku TS z dnia 10 lipca 1997 r., C-261/95, LEX/el. 2011
 • Taborowski M., Glosa do wyroku TS z dnia 14 grudnia 1995 r., C-430/93 i C- 431/93, LEX/el. 2011
 • Taborowski M., Glosa do wyroku TS z dnia 17 grudnia 1970 r., 11/70, LEX/el. 2011
 • Taborowski M., Glosa do wyroku TS z dnia 22 października 1987 r. w sprawie 314/85, LEX/el. 2011
 • Taborowski M., Glosa do wyroku TS z dnia 16 grudnia 1976 r. w sprawie 309/85, LEX/el. 2011
 • Taborowski M., Glosa do wyroku TS z dnia 22 grudnia 2010 r., C-208/09, LEX/el., 2012
 • Taborowski M., Glosa do wyroku TS z dnia 2 października 2003 r., C-148/02, LEX/el., 2012
 • Taborowski M., Glosa do wyroku TS z dnia 14 października 2008 r., C-353/06, LEX/el., 2012
 • Taborowski M., Glosa do wyroku TS z dnia 30 marca 1993 r., C-168/91, LEX/el., 2012
 • Taborowski M., Glosa do wyroku TS z dnia 15 września 1998 r., C-231/96, LEX/el., 2013
 • Taborowski M., Glosa do wyroku TS z dnia 25 listopada 2008 r., C-455/06, LEX/el., 2013
 • Taborowski M., Glosa do wyroku TS z dnia 22 czerwca 1989 r., 103/88, LEX/el., 2013
 • Taborowski M., Glosa do wyroku TS z dnia 4 października 2012 r., C-249/11, LEX/el., 2013

Monografie

 • M. Taborowski, Konsekwencje naruszenia prawa Unii Europejskiej przez sądy krajowe, Warszawa 2012 M. Taborowski (red.), Skutki braku notyfikacji przepisów technicznych ustawy o grach hazardowych dla wymiaru sprawiedliwości Rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa 2016
 • M. Taborowski, W. Sadowski, Współpraca sądowa w sprawach cywilnych, wyd. 2., Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2011
 • W. Sadowski, M. Taborowski , Współpraca sądowa w sprawach cywilnych, Warszawa 2009

Informacje dodatkowe

Słowa kluczowe prawo UE, prawo unijne, prawo Unii Europejskiej, prawo europejskie, praworządność, Art. 7 TUE, ochrona sądowa w UE, Art. 2 TUE, Art. 258 TFUE, rynek wewnętrzny UE, sądy krajowe, organy administracji, prawo konstytucyjne a prawo UE, procedury sądowe w praw
Dodatkowe języki komunikacji angielski, niemiecki, holenderski
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl