Jednostki UW i Spółki Spin-Off
Artykuły
Mechanizm biologiczny może pomóc zabezpieczać różne powierzchnie przed osadzaniem się na nich bakterii wodnych

Na Wydziale Biologii UW odkryto mechanizm biologiczny, który pozwoli w przyszłości stworzyć preparaty zabezpieczające przed osadzaniem się biofilmów bakteryjnych na różnego rodzaju tkaninach i powierzchniach przebywających w środowisku wodnym.

Z perspektywy rynku (potencjalnego inwestora) w odkryciu obiecujące jest to, że preparat bazuje na substancjach, których masowa produkcja jest wyjątkowo tania, a sam mechanizm działania preparatu jest całkowicie ekologiczny. Ochrona bowiem nie polega na likwidacji bakterii już namnożonych na materiale (i tym samym uwalniania z nich różnego rodzaju substancji w tym toksyn), lecz na powstrzymaniu bakterii przed osadzaniem i namnażaniem.

Oczyszczalnia ścieków może wyglądać jak ogród

Pasywne systemy oczyszczania ścieków typu Constructed Wetland są popularne w wielu miejscach na świecie. W Polsce, choć na razie takich ekologicznych oczyszczalni jest niewiele, zaczynają się nimi interesować samorządy.

Spółka RDLS, będąca spin-offem Uniwersytetu Warszawskiego, w konsorcjum z czeską firmą Dekonta zakończyła właśnie budowę jednej z największych tego typu instalacji w Europie. Oczyszczalnia ścieków w Białce w woj. lubelskim może obsłużyć do 1 800 mieszkańców.

Naukowcy pracują nad innowacyjną metodą wykrywania toksoplazmozy

AmerLab, spółka spin-off Uniwersytetu Warszawskiego, prowadzi badania nad opracowaniem nowej metody wykrywania toksoplazmozy.

W porównaniu do obecnie stosowanych standardowych testów serologicznych, nowa metoda ma zapewnić nie tylko większą czułość, ale też umożliwić szybsze wykrywanie zarażenia, co otwiera możliwości skuteczniejszego i mniej obciążającego pacjentów leczenia. To ważna informacja dla kobiet w ciąży i osób z obniżoną odpornością, którym toksoplazmoza szczególnie zagraża.

200 mln PLN na walkę z koronawirusem

200 mln zł trafi do polskich przedsiębiorców i naukowców, którzy pracują nad diagnostyką, leczeniem i przeciwdziałaniem chorobom wirusowym. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs Szybka Ścieżka „Koronawirusy”.

Agencja wykonawcza Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego sięga po sprawdzoną formułę finansowania innowacji z Funduszy Europejskich, by przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się pandemii koronawirusów, w tym SARS-CoV-2.

Spin-off z UW udostępnił darmową platformę do prowadzenia wykładów przez Internet

Nowa spółka spin-off z Uniwersytetu Warszawskiego uruchomiła darmową platformę, która pozwala wykładowcom prowadzić wykłady w trybie zdalnym. Nowe narzędzie daje szansę przywrócenia ciągłości w dydaktyce, po tym jak na UW odwołano zajęcia z powodu epidemii koronawirusa.

Administratorzy platformy nie wykluczają możliwości jej udostępniania także innym uczelniom oraz zainteresowanym szkołom z całej Polski.

Pasywny system oczyszczania ścieków opracowany przez naukowców z UW

Naukowcy z Wydziału Biologii UW przedstawili ekonomiczną i ekologiczną alternatywę dla gospodarki ściekowej na terenach wiejskich. To pasywny system oczyszczania ścieków typu Constructed Wetlands.

Według danych GUS 45% mieszkańców wsi nadal nie jest objętych systemem kanalizacji. Choć ścieki powinny być zbierane w szczelnych szambach i regularnie transportowane przez tabor asenizacyjny do oczyszczalni, wiadomo, że tak nie jest. Potwierdza to opublikowany w czerwcu 2019 r. raport NIK, z którego wynika, że choć gminy mają taki obowiązek, to nie ewidencjonują zbiorników, nie monitorują ich stanu ani częstotliwości opróżniania.

Według międzynarodowych recenzentów to przełom w rozwoju nauki

Badacze z UW pod kierunkiem prof. Jacka Jemielitego, dr hab. Joanny Kowalskiej i dr. Pawła Sikorskiego odkryli nową metodę wydajnego wytwarzania mRNA.

Rezultaty badań naukowcy opisali na łamach prestiżowego czasopisma „Nucleic Acids Research”. Artykuł został uznany przez recenzentów za przełomowy dla rozwoju nauki.

Naukowcy UW i PW angażują się w ratowanie klimatu

Naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej, którzy założyli spółki spin-off, przedstawiali rozwiązania wspierające ochronę środowiska. Potencjał prezentowanych innowacji rozwiązań jest ogromny, jednak do pełnego sukcesu potrzeba większego zaangażowania ze strony przemysłu, biznesu i administracji państwowej.

Polityka Ukrainy - dr hab. A. Szeptycki

Kontakt w terminie: 5 dni

Opis

Działalność ekspercka

Dr hab. Andrzej Szeptycki jest ekspertem ds. ukraińskich. W sferze wewnętrznej jego zainteresowania obejmują:

 • system polityczny Ukrainy,
 • gospodarkę (zwłaszcza energetykę i działalność grup oligarchicznych),
 • kwestie społeczne (podziały regionalne, sytuacja językowa i religijna),
 • obronność (przemysł zbrojeniowy, sytuacja na Krymie i w Donbasie).

W sferze zagranicznej jego badania dotyczą:

 • stosunków Ukraina - UE (relacje polityczne, pogłębiona i kompleksowa strefa wolnego handlu - DCFTA),
 • relacji Ukraina - Rosja (wielopłaszczyznowa rosyjska penetracja do 2013 r., konflikt zbrojny od 2014 r.),
 • stosunków polsko-ukraińskich (relacje polityczne, problematyka historyczna, współpraca ekonomiczna, kwestie społeczne - mniejszości narodowe, imigranci).

Doświadczenie

Dr hab. Andrzej Szeptycki zajmuje się Ukrainą od końca lat 90. Od 2005 r. stanowi ona główny przedmiot jego zadań. W tym okresie Andrzej Szeptycki pracował jako ekspert ds. ukraińskich w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych (2005 - 2009), współpracował również z innymi wiodącymi ośrodkami eksperckimi w Polsce (Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpa, Instytut Spraw Publicznych, Fundacja im. Stefana Batorego). W latach 2011 - 2017 był członkiem Polsko-Ukraińskiego Forum Partnerstwa.

Od 2017 r. kieruje Centrum Studiów Polskich i Europejskich przy Instytucie Stosunków Międzynarodowych w Kijowie. Dr hab. Andrzej Szeptycki wykładał na uczelniach ukraińskich, m.in. w Kijowskim Narodowym Uniwersytecie im. Tarasa Szewczenki, Donieckim Uniwersytecie Narodowym im. Wasyla Stusa i Ukraińskim Uniwersytecie Katolickim we Lwowie. Jest publicystą dwumiesięcznika "Nowa Europa Wschodnia"; publikował na łamach m.in. "Rzeczpospolitej", "Gazety Wyborczej" i "Kultury Liberalnej".

Publikacje

Ekspertyzy:

 • Stosunki Francja – Ukraina w okresie 1991 – 1998, „Analizy OSW” [Warszawa, Ośrodek Studiów Wschodnich], 17 listopada 1998 r., nr 22
 • Stosunki handlowe między Federacją Rosyjską i Ukrainą. Trade Relations between the Russian Federation and Ukraine, „Materiały studialne PISM. PISM Research Papers” [Warszawa, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych (PISM)], nr 8, styczeń 2008/January 2008
 • Stosunki pomiędzy Ukrainą i Republiką Białoruś: uwarunkowania, stan, perspektywy. Relations between Ukraine and the Republic of Belarus: the present conditions, status quo and perspectives, „Materiały studialne PISM. PISM Research Papers” [Warszawa, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych (PISM)], nr 1, marzec 2006/March 2006

Artykuły:

 • Cele polityki Polski wobec kryzysu politycznego na Ukrainie (listopad 2013 – luty 2014 r.), „Nowy Prometeusz”, grudzień 2013, nr 5, s. 11 – 31
 • Dwudziestolecie Traktatu o dobrym sąsiedztwie, przyjaznych stosunkach i współpracy między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą, „Polityka Wschodnia” 2012, nr 1 (1), s. 47 – 68
 • Grupy oligarchiczne a polityka zagraniczna Ukrainy, „Sprawy Międzynarodowe”, kwiecień – czerwiec 2008, nr 2, ss. 52 – 77
 • (wersja angielska: Oligarchic Groups and Ukrainian Foreign Policy, „The Polish Quarterly of International Affairs”, Spring 2008, vol. 17, No. 2, s. 43 – 68)
 • Kryzys ukraiński i społeczność żydowska, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 2014, zeszyt 2: Majdan 2014: Ukraina na rozdrożu, s. 99 – 122
 • La guerre d’information russe contre l’Occident. Le cas de l’Ukraine [Rosyjska wojna informacyjna przeciwko Zachodowi. Przypadek Ukrainy], „Annuaire Français des Relations Internationales” 2017, tom XVIII, s. 233 – 246
 • Poland’s membership in the European Union and the Polish-Ukrainian relations, „Актуалні проблеми міжнародних відносин”, vol. 120, Issue 11, s. 4 – 12
 • Poland – Ukraine Relations, „Revista UNISCI / UNISCI Journal”, Enero / January 2016, Nº 39, s. 57 – 77
 • Polityka Polski wobec Ukrainy, (w:) Rocznik polskiej polityki zagranicznej 2009, Warszawa 2009, s. 156 – 175
 • (wersja angielska: Poland’s Policy Regarding Ukraine, (w:) Yearbook of Polish Foreign Policy 2009, Warsaw 2009, s. 148 – 169)
 • Polityka Rosji wobec Ukrainy: instrumenty wpływu, „Sprawy Międzynarodowe”, styczeń – marzec 2007, nr 1 (LX), s. 55 – 81
 • (wersja angielska: Russian policy towards Ukraine: tools of influence, „The Polish Quarterly of International Affairs”, winter 2007, vol. 16, nr 1, s. 68 – 93)
 • Polityka zagraniczna Ukrainy po „pomarańczowej rewolucji”, „Stosunki Międzynarodowe. International Relations” 2007, nr 3 – 4 (t. 36), s. 107 – 129
 • Polskie media wobec Ukrainy. Przyczynek do dyskusji, „Kultura i społeczeństwo”, 2015, nr 2, s. 229 – 238
 • Позиция Украины в европейском информационном пространстве: количественное исследованне, „Европа”, 2007, Том 7, № 4 (25), s. 69 – 100
 • Półwysep Krymski w stosunkach między Federacją Rosyjską i Ukrainą, „Stosunki Międzynarodowe. International Relations” 2013, nr 1 (47), s. 109 – 131
 • Stosunki Polski z Ukrainą, "Rocznik polskiej polityki zagranicznej" 2006, s. 130 – 143
 • (wersja angielska: Poland’s Relations with Ukraine, "Yearbook of Polish Foreign Policy" 2006, s. 132 – 145)
 • Stosunki Polski z Ukrainą, "Rocznik polskiej polityki zagranicznej" 2007, s. 166 – 179
 • (wersja angielska: Relations between Poland and Ukraine, "Yearbook of Polish Foreign Policy" 2007, s. 160 – 173)
 • Stosunki polsko-ukraińskie: od tryumfu „pomarańczowej rewolucji” do Russia first Policy, „Sprawy Międzynarodowe”, lipiec – wrzesień 2010 r., nr 3 (LXIII), s. 5 – 23
 • (wersja angielska: Polish-Ukrainian Relations: From the Success of the “Orange Revolution” to Russia-first Policy, „The Polish Quarterly of International Affairs”, 2010, vol. 19, No 3, s. 55 – 25)
 • The European Union and Ukraine: postcolonial approach, „Stosunki Międzynarodowe. International Relations” 2014, nr 1 (t. 49), s. 181 – 203
 • The European Union in the Mirror of the Ukrainian Crisis (2013 – 2014), „Stosunki Międzynarodowe. International Relations” 2015, nr 1 (t. 51), s. 107 – 125
 • Углубленная зона свободной торговли с ЕС – шансы и вызовы для Украины, „Европа”, 2008, том 8, № 3 (28), s. 107 – 142
 • Ukraina i Unia Europejska: Europa od Brestu po Don, „Polski Przegląd Dyplomatyczny”, styczeń – luty 2006, nr 1 (29), s. 5 – 15
 • Ukraina jako państwo postkolonialne?, „Sprawy Międzynarodowe”, styczeń – marzec 2011, nr 1 (LXIV), ss. 5 – 28
 • (wersja angielska: Ukraine as a Postcolonial State, „The Polish Quarterly of International Affairs” 1/2011)

Rozdziały w pracach zbiorowych:

 • Działalność Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego – wymiar krajowy i międzynarodowy, w: Tomasz Stępniewski (red.), Religia i polityka na obszarze Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej – Wydawnictwo KUL, Lublin – Warszawa 2013, s. 155 – 170
 • Евро-2012 и польско-украинские отношения (Euro 2012 a stosunki polsko-ukraińskie), w: Р.С. Сартаева [и др.] (ред.), Международное сотрудничество в сфере науки и образования: материалы международной научно-практической конференции, Смартбукс, Калининград; Варшава 2014, s. 74 – 85
 • Independent Ukraine, w: Klaus Bachmann, Igor Lyubashenko (red.), The Maidan Uprising, Separatism and Foreign Intervention. Ukraine’s complex transition, Peter Lang Edition, Franfurt am Mein 2014, s. 19 – 42
 • Perspektywy integracji Ukrainy z Unią Europejską, (w:) M. Pietraś, K. Stachurska-Szczesiak, dr J. Misiągiewicz (red.), Europejska Polityka Sąsiedztwa Unii Europejskiej, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2012, s. 69 – 93
 • Podziały religijne na Ukrainie, (w:) Hanna Schreiber, Anna Solarz (red.), Religia w stosunkach międzynarodowych. 10-lecie współpracy Instytutu Stosunków Międzynarodowych ze Zgromadzeniem Słowa Bożego (SVD), Warszawa 2012, s. 211 – 239
 • Polityczne aspekty bezpieczeństwa ekonomicznego (casus Ukrainy), w: Krzysztof M. Księżopolski, Kamila Pronińska (red.), Bezpieczeństwo ekonomiczne w perspektywie globalnej – wybrane problemy, Elipsa, Warszawa 2012, s. 137 – 150
 • (przedruk: Zdzisław W. Puślecki (red.), Unia Europejska w procesie zmian na początku XXI wieku, Adam Marszałek, Toruń 2014, s. 274 – 289)
 • Relations between the European Union and Ukraine, w: Pedro Manuel Rodríguez Suárez (red.), La Unión Europea y sus relaciones Internacionales, Vol. 1 (The European Union and its foerign relations, vol. 1), Juan Pablos Editores, Mexico 2015, s. 149 – 182
 • (ISBN: 978 – 607 – 711 – 319 – 5) Stosunki pomiędzy Federacją Rosyjską i Ukrainą w sektorze gazowym, (w:) E. Wyciszkiewicz (red.), Geopolityka rurociągów. Współzależność energetyczna a stosunki międzypaństwowe na obszarze postsowieckim, Warszawa 2008, s. 97 – 135
 • [wersja angielska: Relations between Russia and Ukraine in the Gas Sector, (w:) Ernest Wyciszkiewicz (red.), Geopolitics of Pipelines. Energy Interdependence and Inter-State Relations In the Post-Soviet Area, Polish Institute of International Relations, Warsaw 2009, s. 85 – 116)
 • Trolle na informacyjnym froncie wojny krymskiej, w: Łukasz Jasina (red.), Syci Polacy patrzą na Ukrainę, Kultura Liberalna, Warszawa 2015, s. 99 – 106
 • Ukraine and the question of borders of Europe, (w:) K. Kosior, A. Jurkowska (red.), Beyond the borders. Ukraine and the European Neighbourhood Policy, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów 2007, s. 101 – 107

Monografie

 •  Francja czy Europa? Dziedzictwo generała de Gaulle’a w polityce zagranicznej V Republiki, Warszawa 2005
 • Między sąsiedztwem a integracją. Założenia, funkcjonowanie i perspektywy Partnerstwa Wschodniego Unii Europejskiej, Elipsa, Warszawa 2011 (pod redakcją)
 • Podporządkowanie – niedorozwój – wyobcowanie: postkolonializm a stosunki międzynarodowe (wspólnie z Marcinem Florianem Gawryckim), Warszawa 2011 (284 strony)
 • Ukraina wobec Rosji. Studium zależności, Warszawa 2013 (505 stron)

Informacje dodatkowe

Słowa kluczowe polityka wewnętrzna Ukrainy, polityka zagraniczna Ukrainy, stosunki Unia Europejska - Ukraina, stosunki Rosja - Ukraina, stosunki Polska - Ukraina
Dodatkowe języki komunikacji angielski, francuski, rosyjski, ukraiński
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl