Jednostki UW i Spółki Spin-Off
Artykuły
Mechanizm biologiczny może pomóc zabezpieczać różne powierzchnie przed osadzaniem się na nich bakterii wodnych

Na Wydziale Biologii UW odkryto mechanizm biologiczny, który pozwoli w przyszłości stworzyć preparaty zabezpieczające przed osadzaniem się biofilmów bakteryjnych na różnego rodzaju tkaninach i powierzchniach przebywających w środowisku wodnym.

Z perspektywy rynku (potencjalnego inwestora) w odkryciu obiecujące jest to, że preparat bazuje na substancjach, których masowa produkcja jest wyjątkowo tania, a sam mechanizm działania preparatu jest całkowicie ekologiczny. Ochrona bowiem nie polega na likwidacji bakterii już namnożonych na materiale (i tym samym uwalniania z nich różnego rodzaju substancji w tym toksyn), lecz na powstrzymaniu bakterii przed osadzaniem i namnażaniem.

Oczyszczalnia ścieków może wyglądać jak ogród

Pasywne systemy oczyszczania ścieków typu Constructed Wetland są popularne w wielu miejscach na świecie. W Polsce, choć na razie takich ekologicznych oczyszczalni jest niewiele, zaczynają się nimi interesować samorządy.

Spółka RDLS, będąca spin-offem Uniwersytetu Warszawskiego, w konsorcjum z czeską firmą Dekonta zakończyła właśnie budowę jednej z największych tego typu instalacji w Europie. Oczyszczalnia ścieków w Białce w woj. lubelskim może obsłużyć do 1 800 mieszkańców.

Naukowcy pracują nad innowacyjną metodą wykrywania toksoplazmozy

AmerLab, spółka spin-off Uniwersytetu Warszawskiego, prowadzi badania nad opracowaniem nowej metody wykrywania toksoplazmozy.

W porównaniu do obecnie stosowanych standardowych testów serologicznych, nowa metoda ma zapewnić nie tylko większą czułość, ale też umożliwić szybsze wykrywanie zarażenia, co otwiera możliwości skuteczniejszego i mniej obciążającego pacjentów leczenia. To ważna informacja dla kobiet w ciąży i osób z obniżoną odpornością, którym toksoplazmoza szczególnie zagraża.

200 mln PLN na walkę z koronawirusem

200 mln zł trafi do polskich przedsiębiorców i naukowców, którzy pracują nad diagnostyką, leczeniem i przeciwdziałaniem chorobom wirusowym. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs Szybka Ścieżka „Koronawirusy”.

Agencja wykonawcza Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego sięga po sprawdzoną formułę finansowania innowacji z Funduszy Europejskich, by przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się pandemii koronawirusów, w tym SARS-CoV-2.

Spin-off z UW udostępnił darmową platformę do prowadzenia wykładów przez Internet

Nowa spółka spin-off z Uniwersytetu Warszawskiego uruchomiła darmową platformę, która pozwala wykładowcom prowadzić wykłady w trybie zdalnym. Nowe narzędzie daje szansę przywrócenia ciągłości w dydaktyce, po tym jak na UW odwołano zajęcia z powodu epidemii koronawirusa.

Administratorzy platformy nie wykluczają możliwości jej udostępniania także innym uczelniom oraz zainteresowanym szkołom z całej Polski.

Pasywny system oczyszczania ścieków opracowany przez naukowców z UW

Naukowcy z Wydziału Biologii UW przedstawili ekonomiczną i ekologiczną alternatywę dla gospodarki ściekowej na terenach wiejskich. To pasywny system oczyszczania ścieków typu Constructed Wetlands.

Według danych GUS 45% mieszkańców wsi nadal nie jest objętych systemem kanalizacji. Choć ścieki powinny być zbierane w szczelnych szambach i regularnie transportowane przez tabor asenizacyjny do oczyszczalni, wiadomo, że tak nie jest. Potwierdza to opublikowany w czerwcu 2019 r. raport NIK, z którego wynika, że choć gminy mają taki obowiązek, to nie ewidencjonują zbiorników, nie monitorują ich stanu ani częstotliwości opróżniania.

Według międzynarodowych recenzentów to przełom w rozwoju nauki

Badacze z UW pod kierunkiem prof. Jacka Jemielitego, dr hab. Joanny Kowalskiej i dr. Pawła Sikorskiego odkryli nową metodę wydajnego wytwarzania mRNA.

Rezultaty badań naukowcy opisali na łamach prestiżowego czasopisma „Nucleic Acids Research”. Artykuł został uznany przez recenzentów za przełomowy dla rozwoju nauki.

Naukowcy UW i PW angażują się w ratowanie klimatu

Naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej, którzy założyli spółki spin-off, przedstawiali rozwiązania wspierające ochronę środowiska. Potencjał prezentowanych innowacji rozwiązań jest ogromny, jednak do pełnego sukcesu potrzeba większego zaangażowania ze strony przemysłu, biznesu i administracji państwowej.

W skład Instytutu Fizyki Doświadczalnej wchodzi osiem Zakładów: Biofizyki, Cząstek i Oddziaływań Fundamentalnych, Dydaktyki Fizyki, Fizyki Ciała Stałego, Fizyki Jądrowej, Optyki, Fizyki Biomedycznej i Struktury Materii Skondensowanej. Zajmują się one badaniami naukowymi w zakresie różnych dziedzin fizyki współczesnej począwszy od fizyki ciała stałego i optyki, poprzez biofizykę i fizykę medyczną aż do fizyki jądrowej oraz fizyki cząstek i oddziaływań fundamentalnych.

Zakład Dydaktyki Fizyki specjalizuje się w zagadnieniach związanych z procesem nauczania fizyki w szkołach oraz z kształceniem nauczycieli. Ponadto, prowadzone są tam badania naukowe w dziedzinie ekonofizyki w ramach specjalnosci Metody fizyki w ekonomii (ekonofizyka).

Instytut Fizyki Doświadczalnej

Analiza sygnałów biologicznych i modelowanie czynności elektrycznej mózgu

Analiza sygnałów biologicznych i modelowanie czynności elektrycznej mózgu
Analiza sygnałów biologicznych i modelowanie czynności elektrycznej mózgu

Rozwijamy modele i zaawansowane metody analizy szeregów czasowych, zwłaszcza związanych z systemem nerwowym (elektroencefalogramów EEG, magnetoencefalogeamów MEG, potencjałów wywołanych ERP, elektrokortykogramów ECoG, lokalnych potencjałów polowych LFP oraz emisji otoakustycznych u ludzi i zwierząt) dla celów naukowych i klinicznych.

szt.

Badania epitaksjalnego grafenu

Badania epitaksjalnego grafenu
Badania epitaksjalnego grafenu

Grafen budzi ogromne nadzieje, zarówno aplikacyjne jak i poznawcze, jako nowy i układ o obniżonej wymiarowości.

szt.

Badania nanostruktur półprzewodnikowych

Badania nanostruktur półprzewodnikowych
Badania nanostruktur półprzewodnikowych

W szczególności badania wzbudzeń elektronowych i stanów skorelowanych nośników oraz nieklasyczne własności emisyjne kropek kwantowych (źródła pojedynczych i skorelowanych fotonów).

szt.

Badania półprzewodników półmagnetycznych

Badania półprzewodników półmagnetycznych
Badania półprzewodników półmagnetycznych

Badania półprzewodników półmagnetycznych, łączących własności półprzewodnikowe i magnetyczne. Tematyka ta została ostatnio bardzo ożywiona przez nadzieję na rozwój elektroniki opartej na spinie (spintroniki), Badamy nowe półprzewodnikowe ferromagnetyki i materiały hybrydowe. Przedmiotem badań są szerokoprzerwowe materiały półprzewodnikowe typu III-V i II-VI.

szt.

Badania reakcji syntezy pierwiastków superciężkich

Badania reakcji syntezy pierwiastków superciężkich
Badania reakcji syntezy pierwiastków superciężkich

Modelowy opis reakcji syntezy jąder pierwiastków superciężkich oraz poszukiwaniem optymalnych warunków ich otrzymywania.

szt.

Badania struktury materii skondensowanej metodami rozpraszania neutronów, promieni X oraz promieniowania synchrotronowego

Badania struktury materii skondensowanej metodami rozpraszania neutronów, promieni X oraz promieniowania synchrotronowego
Badania struktury materii skondensowanej metodami rozpraszania neutronów, promieni X oraz promieniowania synchrotronowego

Badania mają na celu określenie struktury materiałów o interesujących własnościach fizycznych, takich jak: materiały wykazujące polaryzację elektryczną i uporządkowanie magnetyczne, czyli tzw.multiferroiki, materiały wykazujące kolosalną stałą dielektryczną oraz materiały o budowie nanokrystalicznej.

szt.

Badanie emisji cząstek opóźnionych po przemianie beta (rozpady egzotycznych jąder atomowych)

Badanie emisji cząstek opóźnionych po przemianie beta (rozpady egzotycznych jąder atomowych)
Badanie emisji cząstek opóźnionych po przemianie beta (rozpady egzotycznych jąder atomowych)

Na Ziemi znajdziemy około 300 naturalnie występujących nuklidów. Większość z nich jest stabilna lub ma bardzo długi czas życia. Ale z protonów i neutronów można stworzyć znacznie więcej związanych układów - około 7000 - które będą ulegać przemianom promieniotwórczym.

szt.

Badanie energii wydzielanej w przemianach beta, w szczególności dla produktów rozszczepienia, przy pomocy modularnego spektrometru pełnej absorpcji (MTAS)

Badanie energii wydzielanej w przemianach beta, w szczególności dla produktów rozszczepienia, przy pomocy modularnego spektrometru pełnej absorpcji (MTAS)
Badanie energii wydzielanej w przemianach beta, w szczególności dla produktów rozszczepienia, przy pomocy modularnego spektrometru pełnej absorpcji (MTAS)

Modularny Spektrometr Pełnej Absorpcji (w skrócie MTAS) powstał przy współpracy Oak Ridge National Lab i Uniwersytetu Warszawskiego. Głównym celem przyświecającym budowie detektora MTAS, był istotny dla energetyki jądrowej pomiar energii emitowanej z produktów rozszczepienia, tzw. ciepło powyłączeniowe.

szt.

Badanie rzadkich przemian promieniotwórczych

Badanie rzadkich przemian promieniotwórczych
Badanie rzadkich przemian promieniotwórczych

Badanie rzadkich przemian promieniotwórczych, m.in. emisji dwuprotonowej, przy użyciu komory dryfowej z odczytem optycznym (OTPC).

szt.

Badanie struktury jąder neutrono-nadmiarowych poprzez spektroskopię beta-gamma z wykorzystaniem pułapki Penninga

Badanie struktury jąder neutrono-nadmiarowych poprzez spektroskopię beta-gamma z wykorzystaniem pułapki Penninga
Badanie struktury jąder neutrono-nadmiarowych poprzez spektroskopię beta-gamma z wykorzystaniem pułapki Penninga

Badania wykonujemy we współpracy z Uniwersytetem w Jyväskylä (Finlandia). Badamy egzotyczne jądra atomowe o dużym nadmiarze neutronów, które wyznaczają granicę obecnie znanych nuklidów. Jądra te nie występują w naturze na Ziemi, trzeba je wytwarzać w reakcjach jądrowych.

szt.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl