Jednostki UW i Spółki Spin-Off
Artykuły
Mechanizm biologiczny może pomóc zabezpieczać różne powierzchnie przed osadzaniem się na nich bakterii wodnych

Na Wydziale Biologii UW odkryto mechanizm biologiczny, który pozwoli w przyszłości stworzyć preparaty zabezpieczające przed osadzaniem się biofilmów bakteryjnych na różnego rodzaju tkaninach i powierzchniach przebywających w środowisku wodnym.

Z perspektywy rynku (potencjalnego inwestora) w odkryciu obiecujące jest to, że preparat bazuje na substancjach, których masowa produkcja jest wyjątkowo tania, a sam mechanizm działania preparatu jest całkowicie ekologiczny. Ochrona bowiem nie polega na likwidacji bakterii już namnożonych na materiale (i tym samym uwalniania z nich różnego rodzaju substancji w tym toksyn), lecz na powstrzymaniu bakterii przed osadzaniem i namnażaniem.

Oczyszczalnia ścieków może wyglądać jak ogród

Pasywne systemy oczyszczania ścieków typu Constructed Wetland są popularne w wielu miejscach na świecie. W Polsce, choć na razie takich ekologicznych oczyszczalni jest niewiele, zaczynają się nimi interesować samorządy.

Spółka RDLS, będąca spin-offem Uniwersytetu Warszawskiego, w konsorcjum z czeską firmą Dekonta zakończyła właśnie budowę jednej z największych tego typu instalacji w Europie. Oczyszczalnia ścieków w Białce w woj. lubelskim może obsłużyć do 1 800 mieszkańców.

Naukowcy pracują nad innowacyjną metodą wykrywania toksoplazmozy

AmerLab, spółka spin-off Uniwersytetu Warszawskiego, prowadzi badania nad opracowaniem nowej metody wykrywania toksoplazmozy.

W porównaniu do obecnie stosowanych standardowych testów serologicznych, nowa metoda ma zapewnić nie tylko większą czułość, ale też umożliwić szybsze wykrywanie zarażenia, co otwiera możliwości skuteczniejszego i mniej obciążającego pacjentów leczenia. To ważna informacja dla kobiet w ciąży i osób z obniżoną odpornością, którym toksoplazmoza szczególnie zagraża.

200 mln PLN na walkę z koronawirusem

200 mln zł trafi do polskich przedsiębiorców i naukowców, którzy pracują nad diagnostyką, leczeniem i przeciwdziałaniem chorobom wirusowym. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs Szybka Ścieżka „Koronawirusy”.

Agencja wykonawcza Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego sięga po sprawdzoną formułę finansowania innowacji z Funduszy Europejskich, by przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się pandemii koronawirusów, w tym SARS-CoV-2.

Spin-off z UW udostępnił darmową platformę do prowadzenia wykładów przez Internet

Nowa spółka spin-off z Uniwersytetu Warszawskiego uruchomiła darmową platformę, która pozwala wykładowcom prowadzić wykłady w trybie zdalnym. Nowe narzędzie daje szansę przywrócenia ciągłości w dydaktyce, po tym jak na UW odwołano zajęcia z powodu epidemii koronawirusa.

Administratorzy platformy nie wykluczają możliwości jej udostępniania także innym uczelniom oraz zainteresowanym szkołom z całej Polski.

Pasywny system oczyszczania ścieków opracowany przez naukowców z UW

Naukowcy z Wydziału Biologii UW przedstawili ekonomiczną i ekologiczną alternatywę dla gospodarki ściekowej na terenach wiejskich. To pasywny system oczyszczania ścieków typu Constructed Wetlands.

Według danych GUS 45% mieszkańców wsi nadal nie jest objętych systemem kanalizacji. Choć ścieki powinny być zbierane w szczelnych szambach i regularnie transportowane przez tabor asenizacyjny do oczyszczalni, wiadomo, że tak nie jest. Potwierdza to opublikowany w czerwcu 2019 r. raport NIK, z którego wynika, że choć gminy mają taki obowiązek, to nie ewidencjonują zbiorników, nie monitorują ich stanu ani częstotliwości opróżniania.

Według międzynarodowych recenzentów to przełom w rozwoju nauki

Badacze z UW pod kierunkiem prof. Jacka Jemielitego, dr hab. Joanny Kowalskiej i dr. Pawła Sikorskiego odkryli nową metodę wydajnego wytwarzania mRNA.

Rezultaty badań naukowcy opisali na łamach prestiżowego czasopisma „Nucleic Acids Research”. Artykuł został uznany przez recenzentów za przełomowy dla rozwoju nauki.

Naukowcy UW i PW angażują się w ratowanie klimatu

Naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej, którzy założyli spółki spin-off, przedstawiali rozwiązania wspierające ochronę środowiska. Potencjał prezentowanych innowacji rozwiązań jest ogromny, jednak do pełnego sukcesu potrzeba większego zaangażowania ze strony przemysłu, biznesu i administracji państwowej.

Lipo-Prep – preparat mikrobiologiczny do katalizowania rozkładu białek, tłuszczy (w tym osadów ściekowych) oraz trudno rozkładalnych związków organicznych

Kontakt w terminie: 48 godzin
ilość

Opis

Istotą wynalazku jest mikrobiologiczny preparat oraz technologia jego wykorzystania do utylizacji osadów ściekowych oaz biodegradacji związków organicznych w glebach. Preparat obejmuje znane i stabilne mieszaniny szczepów bakteryjnych charakteryzujące się podwyższonymi aktywnościami enzymatycznymi umożliwiające efektywną hydrolizę białek i tłuszczy (oraz innych substratów organicznych) zawartych m.in w osadach ściekowych. Wstępna biologiczna obróbka substratu ma na celu zwiększyć wydajność procesu biodegradacji i metanizacji. Kluczowym etapem limitującym powstawanie metanu w procesie fermentacji metanowej oraz upłynniania osadów ściekowych jest więc proces hydrolizy złożonych związków organicznych: białek, tłuszczy, olejów, węglowodanów do prostych związków jak aminokwasy, kwasy tłuszczowe, gliceryny czy monocukry.

Opracowany preparat oraz technologia powoduje wzrost wydajności produkcji biogazu oraz redukcję zawartości suchej masy osadów ściekowych, co świadczy o skutecznej utylizacji osadów ściekowych.

Poza obszarem zastosowania w procesach oczyszczania ścieków, preparat może być wykorzystywany w procesie biodegradacji związków organicznych w glebach i osadach. Wyselekcjonowane szczepy bakterii wchodzące w skład preparatu charakteryzują się wysokimi aktywnościami hydrolitycznymi. Mogą rozkładać m.in. związki trudno degradowalne zmniejszając ich zawartość w glebach i osadach. Pośrednio szczepy o wysokich aktywnościach hydrolitycznych mogą wpływać na rozwój i aktywność naturalnej mikroflory zasiedlającej daną niszę ekologiczną. Prowadząc reakcję hydrolizy związków organicznych, udostępniają proste związki, które mogą stymulować wzrost autochtonicznej mikroflory. Dzięki temu mogą stać się doskonałym pierwotnym kolonizatorem zanieczyszczonego środowiska oraz znaleźć szerokie zastosowanie w dziedzinie „białej biotechnologii”.

Zalety i innowacje:

Naturalny „wzmacniacz“ procesu utylizacji osadów ściekowych.
Kompatybilny z mikroorganizmami przeprowadzającymi proces fermentacji metanowej podczas procesu fermentacji metanowej w oczyszczalniach ścieków.
Atrakcyjny ekonomicznie.
Szerokie spektrum aktywności, czyli uniwersalne i posiadające oporność na zmienne warunki środowiskowe (temperatura, pH, obecność metali ciężkich).

Zastosowanie:

W skład osadów ściekowych wchodzą w głównej mierze różnorodne cząstki, związki organiczne oraz bakterie i wydzielane prze nie zewnątrzkomórkowe substancje polimerowe (białka, tłuszcze, cukry) ograniczające skuteczną degradację osadów. Opracowany preparat mikrobiologiczny skutecznie rozkłada wymienione związki co umożliwia wykorzystanie prostych związków innym grupom mikroorganizmów w tym mikroorganizmom przeprowadzające procesy fermentacji metanowej. Jest to jedna z tradycyjnych metod zagospodarowania osadów ściekowych. Odpowiednie zastosowanie preparatu w komorach fermentacyjnych oczyszczalni ścieków gdzie zachodzi proces metanizacji, umożliwia poprawę aktywności mikroorganizmów przeprowadzających poszczególne fazy procesu fermentacji metanowej, co w efekcie skutkuje zwiększeniem produkcji biogazu w procesie utylizacji osadów ściekowych. Degradacja związków organicznych również powoduje zmniejszenie suchej masy osadów ściekowych dzięki czemu w procesie utylizacji osadów powstanie mniejsza ilość odpadów a większa jego część ulegnie gazyfikacji.

Głównym odbiorcą preparatu Lipo-Prep mogą być oczyszczalnie ścieków borykające się z usuwaniem osadów ściekowych. Ponadto ze względu na zdolność degradacji związków trudno degradowanych w glebach skażonych tymi związkami organicznymi, odbiorcą mogą być również firmy i instytucje zajmującą się oczyszczaniem gleb z tego typu związków (w tym związki ropopochodne) lub firmy/instytucje mające problem z takimi związakami jako odpady swojej działalności.

Informacje dodatkowe

Nr zgłoszenia patentowego 413998
Rok zgłoszenia 2015
Stan rozwoju Faza badań i rozwoju
Stan własności Dokonane zgłoszenie patentowe
Forma współpracy Współpraca badawcza, Umowa licencyjna, Sprzedaż
Słowa kluczowe Utylizacja osadów ściekowych, Degradacja związków organicznych
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl