Jednostki UW i Spółki Spin-Off
Artykuły
Mechanizm biologiczny może pomóc zabezpieczać różne powierzchnie przed osadzaniem się na nich bakterii wodnych

Na Wydziale Biologii UW odkryto mechanizm biologiczny, który pozwoli w przyszłości stworzyć preparaty zabezpieczające przed osadzaniem się biofilmów bakteryjnych na różnego rodzaju tkaninach i powierzchniach przebywających w środowisku wodnym.

Z perspektywy rynku (potencjalnego inwestora) w odkryciu obiecujące jest to, że preparat bazuje na substancjach, których masowa produkcja jest wyjątkowo tania, a sam mechanizm działania preparatu jest całkowicie ekologiczny. Ochrona bowiem nie polega na likwidacji bakterii już namnożonych na materiale (i tym samym uwalniania z nich różnego rodzaju substancji w tym toksyn), lecz na powstrzymaniu bakterii przed osadzaniem i namnażaniem.

Oczyszczalnia ścieków może wyglądać jak ogród

Pasywne systemy oczyszczania ścieków typu Constructed Wetland są popularne w wielu miejscach na świecie. W Polsce, choć na razie takich ekologicznych oczyszczalni jest niewiele, zaczynają się nimi interesować samorządy.

Spółka RDLS, będąca spin-offem Uniwersytetu Warszawskiego, w konsorcjum z czeską firmą Dekonta zakończyła właśnie budowę jednej z największych tego typu instalacji w Europie. Oczyszczalnia ścieków w Białce w woj. lubelskim może obsłużyć do 1 800 mieszkańców.

Naukowcy pracują nad innowacyjną metodą wykrywania toksoplazmozy

AmerLab, spółka spin-off Uniwersytetu Warszawskiego, prowadzi badania nad opracowaniem nowej metody wykrywania toksoplazmozy.

W porównaniu do obecnie stosowanych standardowych testów serologicznych, nowa metoda ma zapewnić nie tylko większą czułość, ale też umożliwić szybsze wykrywanie zarażenia, co otwiera możliwości skuteczniejszego i mniej obciążającego pacjentów leczenia. To ważna informacja dla kobiet w ciąży i osób z obniżoną odpornością, którym toksoplazmoza szczególnie zagraża.

200 mln PLN na walkę z koronawirusem

200 mln zł trafi do polskich przedsiębiorców i naukowców, którzy pracują nad diagnostyką, leczeniem i przeciwdziałaniem chorobom wirusowym. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs Szybka Ścieżka „Koronawirusy”.

Agencja wykonawcza Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego sięga po sprawdzoną formułę finansowania innowacji z Funduszy Europejskich, by przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się pandemii koronawirusów, w tym SARS-CoV-2.

Spin-off z UW udostępnił darmową platformę do prowadzenia wykładów przez Internet

Nowa spółka spin-off z Uniwersytetu Warszawskiego uruchomiła darmową platformę, która pozwala wykładowcom prowadzić wykłady w trybie zdalnym. Nowe narzędzie daje szansę przywrócenia ciągłości w dydaktyce, po tym jak na UW odwołano zajęcia z powodu epidemii koronawirusa.

Administratorzy platformy nie wykluczają możliwości jej udostępniania także innym uczelniom oraz zainteresowanym szkołom z całej Polski.

Pasywny system oczyszczania ścieków opracowany przez naukowców z UW

Naukowcy z Wydziału Biologii UW przedstawili ekonomiczną i ekologiczną alternatywę dla gospodarki ściekowej na terenach wiejskich. To pasywny system oczyszczania ścieków typu Constructed Wetlands.

Według danych GUS 45% mieszkańców wsi nadal nie jest objętych systemem kanalizacji. Choć ścieki powinny być zbierane w szczelnych szambach i regularnie transportowane przez tabor asenizacyjny do oczyszczalni, wiadomo, że tak nie jest. Potwierdza to opublikowany w czerwcu 2019 r. raport NIK, z którego wynika, że choć gminy mają taki obowiązek, to nie ewidencjonują zbiorników, nie monitorują ich stanu ani częstotliwości opróżniania.

Według międzynarodowych recenzentów to przełom w rozwoju nauki

Badacze z UW pod kierunkiem prof. Jacka Jemielitego, dr hab. Joanny Kowalskiej i dr. Pawła Sikorskiego odkryli nową metodę wydajnego wytwarzania mRNA.

Rezultaty badań naukowcy opisali na łamach prestiżowego czasopisma „Nucleic Acids Research”. Artykuł został uznany przez recenzentów za przełomowy dla rozwoju nauki.

Naukowcy UW i PW angażują się w ratowanie klimatu

Naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej, którzy założyli spółki spin-off, przedstawiali rozwiązania wspierające ochronę środowiska. Potencjał prezentowanych innowacji rozwiązań jest ogromny, jednak do pełnego sukcesu potrzeba większego zaangażowania ze strony przemysłu, biznesu i administracji państwowej.

Internet, media - prof. dr hab. inż. W. Gogołek

Kontakt w terminie: 5 dni
ilość

Opis

Zakres ekspertyz:

 • informatyka,
 • internet,
 • media,
 • big data,
 • data mining.

Publikacje

 • Gorąca potęga mediów online, [w:] Komputer w Edukacji, 16 Ogólnopolskie sympozjum naukowe, Kraków 29-30 września 2006. Red. Janusz Morbitzer. Wyd. Pracownia Technologii Nauczania AP.
 • Manipulacja w Sieci, [w:] Manipulacja Media Edukacja, pod red. B. Siemienieckiego, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2007.
 • Technologie informacyjne w edukacji, Konferencja: Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym, [w:] e-edukacja.net, Materiały z III ogólnopolskiej konferencji, Akademia Ekonomiczna. Kraków 16 listopada 2006. http://www.e-edukacja.net/trzecia/_referaty/2_e-edukacja.pdf.
 • Wybrane aspekty edukacyjnych zasobów sieci, Współautor z: Andrzej Urbański, [w:] Komputer w Edukacji, 17 Ogólnopolskie sympozjum naukowe, Kraków 28-29 września 2007. Red. Janusz Morbitzer. Wyd. Pracownia Technologii Nauczania AP. s. 54-61.
 • Praca w Sieci, [w:] Kultura i język mediów, Red. Maciej Tanaś, Wyd. Impuls. Kraków 2007, s. 99 – 107.
 • Administracja państwowa online, [w:] Nowoczesna administracja skarbowa, tom 3, Red. Z. Gilowska, R. Tadeusiewicz, J. Tchórzewicz, wyd. Ministerstwo Finansów, Warszawa 2007. S. 98 – 104.
 • Internet w zdalnej edukacji, [w:] Informatyczne przygotowanie nauczycieli Potrzeby, przemiany, perspektywy, Akademia Pedagogiczna w Krakowie, Wyd. FALL, Kraków 2007. S. 115 – 122.
 • Ulotne swobody informacyjne społeczeństwa informacyjnego, Studia Medioznawcze nr 4(31) 2007, Instytut Dziennikarstwa UW, Warszawa 2007, s. 11 - 23.
 • (Nie)pamięć maszyn, [w:] Studia Medioznawcze nr 3(34) 2008, Instytut Dziennikarstwa UW, Warszawa 2008, s. 125-132.
 • Paradoks Sieci, [w:] J. Morbitzer (red.), Komputer w Edukacji, Wyd. Pracownia Technologii Nauczania AP, Kraków, 2008.
 • Wirtualne zagrożenie edukacyjnego świata, [w:] Współczesne problemy kształcenia na odległość, pod red. T. Lewowickiego i B. Siemienieckiego, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2008.
 • Internet w zdalnej edukacji, [w:] Technologie informacyjne w edukacji policjantów, Legionowo 2008, wyd. CSP Legionowo, s. 42 – 53.
 • Kreatywność z Siecią, E-edukacja – analiza dokonań i perspektyw rozwoju, wyd. Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa 2009.
 • Manipulation on the Web, w: Dialog and Universalism, Vol. XIX, No. 1-2/2009, s. 143-153.
 • Kategorie komunikacji sieciowej, [w:], Aleksander Jastriebow, Informatyka w dobie XXI wieku, Technologie informatyczne w nauce, technice I edukacji, Radom 2009, Politechnika Radomska, s. 21 – 27.
 • Dominacja komunikacyjna maszyn? [w:] J. Morbitzer (red.), Komputer w Edukacji, Wyd. Pracownia Technologii Nauczania AP, Kraków, 2009.
 • IT podmiotem i orzeczeniem edukacji społeczeństwa informacyjnego, [w:] Stanisław Juszczyk (red.), Media w edukacji, kulturze i zmianie Społecznej – odniesienia kognitywne, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2010.
 • Spolegliwość komputerów – personalizacja, [w:] Janusz Morbitzer (red.), Człowiek Media Edukacja, Wyd. Katedra Technologii Nauczania AP, Kraków, 2010.
 • Informacyjny potencjał sieci – na przykładzie wyborów prezydenckich 2010, współautor: Paweł Kuczma, Studia Medioznawcze nr 4(43) 2010, Instytut Dziennikarstwa UW, Warszawa 2010, s. 35 - 49.
 • Recenzja: „Nowe Media”, red. Nacz. Marek Jeziński, Studia Medioznawcze nr 1(44) 2011, Instytut Dziennikarstwa UW, Warszawa 2011, s. 225 – 228.
 • Krzyk niekompetencji młodych obywateli wirtualnego świata, [w:] Bronisław Siemieniecki i inni (Red.), Kogniwistyka i media w edukacji, 1/2011, wyd. Adam Marszałek, s. 116 – 129.
 • Personalizacja – nowy wymiar oceny, [w:] Jan Grzesiak (Red.), Ewaluacja i innowacje w edukacji. Pomiar i ewaluacja jakości kształcenia, PWSZ w Koninie, Kalisz-Konin 2011. S. 59 – 69.
 • Rafinacja informacji sieciowej, [w:], Aleksander Jastriebow, Maria Raczyńska, Informatyka w dobie XXI wieku, Nauka, Technika, Edukacja a nowoczesne technologie informatyczne, Radom 2011, Politechnika Radomska, s. 229 - 238.
 • Informacyjne b-wykluczenie, [w:] T. Rowiński, R. Tadeusiewicz, Psychologia i informatyka. Synergia i kontradykcje, Wyd. Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, 2010 (wydane w 2011), s. 81 – 103.
 • Recenzja: „Wczoraj, dziś i jutro polskiej Informatyki”, red. Ryszard Tadeusiewicz, Studia Medioznawcze nr 3(46) 2011, Instytut Dziennikarstwa UW, Warszawa 2011, s. 170-173.
 • Ulotne swobody informacyjne społeczeństwa informacyjnego, [w:] A. Kucharski, M. Stencla, Homo sapiens – Homo communicans, Uniwersytet Szczeciński, 2011, s. 13 – 27.
 • Ewolucja druku – media on-line, Międzynarodowa konferencja Poligraficzna, Kliczków 16-18 listopada 2011, s. 5 – 13.
 • Potencjał informacyjny nowych mediów – rafinacja informacji sieciowej, [w:] 350 lat polskiej prasy, mat. pokonf. Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2011. S. 253-263.
 • Paweł Kuczma, Włodzimierz Gogołek, Web Information Potential on the Basis of the 2010 Presidential Elections, Wyd. Skorpion, Warszawa 2011, s. 241 – 263.
 • Bezpieczeństwo IT. Zakres edukacji szkolnej, [w:] Jan Grzesiak (Red.), Ewaluacja i innowacje w edukacji. Poprawa jakości kształcenia i jej uwarunkowania, UAM w Poznaniu, PWSZ w Koninie, Kalisz-Konin 2012. S. 101 – 113.
 • (Nie)bezpieczeństwo IT, [w:], Aleksander Jastriebow i inni, Informatyka w dobie XXI wieku, Technologie komputerowe w rozwoju nauki, techniki i edukacji, Radom 2012, Politechnika Radomska, s. 211-219.
 • Potencjał informacyjny nowych mediów - rafinacja informacji sieciowej, [w:] M. Jabłonowski i inni, 350 lat prasy polskiej, Instytut Badań Literackich Pan, Instytut Dziennikarstwa UW, 2012, s. 253 – 263.
 • Nowy wymiar zasobów informacyjnych WWW, [w:] Janusz Morbitzer, Emilia Musiał (red.), Człowiek Media Edukacja, Wyd. Katedra Technologii Nauczania AP, Kraków, 2012.
 • W. Gogołek, P. Kuczma, Rafinacja informacji sieciowych na przykładzie wyborów parlamentarnych. Część 1. Blogi, fora, analiza sentymentów, Studia Medioznawcze nr 2(53) 2013, Instytut Dziennikarstwa UW, Warszawa 2013, s. 89 - 109.
 • The New Information Source for Education. Refining Information from the Internet, 10 IFIP World Conference on Computers in Education, WCCE 2013, Learning while we are connected, Volume 3, Toruń 2013.
 • W. Gogołek, P. Kuczma, Rafinacja informacji sieciowych na przykładzie wyborów parlamentarnych. Część 2. Portale internetowe, konteksty medialne i merytoryczne, Studia Medioznawcze nr 3(54) 2013, Instytut Dziennikarstwa UW, Warszawa 2013, s. 153 - 161.
 • Wpływ e-podręczników na rozwój psychosomatyczny uczniów, Ekspertyza Ośrodka Rozwoju Edukacji, Warszawa, sierpień, 2013, ss. 39, http://www.ore.edu.pl/strona-ore/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=1952:wpyw-e-podrcznikw-na-rozwj-psychosomatyczny-uczniw&id=158:e-podrczniki-materiay-do-pobrania&Itemid=1776
 • Cyfrowa szkoła – przeszkody i zaniedbania, w: Rola e-edukacji w rozwoju kształcenia akademickiego, Red. Marcin Dąbrowski, Maria Zając, wyd. Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa 2013. S. 47 – 57.
 • The Dominance of the net. Refining information from of the net. МАТЕРИАЛЫ, I Международною Гуманитарною форума. «НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ - «МОЦПЛ1К ЕЛ»: ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРНОГО КАПИТАЛА», проведенною н рамках Государственной программы. «Интеллектуальный потенциал страны». Алматы, «Казак университетi» 2014. 4 декабря 2014 года, s. 15-22.
 • Big Data For Journalism. «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ в КАЗАХСТАНСКОМ ОБЩЕСТВЕ: вызовы и тренды времени» 5 декабря 2014 годы.
 • Informacyjny potencjał rafinacji zasobów sieciowych, Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy, tom 6/17, Kielce 2014, ss. 27-46.
 • The New information Source For journalism. Refining information from the Internet. [w:] Media Business Culture, Studies on the Language and Functions of the Media, red. Małgorzata Łosiewicz, Anna Ryłko-Kurpiewska, Kinvara Co. Galway – Gdynia, 2015, s. 219-237.
 • W. Gogołek, i inni, Z badań nad wykorzystaniem rafinacja informacji sieciowej. Wybory prezydenckie i parlamentarne 2015. Studia Medioznawcze nr 3(62) 2015, Instytut Dziennikarstwa UW, Warszawa 2015, s. 31 – 43.
 • Big Data. Sieciowe źródło informacji dla edukacji, w: M. Tanasia, S. Galanciak (Red.), Cyberprzestrzeń Człowiek Edukacja, wyd. Impuls, Warszawa 2015. S. 97 – 105.
 • Logistyka i administrowanie w mediach. Technologie, w: Logistyka i administrowanie w mediach – aspekty teoretyczne i aplikatywne, Red. W. Cetera, K. Kowalik, Stowarzyszenie Fair Business, Warszawa 2015. S. 13-20.
 • (Nie)bezpieczny wymiar IT w edukacji, w: W. Czerski, R. Wawer, Nowoczesne media w przestrzeniach edukacyjnych, Wyd. Uniwesytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2015, s. 105 – 117.
 • Rafinacja dużej skali zasobów sieciowych – Big Data. Dziennikarskie źródła informacji, w: Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa, nr 7 (798) lipiec 2016, Orgmasz.
 • Włodzimierz Gogołek, Dariusz Jaruga, Z badań nad systemem rafinacji sieciowej Identyfikacja sentymentów, Studia Medioznawcze Media Studies 4 (67) 2016.
 • Z badań nad komputerowym nauczaniem [w:] Janusz Morbitzer, Emilia Musiał (red.), Człowiek Media Edukacja, Wyd. Naukowe Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2017.

Monografie

 • Technologie Informacyjne Mediów, Wydawnictwo ASPRA-JR, Warszawa 2005, s. 295
 • Technologie Informacyjne Mediów, wyd. II zmienione, Wydawnictwo ASPRA-JR, Warszawa 2006, s. 378.
 • Wprowadzenie do informatyki dla humanistów, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2007, s. 157.
 • Komunikacja Sieciowa Uwarunkowania, kategorie i paradoksy, Wydawnictwo ASPRA, Warszawa 2010, s. 307
 • Informatyka dla Humanistów, Wydawnictwo Kropki trzy, Warszawa 2012, s. 276.
 • Współautor z Wiesław Cetera, Leksykon tematyczny zarządzanie, IT, Wyd. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Warszawa, 2014, s. 246.

Informacje dodatkowe

Słowa kluczowe informatyka, internet, media, big data, data mining
Dodatkowe języki komunikacji angielski, rosyjski
Stanowisko Kierownik Katedry Technologii Informacyjnych Mediów
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl