Jednostki UW i Spółki Spin-Off
Artykuły
Mechanizm biologiczny może pomóc zabezpieczać różne powierzchnie przed osadzaniem się na nich bakterii wodnych

Na Wydziale Biologii UW odkryto mechanizm biologiczny, który pozwoli w przyszłości stworzyć preparaty zabezpieczające przed osadzaniem się biofilmów bakteryjnych na różnego rodzaju tkaninach i powierzchniach przebywających w środowisku wodnym.

Z perspektywy rynku (potencjalnego inwestora) w odkryciu obiecujące jest to, że preparat bazuje na substancjach, których masowa produkcja jest wyjątkowo tania, a sam mechanizm działania preparatu jest całkowicie ekologiczny. Ochrona bowiem nie polega na likwidacji bakterii już namnożonych na materiale (i tym samym uwalniania z nich różnego rodzaju substancji w tym toksyn), lecz na powstrzymaniu bakterii przed osadzaniem i namnażaniem.

Oczyszczalnia ścieków może wyglądać jak ogród

Pasywne systemy oczyszczania ścieków typu Constructed Wetland są popularne w wielu miejscach na świecie. W Polsce, choć na razie takich ekologicznych oczyszczalni jest niewiele, zaczynają się nimi interesować samorządy.

Spółka RDLS, będąca spin-offem Uniwersytetu Warszawskiego, w konsorcjum z czeską firmą Dekonta zakończyła właśnie budowę jednej z największych tego typu instalacji w Europie. Oczyszczalnia ścieków w Białce w woj. lubelskim może obsłużyć do 1 800 mieszkańców.

Naukowcy pracują nad innowacyjną metodą wykrywania toksoplazmozy

AmerLab, spółka spin-off Uniwersytetu Warszawskiego, prowadzi badania nad opracowaniem nowej metody wykrywania toksoplazmozy.

W porównaniu do obecnie stosowanych standardowych testów serologicznych, nowa metoda ma zapewnić nie tylko większą czułość, ale też umożliwić szybsze wykrywanie zarażenia, co otwiera możliwości skuteczniejszego i mniej obciążającego pacjentów leczenia. To ważna informacja dla kobiet w ciąży i osób z obniżoną odpornością, którym toksoplazmoza szczególnie zagraża.

200 mln PLN na walkę z koronawirusem

200 mln zł trafi do polskich przedsiębiorców i naukowców, którzy pracują nad diagnostyką, leczeniem i przeciwdziałaniem chorobom wirusowym. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs Szybka Ścieżka „Koronawirusy”.

Agencja wykonawcza Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego sięga po sprawdzoną formułę finansowania innowacji z Funduszy Europejskich, by przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się pandemii koronawirusów, w tym SARS-CoV-2.

Spin-off z UW udostępnił darmową platformę do prowadzenia wykładów przez Internet

Nowa spółka spin-off z Uniwersytetu Warszawskiego uruchomiła darmową platformę, która pozwala wykładowcom prowadzić wykłady w trybie zdalnym. Nowe narzędzie daje szansę przywrócenia ciągłości w dydaktyce, po tym jak na UW odwołano zajęcia z powodu epidemii koronawirusa.

Administratorzy platformy nie wykluczają możliwości jej udostępniania także innym uczelniom oraz zainteresowanym szkołom z całej Polski.

Pasywny system oczyszczania ścieków opracowany przez naukowców z UW

Naukowcy z Wydziału Biologii UW przedstawili ekonomiczną i ekologiczną alternatywę dla gospodarki ściekowej na terenach wiejskich. To pasywny system oczyszczania ścieków typu Constructed Wetlands.

Według danych GUS 45% mieszkańców wsi nadal nie jest objętych systemem kanalizacji. Choć ścieki powinny być zbierane w szczelnych szambach i regularnie transportowane przez tabor asenizacyjny do oczyszczalni, wiadomo, że tak nie jest. Potwierdza to opublikowany w czerwcu 2019 r. raport NIK, z którego wynika, że choć gminy mają taki obowiązek, to nie ewidencjonują zbiorników, nie monitorują ich stanu ani częstotliwości opróżniania.

Według międzynarodowych recenzentów to przełom w rozwoju nauki

Badacze z UW pod kierunkiem prof. Jacka Jemielitego, dr hab. Joanny Kowalskiej i dr. Pawła Sikorskiego odkryli nową metodę wydajnego wytwarzania mRNA.

Rezultaty badań naukowcy opisali na łamach prestiżowego czasopisma „Nucleic Acids Research”. Artykuł został uznany przez recenzentów za przełomowy dla rozwoju nauki.

Naukowcy UW i PW angażują się w ratowanie klimatu

Naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej, którzy założyli spółki spin-off, przedstawiali rozwiązania wspierające ochronę środowiska. Potencjał prezentowanych innowacji rozwiązań jest ogromny, jednak do pełnego sukcesu potrzeba większego zaangażowania ze strony przemysłu, biznesu i administracji państwowej.

Laboratorium Fizykochemii Powierzchni

Kontakt w terminie: 5 dni
ilość

Opis

Laboratorium Fizykochemii Powierzchni prowadzi badania zjawisk fizykochemicznych zachodzących na granicach faz. Główne kierunki prac grupy obejmują:

  • procesy chemisorpcji oraz adsorpcji fizycznej cząsteczek organicznych, w tym ważnych biologicznie, na powierzchni ciał stałych;
  • badania struktury i właściwości biomimetycznych warstw lipidowych zarówno na stałych substratach, jak i na granicy faz woda-powietrze;
  • oddziaływaniami cząsteczek o znaczeniu biologicznym z modelowymi błonami lipidowymi;
  • projektowanie układów złączy molekularnych typu metal-cząsteczka-metal,
  • struktura oraz właściwości filmów lipidowych oraz ich oddziaływania z antybiotykowymi peptydami oraz lipopeptydami.

W Laboratorium Chemii Fizycznej grupa bada strukturę warstw lipidowych na stałych substratach w skali nano. Poszukując korelacji pomiędzy poszczególnymi właściwościami filmów lipidowych (struktura, adhezja, elastyczność), a ich składem, co pozwala lepiej zrozumieć mechanizmy funkcjonowania membran komórkowych. Członkowie zespołu są pracownikami oraz doktorantami Pracowni Teorii i Zastosowań Elektrod.

Działalność badawcza:

Przedmiotem badań grupy są struktura i właściwościach modelowych membran lipidowych oraz ich oddziaływania z peptydami oraz lipopeptydami o charakterze membranolitycznym. Gwałtownie zwiększająca się liczba przypadków lekooporności bakterii stanowi obecnie coraz większy problem. Zarówno peptydy antybiotykowe jak i lipopeptydy są grupami związków, które potencjalnie mogą stanowić alternatywę dla tradycyjnych antybiotyków. Nasze badania mają na celu określenie natury oddziaływań wybranych układów z modelowymi membranami lipidowymi i tym samym ustalenie mechanizmów determinujących ich aktywność membranolityczną oraz ewentualną selektywność. Szczególnie istotnym elementem badań jest poszukiwanie korelacji pomiędzy sekwencją aminokwasów w peptydach lub lipopeptydach a aktywnością względem dwuwarstwy lipidowej o określonym składzie reprezentującym odmienne typy membran. Wyniki tego typu badań mogą być pomocne w opracowaniu efektywnych strategii przy projektowaniu nowych leków.

Grupa wyposażona jest w nowoczesny sprzęt badawczy, w tym między innymi: mikroskop STM z możliwością pracy w trybach spektroskopowych prąd-napięcie oraz prąd-odległość. Możliwość pracy pod pełną kontrolą elektrochemiczną, mikroskopy AFM z trybami pracy: C-AFM, tapping mode AFM, CS-AFM, EFM, MFM, KFM.

Usługi badawcze

Analizy powierzchni metodami skaningowej mikroskopii bliskich oddziaływań obejmujące: skaningową mikroskopię tunelową (STM) włącznie z trybami spektroskopowymi (prąd-napięcie oraz prąd-odległość), obrazowanie próbek przewodzących z wysoką rozdzielczością, mikroskopię sił atomowych – tryb kontaktowy (C-AFM) oraz bezkontaktowy (AC-AFM), możliwość obrazowania oraz pomiaru grubości organicznych warstw zaadsorbowanych na stałych podłożach, mikroskopię sił chemicznych (CFM) – możliwość pracy ze zmodyfikowanymi sondami. Możliwość badania oddziaływań przeciwciało/antygen, receptor/ligand, mikroskopię sił atomowych w wersji przewodzącej (CS-AFM), możliwość jednoczesnego pomiaru topografii próbki oraz jej przewodności lub właściwości nanomechanicznych (moduł Younga, adhezja, deformacja, dyssypacja). Pochodne tryby mikroskopii sił atomowych, takie jak mikroskopia sił elektrostatycznych (EFM), magnetycznych (MFM) oraz potencjału powierzchniowego (KFM). Cena wykonanej usługi ustalana jest indywidualnie po wstępnej ocenie charakteru oraz ilości próbek. Ponadto uzależniona jest również od rodzaju oraz ilości sond STM/AFM potrzebnych do wykonania analizy.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl