Jednostki UW i Spółki Spin-Off
Artykuły
Mechanizm biologiczny może pomóc zabezpieczać różne powierzchnie przed osadzaniem się na nich bakterii wodnych

Na Wydziale Biologii UW odkryto mechanizm biologiczny, który pozwoli w przyszłości stworzyć preparaty zabezpieczające przed osadzaniem się biofilmów bakteryjnych na różnego rodzaju tkaninach i powierzchniach przebywających w środowisku wodnym.

Z perspektywy rynku (potencjalnego inwestora) w odkryciu obiecujące jest to, że preparat bazuje na substancjach, których masowa produkcja jest wyjątkowo tania, a sam mechanizm działania preparatu jest całkowicie ekologiczny. Ochrona bowiem nie polega na likwidacji bakterii już namnożonych na materiale (i tym samym uwalniania z nich różnego rodzaju substancji w tym toksyn), lecz na powstrzymaniu bakterii przed osadzaniem i namnażaniem.

Oczyszczalnia ścieków może wyglądać jak ogród

Pasywne systemy oczyszczania ścieków typu Constructed Wetland są popularne w wielu miejscach na świecie. W Polsce, choć na razie takich ekologicznych oczyszczalni jest niewiele, zaczynają się nimi interesować samorządy.

Spółka RDLS, będąca spin-offem Uniwersytetu Warszawskiego, w konsorcjum z czeską firmą Dekonta zakończyła właśnie budowę jednej z największych tego typu instalacji w Europie. Oczyszczalnia ścieków w Białce w woj. lubelskim może obsłużyć do 1 800 mieszkańców.

Naukowcy pracują nad innowacyjną metodą wykrywania toksoplazmozy

AmerLab, spółka spin-off Uniwersytetu Warszawskiego, prowadzi badania nad opracowaniem nowej metody wykrywania toksoplazmozy.

W porównaniu do obecnie stosowanych standardowych testów serologicznych, nowa metoda ma zapewnić nie tylko większą czułość, ale też umożliwić szybsze wykrywanie zarażenia, co otwiera możliwości skuteczniejszego i mniej obciążającego pacjentów leczenia. To ważna informacja dla kobiet w ciąży i osób z obniżoną odpornością, którym toksoplazmoza szczególnie zagraża.

200 mln PLN na walkę z koronawirusem

200 mln zł trafi do polskich przedsiębiorców i naukowców, którzy pracują nad diagnostyką, leczeniem i przeciwdziałaniem chorobom wirusowym. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs Szybka Ścieżka „Koronawirusy”.

Agencja wykonawcza Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego sięga po sprawdzoną formułę finansowania innowacji z Funduszy Europejskich, by przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się pandemii koronawirusów, w tym SARS-CoV-2.

Spin-off z UW udostępnił darmową platformę do prowadzenia wykładów przez Internet

Nowa spółka spin-off z Uniwersytetu Warszawskiego uruchomiła darmową platformę, która pozwala wykładowcom prowadzić wykłady w trybie zdalnym. Nowe narzędzie daje szansę przywrócenia ciągłości w dydaktyce, po tym jak na UW odwołano zajęcia z powodu epidemii koronawirusa.

Administratorzy platformy nie wykluczają możliwości jej udostępniania także innym uczelniom oraz zainteresowanym szkołom z całej Polski.

Pasywny system oczyszczania ścieków opracowany przez naukowców z UW

Naukowcy z Wydziału Biologii UW przedstawili ekonomiczną i ekologiczną alternatywę dla gospodarki ściekowej na terenach wiejskich. To pasywny system oczyszczania ścieków typu Constructed Wetlands.

Według danych GUS 45% mieszkańców wsi nadal nie jest objętych systemem kanalizacji. Choć ścieki powinny być zbierane w szczelnych szambach i regularnie transportowane przez tabor asenizacyjny do oczyszczalni, wiadomo, że tak nie jest. Potwierdza to opublikowany w czerwcu 2019 r. raport NIK, z którego wynika, że choć gminy mają taki obowiązek, to nie ewidencjonują zbiorników, nie monitorują ich stanu ani częstotliwości opróżniania.

Według międzynarodowych recenzentów to przełom w rozwoju nauki

Badacze z UW pod kierunkiem prof. Jacka Jemielitego, dr hab. Joanny Kowalskiej i dr. Pawła Sikorskiego odkryli nową metodę wydajnego wytwarzania mRNA.

Rezultaty badań naukowcy opisali na łamach prestiżowego czasopisma „Nucleic Acids Research”. Artykuł został uznany przez recenzentów za przełomowy dla rozwoju nauki.

Naukowcy UW i PW angażują się w ratowanie klimatu

Naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej, którzy założyli spółki spin-off, przedstawiali rozwiązania wspierające ochronę środowiska. Potencjał prezentowanych innowacji rozwiązań jest ogromny, jednak do pełnego sukcesu potrzeba większego zaangażowania ze strony przemysłu, biznesu i administracji państwowej.

Laboratorium Badań Medioznawczych

Kontakt w terminie: 5 dni

Opis

Głównym celem powołania Laboratorium Badań Medioznawczych było stworzenie innowacyjnego zaplecza naukowo-technicznego umożliwiającego realizowanie zaawansowanych badań przekazów medialnych, nadawców oraz odbiorców komunikacji społecznej.

Wieloaspektowe projekty badawcze realizowane za pośrednictwem LBM będą odpowiadały na klasyczne – za Haroldem Lasswelem (ojcem międzynarodowego medioznawstwa) – pytania:

  1. Kto komunikuje?
  2. Co komunikuje?
  3. Jak komunikuje?
  4. Do kogo komunikuje?
  5. Z jakim skutkiem komunikuje?

W tej optyce konieczne było zorganizowanie aparatury naukowo-badawczej umożliwiającej kompleksowe badanie wszystkich podmiotów uczestniczących w procesie komunikacji na wszystkich jej poziomach:

  • od intrapersonalnej komunikacji [ego i alter ego / co podmiotowi badanemu się wydaje, że percypuje, a co w rzeczywistości rejestruje jego oko i rozum – słowem: deklaracja vs. reakcje symptomatyczne ludzkiego ciała, np. ruch gałki ocznej – technologia eye-tracking (eye-tracker stacjonarny TOBII); – przez interpersonalną oraz grupową komunikację [eksperymenty jakościowe – IDI oraz profesjonalne FGI (fokusownie z aparaturą rejestrującą audio-wideo, intimizująca sala, szkło weneckie, telewizor 50 cali, aparatura DVD-blue ray), eksperymenty projekcyjne (sala z projektorem: testy reklam, przekazów audiowizualnych, skuteczności perswazyjnej – aspekty reaktywne, deklarowane)];
  • po instytucjonalną oraz masową (społeczną) komunikację [monitoring mediów masowych – prasa: aparatura digitalizująca z zaawansowaną technologią OCR (półautomatyczna), radio i telewizja: aparatura rejestrująco-kodująca równolegle kilka stacji radiowych i kilkanaście kanałów telewizyjnych (deskrypcja i transkrypcja – automatyzacja i półautomatyzacja), internet: oprogramowanie do zautomatyzowanej agregacji treści internetowej (web crawling), przetwarzania (data mining), kategoryzacji oraz frekwencyjnej, lingiwstyczno-kwantyta-tywnej analizy tekstu; internetowy Panel (e-) – platforma do badań typu CAWI (stworzenie kilkudziesięciotysięcznej grupy aktywnych respondentów – baza weryfikowana w cyklu kwartalnym); badania opinii publicznej – sondażownia – studio CATI (15 boksów, wyposażenie komputerowo-telefoniczne, system random digit-dialing)].

 

Oprócz powyższej aparatury, umożliwiającej realizowanie zaawansowanych projektów badawczych na niespotykaną dotąd skalę [w aspekcie metodologicznym, realizacyjnym (automatyka i półautomatyka) oraz tematycznym] w polskich ośrodkach akademickich oraz jednostkach naukowo-badawczych, powstał specjalistyczny wortal badawczy, będący swoistym "oknem" internetowym Laboratorium Badań Medioznawczych – prezentującym wyniki badań, umożliwiającym rzeczywisty, bieżący dostęp do zbieranych i agregowanych danych na serwerach LBM dla zarejestrowanych naukowców i badaczy z całej Polski, wreszcie, dzięki przyjaznemu interfejsowi rzeczony wortal stanowi kapitalne narzędzie wspomagające prowadzenie badań podstawowych na potrzeby prac dyplomowych studentów kierunków: dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz logistyka mediów.

Integracja wewnętrznego systemu agregacji oraz opracowywania danych przez zespół badawczy LBM z możliwościami internetowego podglądu rzeczonych baz przez zarejestrowanych użytkowników wortalu LBM – badaczy, naukowców oraz studentów – umożliwi upowszechnianie wyników badań oraz zwiększy rzeczywisty potencjał naukowo-badawczy Wydziału Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, czyniąc z niego unikatową jednostkę badawczą w zakresie badań nad komunikacją społeczną (w jej różnych, interdyscyplinarnych aspektach zaprezentowanych powyżej) nie tylko w kraju, ale również w Europie Środkowo-Wschodniej.

Lista usług świadczonych przez Laboratorium Badań Medioznawczych (LBM)

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl