Jednostki UW i Spółki Spin-Off
Artykuły
Mechanizm biologiczny może pomóc zabezpieczać różne powierzchnie przed osadzaniem się na nich bakterii wodnych

Na Wydziale Biologii UW odkryto mechanizm biologiczny, który pozwoli w przyszłości stworzyć preparaty zabezpieczające przed osadzaniem się biofilmów bakteryjnych na różnego rodzaju tkaninach i powierzchniach przebywających w środowisku wodnym.

Z perspektywy rynku (potencjalnego inwestora) w odkryciu obiecujące jest to, że preparat bazuje na substancjach, których masowa produkcja jest wyjątkowo tania, a sam mechanizm działania preparatu jest całkowicie ekologiczny. Ochrona bowiem nie polega na likwidacji bakterii już namnożonych na materiale (i tym samym uwalniania z nich różnego rodzaju substancji w tym toksyn), lecz na powstrzymaniu bakterii przed osadzaniem i namnażaniem.

Oczyszczalnia ścieków może wyglądać jak ogród

Pasywne systemy oczyszczania ścieków typu Constructed Wetland są popularne w wielu miejscach na świecie. W Polsce, choć na razie takich ekologicznych oczyszczalni jest niewiele, zaczynają się nimi interesować samorządy.

Spółka RDLS, będąca spin-offem Uniwersytetu Warszawskiego, w konsorcjum z czeską firmą Dekonta zakończyła właśnie budowę jednej z największych tego typu instalacji w Europie. Oczyszczalnia ścieków w Białce w woj. lubelskim może obsłużyć do 1 800 mieszkańców.

Naukowcy pracują nad innowacyjną metodą wykrywania toksoplazmozy

AmerLab, spółka spin-off Uniwersytetu Warszawskiego, prowadzi badania nad opracowaniem nowej metody wykrywania toksoplazmozy.

W porównaniu do obecnie stosowanych standardowych testów serologicznych, nowa metoda ma zapewnić nie tylko większą czułość, ale też umożliwić szybsze wykrywanie zarażenia, co otwiera możliwości skuteczniejszego i mniej obciążającego pacjentów leczenia. To ważna informacja dla kobiet w ciąży i osób z obniżoną odpornością, którym toksoplazmoza szczególnie zagraża.

200 mln PLN na walkę z koronawirusem

200 mln zł trafi do polskich przedsiębiorców i naukowców, którzy pracują nad diagnostyką, leczeniem i przeciwdziałaniem chorobom wirusowym. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs Szybka Ścieżka „Koronawirusy”.

Agencja wykonawcza Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego sięga po sprawdzoną formułę finansowania innowacji z Funduszy Europejskich, by przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się pandemii koronawirusów, w tym SARS-CoV-2.

Spin-off z UW udostępnił darmową platformę do prowadzenia wykładów przez Internet

Nowa spółka spin-off z Uniwersytetu Warszawskiego uruchomiła darmową platformę, która pozwala wykładowcom prowadzić wykłady w trybie zdalnym. Nowe narzędzie daje szansę przywrócenia ciągłości w dydaktyce, po tym jak na UW odwołano zajęcia z powodu epidemii koronawirusa.

Administratorzy platformy nie wykluczają możliwości jej udostępniania także innym uczelniom oraz zainteresowanym szkołom z całej Polski.

Pasywny system oczyszczania ścieków opracowany przez naukowców z UW

Naukowcy z Wydziału Biologii UW przedstawili ekonomiczną i ekologiczną alternatywę dla gospodarki ściekowej na terenach wiejskich. To pasywny system oczyszczania ścieków typu Constructed Wetlands.

Według danych GUS 45% mieszkańców wsi nadal nie jest objętych systemem kanalizacji. Choć ścieki powinny być zbierane w szczelnych szambach i regularnie transportowane przez tabor asenizacyjny do oczyszczalni, wiadomo, że tak nie jest. Potwierdza to opublikowany w czerwcu 2019 r. raport NIK, z którego wynika, że choć gminy mają taki obowiązek, to nie ewidencjonują zbiorników, nie monitorują ich stanu ani częstotliwości opróżniania.

Według międzynarodowych recenzentów to przełom w rozwoju nauki

Badacze z UW pod kierunkiem prof. Jacka Jemielitego, dr hab. Joanny Kowalskiej i dr. Pawła Sikorskiego odkryli nową metodę wydajnego wytwarzania mRNA.

Rezultaty badań naukowcy opisali na łamach prestiżowego czasopisma „Nucleic Acids Research”. Artykuł został uznany przez recenzentów za przełomowy dla rozwoju nauki.

Naukowcy UW i PW angażują się w ratowanie klimatu

Naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej, którzy założyli spółki spin-off, przedstawiali rozwiązania wspierające ochronę środowiska. Potencjał prezentowanych innowacji rozwiązań jest ogromny, jednak do pełnego sukcesu potrzeba większego zaangażowania ze strony przemysłu, biznesu i administracji państwowej.

Hydrologia, środowisko - dr A. K. Afelt

Kontakt w terminie: 5 dni

Opis

Ekspertyzy z zakresu:

 • procesy hydrologiczne,
 • zmiany klimatu,
 • analizy środowiskowe.

Publikacje

 • Aneta Afelt (2003) Warunki występowania i ustrój hydrologiczny źródeł w dorzeczu górnej Radomki, Prace i Studia Geograficzne, Tom 31, pp. 241-256 (in Polish)
 • Aneta Afelt (2004) The concentrations of Fe and Mn in loess pore water, ROCZNIKI PZH Tom 55 Nr Sup., pp. 191-196 (in Polish)
 • Aneta Afelt, Katarzyna Łopata (2004) Environmental characteristics of the catchment, in: The role of retention of rain floods, Wyd. WGSR UW (in Polish)
 • Aneta Afelt (2005) An infuence of soil water sampler substance on chemical composition of porous moisture, ACTA UNIV. CAROLINAE, GEOGRAPHICA Tom 38 Nr 1, pp. 5-10
 • Aneta Afelt (2005) Thermal aspects of underground water, in: Phisical Geography of Poland, Wyd. PWN, Warsaw (in Polish)
 • Aneta Afelt (2005) Selective water transport in loess sediment unsaturated zone, in XII „ Pleistocene stratigraphy of Poland”, PIG, Warsaw (in Polish)
 • Aneta Afelt (2006) The pore water characteristics in loess sediment, in: „ Interdisciplinary studies on loess - Methodological problems”, INoZ, Lublin (in Polish)
 • Aneta Afelt, Adam Jegier (2007) Onparticular conditions for draining post-glactial basin, in: The water circulation in natural and antropogenic environmental conditions, Wyd. UMCS, Lublin (in Polish)
 • Aneta Afelt (2007) Hydrochemical characteristic of porous water in unsaturate zone of loess sediment, in: The chemistry of precipitation, surface water and groundwater, t. V, Wyd. UŁ, Łódź (in Polish)
 • Aneta Afelt (2007) Suffosion as the process of sediment structure transformation by filtration, Prace i Studia WGSR Tom 38, pp. 157-172 (in Polish)
 • Aneta Afelt (2007) Influence of relief and water supply on the properties of pore water in loesses, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio B, Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia Vol. 62, pp. 223-242 (in Polish)
 • Małgorzata Gutry-Korycka, Dariusz Woronko, Maciej Lenartowicz, Jarosław Suchożebrski, Urszula Somorowska, Aneta Afelt, Barbara Nowicka (2008) Regional conditions of floods and low flow for Polish rivers, in: Extreme hydrometeorological events in Poland and their impacts. Seminar, Warsaw (in Polish)
 • Aneta Afelt (2008) Parameterization of loess pore space using fractal dimension, First Polish Geological Congres, Cracov
 • Aneta Afelt, Mirosław Samulski (2008) The outflow characteristics for upper Lyna spring area, in: Water in protected areas, Cracov (in Polish) 
 • Aneta Afelt, Monika Oksiuta (2009) Extremes of groundwater level fluctuation, Prace i Studia Geograficzne, Tom 43, pp. 115–137 (in Polish)
 • Aneta Afelt (2012) Intensity of water erosion in the spring catchment of the Łyna river, Inżynieria Ekologiczna, No 31, pp.5-16 (in Polish)
 • Aneta Afelt, Tomasz Ekiert, Dariusz Woronko (2012) The groundwater and surface water interactions in flood conditions, Zeszyty Naukowe Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin seria geograficzno-turystyczna, TOM: 9, ZESZYT: 9, pp. 43-68 (in Polish)
 • Aneta Afelt (2013) The impact of loess transformation on its filtration characteristics, Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, TOM: 456, pp: 3-14 (in Polish)
 • Aneta Afelt (2014) Ca and Mg in loess pore moisture, in: Calcium and Magnesium in Groundwater. Occurrence and Significance for Human Helth. International Association of Hydrogeologists Selected Papers, CRC Press, pp.3-14
 • Aneta Afelt (2006) Hydrographic Map of Poland, sheet Garwolin with commentary, Head Office of Geodesy and Cartography, Warsaw (in Polish)
 • Aneta Afelt, Małgorzata Gutry-Korycka (2006) Hydrographic Map of Poland, sheet Łaskarzew with commentary, Head Office of Geodesy and Cartography, Warsaw (in Polish)
 • Aneta Afelt, Małgorzata Gutry-Korycka (2012) Hydrographic Map of Poland, sheet Gąbin with commentary, Head Office of Geodesy and Cartography, Warsaw (in Polish)
 • Aneta Afelt, Małgorzata Gutry-Korycka (2012) Hydrographic Map of Poland, sheet Słubice with commentary, Head Office of Geodesy and Cartography, Warsaw (in Polish)
 • Aneta Afelt, Małgorzata Gutry-Korycka (2012) Hydrographic Map of Poland, sheet Płock with commentary, Head Office of Geodesy and Cartography, Warsaw (in Polish)
 • Aneta Afelt (2013) Hydrographic Map of Poland, sheet Warsaw-West with commentary, Head Office of Geodesy and Cartography, Warsaw (in Polish)
 • Aneta Afelt (2013) Hydrographic Map of Poland, sheet Wołomin with commentary, Head Office of Geodesy and Cartography, Warsaw (in Polish)
 • Aneta Afelt (2013) Hydrographic Map of Poland, sheet Wołomin with commentary, Head Office of Geodesy and Cartography, Warsaw (in Polish)
 • Aneta Afelt, Maciej Lenartowicz (2013) Hydrographic Map of Poland, sheet Warsaw-East with commentary, Head Office of Geodesy and Cartography, Warsaw (in Polish)
 • Aneta Afelt, Jarosław Suchorzebrski, Dariusz Woronko (2016) Hydrographic Map of Poland, sheet Radom-Gołębiów, Head Office of Geodesy and Cartography, Warsaw (in Polish)
 • Aneta Afelt, Jarosław Suchorzebrski, Dariusz Woronko (2016) Hydrographic Map of Poland, sheet Radom-Idalin, Head Office of Geodesy and Cartography, Warsaw (in Polish)
 • Aneta Afelt, Jarosław Suchorzebrski, Dariusz Woronko (2016) Hydrographic Map of Poland, sheet Radom-Janiszpol, Head Office of Geodesy and Cartography, Warsaw (in Polish)
 • Aneta Afelt, Jarosław Suchorzebrski, Dariusz Woronko (2016) Hydrographic Map of Poland, sheet Radom, Head Office of Geodesy and Cartography, Warsaw (in Polish)
 • Aneta Afelt, Jarosław Suchorzebrski, Dariusz Woronko (2016) Hydrographic Map of Poland, sheet Radom-Podkanów, Head Office of Geodesy and Cartography, Warsaw (in Polish)
 • Aneta Afelt, Jarosław Suchorzebrski, Dariusz Woronko (2016) Hydrographic Map of Poland, sheet Radom-Zamłynie, Head Office of Geodesy and Cartography, Warsaw (in Polish)
 • Aneta Afelt, Jarosław Suchorzebrski, Dariusz Woronko (2016) Hydrographic Map of Poland, sheet Radom-Wola Gołębiowska, Head Office of Geodesy and Cartography, Warsaw (in Polish)
 • Aneta Afelt, Jarosław Suchorzebrski, Dariusz Woronko (2016) Hydrographic Map of Poland, sheet Radom-Michałów, Head Office of Geodesy and Cartography, Warsaw (in Polish)
 • Aneta Afelt, Jarosław Suchorzebrski, Dariusz Woronko (2016) Hydrographic Map of Poland, Milejowice, Head Office of Geodesy and Cartography, Warsaw (in Polish)
 • Aneta Afelt, Jarosław Chormański (2017) Hydrographic Map of Poland. Guidebook for users, Head Office of Geodesy and Cartography, Warsaw (in Polish)
 • Updating of Water and Environmental Country Programme (aPWSK), 2016
 • The second cycle of the National Water-Environment Programme, 2016
 • The second cycle of the Vistula River Basin Management Plan, 2016
 • The second cycle of the Odra River Basin Management Plan, 2016
 • The second cycle of the Dniester River Basin Management Plan, 2016
 • The second cycle of the Danube River Basin Management Plan, 2016
 • The second cycle of the Jarft River Basin Management Plan, 2016
 • The second cycle of the Laba River Basin Management Plan, 2016
 • The second cycle of the Neman River Basin Management Plan, 2016
 • The second cycle of the Pregolya River Basin Management Plan, 2016
 • The second cycle of the Świeża River Basin Management Plan, 2016
 • The second cycle of the Ücker River Basin Management Plan, 2016
 • The environmental report of the second cycle of the National Water-Environment Programme, 2016
 • The environmental report of the second cycle of the Vistula River Basin Management Plan, 2016
 • The environmental report of the second cycle of the Odra River Basin Management Plan, 2016
 • The environmental report of the second cycle of the Dniester River Basin Management Plan, 2016
 • The environmental report of the second cycle of the Danube River Basin Management Plan, 2016
 • The environmental report of the second cycle of the Jarft River Basin Management Plan, 2016
 • The environmental report of the second cycle of the Laba River Basin Management Plan, 2016
 • The environmental report of the second cycle of the Neman River Basin Management Plan, 2016
 • The environmental report of the second cycle of the Pregolya River Basin Management Plan, 2016
 • The environmental report of the second cycle of the Świeża River Basin Management Plan, 2016
 • The environmental report of the second cycle of the Ücker River Basin Management Plan, 2016
 • Lacroix, A., Duong, V, Hul, V., Sorn, S., Holl, D. Omaliss, K., Chea, S., Hassanin, A., Theppangna, W., Silithammavong, S., Afelt, A., Greatorex, Z., Fine, A., Goldstein, T., Keatts, L., Frutos, R., Buchy, P., 2016 Genetic diversity of coronaviruses in bats in Lao PDR and Cambodia. Infection Genetics and Evolution, 48 (2017) 10–18.
 • Lacroix, A., Duong, V, Hul, V., Sorn, S., Holl, D. Omaliss, K., Chea, S., Theppangna, W., Silithammavong, S., Hassanin, A., Afelt, A., Fine, A., Goldstein, T., Joly, D.O., Greatorex, Z.F., Keatts, L., Frutos, R., Buchy, P. 2016. Diversity of bat astroviruses in Lao PDR and Cambodia. Infection Genetics and Evolution. (2017) 41–50 (list A, 30 points)
 • Ngu, D.N., Thanh Huong, L.T., Ravel, P., Song Huong, L.T., Dwivedi, A., Sessions, O.M., Hou, Y.A., Chua, R., Kister, G., Afelt, A., Moulia, C., Gubler, D.J., Thiem, V.D., Hien Thanh, N.T., Devaux, C., Duong, T.N., Hien, N.T., Cornillot, E., Gavotte, L., Frutos, R. 2017. Valine/isoleucine variants drive selective pressure in the VP1 sequence of EV-A71 enteroviruses. Submited in BMC Infectious Diseases. Accepted (list A, 30 points)
 • Shaosen Zhang, Shaohua Guo, Xinyu Feng, Aneta Afelt, Roger Frutos, Shuisen Zhou, Sylvie Manguin. 2017. Anopheles vectors in Mainland China while approaching malaria elimination, Trends in Parasitology (in press)

Informacje dodatkowe

Słowa kluczowe hydrologia, środowisko, zmiany klimatu, geografia zdrowia
Dodatkowe języki komunikacji angielski, rosyjski
Uprawnienia i dodatkowe umiejętności studia podyplomowe Ochrona Własności Intelektualnej
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl