Jednostki UW i Spółki Spin-Off
Artykuły
Mechanizm biologiczny może pomóc zabezpieczać różne powierzchnie przed osadzaniem się na nich bakterii wodnych

Na Wydziale Biologii UW odkryto mechanizm biologiczny, który pozwoli w przyszłości stworzyć preparaty zabezpieczające przed osadzaniem się biofilmów bakteryjnych na różnego rodzaju tkaninach i powierzchniach przebywających w środowisku wodnym.

Z perspektywy rynku (potencjalnego inwestora) w odkryciu obiecujące jest to, że preparat bazuje na substancjach, których masowa produkcja jest wyjątkowo tania, a sam mechanizm działania preparatu jest całkowicie ekologiczny. Ochrona bowiem nie polega na likwidacji bakterii już namnożonych na materiale (i tym samym uwalniania z nich różnego rodzaju substancji w tym toksyn), lecz na powstrzymaniu bakterii przed osadzaniem i namnażaniem.

Oczyszczalnia ścieków może wyglądać jak ogród

Pasywne systemy oczyszczania ścieków typu Constructed Wetland są popularne w wielu miejscach na świecie. W Polsce, choć na razie takich ekologicznych oczyszczalni jest niewiele, zaczynają się nimi interesować samorządy.

Spółka RDLS, będąca spin-offem Uniwersytetu Warszawskiego, w konsorcjum z czeską firmą Dekonta zakończyła właśnie budowę jednej z największych tego typu instalacji w Europie. Oczyszczalnia ścieków w Białce w woj. lubelskim może obsłużyć do 1 800 mieszkańców.

Naukowcy pracują nad innowacyjną metodą wykrywania toksoplazmozy

AmerLab, spółka spin-off Uniwersytetu Warszawskiego, prowadzi badania nad opracowaniem nowej metody wykrywania toksoplazmozy.

W porównaniu do obecnie stosowanych standardowych testów serologicznych, nowa metoda ma zapewnić nie tylko większą czułość, ale też umożliwić szybsze wykrywanie zarażenia, co otwiera możliwości skuteczniejszego i mniej obciążającego pacjentów leczenia. To ważna informacja dla kobiet w ciąży i osób z obniżoną odpornością, którym toksoplazmoza szczególnie zagraża.

200 mln PLN na walkę z koronawirusem

200 mln zł trafi do polskich przedsiębiorców i naukowców, którzy pracują nad diagnostyką, leczeniem i przeciwdziałaniem chorobom wirusowym. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs Szybka Ścieżka „Koronawirusy”.

Agencja wykonawcza Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego sięga po sprawdzoną formułę finansowania innowacji z Funduszy Europejskich, by przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się pandemii koronawirusów, w tym SARS-CoV-2.

Spin-off z UW udostępnił darmową platformę do prowadzenia wykładów przez Internet

Nowa spółka spin-off z Uniwersytetu Warszawskiego uruchomiła darmową platformę, która pozwala wykładowcom prowadzić wykłady w trybie zdalnym. Nowe narzędzie daje szansę przywrócenia ciągłości w dydaktyce, po tym jak na UW odwołano zajęcia z powodu epidemii koronawirusa.

Administratorzy platformy nie wykluczają możliwości jej udostępniania także innym uczelniom oraz zainteresowanym szkołom z całej Polski.

Pasywny system oczyszczania ścieków opracowany przez naukowców z UW

Naukowcy z Wydziału Biologii UW przedstawili ekonomiczną i ekologiczną alternatywę dla gospodarki ściekowej na terenach wiejskich. To pasywny system oczyszczania ścieków typu Constructed Wetlands.

Według danych GUS 45% mieszkańców wsi nadal nie jest objętych systemem kanalizacji. Choć ścieki powinny być zbierane w szczelnych szambach i regularnie transportowane przez tabor asenizacyjny do oczyszczalni, wiadomo, że tak nie jest. Potwierdza to opublikowany w czerwcu 2019 r. raport NIK, z którego wynika, że choć gminy mają taki obowiązek, to nie ewidencjonują zbiorników, nie monitorują ich stanu ani częstotliwości opróżniania.

Według międzynarodowych recenzentów to przełom w rozwoju nauki

Badacze z UW pod kierunkiem prof. Jacka Jemielitego, dr hab. Joanny Kowalskiej i dr. Pawła Sikorskiego odkryli nową metodę wydajnego wytwarzania mRNA.

Rezultaty badań naukowcy opisali na łamach prestiżowego czasopisma „Nucleic Acids Research”. Artykuł został uznany przez recenzentów za przełomowy dla rozwoju nauki.

Naukowcy UW i PW angażują się w ratowanie klimatu

Naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej, którzy założyli spółki spin-off, przedstawiali rozwiązania wspierające ochronę środowiska. Potencjał prezentowanych innowacji rozwiązań jest ogromny, jednak do pełnego sukcesu potrzeba większego zaangażowania ze strony przemysłu, biznesu i administracji państwowej.

Historia kobiet - dr hab. M. Malinowska

Kontakt w terminie: 5 dni
ilość

Opis

Historia kobiet w ramach dziedzictwa kulturowego Europy w okresie od średniowiecza po narodziny feminizmu, zwłaszcza zaś wielowiekowa polemika dotyczącą kobiet, która przez dziewiętnastowiecznych francuskich uczonych została określona mianem "querelle des femmes" (sporem o kobiety).

Publikacje

wybrane rozdziały w monografiach:

 • « Poulain de la Barre, un linguiste oublié », François Poulain de la Barre – égalité, radicalité, modernité, red. M.-F. Pellegrin, Paris, Vrin, 2017, s. 97-113.
 • „Francuskie badania nad sporem o kobiety”, Kobieta w kulturze i literaturze – od antyku po XXI wiek, red. M. Malinowska, Warszawa 2017, s. 247-255.
 • „Idee Poulaina de la Barre – zapożyczenia i przemiany w dobie oświecenia”, Przejścia i przemiany w dawnych literaturach romańskich, red. J. Dygul, M. Kulesza i A. Sobczyk, Warszawa 2016, s. 290-297.
 • „Pani de Staël wobec kultury niemieckojęzycznej”, t, 2: Karły na ramionach olbrzymów? Kultura niemieckiego obszaru językowego w dialogu z kulturą, red. J. Godlewicz-Adamiec, P. Kociumbas i E. Michta, Warszawa 2016, s. 175-188.
 • „Nieznany projekt Dykcjonarza historycznego przygotowany przez Samuela Chappuzeau pod koniec XVII wieku”, Pharmacopea. Uzależnienia, obsesje, konflikty, red. M. Pawłowska, T. Wysłobocki, Wrocław 2013, s. 127-133.
 • „Gabrielle Suchon – rola i miejsce kobiety w siedemnastowiecznym społeczeństwie francuskim”, Oblicza płci. Język – Kultura – Edukacja, red. M. Karwatowska i J. Szpyra-Kozłowska, UMCS, Lublin 2012, s. 175-181.
 • „Problem kapłaństwa kobiet we wspólnocie chrześcijańskiej na podstawie francuskich traktatów siedemnastowiecznych”, Motywy samotności i wspólnoty w dawnych literaturach romańskich (Średniowiecze – Oświecenie), red. D. Szeliga i E.D. Żółkiewska, Warszawa, WUW, 2010, s. 78-83.

wybrane artykuły w czasopismach:

 • „Uzdrowisko w Pirmont (1669) – komedia dla książąt Brunszwik-Lüneburg”, Studia Niemcoznawcze tom LIX, red. L. Kolago, Warszawa 2017, s. 75-84.
 • „Siedemnastowieczne opisanie Świętego Cesarstwa Rzymskiego wedle francuskiego protestanta Du Maya”, Studia Niemcoznawcze tom 58, red. L. Kolago, Warszawa 2016, s. 23-32.
 • „Czy kobiety miały taki sam wpływ na rozwój życia literackiego we Francji i Rzeczpospolitej szlacheckiej? Słów kilka o salonach, dworach i dworkach”, Acta Philologica 47, red. A. Pochmara-Ryżko, Warszawa 2015, s. 27-35.
 • „Krytyka ideału honnêteté na tle nowoczesnych poglądów Poulaina de la Barre”, Acta Philologica 43, red. A. Pochmara-Ryżko, Warszawa 2014, p. 150-156.
 • „Kobieta doskonała – Sapho Madeleine de Scudéry”, Acta Philologica 41, red. B. Kowalik, M. Paryż, Warszawa 2012, s. 179-185.
 • „Motyw żywiołu w powieści Madeleine de Scudéry, Clélie, histoire romaine (1654-1660)”, Acta Philologica 39, red. B. Kowalik, M. Paryż, Warszawa 2011, s. 274-279.
 • „Staropanieństwo z wyboru jako przejaw wolności według Gabrielle Suchon (XVII wiek)”, Acta Philologica 37, red. B. Kowalik, M. Paryż, Warszawa 2010 s. 303-307.

Monografie

 • François Poulain de la Barre et son œuvre oubliée, Saarbrücken, Éditions Universitaires Européennes, 2016.
 • François Poulain de la Barre (1647-1723) wobec zagadnień swojej epoki, Warszawa, Elipsa, 2013.
 • Sytuacja kobiety w siedemnastowiecznej Francji i Polsce, Warszawa, WUW, 2008.

Informacje dodatkowe

 • Członek i założyciel interdyscyplinarnego międzyinstytutowego zespołu badawczego „Badania nad Kulturą Dawną” działającego na Wydziale Neofilologii UW od marca 2015 r.
 • Kierownik projektu badawczego „Kobieta epok dawnych” prowadzonego w ramach interdyscyplinarnego międzyinstytutowego zespołu badawczego „Badania nad Kulturą Dawną” na Wydziale Neofilologii UW
 • 2015-2017 udział w projekcie finansowanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego realizowanym w ramach porozumienia między Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie i Narodowym Archiwum Historycznym Białorusi w Mińsku (fond 695, sygn. 260) polegającym na wykonaniu odpisów i naukowej interpretacji językowej listów Marii Kazimiery d’Arquien z lat 1696-1699.
 • 2017 udział w grancie NCN 2013/11/B/HS2/02755 pt. Korespondencja i publicystyka Dawida Lazera z Palestyny/Izraela (1941-1974), kierownik projektu Elżbieta Kossewska, wykonywanie odpisów i tłumaczenie różnych listów.

Informacje dodatkowe

Słowa kluczowe literatura francuska, historia kobiet, "spór o kobiety", "querelle des femmes", Rewolucja francuska, feminizm, François Poulain de la Barre
Dodatkowe języki komunikacji francuski
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl