Jednostki UW i Spółki Spin-Off
Artykuły
Mechanizm biologiczny może pomóc zabezpieczać różne powierzchnie przed osadzaniem się na nich bakterii wodnych

Na Wydziale Biologii UW odkryto mechanizm biologiczny, który pozwoli w przyszłości stworzyć preparaty zabezpieczające przed osadzaniem się biofilmów bakteryjnych na różnego rodzaju tkaninach i powierzchniach przebywających w środowisku wodnym.

Z perspektywy rynku (potencjalnego inwestora) w odkryciu obiecujące jest to, że preparat bazuje na substancjach, których masowa produkcja jest wyjątkowo tania, a sam mechanizm działania preparatu jest całkowicie ekologiczny. Ochrona bowiem nie polega na likwidacji bakterii już namnożonych na materiale (i tym samym uwalniania z nich różnego rodzaju substancji w tym toksyn), lecz na powstrzymaniu bakterii przed osadzaniem i namnażaniem.

Oczyszczalnia ścieków może wyglądać jak ogród

Pasywne systemy oczyszczania ścieków typu Constructed Wetland są popularne w wielu miejscach na świecie. W Polsce, choć na razie takich ekologicznych oczyszczalni jest niewiele, zaczynają się nimi interesować samorządy.

Spółka RDLS, będąca spin-offem Uniwersytetu Warszawskiego, w konsorcjum z czeską firmą Dekonta zakończyła właśnie budowę jednej z największych tego typu instalacji w Europie. Oczyszczalnia ścieków w Białce w woj. lubelskim może obsłużyć do 1 800 mieszkańców.

Naukowcy pracują nad innowacyjną metodą wykrywania toksoplazmozy

AmerLab, spółka spin-off Uniwersytetu Warszawskiego, prowadzi badania nad opracowaniem nowej metody wykrywania toksoplazmozy.

W porównaniu do obecnie stosowanych standardowych testów serologicznych, nowa metoda ma zapewnić nie tylko większą czułość, ale też umożliwić szybsze wykrywanie zarażenia, co otwiera możliwości skuteczniejszego i mniej obciążającego pacjentów leczenia. To ważna informacja dla kobiet w ciąży i osób z obniżoną odpornością, którym toksoplazmoza szczególnie zagraża.

200 mln PLN na walkę z koronawirusem

200 mln zł trafi do polskich przedsiębiorców i naukowców, którzy pracują nad diagnostyką, leczeniem i przeciwdziałaniem chorobom wirusowym. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs Szybka Ścieżka „Koronawirusy”.

Agencja wykonawcza Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego sięga po sprawdzoną formułę finansowania innowacji z Funduszy Europejskich, by przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się pandemii koronawirusów, w tym SARS-CoV-2.

Spin-off z UW udostępnił darmową platformę do prowadzenia wykładów przez Internet

Nowa spółka spin-off z Uniwersytetu Warszawskiego uruchomiła darmową platformę, która pozwala wykładowcom prowadzić wykłady w trybie zdalnym. Nowe narzędzie daje szansę przywrócenia ciągłości w dydaktyce, po tym jak na UW odwołano zajęcia z powodu epidemii koronawirusa.

Administratorzy platformy nie wykluczają możliwości jej udostępniania także innym uczelniom oraz zainteresowanym szkołom z całej Polski.

Pasywny system oczyszczania ścieków opracowany przez naukowców z UW

Naukowcy z Wydziału Biologii UW przedstawili ekonomiczną i ekologiczną alternatywę dla gospodarki ściekowej na terenach wiejskich. To pasywny system oczyszczania ścieków typu Constructed Wetlands.

Według danych GUS 45% mieszkańców wsi nadal nie jest objętych systemem kanalizacji. Choć ścieki powinny być zbierane w szczelnych szambach i regularnie transportowane przez tabor asenizacyjny do oczyszczalni, wiadomo, że tak nie jest. Potwierdza to opublikowany w czerwcu 2019 r. raport NIK, z którego wynika, że choć gminy mają taki obowiązek, to nie ewidencjonują zbiorników, nie monitorują ich stanu ani częstotliwości opróżniania.

Według międzynarodowych recenzentów to przełom w rozwoju nauki

Badacze z UW pod kierunkiem prof. Jacka Jemielitego, dr hab. Joanny Kowalskiej i dr. Pawła Sikorskiego odkryli nową metodę wydajnego wytwarzania mRNA.

Rezultaty badań naukowcy opisali na łamach prestiżowego czasopisma „Nucleic Acids Research”. Artykuł został uznany przez recenzentów za przełomowy dla rozwoju nauki.

Naukowcy UW i PW angażują się w ratowanie klimatu

Naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej, którzy założyli spółki spin-off, przedstawiali rozwiązania wspierające ochronę środowiska. Potencjał prezentowanych innowacji rozwiązań jest ogromny, jednak do pełnego sukcesu potrzeba większego zaangażowania ze strony przemysłu, biznesu i administracji państwowej.

Laboratorium Rentgenowskich Badań Strukturalnych

Kontakt w terminie: 5 dni
ilość

Opis

Grupa badawcza zajmuje się głównie rentgenowskimi i neutronowymi badaniami strukturalnymi i eksperymentalnymi badaniami gęstości elektronowej. Wychodzi daleko poza rutynowe badania rentgenowskie, które są dla nas zaledwie pierwszym etapem stosowanych przez nas metodologii badawczych. Kolejnym kierunkiem badawczym rozwijanym przez grupę jest użycie jeszcze innego rodzaju asferycznych czynników atomowych w procedurach udokładnienia struktur krystalicznych i gęstości elektronowej z wykorzystaniem atomów Hirshfelda w procesie znajdowania eksperymentalnej funkcji falowej. Do większości badań wybierają kryształy ważnych cząsteczek z punktu widzenia ich właściwości biologicznych, biochemicznych i farmaceutycznych.

Dzięki rozbudowanym współpracom, badają różnego rodzaju katalizatory w tym katalizatory metatezy, aminokwasy, ciekawe związki chemii supramolekularnej, związki metaloorganiczne, boropochodne (boronowe i borinowe), kryształy z cząsteczkami z rozdzielonym ładunkiem, związki hybrydowe, ferroceny, układów polimorficzne, kryształy rodnikowe i inne. Sporą część badań wykonują w ośrodkach synchrotronowych (głównie DIAMOND k. Oxfordu, UK; Sacley, Paryż, Francja) oraz neutronowych (ISIS, Chilton, UK, ale także ILL Grenoble, czy Oak Ridge, USA).Grupa jest otwarta na nowe tematyki i współprace.

Działalność badawcza:

W laboratorium grupy znajduje się nowoczesna aparatura badawcza, między innymi : dyfraktometr monokrystaliczny SuperNova (Ag), dyfraktometr monokrystaliczny SuperNova (Mo) , spektrometr fotoluminescencyjny Optiprexx PLS , mikroskopy stereoskopowe.

Usługi badawcze

Grupa wykonuje usługi badawcze w zakresie rentgenowskich badań strukturalnych związków organicznych (w tym farmaceutyków), metaloorganicznych (w tym związków supramolekularnych) i nieorganicznych (także minerałów). Prowadzą rentgenowskie pomiary monokrystaliczne wszystkich w/w rodzajów kryształów (także pomiary nisko i wyskokotemperaturowe oraz ciśnieniowe), naukowcy rozwiązują i udokładniają struktury badanych kryształów (włącznie z wyznaczenieme struktur absolutnych) oraz interpretują uzyskane dane strukturalne. Wykonywane są rentgenowskie pomiary wysokokątowe oraz udokładniane i interpretowane ilościowe modele gęstości elektronowej uzyskiwane w wyniku zastosowania udokładnienia multipolowego.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl