Jednostki UW i Spółki Spin-Off
Artykuły
Mechanizm biologiczny może pomóc zabezpieczać różne powierzchnie przed osadzaniem się na nich bakterii wodnych

Na Wydziale Biologii UW odkryto mechanizm biologiczny, który pozwoli w przyszłości stworzyć preparaty zabezpieczające przed osadzaniem się biofilmów bakteryjnych na różnego rodzaju tkaninach i powierzchniach przebywających w środowisku wodnym.

Z perspektywy rynku (potencjalnego inwestora) w odkryciu obiecujące jest to, że preparat bazuje na substancjach, których masowa produkcja jest wyjątkowo tania, a sam mechanizm działania preparatu jest całkowicie ekologiczny. Ochrona bowiem nie polega na likwidacji bakterii już namnożonych na materiale (i tym samym uwalniania z nich różnego rodzaju substancji w tym toksyn), lecz na powstrzymaniu bakterii przed osadzaniem i namnażaniem.

Oczyszczalnia ścieków może wyglądać jak ogród

Pasywne systemy oczyszczania ścieków typu Constructed Wetland są popularne w wielu miejscach na świecie. W Polsce, choć na razie takich ekologicznych oczyszczalni jest niewiele, zaczynają się nimi interesować samorządy.

Spółka RDLS, będąca spin-offem Uniwersytetu Warszawskiego, w konsorcjum z czeską firmą Dekonta zakończyła właśnie budowę jednej z największych tego typu instalacji w Europie. Oczyszczalnia ścieków w Białce w woj. lubelskim może obsłużyć do 1 800 mieszkańców.

Naukowcy pracują nad innowacyjną metodą wykrywania toksoplazmozy

AmerLab, spółka spin-off Uniwersytetu Warszawskiego, prowadzi badania nad opracowaniem nowej metody wykrywania toksoplazmozy.

W porównaniu do obecnie stosowanych standardowych testów serologicznych, nowa metoda ma zapewnić nie tylko większą czułość, ale też umożliwić szybsze wykrywanie zarażenia, co otwiera możliwości skuteczniejszego i mniej obciążającego pacjentów leczenia. To ważna informacja dla kobiet w ciąży i osób z obniżoną odpornością, którym toksoplazmoza szczególnie zagraża.

200 mln PLN na walkę z koronawirusem

200 mln zł trafi do polskich przedsiębiorców i naukowców, którzy pracują nad diagnostyką, leczeniem i przeciwdziałaniem chorobom wirusowym. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs Szybka Ścieżka „Koronawirusy”.

Agencja wykonawcza Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego sięga po sprawdzoną formułę finansowania innowacji z Funduszy Europejskich, by przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się pandemii koronawirusów, w tym SARS-CoV-2.

Spin-off z UW udostępnił darmową platformę do prowadzenia wykładów przez Internet

Nowa spółka spin-off z Uniwersytetu Warszawskiego uruchomiła darmową platformę, która pozwala wykładowcom prowadzić wykłady w trybie zdalnym. Nowe narzędzie daje szansę przywrócenia ciągłości w dydaktyce, po tym jak na UW odwołano zajęcia z powodu epidemii koronawirusa.

Administratorzy platformy nie wykluczają możliwości jej udostępniania także innym uczelniom oraz zainteresowanym szkołom z całej Polski.

Pasywny system oczyszczania ścieków opracowany przez naukowców z UW

Naukowcy z Wydziału Biologii UW przedstawili ekonomiczną i ekologiczną alternatywę dla gospodarki ściekowej na terenach wiejskich. To pasywny system oczyszczania ścieków typu Constructed Wetlands.

Według danych GUS 45% mieszkańców wsi nadal nie jest objętych systemem kanalizacji. Choć ścieki powinny być zbierane w szczelnych szambach i regularnie transportowane przez tabor asenizacyjny do oczyszczalni, wiadomo, że tak nie jest. Potwierdza to opublikowany w czerwcu 2019 r. raport NIK, z którego wynika, że choć gminy mają taki obowiązek, to nie ewidencjonują zbiorników, nie monitorują ich stanu ani częstotliwości opróżniania.

Według międzynarodowych recenzentów to przełom w rozwoju nauki

Badacze z UW pod kierunkiem prof. Jacka Jemielitego, dr hab. Joanny Kowalskiej i dr. Pawła Sikorskiego odkryli nową metodę wydajnego wytwarzania mRNA.

Rezultaty badań naukowcy opisali na łamach prestiżowego czasopisma „Nucleic Acids Research”. Artykuł został uznany przez recenzentów za przełomowy dla rozwoju nauki.

Naukowcy UW i PW angażują się w ratowanie klimatu

Naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej, którzy założyli spółki spin-off, przedstawiali rozwiązania wspierające ochronę środowiska. Potencjał prezentowanych innowacji rozwiązań jest ogromny, jednak do pełnego sukcesu potrzeba większego zaangażowania ze strony przemysłu, biznesu i administracji państwowej.

Językoznawstwo - dr hab. M. Zawisławska

Kontakt w terminie: 5 dni
ilość

Opis

Ekspertyzy z zakresu:

 • analizy dyskursu,
 • problemów stylistycznych,
 • normatywnych oraz perswazji.

Monografie

 • Magdalena Zawisławska, Czasowniki percepcji wzrokowej. Ujęcie kognitywne, Wydawnictwa Wydziału Polonistyki UW, Warszawa 2004 r.
 • Magdalena Zawisławska, Metafora w języku nauki. Na przykładzie nauk przyrodniczych, Wydawnictwa Wydziału Polonistyki UW, Warszawa 2011.
 • Maciej Ogrodniczuk, Katarzyna Głowinska, Mateusz Kopeć, Agata Savary, Magdalena Zawisławska, Coreference Annotation, Resolution and Evaluation in Polish, Walter De Gruyter, 2014.

Publikacje

 • Polish WordNet on a Shoestring, współautorzy: M. Derwojedowa, M. Piasecki, S. Szpakowicz, W G. Rehm, A. Witt i L. Lemnitzer red. Proceedings of Biannual Conference of the Society for Computational Linguistics and Language Technology, Tübingen, April 11–13 2007, Universität Tübingen, 2007, s. 169-178.
 • Animal names used as insults and derogation in Polish and Spanish, współautor: P. J. Chamizo-Domínguez, Malaga 2007, “PHILOLOGIA HISPALENSIS” AÑO 2006, VOL. XX, s. 1-38.
 • Źródła metafory DNA to księga życia, „Por. Jęz.”, 4/2007, s. 103-109.
 • Relacje leksykalne w polskiej i czeskiej bazie WordNet, Z polskich studiów slawistycznych, współautor: M. Derwojedowa, seria 11, Językoznawstwo, Prace na XIV Międzynarodowy Kongres Slawistów w Ochrydzie 2008, Warszawa 2007, str. 15-23.
 • Relacje semantyczne w Słowosieci, współautor: M. Derwojedowa, „Biuletyn PTJ”, LXIII, 2007, str. 217-230.
 • Od zrakové percepce k duševním jem – na vybraných pikla dech polských sloves [w:] Obraz svĕta v jazyce II, red. J. Šlédrova, FF UK Praha, Praha 2007, s. 113-121.
 • Words, Concepts and Relations in the Construction of Polish WordNet, współautorzy: M. Derwojedowa, M. Piasecki, S. Szpakowicz, B. Broda, [w:] Proceedings of the Global WordNet Conference, Seged, Hungary January 22–25 2008, red. A. Tanács and D. Csendes and V. Vincze and Ch. Fellbaum, P.Vossen, University of Szeged 2008, s. 162-177.
 • Ta wspaniała maszyneria, jaką jest mózg…”. Metafory odnoszące się do pojęcia ‘mózgu’ (jego elementów oraz funkcji) w języku nauki [w:] Pojęcie, słowo, tekst, red. R. Grzegorczykowa i K. Waszakowa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008, s. 89-98.
 • Nouns in the Wordnet for Polish, współautorzy: M. Derwojedowa, J. Bilińska, M. Głąbska, „Studia Kognitywne” 8, 2008, s. 211-222.
 • Zbuntowana komórka – metafory w języku biologii, Studia Litteraria Polono‑Slavica, 8 SOW, Warszawa 2008, s. 71-92.
 • Verbal Aspect and the Frame Elements in the FrameNet for Polish, współautorzy: J. Linde, M. Derwojedowa, [w:] Proceedings of the XIII Eurolex International Congress, E. Bernal i J. DeCesaris (red.), Barcelona, Universtat Pompeu Fabra 2008, s.1511-1518.
 • Czarna dziura w gospodarce – przenikanie terminów naukowych do języka potocznego [w:] Słowa – kładki, na których spotykają się ludzie, pod red. I. Burkackiej, R. Pawelca, D. Zdunkiewicz-Jedynak, wydano nakładem Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010, s. 47-55.
 • Projekt RAMKI: Rygorystyczna aplikacja metodologii kognitywno-interpretacyjnej(ram interpretacyjnych) do opisu polszczyzny, współautorzy: M. Derwojedowa, J. Linde-Usiekniewicz, [w:] Rygorystyczna aplikacja metodologii kognitywno-interpretacyjnej, red. M. Zawisławska, Elipsa, Warszawa 2010, s. 7-16.
 • Ramy interpretacyjne jako narzędzie opisu znaczenia [w:] Rygorystyczna aplikacja metodologii kognitywno-interpretacyjnej, red. M. Zawisławska, Elipsa, Warszawa 2010, 53-74.
 • „Duch ve stroji” – obraz organismu v jazyce biologie [w:] Obraz člověka v jazyce, ed. I. Vaňková, J. Pacovská, FF UK Praha, Praha 2010, s. 81-100.
 • Metafora w języku naukowym na przykładzie nauk przyrodniczych, „Studia Semiotyczne” XVII, 2010, s. 47-58.
 • Awarie mózgu, powabne kwarki i czarne dziury. Funkcja metafory w języku naukowym [w:] Polskie języki. O językach zawodowych i środowiskowych. Materiały VII Forum Kultury Słowa, Gdańsk, 9-11 października 2008 roku, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, pod red. M. Milewskiej-Stawiany i E. Rogowskiej-Cybulskiej, Gdańsk 2010, s. 341-353.
 • Właściwości metafory w tekście (poularno)naukowym, [w:] Polskie dźwięki, polskie słowa, polska gramatyka. System – teksty – norma – kodyfikacja, red. B. Pędzich, D. Zdunkiewcz-Jedynak, Warszawa 2011, s. 187-196.
 • Sposoby opisu zapachu perfum (na przykładzie wybranych tekstów z blogów), [w:] Odkrywanie znaczeń w języku, red. K. Waszakowa, A. Mikołaczuk, Warszawa 2012, 215-227. Semantic Approach Ti Identity in Coreference Resolution Task, współautor: Maciej Ogrodniczuk, KI 2012, LNCS 7526, red. B. Glimm, A. Kruger, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2012, str. 241-244.
 • Coreference Annotation Schema for an Inflectional Language. Współautorzy: Ogrodniczuk Maciej, Głowińska Katarzyna, Savary Agata. A. Gelbukh (red.): CICLING 2013: Computational Linguistics and Intelligent Text Processing, Part I, LNCS 7816, s. 394–407, Springer, Heidelberg.
 • Interesting Linguistic Features in Coreference Annotation of an Inflectional Language. Współautorzy: Ogrodniczuk Maciej, Głowińska Katarzyna, Kopeć Mateusz, Savary Agata. M. Sun, M. Zhang, D. Lin, H. Wang (red.): 12th China National Conference on Computational Linguistics (12th CCL) and the 1st International Symposium on Natural Language Processing based on Naturally Annotated Big Data (1st NLP-NABD), LNAI 8202, s. 97–108. Springer, Berlin–Heidelberg.
 • The same or just much the same? Problems with coreference from the reader’s perspective, współautor: Maciej Ogrodniczuk, [w:] From Conceptual Metaphor Theory to Cognitive Ethnolinguistics. Patterns of Imagery in Language, M. Kuźniak, Agnieszka Libura, Michal Szawerna (eds.), Studies in Language, Culture and Society, Vol 3., Peter Lang Edition, Frankfurt am Main 2014, 173-184.
 • Zmysł i zmysły we współczesnej polszczyźnie, „Prace Filologiczne” LXIV, cz. 2, 2014, 335-350.
 • Funkcja metafory w rekonstrukcji językowego obrazu świata na przykładzie metaforyki w języku winiarzy, „Poradnik Językowy” 1/2015, 79-88.
 • Ramowanie a dyskursy konfliktu, [w:] Współczesne dyskursy konfliktu. Literatura – język – kultura, pod red. W. Boleckiego, W. Solińskiego, M. Gorczyńskiego, wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2015, 485-498.
 • DNA – księga życia. .Jak metafora wpływa na znaczenie wyrazów?, „Język a Kultura” 2015, t. 25. 179-191.
 • Bridging Relations in Polish: Adaptation of Existing Typologies. Proceedings of the Workshop on Coreference Resolution Beyond OntoNotes (CORBON 2016), pp. 16–22, współautor: Maciej Ogrodniczuk, Association for Computational Linguistics, Ann Arbor, Michigan, USA 2016.
 • Magdalena Zawisławska, O problemach z koreferencją, „Studia Semiotyczne” XXVIII-XXIX, Warszawa 2015, 303-318.
 • Maciej Ogrodniczuk, Katarzyna Głowińska, Mateusz Kopeć, Agata Savary, and Magdalena Zawisławska. Polish Coreference Corpus. In Zygmunt Vetulani, Hans Uszkoreit, and Marek Kubis, editors, Human Language Technology. Challenges for Computer Science and Linguistics: 6th Language and Technology Conference, LTC 2013, Poznań, Poland, December 7-9, 2013. Revised Selected Papers, volume 9561 of Lecture Notes in Artificial Intelligence, pp. 215–226, Switzerland, 2016. Springer International Publishing
 • Magdalena Zawisławska, SYNAMET- A Microcorpus of Synesthetic Metaphors. Preliminary Premises of the Description of Metaphor in Discourse, Cognitive Studies| Études cognitives 16, 2016, 107-118.

Informacje dodatkowe

Słowa kluczowe językoznawstwo, semantyka, kultura języka
Dodatkowe języki komunikacji angielski
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl