Jednostki UW i Spółki Spin-Off
Artykuły
Mechanizm biologiczny może pomóc zabezpieczać różne powierzchnie przed osadzaniem się na nich bakterii wodnych

Na Wydziale Biologii UW odkryto mechanizm biologiczny, który pozwoli w przyszłości stworzyć preparaty zabezpieczające przed osadzaniem się biofilmów bakteryjnych na różnego rodzaju tkaninach i powierzchniach przebywających w środowisku wodnym.

Z perspektywy rynku (potencjalnego inwestora) w odkryciu obiecujące jest to, że preparat bazuje na substancjach, których masowa produkcja jest wyjątkowo tania, a sam mechanizm działania preparatu jest całkowicie ekologiczny. Ochrona bowiem nie polega na likwidacji bakterii już namnożonych na materiale (i tym samym uwalniania z nich różnego rodzaju substancji w tym toksyn), lecz na powstrzymaniu bakterii przed osadzaniem i namnażaniem.

Oczyszczalnia ścieków może wyglądać jak ogród

Pasywne systemy oczyszczania ścieków typu Constructed Wetland są popularne w wielu miejscach na świecie. W Polsce, choć na razie takich ekologicznych oczyszczalni jest niewiele, zaczynają się nimi interesować samorządy.

Spółka RDLS, będąca spin-offem Uniwersytetu Warszawskiego, w konsorcjum z czeską firmą Dekonta zakończyła właśnie budowę jednej z największych tego typu instalacji w Europie. Oczyszczalnia ścieków w Białce w woj. lubelskim może obsłużyć do 1 800 mieszkańców.

Naukowcy pracują nad innowacyjną metodą wykrywania toksoplazmozy

AmerLab, spółka spin-off Uniwersytetu Warszawskiego, prowadzi badania nad opracowaniem nowej metody wykrywania toksoplazmozy.

W porównaniu do obecnie stosowanych standardowych testów serologicznych, nowa metoda ma zapewnić nie tylko większą czułość, ale też umożliwić szybsze wykrywanie zarażenia, co otwiera możliwości skuteczniejszego i mniej obciążającego pacjentów leczenia. To ważna informacja dla kobiet w ciąży i osób z obniżoną odpornością, którym toksoplazmoza szczególnie zagraża.

200 mln PLN na walkę z koronawirusem

200 mln zł trafi do polskich przedsiębiorców i naukowców, którzy pracują nad diagnostyką, leczeniem i przeciwdziałaniem chorobom wirusowym. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs Szybka Ścieżka „Koronawirusy”.

Agencja wykonawcza Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego sięga po sprawdzoną formułę finansowania innowacji z Funduszy Europejskich, by przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się pandemii koronawirusów, w tym SARS-CoV-2.

Spin-off z UW udostępnił darmową platformę do prowadzenia wykładów przez Internet

Nowa spółka spin-off z Uniwersytetu Warszawskiego uruchomiła darmową platformę, która pozwala wykładowcom prowadzić wykłady w trybie zdalnym. Nowe narzędzie daje szansę przywrócenia ciągłości w dydaktyce, po tym jak na UW odwołano zajęcia z powodu epidemii koronawirusa.

Administratorzy platformy nie wykluczają możliwości jej udostępniania także innym uczelniom oraz zainteresowanym szkołom z całej Polski.

Pasywny system oczyszczania ścieków opracowany przez naukowców z UW

Naukowcy z Wydziału Biologii UW przedstawili ekonomiczną i ekologiczną alternatywę dla gospodarki ściekowej na terenach wiejskich. To pasywny system oczyszczania ścieków typu Constructed Wetlands.

Według danych GUS 45% mieszkańców wsi nadal nie jest objętych systemem kanalizacji. Choć ścieki powinny być zbierane w szczelnych szambach i regularnie transportowane przez tabor asenizacyjny do oczyszczalni, wiadomo, że tak nie jest. Potwierdza to opublikowany w czerwcu 2019 r. raport NIK, z którego wynika, że choć gminy mają taki obowiązek, to nie ewidencjonują zbiorników, nie monitorują ich stanu ani częstotliwości opróżniania.

Według międzynarodowych recenzentów to przełom w rozwoju nauki

Badacze z UW pod kierunkiem prof. Jacka Jemielitego, dr hab. Joanny Kowalskiej i dr. Pawła Sikorskiego odkryli nową metodę wydajnego wytwarzania mRNA.

Rezultaty badań naukowcy opisali na łamach prestiżowego czasopisma „Nucleic Acids Research”. Artykuł został uznany przez recenzentów za przełomowy dla rozwoju nauki.

Naukowcy UW i PW angażują się w ratowanie klimatu

Naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej, którzy założyli spółki spin-off, przedstawiali rozwiązania wspierające ochronę środowiska. Potencjał prezentowanych innowacji rozwiązań jest ogromny, jednak do pełnego sukcesu potrzeba większego zaangażowania ze strony przemysłu, biznesu i administracji państwowej.

Naukowcy UW i PW angażują się w ratowanie klimatu
Naukowcy UW i PW angażują się w ratowanie klimatu

Naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej, którzy założyli spółki spin-off, przedstawiali rozwiązania wspierające ochronę środowiska. Potencjał prezentowanych innowacji rozwiązań jest ogromny, jednak do pełnego sukcesu potrzeba większego zaangażowania ze strony przemysłu, biznesu i administracji państwowej.

W ramach spotkania Klubu Innowacji Uniwersytetu Warszawskiego przy współpracy Politechniki Warszawskiej, w Centrum Współpracy i Dialogu UW odbyło się spotkanie naukowców z biznesem. Przedsiębiorcy i inwestorzy mogli zapoznać się z akademickimi spółkami spin-off, które oferują usługi i rozwiązania wspomagające ochronę środowiska. W ratowanie klimatu angażują się naukowcy z niemal wszystkich dyscyplin naukowych. Ich pomysły, wynalazki i usługi są komercjalizowane m.in. poprzez uniwersyteckie start-upy.

 

Spółki te, wchodzą na rynek oferując wyspecjalizowane usługi i produkty, a jednocześnie przy wsparciu Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii szukają różnych źródeł finansowania dalszego rozwoju.

O potrzebie zaangażowania w ratowanie klimatu zarówno świata nauki jak i biznesu mówił podczas spotkania Kamil Wyszkowski, przedstawiciel i Dyrektor Generalny Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce (United Nations Global Compact – UNGC), koordynującej z ramienia ONZ współpracę z biznesem, miastami, uczelniami wyższymi i organizacjami pozarządowymi:

„Człowiek należy do gromady ssaków, co oznacza, że jesteśmy stałocieplni. Jeśli zmiany klimatyczne na Ziemi nadal będą postępowały w obecnym tempie, wzrost temperatury po prostu wyeliminuje ludzkość. Planeta przetrwa, natura sobie poradzi, ale nas nie będzie. W ciągu kilkudziesięciu lat musi dokonać się jakiś przełom, rewolucja w sposobie wykorzystywania energii, która obecnie produkowana jest głównie z paliw kopalnych” – przekonywał Kamil Wyszkowski.

Kamil Wyszkowski

Kamil Wyszkowski - United Nations Global Compact – UNGC

Pieniądze na rozwój są. Potrzeba tylko zaangażowania biznesu we współpracę z naukowcami

Prezentujący swoje rozwiązania naukowcy dowodzą, że potencjał do poprawy jakości życia i ochrony środowiska są w zasięgu ręki. Czego trzeba, by te i wiele innych pomysłów zastosować na wielką skalę? Z jednej strony środków na rozwój wynalazków i skalowanie już istniejących rozwiązań. Z drugiej strony niemniej ważne jest zaangażowanie biznesu i samorządów, bez czego trudno mówić o realnych wdrożeniach technologii z pożytkiem dla społeczeństw i środowiska.

Środki finansowe są, czego dowodziło wystąpienie Kamila Szydłowskiego, Government Relations, Public & Regulatory Affairs w KIC InnoEnergy CE, który przedstawił zasady działania największego na świecie akceleratora w sektorze Cleantech (czystych technologii). Fundusz InnoEnergy został powołany z inicjatywy UE do realizacji strategicznych celów: rozwoju czystej energii odnawialnej produkowanej w dużych i przewidywalnych ilościach. Akcelerator jest reprezentowany przez sieć najważniejszych branż, ośrodków badawczych i uniwersytetów. Zapewnia środki finansowe i wsparcie zarządcze na etapach od edukacji, przez akcelerację, aż do wdrożenia projektów w skali przemysłowej. Obecnie w portfolio EIT InnoEnergy jest ponad 300 projektów związanych z ochroną i ratowaniem środowiska naturalnego (w tym również z Polski).

Kamil Szydłowski

Kamil Szydłowski - KIC InnoEnergy CE (obejrzyj wystąpienie na LinkedIn)

„Obecnie mamy taką sytuację, że środki finansowe na rozwój technologii oraz spółek spin-off są stosunkowo łatwo dostępne jednakże barierą w ich wykorzystaniu jest wymóg posiadania przez spin-offy wkładu własnego, którym powstające spółki nie dysponują. Aby wykorzystać w pełni potencjał i możliwości tkwiące w rozwiązaniach opracowywanych na uczelniach, potrzebny jest przełom po stronie dużych przedsiębiorców. Szczególnie ważne jest podejście największych firm, które poprzez wzorce i dobre praktyki mogą pokazać innym, że nadrzędną wartością jest wdrażanie innowacji pozwalających wspólnymi siłami chronić to, co wspólne, czyli klimat i zasoby naturalne. My pokazujemy, że te innowacje są w zasięgu ręki biznesu, tu – na polskich uczelniach” – powiedział Robert Dwiliński, Dyrektor Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii UW.

Nad czym pracują naukowcy?

Powstające na UW i PW spółki i zespoły naukowe zaangażowane w ochronę środowiska mają szerokie spectrum. Firmy koncentrują się m.in. na recyklingu odpadów, oczyszczaniu ścieków, oferują wydajne i ekologiczne akumulatory, pracują nad rozwiązaniami z zastosowaniem sztucznej inteligencji – np. do zabezpieczenia aglomeracji miejskich przed niedoborem energii elektrycznej czy do wydłużania cyklu życia baterii w pojazdach elektrycznych. A to tylko nieliczne przykłady.

Akumulator po 4 latach spoczynku wciąż uruchamia samochód

Jednym z przedstawionych rozwiązań była technologia wytwarzania akumulatorów kwasowo-ołowiowych opracowana na Wydziale Chemii UW pod kierownictwem prof. Andrzeja Czerwińskiego.

Polski akumulator w porównaniu do tych obecnie stosowanych np. w samochodach ma o połowę większą pojemność, a do jego produkcji potrzeba 20% mniej ołowiu. Co więcej, akumulator wykazuje wielokrotnie większą trwałość i nie rozładowuje się tak szybko, jak będące obecnie w użyciu baterie. Testy wykazały, że polski akumulator nawet po 4 latach spoczynku ma dość mocy, by uruchomić silnik samochodu.

„Opracowana na UW technologia pozwala produkować znacznie efektywniejsze akumulatory za niższą cenę. Choć dziś wiele mówi się o przyszłości baterii litowo-jonowych, akumulatory kwasowo-ołowiowe jeszcze przez długie lata będą miały znaczny udział w magazynowaniu energii. Nasze rozwiązania mogłyby znaleźć zastosowanie nie tylko w motoryzacji, ale też w przemyśle, gospodarstwach domowych, u wytwórców energii odnawialnej, jak również w firmach zajmujących się przesyłem energii” – mówił Piotr Podsadni z Wydziału Chemii UW.

Piotr Podsadni

Piotr Podsadni - Wydział Chemii UW

Dodał przy tym, ze w Polsce zlokalizowane są firmy z polskim kapitałem, specjalizujące się w recyklingu ołowiu. Potencjalnie cała linia produkcyjna oraz wszelkie operacje związane z utylizacją akumulatorów, mogłyby zostać utrzymane w kraju z pożytkiem dla polskiej gospodarki.

Remedium na przepuszczalne szamba i zanieczyszczenie wód gruntowych

W Polsce aż 45% wiejskich gospodarstw domowych nie jest podłączonych do kanalizacji. Ścieki trafiające do przydomowych szamb powinny być odbierane do utylizacji w lokalnych oczyszczalniach. Wiadomo, że proces ten nie działa w Polsce dobrze, a skażenie wód gruntowych jest coraz częstszym problemem – z ubiegłorocznego badania NIK wynika, że aż 83% „bezodpływowych szamb” wykazuje nieprawidłowości.

Uniwersytecka spółka RDLS ma uniwersalną technologię typu Constructed Wetlands opartą na pasywnym systemie oczyszczania ścieków. System skutecznie radzi sobie z różnego rodzaju ściekami i jest efektywny ekonomicznie już dla populacji 100 mieszkańców, co oznacza, że może być stosowany lokalnie nie tylko w poszczególnych gminach, ale też np. przez właścicieli większych ośrodków turystycznych, szkół czy innych obiektów. Oczyszczanie pasywne naśladują warunki hydrauliczne i siedliskowe naturalnych ekosystemów bagiennych, w których gleba jest w stanie nasycenia wodą. Taka naturalna oczyszczalnia pracuje w oparciu o proces biologiczny z udziałem różnorodnych mikroorganizmów, zasiedlonych w rozwiniętym systemie korzeni i kłączy roślin wodnych i wodolubnych (hydrofitów) zachodzący na odpowiednich systemach filtrów gruntowych lub stawach.

„Nasz system oczyszczania ma wiele zalet – jest w pełni naturalny, nie wydziela przykrych odorów, a jego budowa i eksploatacja jest znacznie tańsza w porównaniu do instalacji oczyszczania tradycyjnymi mechaniczno-biologicznymi metodami. Poza tym nie wymaga zakupu komplikowanych urządzeń, wykorzystuje minimalną liczbę pomp, nie bazuje na środkach chemicznych, a oczyszczona woda może być ponownie wykorzystana. Co ważne, jest też odporny na duże wahania ilości dostarczanych do systemu ścieków” – powiedział Krzysztof Poszytek ze spółki RDLS.

Krzysztof Poszytek

Krzysztof Poszytek - RDLS (spin-off UW - obejrzyj wystąpienie na LinkedIn)

Rozwiązanie nie ma charakteru czysto teoretycznego – spółka właśnie realizuje kontrakt na budowę największej tego typu oczyszczalni w Europie, w gminie Dębowa Kłoda w woj. Lubelskim.

Ciepło z kawowych fusów

Każdego dnia na świecie ludzie wypijają 2,25 mld filiżanek kawy. W Polsce co roku powstaje ok. 120 tys. ton surowca w postaci fusów kawy, przy czym liczba ta systematycznie rośnie w tempie ponad 5%. Okazuje się, że fusy można wykorzystać – nie tylko jako nawóz, ale też jako źródło energii. Specjalizuje się w tym spin-off powołany przy Politechnice Warszawskiej, firma EcoBean. Produkowane przez EcoBean brykiety z fusów kawy mają wyższą kaloryczność od brykietów drzewnych. Co więcej, w niedalekiej przyszłości możliwa będzie produkcja na dużą skalę jednorazowych, w pełni biodegradowalnych naczyń i sztućców – wszystko z kawowych fusów.

„Naszym celem jest przetworzenie 20 tys. ton fusów rocznie. Według szacunków, pozwoliłoby to zredukować emisję dwutlenku węgla na poziomie 9 tys. ton. Potencjał rynku jest duży. Spożycie kawy w Europie jest ogromne i systematycznie rośnie” – mówił Marcin Koziorowski, prezes zarządu EcoBean.

Marcin Koziorowski

Marcin Koziorowski - EcoBean (spin-off PW - obejrzyj wystąpienie na LinkedIn)

Firma ma w planach budowę zeroemisyjnej i zeroodpadowej fabryki przetwarzającej fusy. Sukces przedsięwzięcia w dużej mierze zależy od logistyki, a dokładniej zdolności do pozyskiwania w sposób efektywny surowca. Nie wydaje się to jednak problemem. W Wielkiej Brytanii na podobnych zasadach działa firma założona przed 4 laty. Obecnie zatrudnia ona 50 pracowników i rocznie przetwarza kilkadziesiąt tys. ton fusów.

Innowacyjne, ekologiczne powłoki metalu zamiast szkodliwego chromu

Spin-off Inelco z UW wprowadza na rynek technologie powlekania metali stopami wolframu, miedzi i niklu. Autorski wynalazek dr Pawła Bącala z Wydziału Chemii UW pozwala pokryć metal trwałą, antykorozyjną i odporną powłoką, przy czym cały proces jest znacznie bardziej ekologiczny – wymaga zużycia mniejszych ilości wody i energii elektrycznej. Najważniejsze jednak, że właściwości fizyczne i chemiczne powłok ze względu na wysokie walory estetyczne, umożliwiają zastąpienie nimi powłok chromowych, które są szkodliwe dla zdrowia i środowiska.

Marcin Bącal

Paweł Bącal - Inelco (spin-off UW)

Czyste powietrze dzięki mobilnym laboratoriom badania ilości pyłów

Zdrochem także należy do spółek założonych na UW. Jedną ze specjalizacji firmy jest budowa mobilnych stacji badania jakości powietrza, jak również montaż bezprzewodowych miejskich czujników stacjonarnych (czujniki nie wymagają zewnętrznego zasilania, a dane przesyłają w sieci GSM) oraz dostarczanie wspomagających rozwiązań informatycznych.

W trakcie Klubu Innowacji Arkadiusz Kurek z firmy Zdrochem przedstawił mobilną stację badania jakości powietrza przeznaczone dla straży miejskiej. Jest to przyczepa, w której zlokalizowany jest podwójny zestaw czujników, w tym czujniki laserowe pyłu zawieszonego, dodatkowe czujniki fizykochemiczne wykrywające formaldehyd, cyjanowodór; amoniak, chlorowodór i cząstki organiczne. Stacja wyposażona jest w lokalizowanie GPS, oświetlenie, kamerę rejestrującą przebieg zdarzenia i samego pomiaru, system do bezpośredniego odczyt danych, zasilanie i agregat prądotwórczy oraz dron wspomagający pomiar na wysokości. Infrastruktura niezbędna do skutecznych interwencji i wykrywania nielegalnych emisji pyłów.

Arkadiusz Kurek

Arkadiusz Kurek - Zdrochem (spin-out UW)

Sztuczna inteligencja powstrzyma blackout i wydłuży życie baterii w samochodzie

Project42 to uniwersytecki spin-off założony w 2019 r. specjalizujący się w przetwarzaniu dużych ilości danych. Podczas Klubu Innowacji założyciel Project42, Kamil Mieszkowski z Wydziału Zarządzania UW przedstawił koncepcję systemu eRoute opartego na sztucznej inteligencji. Jego zadaniem jest wsparcie zarządzania procesem ładowania baterii w samochodach elektrycznych. W zamyśle system ma pełnić kilka ważnych funkcji. Po pierwsze będzie informował dostawców energii o możliwych wahaniach w zakresie dobowego i lokalnego zapotrzebowania na energię w związku z ruchem pojazdów elektrycznych. Po drugie, system ma wspomagać właścicieli pojazdów w procesie ładowania, tak aby cykl życia baterii zainstalowanych w pojazdach był jak najdłuższy. Project42 przedstawił także pomysł na wykorzystanie dwukierunkowych ładowarek samochodów elektrycznych. W sytuacji kryzysowej niedoboru energii w mieście, akumulatory pojazdów mogłyby służyć jako krótkotrwałe magazyny energii w miejscach najbardziej potrzebujących prądu.

Project 42

Maciej Ciemny i Kamil Mieszkowski - Project 42 (spin-off UW)

Paliwo wodorowe i ekologiczny glikol pod znakiem ORLEN

W ochronę środowiska nie są oczywiście zaangażowani wyłącznie naukowcy z uczelni. Na tym polu duży udział mają również wielkie firmy, których doświadczenie rynkowe pozwala szybciej wdrożyć do powszechnego użycia poszczególne rozwiązania.
 
Obecny na spotkaniu Grzegorz Borówka z ORLEN Południe S.A. przedstawił kilka projektów ekologicznych, które obecnie są intensywnie rozwijane przez tę spółkę. Jednym z nich jest wydłużenie łańcucha wartości gliceryny, otrzymywanej w procesie produkcji biodiesela, która bazuje na olejach roślinnych. Docelowo rafineria z południa Polski ma stać się największym w Europie producentem ekologicznego glikolu produkowanego wyłącznie ze źródeł odnawialnych.

Grzegorz Borówka Orlen Południe

Grzegorz Borówka - Orlen Południe

Jeszcze ciekawszym projektem jest plan uruchomienia produkcji wodoru o najwyższych parametrach czystości do napędzania aut osobowych i autobusów, a także budowa punktów tankowania wodoru w ramach sieci ORLEN. Wg przytoczonych przez spółkę danych, obecnie na świecie jest ponad 300 stacji, na których można zatankować paliwo wodorowe, z czego ponad 130 stacji (42%) zlokalizowanych jest w Europie. W ciągu najbliższej dekady w Europie ma powstać niemal 4 tys. nowych stacji wodorowych. Wiele z nich będzie zlokalizowanych w Polsce, oczywiste jest więc, że wyścig o to kto zdobędzie największe udziały w rynku, już się rozpoczął. Co ciekawe, wytwarzanie paliwa wodorowego jest powiązane procesowo z wspomnianą wyżej produkcją glikolu, w wyniku której produkowany będzie m.in. wodór.


 

PARTNER WYDARZENIA

EIT InnowEnergy


O Klubie Innowacji UW

Klub Innowacji UW to uniwersytecka inicjatywa łączenia wynalazców, naukowców i założycieli spółek spin-off z inwestorami i firmami zainteresowanymi wykorzystaniem powstających na UW technologii. W ramach działalności Klubu Innowacji organizowane są cykliczne spotkania poświęcone wybranej tematom przewodnim lub wybranemu sektorowi gospodarki. Ostatnie spotkanie – „Energia dla klimatu” odbyło się w ramach rozszerzonej formuły – Klubu Innowacji PLUS, tym razem we współpracy z PW.

Więcej informacji pod adresem: http://uott.uw.edu.pl/klub/

Klub Innowacji

Pliki (10)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl