Jednostki UW i Spółki Spin-Off
Artykuły
Mechanizm biologiczny może pomóc zabezpieczać różne powierzchnie przed osadzaniem się na nich bakterii wodnych

Na Wydziale Biologii UW odkryto mechanizm biologiczny, który pozwoli w przyszłości stworzyć preparaty zabezpieczające przed osadzaniem się biofilmów bakteryjnych na różnego rodzaju tkaninach i powierzchniach przebywających w środowisku wodnym.

Z perspektywy rynku (potencjalnego inwestora) w odkryciu obiecujące jest to, że preparat bazuje na substancjach, których masowa produkcja jest wyjątkowo tania, a sam mechanizm działania preparatu jest całkowicie ekologiczny. Ochrona bowiem nie polega na likwidacji bakterii już namnożonych na materiale (i tym samym uwalniania z nich różnego rodzaju substancji w tym toksyn), lecz na powstrzymaniu bakterii przed osadzaniem i namnażaniem.

Oczyszczalnia ścieków może wyglądać jak ogród

Pasywne systemy oczyszczania ścieków typu Constructed Wetland są popularne w wielu miejscach na świecie. W Polsce, choć na razie takich ekologicznych oczyszczalni jest niewiele, zaczynają się nimi interesować samorządy.

Spółka RDLS, będąca spin-offem Uniwersytetu Warszawskiego, w konsorcjum z czeską firmą Dekonta zakończyła właśnie budowę jednej z największych tego typu instalacji w Europie. Oczyszczalnia ścieków w Białce w woj. lubelskim może obsłużyć do 1 800 mieszkańców.

Naukowcy pracują nad innowacyjną metodą wykrywania toksoplazmozy

AmerLab, spółka spin-off Uniwersytetu Warszawskiego, prowadzi badania nad opracowaniem nowej metody wykrywania toksoplazmozy.

W porównaniu do obecnie stosowanych standardowych testów serologicznych, nowa metoda ma zapewnić nie tylko większą czułość, ale też umożliwić szybsze wykrywanie zarażenia, co otwiera możliwości skuteczniejszego i mniej obciążającego pacjentów leczenia. To ważna informacja dla kobiet w ciąży i osób z obniżoną odpornością, którym toksoplazmoza szczególnie zagraża.

200 mln PLN na walkę z koronawirusem

200 mln zł trafi do polskich przedsiębiorców i naukowców, którzy pracują nad diagnostyką, leczeniem i przeciwdziałaniem chorobom wirusowym. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs Szybka Ścieżka „Koronawirusy”.

Agencja wykonawcza Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego sięga po sprawdzoną formułę finansowania innowacji z Funduszy Europejskich, by przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się pandemii koronawirusów, w tym SARS-CoV-2.

Spin-off z UW udostępnił darmową platformę do prowadzenia wykładów przez Internet

Nowa spółka spin-off z Uniwersytetu Warszawskiego uruchomiła darmową platformę, która pozwala wykładowcom prowadzić wykłady w trybie zdalnym. Nowe narzędzie daje szansę przywrócenia ciągłości w dydaktyce, po tym jak na UW odwołano zajęcia z powodu epidemii koronawirusa.

Administratorzy platformy nie wykluczają możliwości jej udostępniania także innym uczelniom oraz zainteresowanym szkołom z całej Polski.

Pasywny system oczyszczania ścieków opracowany przez naukowców z UW

Naukowcy z Wydziału Biologii UW przedstawili ekonomiczną i ekologiczną alternatywę dla gospodarki ściekowej na terenach wiejskich. To pasywny system oczyszczania ścieków typu Constructed Wetlands.

Według danych GUS 45% mieszkańców wsi nadal nie jest objętych systemem kanalizacji. Choć ścieki powinny być zbierane w szczelnych szambach i regularnie transportowane przez tabor asenizacyjny do oczyszczalni, wiadomo, że tak nie jest. Potwierdza to opublikowany w czerwcu 2019 r. raport NIK, z którego wynika, że choć gminy mają taki obowiązek, to nie ewidencjonują zbiorników, nie monitorują ich stanu ani częstotliwości opróżniania.

Według międzynarodowych recenzentów to przełom w rozwoju nauki

Badacze z UW pod kierunkiem prof. Jacka Jemielitego, dr hab. Joanny Kowalskiej i dr. Pawła Sikorskiego odkryli nową metodę wydajnego wytwarzania mRNA.

Rezultaty badań naukowcy opisali na łamach prestiżowego czasopisma „Nucleic Acids Research”. Artykuł został uznany przez recenzentów za przełomowy dla rozwoju nauki.

Naukowcy UW i PW angażują się w ratowanie klimatu

Naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej, którzy założyli spółki spin-off, przedstawiali rozwiązania wspierające ochronę środowiska. Potencjał prezentowanych innowacji rozwiązań jest ogromny, jednak do pełnego sukcesu potrzeba większego zaangażowania ze strony przemysłu, biznesu i administracji państwowej.

Międzynarodowe stosunki polityczne - dr M. Raś

Kontakt w terminie: 5 dni

Opis

Działalność ekspercka

Międzynarodowe stosunki polityczne. Stosunki międzynarodowe w przestrzeni poradzieckiej, polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, relacje Rosja-Zachód. „Wschodni wymiar” UE i NATO. Wschód w polityce zagranicznej RP. Podmioty subpaństwowe w stosunkach międzynarodowych.

Najważniejsze publikacje

 • Aktywność międzynarodowa regionów (paradyplomacja) w ujęciu teoretycznym (International Activity of Regions /Paradiplomacy/ in Theoretical Approach), „Stosunki Międzynarodowe-International Relations” 2016, nr 3;
 • Wpływ konfliktu ukraińskiego na postrzeganie ładu europejskiego w Rosji (Influence of the Ukrainian Conflict on Russian Perception of European Order), in: T. Kubaczyk, M. Piotrowski, M. Żyła (eds.); Międzynarodowe konsekwencje konfliktu zbrojnego na Ukrainie (International Consequences of the Armed Conflict in Ukraine), Warszawa 2016;
 • Polen und die „östliche Dimension” der europäischen Nachbarschaftspolitik (Poland and the „Eastern Dimension” of the European Neighborhood Policy), in: R. Ulatowski, W. Hilz (eds.), Deutschland und Polen in der Europäischen Union. Nationale Präferenzen und Kooperationspotentiale ein Vierteljahrhundert nach dem Umbruch 1989/90 (Germany and Poland in the EU…), Marburg 2016;
 • Rosja jako wyzwanie dla polskiej polityki zagranicznej (Russia as a Challenge for Polish Foreign Policy), in: K. Czornik, M. Lakomy, M. Stolarczyk (eds.), Stosunki Polski z mocarstwami w drugiej dekadzie XXI wieku (Relations between Poland and Powers in the Second Decade of the XXI Century), Katowice 2016;
 • Podejście transnarodowe (Transnational Approach), in R. Zięba, S. Bieleń, J. Zając (eds.): Teorie i podejścia badawcze w nauce o stosunkach międzynarodowych (Theories and Approaches in the Science of IR), Warszawa 2015;
 • The European Union and the Russian Federation: Cooperation, Rivalry, Interdependence, in: La Unión Europea y sus relaciones Internacionales Vol.1 (The European Union and Its Foreign Relations Vol. I), Mexico 2015;
 • Einfluss der deutsch-russichen Beziehungen nach 1991 auf die europaischen Integraationsprozesse (Influence of Russian-German Relations after 1991 on European Integration), „Studia Politica Germanica”, Sondernummer 2015.
 • Mezhdunarodnoye sotrudnitchestvo v oblasti nauki i obrazovaniya (International Cooperation in the Field of Science and Education), Kaliningrad-Warszawa 2014 [co-editor];
 • The Question about Public Policy in Case of the Kaliningrad Oblast: Russian Exclave vs. Enclave Surrounded by the European Union, “The Copernicus Journal of Political Studies” 2014, nr 2 (co-author: Kinga Dudzińska);
 • Kreowanie wizerunku Federacji Rosyjskiej w Stanach Zjednoczonych (Creation of the Russian Federation’s Image in the US), „Stosunki Międzynarodowe/International Relations” 2014, nr 2;
 • Regiony Federacji Rosyjskiej w stosunkach międzynarodowych (Regions of the Russian Federation in IR), in: E. Haliżak, M. Pietraś (eds.), Poziomy analizy stosunków międzynarodowych (Levels of IR Analysis), tom 2, Warszawa 2013;
 • Rossiya-Pol’sha: ekonomitcheskoye sotrudnitchestvo posle vstupleniya Rossii v VTO (Russia-Poland: Economic Cooperation after Russia’s Accession to the WTO), „ВЕСТНИК САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА” 2013, no. 3;
 • Russia and the Commonwealth of Independent States, in: Tendencias hacia la regionalizacion mundial en el ambito del siglo XXI: America, Asia, Africa, Europa, Eurasia y Medio Oriente, Puebla 2013;
 • Wybór Rosji po 2008 roku (Russia’s Choice after 2008), in: E. Haliżak, R. Kuźniar (eds.), Kryzys 2008 roku a pozycja międzynarodowa Zachodu (Crisis of 2008 and International Position of the West), Warszawa 2011;
 • Polityka Rosji wobec Europy Środkowo-Wschodniej (Russia’s Policy towards Central-Eastern Europe), Lublin 2010;
 • Związek Radziecki wobec Ligi Narodów (The Soviet Union towards the League of Nations), in: A. Bógdał-Brzezińska, M. Gawrycki (eds.), Liga Narodów Wybranych (The League of Chosen Nations), Warszawa 2010;
 • Eastern Dimension of the European Union, in: N.A. Vasilyeva, S.M. Vinogradova, O.N. Barabaanov (eds.), Russia and the European Union: Searching for Sustainable Relations Paradigm, St. Petersburg 2009;
 • Polityka zagraniczna Rosji (Foreign Policy of Russia), Difin, Warsaw 2008, [co-editor];
 • Bezpieczeństwo obszaru WNP (Security in the CIS Area), in: R. Zięba (ed.), Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie (International Security After the Cold War), WAiP, Warsaw 2007;
 • Polska w organizacjach międzynarodowych (Poland in International Organizations), in: S. Bieleń (ed.), Polska w stosunkach międzynarodowych (Poland in International Relations), ASPRA-JR, Warsaw 2007;
 • E.U. Support for Russian Democracy, in: K. Khudoley (ed.), Global Trends and Implementation of Knowledge: New Europe & New Russia, St. Petersburg State University Press, St. Petersburg 2006;
 • Ewolucja polityki zagranicznej Rosji wobec Stanów Zjednoczonych i Europy Zachodniej w latach 1991-2001 (Evolution of Russia’s Foreign Policy towards the United States and Western Europe in the Years 1991-2001), Wyd. UW, Warsaw 2005.

Publikacje elektroniczne

Monografie

 • Ewolucja polityki zagranicznej Rosji wobec Stanów Zjednoczonych i Europy Zachodniej w latach 1991-2001 (Evolution of Russia’s Foreign Policy towards the United States and Western Europe in the Years 1991-2001), Wyd. UW, Warsaw 2005
 • Polityka Rosji wobec Europy Środkowo-Wschodniej (Russia’s Policy towards Central-Eastern Europe), Lublin 2010;
 • Polityka zagraniczna Rosji (Foreign Policy of Russia), Difin, Warsaw 2008, [co-editor].

Informacje dodatkowe

Słowa kluczowe międzynarodowe stosunki polityczne, ład międzynarodowy, Rosja, obszar poradziecki, Zachód-Rosja, polska polityka zagraniczna, współpraca transgraniczna, podmioty subpaństwowe w stosunkach międzynarodowych, paradyplomacja
Dodatkowe języki komunikacji angielski, rosyjski
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl