Jednostki UW i Spółki Spin-Off
Artykuły
Mechanizm biologiczny może pomóc zabezpieczać różne powierzchnie przed osadzaniem się na nich bakterii wodnych

Na Wydziale Biologii UW odkryto mechanizm biologiczny, który pozwoli w przyszłości stworzyć preparaty zabezpieczające przed osadzaniem się biofilmów bakteryjnych na różnego rodzaju tkaninach i powierzchniach przebywających w środowisku wodnym.

Z perspektywy rynku (potencjalnego inwestora) w odkryciu obiecujące jest to, że preparat bazuje na substancjach, których masowa produkcja jest wyjątkowo tania, a sam mechanizm działania preparatu jest całkowicie ekologiczny. Ochrona bowiem nie polega na likwidacji bakterii już namnożonych na materiale (i tym samym uwalniania z nich różnego rodzaju substancji w tym toksyn), lecz na powstrzymaniu bakterii przed osadzaniem i namnażaniem.

Oczyszczalnia ścieków może wyglądać jak ogród

Pasywne systemy oczyszczania ścieków typu Constructed Wetland są popularne w wielu miejscach na świecie. W Polsce, choć na razie takich ekologicznych oczyszczalni jest niewiele, zaczynają się nimi interesować samorządy.

Spółka RDLS, będąca spin-offem Uniwersytetu Warszawskiego, w konsorcjum z czeską firmą Dekonta zakończyła właśnie budowę jednej z największych tego typu instalacji w Europie. Oczyszczalnia ścieków w Białce w woj. lubelskim może obsłużyć do 1 800 mieszkańców.

Naukowcy pracują nad innowacyjną metodą wykrywania toksoplazmozy

AmerLab, spółka spin-off Uniwersytetu Warszawskiego, prowadzi badania nad opracowaniem nowej metody wykrywania toksoplazmozy.

W porównaniu do obecnie stosowanych standardowych testów serologicznych, nowa metoda ma zapewnić nie tylko większą czułość, ale też umożliwić szybsze wykrywanie zarażenia, co otwiera możliwości skuteczniejszego i mniej obciążającego pacjentów leczenia. To ważna informacja dla kobiet w ciąży i osób z obniżoną odpornością, którym toksoplazmoza szczególnie zagraża.

200 mln PLN na walkę z koronawirusem

200 mln zł trafi do polskich przedsiębiorców i naukowców, którzy pracują nad diagnostyką, leczeniem i przeciwdziałaniem chorobom wirusowym. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs Szybka Ścieżka „Koronawirusy”.

Agencja wykonawcza Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego sięga po sprawdzoną formułę finansowania innowacji z Funduszy Europejskich, by przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się pandemii koronawirusów, w tym SARS-CoV-2.

Spin-off z UW udostępnił darmową platformę do prowadzenia wykładów przez Internet

Nowa spółka spin-off z Uniwersytetu Warszawskiego uruchomiła darmową platformę, która pozwala wykładowcom prowadzić wykłady w trybie zdalnym. Nowe narzędzie daje szansę przywrócenia ciągłości w dydaktyce, po tym jak na UW odwołano zajęcia z powodu epidemii koronawirusa.

Administratorzy platformy nie wykluczają możliwości jej udostępniania także innym uczelniom oraz zainteresowanym szkołom z całej Polski.

Pasywny system oczyszczania ścieków opracowany przez naukowców z UW

Naukowcy z Wydziału Biologii UW przedstawili ekonomiczną i ekologiczną alternatywę dla gospodarki ściekowej na terenach wiejskich. To pasywny system oczyszczania ścieków typu Constructed Wetlands.

Według danych GUS 45% mieszkańców wsi nadal nie jest objętych systemem kanalizacji. Choć ścieki powinny być zbierane w szczelnych szambach i regularnie transportowane przez tabor asenizacyjny do oczyszczalni, wiadomo, że tak nie jest. Potwierdza to opublikowany w czerwcu 2019 r. raport NIK, z którego wynika, że choć gminy mają taki obowiązek, to nie ewidencjonują zbiorników, nie monitorują ich stanu ani częstotliwości opróżniania.

Według międzynarodowych recenzentów to przełom w rozwoju nauki

Badacze z UW pod kierunkiem prof. Jacka Jemielitego, dr hab. Joanny Kowalskiej i dr. Pawła Sikorskiego odkryli nową metodę wydajnego wytwarzania mRNA.

Rezultaty badań naukowcy opisali na łamach prestiżowego czasopisma „Nucleic Acids Research”. Artykuł został uznany przez recenzentów za przełomowy dla rozwoju nauki.

Naukowcy UW i PW angażują się w ratowanie klimatu

Naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej, którzy założyli spółki spin-off, przedstawiali rozwiązania wspierające ochronę środowiska. Potencjał prezentowanych innowacji rozwiązań jest ogromny, jednak do pełnego sukcesu potrzeba większego zaangażowania ze strony przemysłu, biznesu i administracji państwowej.

Historia Hiszpanii - dr hab. Z. Jakubowska-Vorbrich

Kontakt w terminie: 5 dni
ilość

Opis

Ekspertyzy z zakresu:

 • dawne teksty podróżnicze dotyczące wypraw na Wyspę Wielkanocną,
 • kultura i historia Wyspy Wielkanocnej,
 • (nie)przetłumaczalność kulturowa,
 • walka ze stereotypami dotyczącymi Wyspy Wielkanocnej,
 • historia Hiszpanii - zwłaszcza nowożytnej (okres XVI-XVIII w.),
 • dzieje Madrytu.

Publikacje

 • „Polska rozbiorowa w ujęciu Basków (1912-1913)” [w:] Dzieje Najnowsze, nr 4-2003, ss. 143–148
 • „La Polonia repartida vista desde la perspectiva vasca” [w:] Identidades: Etnias, Culturas, Naciones, Instituto de Estudios Ibéricos e Iberoamericanos, Warszawa 2004, ss. 28–35
 • „Krytyczna analiza porównawcza wybranych słowników (na przykładzie prezentacji internacjonalizmów)”, Poradnik Językowy, nr 2 (631), 2006, ss. 40–52 
 • „Rolnictwo hiszpańskie w dwudziestoleciu międzywojennym” [w:] Dzieje partii i stronnictw chłopskich w Europie, t. 1: Narodziny i rozwój, materiały z III Kongresu Historyków Wsi i Ruchu Ludowego, 4-6 września 2006 roku w Pułtusku, Józef Ryszard Szaflik i in. [red.], Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Pułtusk – Warszawa 2007, ss. 231–243
 • „El Dos de Mayo de 1808: episodio nacional y realidad nacional” [w:] Reescritura e Intertextualidad. Literatura – Cultura – Historia, Urszula Aszyk-Bangs (koord.), Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich – Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Warszawa 2007, ss. 153–172
 • „Madryt podczas hiszpańskiej wojny domowej 1936–1939 w oczach Polaków” [w:] Dla dobra rządu chłopskich dusz… Wiciarz, ludowiec, nauczyciel, uczony. Księga poświęcona pamięci Prof. Józefa R. Szaflika, redakcja naukowa Mieczysław Adamczyk, Janusz Gmitruk, Adam Oseski, Zarząd Główny Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego – Zakład Historii Ruchu Ludowego – Wszechnica Świętokrzyska – Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora – Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Warszawa – Kielce – Pułtusk 2010, ss. 679–694
 • „Aspectos controvertidos de la independencia chilena: El estatus de la Isla de Pascua” [w:] América Latina: dos siglos de independencia. Fracturas sociales, políticas y culturales, red. Tomás Fernández García, Agnieszka Flisek, Grażyna Grudzińska, Urszula Ługowska, Rubén Darío Torres Kumbrían Instytut studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Warszawa 2010, ss. 113–122
 • „Problemas de traducción al polaco de relaciones de viaje del siglo XVIII: Expedición de Felipe González de Haedo a la Isla de Pascua en 1770” [w:] Traducción: ¿Manipulación o transformación necesaria?, estudios coordinados por Gerardo Beltrán y Katarzyna Dłużniewska-Łoś, t. III serii Encuentros 2010, Instytut studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Warszawa 2011, ss. 75–83
 • „Islamski zamach w Madrycie w 2004 roku i jego obraz w czołowych dziennikach hiszpańskich oraz w innych wydawnictwach prasowych” [w:] Media wobec śmierci, t. 2, red. Aleksandra Gralczyk, Małgorzata Laskowska, Piotr Drzewiecki, Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa UKSW & Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2012, ss. 183–201 
 • „Wyspa Wielkanocna: egzystencja etni polinezyjskiej w ramach państwa chilijskiego” [w:] Społeczne problemy Ameryki Łacińskiej, Jacek Knopek, Michał Drgas [red.], Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012, ss. 112–132
 • „Behrens’ narrative of the discovery of Easter Island: Two editions, two personalities, two realities”, Rapa Nui Journal, Vol. 26 (1), May 2012, ss. 21–30
 • „Expedición española a Isla de Pascua, 1770: El diario de Antonio Aguera” [w:] Realidades heterogéneas. Reflexiones en torno a la literatura, lengua, historia y cultura ibéricas e iberoamericanas. homenaje a la profesora Grażyna Grudzińska, Karolina Kumor, Edyta Waluch-De la Torre [red.], Instytut studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Warszawa 2012, ss. 267–274
 • „Osiemnastowieczne relacje z wypraw odkrywczych na Wyspę Wielkanocną: podwójne wyzwanie dla tłumacza” [w:] Przekład jako akt komunikacji międzykulturowej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2013, ss. 87–102
 • „Wyspa Wielkanocna w dziewiętnastowiecznych tekstach polskich” [w:] Polska – Ameryka Łacińska. Historia – polityka – gospodarka – kultura, red. Michał Drgas, Jacek Knopek, Anna Ratke-Majewska, Dom Wydawniczy Duet, Toruń 2014, ss. 317–338
 • „The Forsters back in the spotlight. Unknown manuscript on Easter Island discovered in Poland”, Rapa Nui Journal, Vol. 28 (1), May 2014, ss. 68–87 
 • „The Spanish expedition to Easter Island, 1770. Original documents and their rendition by Bolton Glanvill Corney” [w:] Found in Multiculturalism. Acceptance or Challenge?, ed. Izabela Handzlik, ukasz Sorokowski, Series: Warsaw Studies in Politics and Society – Volume 1, Peter Lang – International Academic Publishers, Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien 2014, ss. 107–119
 • „Aneksja Wyspy Wielkanocnej (Rapa Nui) przez Chile”, Nautologia, nr 152, 2015, ss. 43–50
 • „Isla de Pascua en el siglo XIX: unos ejemplos de relaciones de viaje y su análisis” [w:] Conocer el Pacïfico. Exploraciones, imágenes y formación de sociedades oceánicas, ed. Salvador Bernabéu Albert, Carmen Mena García, Emilio José Luque Azcona, Editorial Universidad de Sevilla, Sevilla 2015, ss. 319–338
 • „Dawne rolnictwo Wyspy Wielkanocnej. Polemiczne podejście do teorii upadku społeczeństwa”. Myśl Ludowa nr 8/2016, ss. 137–162
 • „Pierre Loti e Isla de Pascua: diarios, traducciones, visiones” w: I. Kasperska, I. Villegas, A. Donés Mendia (red.), Ideologías en traducción. Literatura, didáctica, cultura, Peter Lang, Frankfurt am Main 2016, ss. 147–162

Monografie

 • Madryt, 11 marca. Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2005, ss. 220 [na temat zamachu terrorystycznego zroku 2004]
 • Madryt [przewodnik z serii Explore! Guide], ExpressMap, Warszawa 2009, ss. 252
 • Odkryta przypadkiem, pojęta opacznie. Wyspa Wielkanocna w osiemnastowiecznych relacjach podróżników na tle rozważań o spotkaniu kultur, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich, Warszawa 2013, ss. 488+18 [zawiera autorskie przekłady z języków holenderskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, angielskiego]
 • Still More to Discover. Easter Island in an Unknown Manuscript by the Forsters from the 18th Century / Wciąż odkrywana. Wyspa Wielkanocna w nieznanym rękopisie Forsterów z XVIII wieku, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich, Warszawa 2014, ss. XXXVI + 213 [zawiera autorski przekład z języka francuskiego na angielski i polski]
 • Redakcja naukowa, przekład: Pedro Fernández de Quirós, Nuevos Memoriales / New Memorials, red. nauk. Francisco Mellén Blanco, Zuzanna Jakubowska-Vorbrich, przedmowa Krzysztof Konstanty Vorbrich, tłum. na j. angielski Zuzanna Jakubowska-Vorbrich, ISIiI UW – MHPRL, Warszawa 2016, ss. 174, ISBN 978-83-7901-110-0, 978-83-60875-79-7

Informacje dodatkowe

Słowa kluczowe historia Wyspy Wielkanocnej, historia Hiszpanii do XIX w.
Dodatkowe języki komunikacji angielski, hiszpański
Uprawnienia i dodatkowe umiejętności tłumacz pisemny (ukończenie Instytutu Lingwistyki Stosowanej)
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl