Jednostki UW i Spółki Spin-Off
Artykuły
Mechanizm biologiczny może pomóc zabezpieczać różne powierzchnie przed osadzaniem się na nich bakterii wodnych

Na Wydziale Biologii UW odkryto mechanizm biologiczny, który pozwoli w przyszłości stworzyć preparaty zabezpieczające przed osadzaniem się biofilmów bakteryjnych na różnego rodzaju tkaninach i powierzchniach przebywających w środowisku wodnym.

Z perspektywy rynku (potencjalnego inwestora) w odkryciu obiecujące jest to, że preparat bazuje na substancjach, których masowa produkcja jest wyjątkowo tania, a sam mechanizm działania preparatu jest całkowicie ekologiczny. Ochrona bowiem nie polega na likwidacji bakterii już namnożonych na materiale (i tym samym uwalniania z nich różnego rodzaju substancji w tym toksyn), lecz na powstrzymaniu bakterii przed osadzaniem i namnażaniem.

Oczyszczalnia ścieków może wyglądać jak ogród

Pasywne systemy oczyszczania ścieków typu Constructed Wetland są popularne w wielu miejscach na świecie. W Polsce, choć na razie takich ekologicznych oczyszczalni jest niewiele, zaczynają się nimi interesować samorządy.

Spółka RDLS, będąca spin-offem Uniwersytetu Warszawskiego, w konsorcjum z czeską firmą Dekonta zakończyła właśnie budowę jednej z największych tego typu instalacji w Europie. Oczyszczalnia ścieków w Białce w woj. lubelskim może obsłużyć do 1 800 mieszkańców.

Naukowcy pracują nad innowacyjną metodą wykrywania toksoplazmozy

AmerLab, spółka spin-off Uniwersytetu Warszawskiego, prowadzi badania nad opracowaniem nowej metody wykrywania toksoplazmozy.

W porównaniu do obecnie stosowanych standardowych testów serologicznych, nowa metoda ma zapewnić nie tylko większą czułość, ale też umożliwić szybsze wykrywanie zarażenia, co otwiera możliwości skuteczniejszego i mniej obciążającego pacjentów leczenia. To ważna informacja dla kobiet w ciąży i osób z obniżoną odpornością, którym toksoplazmoza szczególnie zagraża.

200 mln PLN na walkę z koronawirusem

200 mln zł trafi do polskich przedsiębiorców i naukowców, którzy pracują nad diagnostyką, leczeniem i przeciwdziałaniem chorobom wirusowym. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs Szybka Ścieżka „Koronawirusy”.

Agencja wykonawcza Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego sięga po sprawdzoną formułę finansowania innowacji z Funduszy Europejskich, by przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się pandemii koronawirusów, w tym SARS-CoV-2.

Spin-off z UW udostępnił darmową platformę do prowadzenia wykładów przez Internet

Nowa spółka spin-off z Uniwersytetu Warszawskiego uruchomiła darmową platformę, która pozwala wykładowcom prowadzić wykłady w trybie zdalnym. Nowe narzędzie daje szansę przywrócenia ciągłości w dydaktyce, po tym jak na UW odwołano zajęcia z powodu epidemii koronawirusa.

Administratorzy platformy nie wykluczają możliwości jej udostępniania także innym uczelniom oraz zainteresowanym szkołom z całej Polski.

Pasywny system oczyszczania ścieków opracowany przez naukowców z UW

Naukowcy z Wydziału Biologii UW przedstawili ekonomiczną i ekologiczną alternatywę dla gospodarki ściekowej na terenach wiejskich. To pasywny system oczyszczania ścieków typu Constructed Wetlands.

Według danych GUS 45% mieszkańców wsi nadal nie jest objętych systemem kanalizacji. Choć ścieki powinny być zbierane w szczelnych szambach i regularnie transportowane przez tabor asenizacyjny do oczyszczalni, wiadomo, że tak nie jest. Potwierdza to opublikowany w czerwcu 2019 r. raport NIK, z którego wynika, że choć gminy mają taki obowiązek, to nie ewidencjonują zbiorników, nie monitorują ich stanu ani częstotliwości opróżniania.

Według międzynarodowych recenzentów to przełom w rozwoju nauki

Badacze z UW pod kierunkiem prof. Jacka Jemielitego, dr hab. Joanny Kowalskiej i dr. Pawła Sikorskiego odkryli nową metodę wydajnego wytwarzania mRNA.

Rezultaty badań naukowcy opisali na łamach prestiżowego czasopisma „Nucleic Acids Research”. Artykuł został uznany przez recenzentów za przełomowy dla rozwoju nauki.

Naukowcy UW i PW angażują się w ratowanie klimatu

Naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej, którzy założyli spółki spin-off, przedstawiali rozwiązania wspierające ochronę środowiska. Potencjał prezentowanych innowacji rozwiązań jest ogromny, jednak do pełnego sukcesu potrzeba większego zaangażowania ze strony przemysłu, biznesu i administracji państwowej.

Lingwistyka stosowana - dr hab. G. Pawłowski

Kontakt w terminie: 5 dni
ilość

Opis

Ekspertyzy

Dr hab. Grzegorz Pawłowski specjalizuje się w zakresie lingwistyki stosowanej.

Doświadczenie

Dialogue coach, tłumacz scenariuszy i dialogów filmowych, tłumacz konsekutywny przed i podczas realizacji następujących produkcji:

 • filmu fabularnego Sprawiedliwy, reż. Michał Szczerbic, produkcja Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych, 2015
 • filmu fabularnego W ciemności, reż. Agnieszka Holland, produkcja The Film Works, 2011
 • spektaklu teatralnego Sześć w jednej, reż. Grzegorz Warchoł, Teatra Rampa Warszawa, 2009
 • sześcioodcinkowej serii dokumentalizowanej World War II: Behind Closed Doors – Stalin, the Nazis and the West, reż. mult. produkcja BBC, 2008
 • filmu fabularnego Lekcje Pana Kuki, reż. Dariusz Gajewski, produkcja Prisma Film Austria, Opus Film, TVP, 2008
 • filmu dokumentalizowanego Hindenburg – Titanic on the Sky, reż. Sean Grundy, produkcja BBC, 2007
 • sześcioodcinkowej serii dokumentalizowanej Auschwitz – The Nazis and the Final Solution, reż. mult. produkcja BBC, 2005
 • filmu dokumentalizowanego The Somme, reż. Carl Hindmarch, produkcja Channal 4, 2005

Referencje

 • Studio Filmów Dokumentalnych i Fabularnych Warszawa, Chełmska 21

Publikacje

 • Pawłowski, G., 2017, Od ‚ψάλτης‘ do ‚כִּנּוֹר‘? Od ‚pslates‘ do ‚psalta‘? Dowody empiryczne pracy poznawczej tłumacza — sprawcy polskich leksemów specjalistycznych z zakresu hymnografii i muzyki bizantyjskiej. In: Lingwistyka Stosowana 20/1, 103-117.
 • Pawłowski, G., 2016, ᾠδαῖς πνευματικαῖς - zwei Erkenntnisakte, zwei (unterschiedliche) Erkenntnisergebnisse. Zur Konstitution und kontrastiven Analyse der byzantinischen Fachausdrücke ‚pieśni duchowe‘ und ‚geistliche Oden‘. [w:] M. Duś/ R. Kołodziej/ T. Rojek (red.), Wort – Text – Diskurs. Frankfurt am Main: Peter Lang, 157-169.
 • Pawłowski, G., 2016, Axiologische Wissensformanten bei der Erkenntnis- und Übersetzungsarbeit. Empirische Belege zur Wertungsfähigkeit und -arbeit bei der Konstitution der ‚byzantinischen‘ Fachneologismen. [w:] P. Bąk/ B. Rolek (red.), Vom Wort zum Gebrauch. Wortbedeutung und ihre Eingebundenheit in Diskurse. Frankfurt am Main: Peter Lang, 53–67,
 • Pawłowski, G., 2015, Ein Plädoyer für die epistemologische Semantik. Einige Überlegungen zu ihrer Konzeption, zu ihren Aufgaben und zur Analyse der Fachtext-Äußerungen aus dem Bereich ‚altgriechische Musik‘. [w:] Glottodidactica 42/2, 73-99.
 • Pawłowski, G., 2015, Kognitiv und/ oder epistemisch. Auf dem Weg zur epistemologischen Semantik. [w:] Glottodidactica 42/1, 65-81.
 • Pawłowski, G., 2015, Zur neuen Fachlexik der byzantinischen Hymnographie und Musik in Polen. [w:] Orthodoxes Forum – Zeitschrift des Instituts für Orthodoxe Theologie der Universität München 29/2, 165-176.
 • Pawłowski, G., 2015, ‚auleta‘ und es bleibt alles beim Neuen!? Zur Konstitution der polnischen Fachneologismen im Bereich der altgriechischen Musik. [w:] Zeitschrift des Verbandes Polnischer Germanisten 4/1, 45-63.
 • Pawłowski, G., 2015, Translatorische Implikationen bei der Konstitution von polnischen Fachneologismen im Fachgebiet ‚Byzantinische Musik und Hymnografie‘. [w:] Z. Weigt/ D. Kaczmarek/ J. Makowski/ M. Michoń (red.), Felder der Sprache – Felder der Forschung. Lodzer Germanistikbeiträge III, Bd. 2., Łódź: Wydawnictwa UŁ, 87-102.
 • Pawłowski, G. 2014, „Eh, ich sing’ ja nicht, um gehört zu werden“. Ein Beitrag zur Bedeutungskonstitution idiolektaler Ausdrücke am Beispiel gesungener Texte aus dem polnischen West-Roztocze [w:] E. Żebrowska/ M. Jaworska/ D. Steinhoff (red.), Materialität und Medialität der sprachlichen Kommunikation. Frankfurt am Main: Peter Lang, 276-287,
 • Pawłowski, G., 2013. Bedeutungskonstitution: Zu epistemischen Formanten der idiolektalen Bedeutung, [w:] Linguistische Treffen in Wrocław 9, 201-211. [8 pkt.]
 • Pawłowski, G., 2013, Zur Typologie der Konnotationen aus der Sicht der epistemologisch profilierten Semantik, [w:] Kwartalnik Neofilologiczny LX/3 287-333. Pawłowski, G., 2012, Zum Gegenstand der linguistischen Semantik, [w:] G. Pawłowski/ M. Olpińska-Szkiełko/ S. Bonacchi (red.), Mensch – Sprachen – Kulturen, Warszawa: Euroedukacja, 249-263.
 • Pawłowski, G., 2012, An den Peripherien der Linguistik. Zur Konnotationsforschung in der Logik, Sprachphilosophie, Literaturwissenschaft und Sprachpsychologie, [w:] Studia Niemcoznawcze 49, 661-681.
 • Pawłowski, G., 2012, Über die Grenzen der Sprachwissenschaft. Zu den Resonanzen der Hjelmslevschen Konnotationssemiotik in der Filmwissenschaft und Architektur, [w:] M. Olpińska-Szkiełko/ S. Grucza/ Z. Berdychowska/ J. Żmudzki (red.), Der Mensch und seine Sprachen. Frankfurt am Main: Peter Lang, 456-465.
 • Pawłowski, G., 2012, Konnotation : Ein intra- und interkulturelles Problem [w:] F. Grucza (red.), Akten des XII. Internationalen Germanistenkongresses Warschau 2010. 13. Interkulturelles Verstehen und Kontrastives Vergleichen herausgegeben von Teruaki Takahashi, Frankfurt am Main: Peter Lang, 119-123.
 • Pawłowski, G., 2011, Bedeutungstransfer. Möglich oder unmöglich? Eine linguistische Analyse wissenschaftlicher Texte [w:] F. Grucza/ P. Zimniak/ G. Pawłowski (red.), Die deutsche Sprache, Kultur und Literatur in polnisch-deutscher Interaktion, Warszawa: Euroedukacja, 53-67.
 • Pawłowski, G. 2010, Scharf oder Unscharf? Zu Problemen der Lexemdefinition aus der Sicht der anthropozentrischen Sprachentheorie [w:] Kwartalnik Neofilologiczny LVII/3, 319-333.
 • Pawłowski, G., 2010, Heißt konnotativ peripher? Ein Beitrag zur anthropozentrischen Sprachentheorie dargestellt an einer kontrastiven Studie zu den idiolektalen Konnotationen der Lexeme Kirche und kościół. [w:] Beihefte zum Orbis Linguarum – Studia Translatorica 1, 213-226.
 • Pawłowski, G., 2009, Freiheit - Lexemgrenzen aus semantischer Sicht [w:] N.S. Babenko, N.A. Bakshi (red.), Russische Germanistik. Jahrbuch des Russischen Germanistenverbandes. Moskau 6, 381-394.
 • Pawłowski, G., 2009, Problem użycia terminu konotacja, jego rozumienia oraz statusu ontologicznego konotacji [w:] Lingwistyka Stosowana 1, 177-190.
 • Pawłowski, G., 2009, Z badań kontrastywnych nad konotacją idiolektalną polsko- i niemieckojęzycznych mówców-słuchaczy. [w:] A. Waszczuk-Zin (red.), W kręgu problematyki technolektalnej (=Publikacja Jubileuszowa KJS II), Warszawa: KJS, 268-284.

Monografie

 • Pawłowski, Grzegorz, 2017, Fachlexeme in Konstruktion. Linguistischer Beitrag zur Erkenntnisarbeit (=Warschauer Studien zur Germanistik und zur Angewandten Linguistik 27). Frankfurt am Main: Peter Lang, 475 str. ISBN 978-3-631-71551-2

Informacje dodatkowe

Słowa kluczowe lingwistyka stosowana, semantyka (języków specjalistycznych), terminologia, fonetyka i fonologia kontrastywna (niemiecki-polski), muzyka i hymnografia bizantyjska
Dodatkowe języki komunikacji niemiecki, hebrajski, starogrecki
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl