Jednostki UW i Spółki Spin-Off
Artykuły
Mechanizm biologiczny może pomóc zabezpieczać różne powierzchnie przed osadzaniem się na nich bakterii wodnych

Na Wydziale Biologii UW odkryto mechanizm biologiczny, który pozwoli w przyszłości stworzyć preparaty zabezpieczające przed osadzaniem się biofilmów bakteryjnych na różnego rodzaju tkaninach i powierzchniach przebywających w środowisku wodnym.

Z perspektywy rynku (potencjalnego inwestora) w odkryciu obiecujące jest to, że preparat bazuje na substancjach, których masowa produkcja jest wyjątkowo tania, a sam mechanizm działania preparatu jest całkowicie ekologiczny. Ochrona bowiem nie polega na likwidacji bakterii już namnożonych na materiale (i tym samym uwalniania z nich różnego rodzaju substancji w tym toksyn), lecz na powstrzymaniu bakterii przed osadzaniem i namnażaniem.

Oczyszczalnia ścieków może wyglądać jak ogród

Pasywne systemy oczyszczania ścieków typu Constructed Wetland są popularne w wielu miejscach na świecie. W Polsce, choć na razie takich ekologicznych oczyszczalni jest niewiele, zaczynają się nimi interesować samorządy.

Spółka RDLS, będąca spin-offem Uniwersytetu Warszawskiego, w konsorcjum z czeską firmą Dekonta zakończyła właśnie budowę jednej z największych tego typu instalacji w Europie. Oczyszczalnia ścieków w Białce w woj. lubelskim może obsłużyć do 1 800 mieszkańców.

Naukowcy pracują nad innowacyjną metodą wykrywania toksoplazmozy

AmerLab, spółka spin-off Uniwersytetu Warszawskiego, prowadzi badania nad opracowaniem nowej metody wykrywania toksoplazmozy.

W porównaniu do obecnie stosowanych standardowych testów serologicznych, nowa metoda ma zapewnić nie tylko większą czułość, ale też umożliwić szybsze wykrywanie zarażenia, co otwiera możliwości skuteczniejszego i mniej obciążającego pacjentów leczenia. To ważna informacja dla kobiet w ciąży i osób z obniżoną odpornością, którym toksoplazmoza szczególnie zagraża.

200 mln PLN na walkę z koronawirusem

200 mln zł trafi do polskich przedsiębiorców i naukowców, którzy pracują nad diagnostyką, leczeniem i przeciwdziałaniem chorobom wirusowym. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs Szybka Ścieżka „Koronawirusy”.

Agencja wykonawcza Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego sięga po sprawdzoną formułę finansowania innowacji z Funduszy Europejskich, by przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się pandemii koronawirusów, w tym SARS-CoV-2.

Spin-off z UW udostępnił darmową platformę do prowadzenia wykładów przez Internet

Nowa spółka spin-off z Uniwersytetu Warszawskiego uruchomiła darmową platformę, która pozwala wykładowcom prowadzić wykłady w trybie zdalnym. Nowe narzędzie daje szansę przywrócenia ciągłości w dydaktyce, po tym jak na UW odwołano zajęcia z powodu epidemii koronawirusa.

Administratorzy platformy nie wykluczają możliwości jej udostępniania także innym uczelniom oraz zainteresowanym szkołom z całej Polski.

Pasywny system oczyszczania ścieków opracowany przez naukowców z UW

Naukowcy z Wydziału Biologii UW przedstawili ekonomiczną i ekologiczną alternatywę dla gospodarki ściekowej na terenach wiejskich. To pasywny system oczyszczania ścieków typu Constructed Wetlands.

Według danych GUS 45% mieszkańców wsi nadal nie jest objętych systemem kanalizacji. Choć ścieki powinny być zbierane w szczelnych szambach i regularnie transportowane przez tabor asenizacyjny do oczyszczalni, wiadomo, że tak nie jest. Potwierdza to opublikowany w czerwcu 2019 r. raport NIK, z którego wynika, że choć gminy mają taki obowiązek, to nie ewidencjonują zbiorników, nie monitorują ich stanu ani częstotliwości opróżniania.

Według międzynarodowych recenzentów to przełom w rozwoju nauki

Badacze z UW pod kierunkiem prof. Jacka Jemielitego, dr hab. Joanny Kowalskiej i dr. Pawła Sikorskiego odkryli nową metodę wydajnego wytwarzania mRNA.

Rezultaty badań naukowcy opisali na łamach prestiżowego czasopisma „Nucleic Acids Research”. Artykuł został uznany przez recenzentów za przełomowy dla rozwoju nauki.

Naukowcy UW i PW angażują się w ratowanie klimatu

Naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej, którzy założyli spółki spin-off, przedstawiali rozwiązania wspierające ochronę środowiska. Potencjał prezentowanych innowacji rozwiązań jest ogromny, jednak do pełnego sukcesu potrzeba większego zaangażowania ze strony przemysłu, biznesu i administracji państwowej.

Instytut Geologii Podstawowej

Analizy mikrostruktur łupków

Analizy mikrostruktur łupków
Analizy mikrostruktur łupków

Badania mikroskopowe prowadzone w świetle odbitym białym i przechodzącym. Rozpoznanie składu minaralogicznego, struktur sedymentologicznych i mikroskamieniałości.

szt.

Analizy próbek skał

Analizy próbek skał
Analizy próbek skał

Analiza próbek skał w celu określenia petrografii. Badania mikroskopowe prowadzone w świetle odbitym białym i przechodzącym.

szt.

Badania geoarcheologiczne

Badania geoarcheologiczne
Badania geoarcheologiczne

Usługa obejmuje  rozpoznanie gemorfologiczne i geologiczne okolic stanowisk archeologicznych (grodziska, osady, obiekty megalityczne), a także analizę cech geologicznych pojedynczych zabytków kamiennych. Kształt i cechy budowy wewnętrznej formy terenowej odczytane w trakcie analizy pozwalają jednoznacznie odróżnić obiekt naturalny od antropogenicznego.

szt.

Biostratygrafia

Biostratygrafia
Biostratygrafia

Biostratygrafia osadów z wierceń poszukiwawczych w oparciu o mikroskamieniałości (otwornice).

szt.

Geologia klimatyczna - prof. dr hab. L. Marks

Geologia klimatyczna - prof. dr hab. L. Marks
Geologia klimatyczna - prof. dr hab. L. Marks

geologia klimatyczna, geologia czwartorzędu, geologia glacjalna, kartografia geologiczna, stratygrafia czwartorzędu, paleogeografia czwartorzędu, geoarcheologia, zmiany klimatu

szt.

Kompleksowe badania geologiczne i geomorfologiczne na obszarach planowanych inwestycji strategicznych

Kompleksowe badania geologiczne i geomorfologiczne na obszarach planowanych inwestycji strategicznych
Kompleksowe badania geologiczne i geomorfologiczne na obszarach planowanych inwestycji strategicznych

Kompleksowe badania geologiczne i geomorfologiczne na obszarach planowanych inwestycji strategicznych, m.in. elektrownie jądrowe, wiatrowe, wodne.

szt.

Laboratorium Geofizyczne

Laboratorium Geofizyczne
Laboratorium Geofizyczne

Laboratorium Geofizyczne zapewnia możliwość prowadzenia profesjonalnych badań paleomagnetycznych, których celem jest rekonstrukcja dawnych kierunków pola magnetycznego Ziemi oraz datowanie tych kierunków na podstawie pomiaru właściwości magnetycznych w sukcesjach skalnych.

szt.

Laboratorium Hydrogeochemiczne i Hydrodynamiczne

Laboratorium Hydrogeochemiczne i Hydrodynamiczne
Laboratorium Hydrogeochemiczne i Hydrodynamiczne

Laboratorium Hydrogeochemiczne i Hydrodynamiczne przystosowane jest do wykonywania analiz właściwości fizycznych, mechanicznych i filtracyjnych fizyczno-chemiczne próbek stałych, wód, gruntów, osadów i skał. Jest wyposażone w nowoczesną aparaturę badawczą, umożliwiającą wykonywanie najbardziej precyzyjnych analiz niezbędnych m.in. w datowaniu skał i procesów geologicznych, materiałoznawstwie czy innych dziedzinach nauk, jak: mikrobiologii oraz archeologii.

szt.

Laboratorium Kartowania Geologicznego

Laboratorium Kartowania Geologicznego
Laboratorium Kartowania Geologicznego

Laboratorium Kartowania Geologicznego umożliwia realizację wysokiej jakości zajęć dydaktycznych i szkoleniowych z zakresu konstruowania map i przekrojów geologicznych, a także szczegółowej analizy i wizualizacji danych przestrzennych, przy wykorzystaniu najnowszych multimedialnych oraz nowoczesnych metod kartograficznych.

szt.

Laboratorium Mikroskopowe

Laboratorium Mikroskopowe
Laboratorium Mikroskopowe

Laboratorium Mikroskopowe daje możliwość prowadzenia profesjonalnych badań oraz korzystania z szerokich możliwości sprzętu optycznego na użytek geologów, biologów i innych naukowców wykorzystujących zaawansowane techniki optyczne zarówno w nauce, jak i w praktyce. Pracownia umożliwia pracę równocześnie na 12 stanowiskach mikroskopowych o sprofilowanym wyposażeniu.

szt.

Laboratorium Przygotowania Próbek Geologicznych

Laboratorium Przygotowania Próbek Geologicznych
Laboratorium Przygotowania Próbek Geologicznych

W skład kompleksu laboratoriów wchodzą: laboratorium wstępnego przygotowanie próbek, oraz laboratorium przygotowania preparatów geologicznych. Wyposażone w profesjonalny pracownie przystosowane są do precyzyjnego przygotowywania próbek skalnych i preparatów do dalszych badań geologicznych i geofizycznych z użyciem wyspecjalizowanych technik badawczych.

szt.

Sedymentologia - dr hab. A. Wysocka prof. UW

Sedymentologia - dr hab. A. Wysocka prof. UW
Sedymentologia - dr hab. A. Wysocka prof. UW

geologia, sedymentologia, analiza basenów sedymentacyjnych, geneza złóż osadowych

szt.

Wykonanie analizy makroszczątków zwierzęcych

Wykonanie analizy makroszczątków zwierzęcych
Wykonanie analizy makroszczątków zwierzęcych

Usługa obejmuje kompleksową analizę fauny mięczaków (ślimaki, małże) i małżoraczków akumulowanych w utworach czwartorzędowych. Analiza wykorzystuje metody jakościowe i ilościowe pozwalające scharakteryzować zmienność fauny na wybranym terenie. Identyfikacja taksonów oraz odtworzenie struktury asocjacji i jej zmienności w czasie, pozwalają zobrazować warunki klimatyczno-środowiskowe panujące na badanym terenie współcześnie oraz w wybranych jednostkach czwartorzędu.

szt.

Wykonanie mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi na wybranym obszarze

Wykonanie mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi na wybranym obszarze
Wykonanie mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi na wybranym obszarze

Usługa obejmuje kompleksowe opracowanie materiałów archiwalnych, map i numerycznego modelu terenu  (NMT) oraz prace terenowe pod kątem rozpoznania osuwisk i wytypowania miejsc potencjalnie zagrożonych wystąpieniem ruchów masowych. Opracowanie składa się z części graficznej – mapa w skali 1:10 000, dokumentacja fotograficzna, oraz z części tekstowej z opisem i zestawieniem udokumentowanych form rzeźby osuwiskowej.

szt.

Wykonanie szczegółowej mapy geologicznej dowolnego obszaru

Wykonanie szczegółowej mapy geologicznej dowolnego obszaru
Wykonanie szczegółowej mapy geologicznej dowolnego obszaru

Usługa polega na wykonaniu kompleksowych badań terenowych obejmujących wykonanie zdjęcia geologicznego wybranego obszaru, poprzedzone analizą numerycznego modelu terenu (NMT). Badania terenowe obejmują m.in. wykonanie sond ręcznych, sond mechanicznych oraz wierceń głębokich, przy udziale kooperantów z firm wiertniczych. 

szt.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl