Jednostki UW i Spółki Spin-Off
Artykuły
Mechanizm biologiczny może pomóc zabezpieczać różne powierzchnie przed osadzaniem się na nich bakterii wodnych

Na Wydziale Biologii UW odkryto mechanizm biologiczny, który pozwoli w przyszłości stworzyć preparaty zabezpieczające przed osadzaniem się biofilmów bakteryjnych na różnego rodzaju tkaninach i powierzchniach przebywających w środowisku wodnym.

Z perspektywy rynku (potencjalnego inwestora) w odkryciu obiecujące jest to, że preparat bazuje na substancjach, których masowa produkcja jest wyjątkowo tania, a sam mechanizm działania preparatu jest całkowicie ekologiczny. Ochrona bowiem nie polega na likwidacji bakterii już namnożonych na materiale (i tym samym uwalniania z nich różnego rodzaju substancji w tym toksyn), lecz na powstrzymaniu bakterii przed osadzaniem i namnażaniem.

Oczyszczalnia ścieków może wyglądać jak ogród

Pasywne systemy oczyszczania ścieków typu Constructed Wetland są popularne w wielu miejscach na świecie. W Polsce, choć na razie takich ekologicznych oczyszczalni jest niewiele, zaczynają się nimi interesować samorządy.

Spółka RDLS, będąca spin-offem Uniwersytetu Warszawskiego, w konsorcjum z czeską firmą Dekonta zakończyła właśnie budowę jednej z największych tego typu instalacji w Europie. Oczyszczalnia ścieków w Białce w woj. lubelskim może obsłużyć do 1 800 mieszkańców.

Naukowcy pracują nad innowacyjną metodą wykrywania toksoplazmozy

AmerLab, spółka spin-off Uniwersytetu Warszawskiego, prowadzi badania nad opracowaniem nowej metody wykrywania toksoplazmozy.

W porównaniu do obecnie stosowanych standardowych testów serologicznych, nowa metoda ma zapewnić nie tylko większą czułość, ale też umożliwić szybsze wykrywanie zarażenia, co otwiera możliwości skuteczniejszego i mniej obciążającego pacjentów leczenia. To ważna informacja dla kobiet w ciąży i osób z obniżoną odpornością, którym toksoplazmoza szczególnie zagraża.

200 mln PLN na walkę z koronawirusem

200 mln zł trafi do polskich przedsiębiorców i naukowców, którzy pracują nad diagnostyką, leczeniem i przeciwdziałaniem chorobom wirusowym. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs Szybka Ścieżka „Koronawirusy”.

Agencja wykonawcza Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego sięga po sprawdzoną formułę finansowania innowacji z Funduszy Europejskich, by przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się pandemii koronawirusów, w tym SARS-CoV-2.

Spin-off z UW udostępnił darmową platformę do prowadzenia wykładów przez Internet

Nowa spółka spin-off z Uniwersytetu Warszawskiego uruchomiła darmową platformę, która pozwala wykładowcom prowadzić wykłady w trybie zdalnym. Nowe narzędzie daje szansę przywrócenia ciągłości w dydaktyce, po tym jak na UW odwołano zajęcia z powodu epidemii koronawirusa.

Administratorzy platformy nie wykluczają możliwości jej udostępniania także innym uczelniom oraz zainteresowanym szkołom z całej Polski.

Pasywny system oczyszczania ścieków opracowany przez naukowców z UW

Naukowcy z Wydziału Biologii UW przedstawili ekonomiczną i ekologiczną alternatywę dla gospodarki ściekowej na terenach wiejskich. To pasywny system oczyszczania ścieków typu Constructed Wetlands.

Według danych GUS 45% mieszkańców wsi nadal nie jest objętych systemem kanalizacji. Choć ścieki powinny być zbierane w szczelnych szambach i regularnie transportowane przez tabor asenizacyjny do oczyszczalni, wiadomo, że tak nie jest. Potwierdza to opublikowany w czerwcu 2019 r. raport NIK, z którego wynika, że choć gminy mają taki obowiązek, to nie ewidencjonują zbiorników, nie monitorują ich stanu ani częstotliwości opróżniania.

Według międzynarodowych recenzentów to przełom w rozwoju nauki

Badacze z UW pod kierunkiem prof. Jacka Jemielitego, dr hab. Joanny Kowalskiej i dr. Pawła Sikorskiego odkryli nową metodę wydajnego wytwarzania mRNA.

Rezultaty badań naukowcy opisali na łamach prestiżowego czasopisma „Nucleic Acids Research”. Artykuł został uznany przez recenzentów za przełomowy dla rozwoju nauki.

Naukowcy UW i PW angażują się w ratowanie klimatu

Naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej, którzy założyli spółki spin-off, przedstawiali rozwiązania wspierające ochronę środowiska. Potencjał prezentowanych innowacji rozwiązań jest ogromny, jednak do pełnego sukcesu potrzeba większego zaangażowania ze strony przemysłu, biznesu i administracji państwowej.

Mediacje i negocjacje - dr R. Mieńkowska-Norkiene

Kontakt w terminie: 5 dni

Opis

Ekspertyzy

Unia Europejska - analizuję różne aspekty działania Unii Europejskiej, jej strukturę instytucjonalną, prawo europejskie, historię integracji europejskiej, kryzysy w Unii Europejskiej, przyszłość Unii, relacje Unia-państwa członkowskie. Zajmuję się badawczo mediacjami i negocjacjami jako sposobami zarządzania konfliktami. Jestem praktykującą mediatorką rodzinną. Analizuję systemy polityczne i partyjne różnych państw, w szczególności Polski, państw bałtyckich, państw poradzieckich Analizuję procesy globalizacji, transnarodowe procesy integracyjne Zajmuję się analizą możliwych zastosowań wyników badań społecznych w praktyce

Publikacje

 • R. Mieńkowska-Norkiene, 2017, Crisis of Solidarity in the European Union—No More Dreams of Europe’s Competitive Advantage?, Economics World, May.-June. 2017, Vol. 5, No. 3, s.183-194, doi: 10.17265/2328-7144/2017.03.001
 • R. Mieńkowska-Norkiene, 2016, Solidarity – a forgotten European value or panacea to the EU crises?, Conference Proceedings of the 3rd International Conference on European Integration ICEI2016, May 19-20, 2016, Ostrava, Czech Republik, s.631-639
 • R. Mieńkowska-Norkiene, 2015, Poland in the Face of Crises in the European Union, w: K. A. Wojtaszczyk (red.), Crises in the Process of European Integration and Approaches to their Management, Warsaw 2015, s.81-102
 • R. Mieńkowska-Norkiene, 2015, Polska wobec kryzysów w Unii Europejskiej, w: K. A. Wojtaszczyk, J. Nadolska (red.), Kryzysy w procesie integracji europejskiej i sposoby ich przezwyciężania, Warszawa 2015, s. 307-332
 • R. Mieńkowska-Norkiene, 2015, Implementacja polityk unijnych w Polsce i pozostałych krajach członkowskich, z perspektywy kryzysu w UE, Przegląd Europejski 2(36) 2015, s. 70-89
 • R. Mieńkowska-Norkiene, 2015, Teoretyczne podstawy badań integracji europejskiej w Polsce i na świecie na przykładzie wybranych aspektów koordynacji polityki europejskiej, e-Politikon 14/2015, s.51-85
 • R. Mieńkowska-Norkienė, 2014, Efficiency of Coordination of European Policies at Domestic Level – Challenging Polish Coordination System, Procedia – Social and Behavioral Sciences, Volume 143, Elsevier 14 august 2014, s.867-871
 • R. Mieńkowska-Norkiene, 2014, End of the Multi-level governance concept in the EU research?, w: A. Rothert (red.), The Processes of Transnational Governance, Warszawa 2014, s.65-85
 • R. Mieńkowska-Norkiene, 2013, Wielopoziomowe rządzenie w przestrzeni ponadnarodowej – charakterystyka w kontekście globalizacji i europeizacji, Studia Politologiczne 27/2013, s. 55-74
 • R. Mieńkowska-Norkiene, 2012, Limited Role of the Council Presidency after Lisbon – Much Ado about Nothing?, Yearbook of Polish European Studies 15/2012, s.43-60
 • R. Mieńkowska-Norkiene, 2012, Konflikty w rządzeniu ponadnarodowym – studium przypadku Unii Europejskiej, Studia Politologiczne 23/2012, s.348-367
 • R. Mienkowska-Norkiene, 2012, Problem demokratycznych procedur we wdrażaniu unijnych polityk w państwach członkowskich, w: J.Szymańska, K. A. Wojtaszczyk (red.), Deficyt demokracji w Unii Europejskiej, Warszawa 2012, s.277-297
 • R. Mienkowska-Norkiene, 2012, Wstęp, Rozdział I: Zmiana roli Prezydencji po wejściu w życie Traktatu z Lizbony – zagadnienia prawno-instytucjonalne, w: R. Mienkowska-Norkiene (red.), Zmiana roli prezydencji w Unii Europejskiej po wejściu w życie Traktatu z Lizbony, Warszawa 2012
 • R. Mienkowska-Norkiene, 2012, Rozdział III: Zmiana roli Prezydencji po wejściu w życie Traktatu z Lizbony a modele sprawowania Prezydencji, w: R. Mienkowska-Norkiene (red.), Zmiana roli prezydencji w Unii Europejskiej po wejściu w życie Traktatu z Lizbony, Warszawa 2012
 • R. Mienkowska-Norkiene, 2012, Rozdział IV: Prezydencja jako element systemu koordynacji polityki europejskiej w państwach członkowskich, w: R. Mienkowska-Norkiene (red.), Zmiana roli prezydencji w Unii Europejskiej po wejściu w życie Traktatu z Lizbony, Warszawa 2012
 • R. Mienkowska-Norkiene, 2012, Rozdział V: Legitymizacyjna rola Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej a kwestia deficytu demokracji w systemie politycznym Unii, w: R. Mienkowska-Norkiene (red.), Zmiana roli prezydencji w Unii Europejskiej po wejściu w życie Traktatu z Lizbony, Warszawa 2012
 • R. Mienkowska-Norkiene, 2012, Rozdział VI: Trio Prezydencji przed i po wejściu w życie Traktatu z Lizbony, w: R. Mienkowska-Norkiene (red.), Zmiana roli prezydencji w Unii Europejskiej po wejściu w życie Traktatu z Lizbony, Warszawa 2012
 • Mój wkład w powstanie tej pracy (autorstwo rozdziału w książce, będącej R. Mienkowska-Norkiene, 2012, Rozdział IX: Rola Prezydencji w Radzie UE po wejściu w życie Traktatu z Lizbony w kontekście funkcjonalno-behawioralnym, w: R. Mienkowska-Norkiene (red.), Zmiana roli prezydencji w Unii Europejskiej po wejściu w życie Traktatu z Lizbony, Warszawa 2012
 • R. Mienkowska-Norkiene, 2012, Rozdział X: Efektywność Prezydencji państwa w Radzie Unii Europejskiej przed i po wejściu w życie Traktatu z Lizbony, w: R. Mienkowska-Norkiene (red.), Zmiana roli prezydencji w Unii Europejskiej po wejściu w życie Traktatu z Lizbony, Warszawa 2012
 • R. Mieńkowska-Norkiene, 2011, EU policy coordination efficiency in Latvia, Lithuania and Estonia – comparative perspective, w: The Seventh Year as European Union Member States: Economics, Politics, Law, Ryga 2011
 • R. Mieńkowska-Norkiene, 2011, Płaszczyzny modernizacji-polska perspektywa w: K. A. Wojtaszczyk (red.), Modernizacja Unii Europejskiej, Warszawa 2011
 • R. Mieńkowska-Norkiene, 2011, Modernizacja celów, zasad i wartości punktem wyjścia dla modernizacji Unii Europejskiej w: K. A. Wojtaszczyk (red.), Modernizacja Unii Europejskiej, Warszawa 2011
 • R. Mieńkowska-Norkiene, 2011, Strategia modernizacji Unii Europejskiej w: K. A. Wojtaszczyk (red.), Modernizacja Unii Europejskiej, Warszawa 2011
 • R. Mieńkowska-Norkiene, Wstęp, Koordynacja polityk unijnych - konceptualizacja pojęć i znaczenie zagadnienia, w: R. Mieńkowska-Norkiene (red.), Koordynacja polityk unijnych w Polsce, ASPRA-JR, Warszawa 2009
 • R. Mieńkowska-Norkiene, Funkcje koordynacji polityk unijnych, w: R. Mieńkowska-Norkiene (red.), Koordynacja polityk unijnych w Polsce, ASPRA-JR, Warszawa 2009
 • R. Mieńkowska-Norkiene, Efektywność koordynacji polityk unijnych w Polsce w: R. Mieńkowska-Norkiene (red.), Koordynacja polityk unijnych w Polsce, ASPRA-JR, Warszawa 2009
 • R. Mieńkowska-Norkiene, Metodologiczne aspekty badania koordynacji polityk wspólnotowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Przegląd Europejski 2(19)2009, s. 54-65
 • R. Mieńkowska-Norkiene, 2016, Uchodźcy a państwa bałtyckie, w: K. A. Wojtaszczyk, J. Szymańska (red.), Uchodźcy w Europie - uwarunkowania, istota, następstwa, Warszawa 2016 (ASPRA-JR);
 • R. Mieńkowska-Norkiene, 2015, Demokracja partycypacyjna na poziomie lokalnym jako jeden z aspektów realizacji zasady subsydiarności na przykładzie aglomeracji warszawskiej, e-Politikon 13/2015, s.163-194
 • R. Mieńkowska-Norkiene, A. Wróblewska, A. Zięba, P. Kapłański, P. Zarzycki, Application of Semantic Knowledge Management System in Specific Areas of Polish Public Administration, Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych 29/2013, s.353-368 (1,5 arkusza wydawniczego)
 • R. Mieńkowska-Norkiene, 2013, Herman van Rompuy - przywódca „kryzysowy”, w: J.Miecznikowska (red.), Politycy europejscy XXI w., Warszawa 2013, s. 375-390, ISBN 978-83-62942-15-2
 • R. Mieńkowska-Norkiene, 2011, Sąd do spraw Służby Publicznej i kwestia odpowiedzialności urzędników UE w: A. Sroka (red.), Odpowiedzialność w Unii Europejskiej. Rzeczywistość czy iluzja, Aspra-JR, Warszawa 2011
 • R. Mieńkowska-Norkiene, 2010, Metodologiczne wyzwania badania polityki równościowej Unii Europejskiej, Przegląd Europejski 1(20)2010, s.38-53
 • R. Mieńkowska-Norkiene, E. Kavoliunaite, Lithuania, w: W. Gagatek (red.), 2010, The 2009 European Parliament Elections – Country Reports, Florence: European Union Democracy Observatory, 2010-02-08 (praca w języku angielskim - współautorstwo)
 • R. Mieńkowska-Norkiene, 2010, Polityka Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i rozwoju technologicznego, w: M. Poboży (red.), Polityki sektorowe Unii Europejskiej, ASPRA-JR, Warszawa 2010
 • R. Mieńkowska-Norkiene, 2011, Polska, Litwa i potrzeba pragmatyzmu, Kwartalnik Res Publica Nowa III/2011, dostępne na stronie internetowej: http://publica.pl/teksty/polska-litwa-pragmatyzm
 • R. Mieńkowska-Norkiene, 2013, Mediacijos taisyklės (Zasady mediacji) w: N. Kaminskienė,
 • D. Račelytė, A. Tvaronavičienė, R. Mienkowska-Norkienė, E. Atutienė, G. Štaraitė-Barsulienė, I. Saudargaitė, R. Uscila, A. Banys, E. Langys, V. Pečkys, E. Špokas, G. Čiuladienė, G. Aleknonis, Mediacija Vadovėlis (Mediacja Podręcznik), Vilnius (Wilno) 2013, s. 76-97 (publikacja w języku litewskim)
 • R. Mieńkowska-Norkiene, 2013, Mediacija užsienio šalyse (Mediacja porównawcza) w: N. Kaminskienė, D. Račelytė, A. Tvaronavičienė, R. Mienkowska-Norkienė, E. Atutienė, G. Štaraitė-Barsulienė, I. Saudargaitė, R. Uscila, A. Banys, E. Langys, V. Pečkys, E. Špokas, G. Čiuladienė, G. Aleknonis, Mediacija Vadovėlis (Mediacja Podręcznik), Vilnius (Wilno) 2013 s. 189-204 (publikacja w języku litewskim)
 • R. Mieńkowska-Norkiene, 2013, Šeimos mediacija (Mediacja rodzinna) w: N. Kaminskienė, D. Račelytė, A. Tvaronavičienė, R. Mienkowska-Norkienė, E. Atutienė, G. Štaraitė-Barsulienė, I. Saudargaitė, R. Uscila, A. Banys, E. Langys, V. Pečkys, E. Špokas, G. Čiuladienė, G. Aleknonis, Mediacija Vadovėlis (Mediacja Podręcznik), Vilnius (Wilno) 2013, s. 305-317 (publikacja w języku litewskim)
 • R. Mieńkowska-Norkiene, 2012, Inequality in Divorce Mediation—Reasons, Manifestations and Ways to Avoid it. Lessons for Lithuania., Social Work 2012, 11(1), s. 119–130
 • R. Mieńkowska-Norkiene, Wizerunek waluty EURO w polskich mediach elektronicznych Raport z badań, Warszawa 2012
 • R. Mieńkowska-Norkiene, Impact of the European Voluntary Service on Local Communities in the Eastern Europe and Caucasus Region – Research Report, Warsaw 2011
 • M. Komorowski, M. Pisz, R. Mieńkowska-Norkiene, 2013, Last 10 years of economic and social development performance of Azerbaijan, Report, Warszawa 2013
 • R. Mieńkowska-Norkiene, Recenzja książki A. Surdeja i J. Brzozowskiego (red.), pt.: Terytorializacja lub funkcjonalizacja. Dylematy ugrupowań integracyjnych, e-Politikon 11/2014, s. 174-178
 • R. Mieńkowska-Norkiene, Recenzja książki J. Mažylė (red.), pt.: Žiniasklaidos atskaitingumas ir žurnalisto atsakomybė, Vilnius 2016, tekst w recenzowanej książce Recenzja raportu Instytutu Spraw Publicznych, pt.: „Polska i państwa bałtyckie – nowa wspólnota interesów”, Warszawa 2015
 • R. Mieńkowska, Recenzja książki Instytutu Spraw Publicznych: J. Kucharczyk, A. Łada, A. Fuksiewicz, Obok siebie. Wzajemne postrzeganie się Polaków i Litwinów, Warszawa 2013

Monografie

 • R. Mieńkowska-Norkiene, 2014, Koordynacja wielosektorowych projektów w przestrzeni ponadnarodowej, Warszawa, ASPRA-JR
 • R. Mieńkowska-Norkiene, 2013, Efektywność koordynacji polityki europejskiej w Polsce Model teoretyczny, ewaluacja i rekomendacje, Warszawa, ASPRA-JR
 • R. Mieńkowska-Norkiene (red.), 2012, Zmiana roli prezydencji w UE po wejściu w życie Traktatu z Lizbony, Warszawa 2012, ASPRA-JR, s.1-72, 125-142
 • R. Mieńkowska-Norkiene (red.), 2009, Koordynacja polityk unijnych w Polsce, Warszawa 2009, ASPRA-JR, s.7-28, 269-300

Informacje dodatkowe

Słowa kluczowe Unia Europejska, mediacje i negocjacje, systemy polityczne, globalizacja, komercjalizacja wyników badań naukowych, nowoczesne technologie w naukach społecznych
Dodatkowe języki komunikacji angielski, francuski, niemiecki, litewski
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl