Jednostki UW i Spółki Spin-Off
Artykuły
Mechanizm biologiczny może pomóc zabezpieczać różne powierzchnie przed osadzaniem się na nich bakterii wodnych

Na Wydziale Biologii UW odkryto mechanizm biologiczny, który pozwoli w przyszłości stworzyć preparaty zabezpieczające przed osadzaniem się biofilmów bakteryjnych na różnego rodzaju tkaninach i powierzchniach przebywających w środowisku wodnym.

Z perspektywy rynku (potencjalnego inwestora) w odkryciu obiecujące jest to, że preparat bazuje na substancjach, których masowa produkcja jest wyjątkowo tania, a sam mechanizm działania preparatu jest całkowicie ekologiczny. Ochrona bowiem nie polega na likwidacji bakterii już namnożonych na materiale (i tym samym uwalniania z nich różnego rodzaju substancji w tym toksyn), lecz na powstrzymaniu bakterii przed osadzaniem i namnażaniem.

Oczyszczalnia ścieków może wyglądać jak ogród

Pasywne systemy oczyszczania ścieków typu Constructed Wetland są popularne w wielu miejscach na świecie. W Polsce, choć na razie takich ekologicznych oczyszczalni jest niewiele, zaczynają się nimi interesować samorządy.

Spółka RDLS, będąca spin-offem Uniwersytetu Warszawskiego, w konsorcjum z czeską firmą Dekonta zakończyła właśnie budowę jednej z największych tego typu instalacji w Europie. Oczyszczalnia ścieków w Białce w woj. lubelskim może obsłużyć do 1 800 mieszkańców.

Naukowcy pracują nad innowacyjną metodą wykrywania toksoplazmozy

AmerLab, spółka spin-off Uniwersytetu Warszawskiego, prowadzi badania nad opracowaniem nowej metody wykrywania toksoplazmozy.

W porównaniu do obecnie stosowanych standardowych testów serologicznych, nowa metoda ma zapewnić nie tylko większą czułość, ale też umożliwić szybsze wykrywanie zarażenia, co otwiera możliwości skuteczniejszego i mniej obciążającego pacjentów leczenia. To ważna informacja dla kobiet w ciąży i osób z obniżoną odpornością, którym toksoplazmoza szczególnie zagraża.

200 mln PLN na walkę z koronawirusem

200 mln zł trafi do polskich przedsiębiorców i naukowców, którzy pracują nad diagnostyką, leczeniem i przeciwdziałaniem chorobom wirusowym. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs Szybka Ścieżka „Koronawirusy”.

Agencja wykonawcza Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego sięga po sprawdzoną formułę finansowania innowacji z Funduszy Europejskich, by przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się pandemii koronawirusów, w tym SARS-CoV-2.

Spin-off z UW udostępnił darmową platformę do prowadzenia wykładów przez Internet

Nowa spółka spin-off z Uniwersytetu Warszawskiego uruchomiła darmową platformę, która pozwala wykładowcom prowadzić wykłady w trybie zdalnym. Nowe narzędzie daje szansę przywrócenia ciągłości w dydaktyce, po tym jak na UW odwołano zajęcia z powodu epidemii koronawirusa.

Administratorzy platformy nie wykluczają możliwości jej udostępniania także innym uczelniom oraz zainteresowanym szkołom z całej Polski.

Pasywny system oczyszczania ścieków opracowany przez naukowców z UW

Naukowcy z Wydziału Biologii UW przedstawili ekonomiczną i ekologiczną alternatywę dla gospodarki ściekowej na terenach wiejskich. To pasywny system oczyszczania ścieków typu Constructed Wetlands.

Według danych GUS 45% mieszkańców wsi nadal nie jest objętych systemem kanalizacji. Choć ścieki powinny być zbierane w szczelnych szambach i regularnie transportowane przez tabor asenizacyjny do oczyszczalni, wiadomo, że tak nie jest. Potwierdza to opublikowany w czerwcu 2019 r. raport NIK, z którego wynika, że choć gminy mają taki obowiązek, to nie ewidencjonują zbiorników, nie monitorują ich stanu ani częstotliwości opróżniania.

Według międzynarodowych recenzentów to przełom w rozwoju nauki

Badacze z UW pod kierunkiem prof. Jacka Jemielitego, dr hab. Joanny Kowalskiej i dr. Pawła Sikorskiego odkryli nową metodę wydajnego wytwarzania mRNA.

Rezultaty badań naukowcy opisali na łamach prestiżowego czasopisma „Nucleic Acids Research”. Artykuł został uznany przez recenzentów za przełomowy dla rozwoju nauki.

Naukowcy UW i PW angażują się w ratowanie klimatu

Naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej, którzy założyli spółki spin-off, przedstawiali rozwiązania wspierające ochronę środowiska. Potencjał prezentowanych innowacji rozwiązań jest ogromny, jednak do pełnego sukcesu potrzeba większego zaangażowania ze strony przemysłu, biznesu i administracji państwowej.

Laboratorium Ochrony i Rekultywacji Wód

Kontakt w terminie: 5 dni
ilość

Opis

Laboratorium Ochrony i Rekultywacji Wód (LOReW) prowadzi badania w zakresie:

 • monitoringu jakości chemicznej i limnologiczno-mikrobiologiczej wód powierzchniowych;
 • zagrożenia biologiczne jakości wód jeziornych (toksyczne zakwity cyanobakterii, mikroorganizmy patogenne);
 • oceny tempa eutrofizacji jezior (w szczególności Wielkich Jezior Mazurskich) oraz innych zbiorników wodnych;
 • wpływu gospodarki wodno-ściekowej w zlewni jezior na zagrożenia jakości wód jeziornych;
 • efektywności oczyszczalni ścieków i zagrożenia eutrofizacyjne związane z odprowadzaniem oczyszczonych ścieków do wód jeziornych;
 • bioremediacji i rekultywacja zbiorników wodnych;
 • ekspertyzy i doradztwo środowiskowe.

Działalność badawcza:

Laboratorium Ochrony i Rekultywacji Wód wykonuje szereg usług badawczych i analiz próbek wody, ekspertyzy środowiskowe, raporty o stanie środowiska, monitoring jakości wód.

W oparciu o profesjonalne doświadczenie pracowników oraz posiadaną nowoczesną aparaturę, sprzęt oraz infrastrukturę badawczo-analityczną wykonujemy w próbkach wody:

 • Pobór próbek wody i osadów dennych oraz pomiary ciągłe i punktowe in situ właściwości toni wodnej (temperatura, tlen, przewodnictwo, pH, mętność, autofluorescencja materii organicznej, chlorofil);
 • Analizy chemiczne stężenia: biogenów C, N i P, chlorofilua, węgla organicznego, BZT5, CHZT, utlenialność;
 • Analizy mikrobiologiczne (liczebność i biomasa bakterii, aktywność enzymatyczna, aktywność metaboliczna, różnorodność genetyczna i fizjologiczna);
 • Oznaczanie stężenia toksyn (mikrocystyny) cyanobakterii;
 • Oznaczanie respiracji planktonu;
 • Analiza fitoplanktonu (ze szczególnym uwzględnieniem cyanobakterii) i protozooplanktonu.

Wspólnie z naszym partnerem gospodarczym, firmą Eco-Life System sp. z o.o. oferujemy usługi w zakresie rekultywacji zanieczyszczonych zbiorników wodnych oraz ograniczenia zakwitów cyanobakterii (sinic) bezinwazyjną metodą biologiczną.

Laboratorium (LOReW) prowadzi działalność w oparciu o laboratoria stacjonarne w Warszawie oraz laboratorium terenowe zlokalizowane na terenie Stacji Hydrobiologicznej Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN im. M. Nenckiego w Mikołajkach (woj. warmińsko-mazurskie). Laboratorium wyposażone jest w nowoczesny sprzęt i aparaturę badawczo-analityczną, lądowe i nawodne środki transportu sprzętu i ekipy badawczej dostosowane do poboru próbek oraz pomiarów w terenie.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl