Jednostki UW i Spółki Spin-Off
Artykuły
Mechanizm biologiczny może pomóc zabezpieczać różne powierzchnie przed osadzaniem się na nich bakterii wodnych

Na Wydziale Biologii UW odkryto mechanizm biologiczny, który pozwoli w przyszłości stworzyć preparaty zabezpieczające przed osadzaniem się biofilmów bakteryjnych na różnego rodzaju tkaninach i powierzchniach przebywających w środowisku wodnym.

Z perspektywy rynku (potencjalnego inwestora) w odkryciu obiecujące jest to, że preparat bazuje na substancjach, których masowa produkcja jest wyjątkowo tania, a sam mechanizm działania preparatu jest całkowicie ekologiczny. Ochrona bowiem nie polega na likwidacji bakterii już namnożonych na materiale (i tym samym uwalniania z nich różnego rodzaju substancji w tym toksyn), lecz na powstrzymaniu bakterii przed osadzaniem i namnażaniem.

Oczyszczalnia ścieków może wyglądać jak ogród

Pasywne systemy oczyszczania ścieków typu Constructed Wetland są popularne w wielu miejscach na świecie. W Polsce, choć na razie takich ekologicznych oczyszczalni jest niewiele, zaczynają się nimi interesować samorządy.

Spółka RDLS, będąca spin-offem Uniwersytetu Warszawskiego, w konsorcjum z czeską firmą Dekonta zakończyła właśnie budowę jednej z największych tego typu instalacji w Europie. Oczyszczalnia ścieków w Białce w woj. lubelskim może obsłużyć do 1 800 mieszkańców.

Naukowcy pracują nad innowacyjną metodą wykrywania toksoplazmozy

AmerLab, spółka spin-off Uniwersytetu Warszawskiego, prowadzi badania nad opracowaniem nowej metody wykrywania toksoplazmozy.

W porównaniu do obecnie stosowanych standardowych testów serologicznych, nowa metoda ma zapewnić nie tylko większą czułość, ale też umożliwić szybsze wykrywanie zarażenia, co otwiera możliwości skuteczniejszego i mniej obciążającego pacjentów leczenia. To ważna informacja dla kobiet w ciąży i osób z obniżoną odpornością, którym toksoplazmoza szczególnie zagraża.

200 mln PLN na walkę z koronawirusem

200 mln zł trafi do polskich przedsiębiorców i naukowców, którzy pracują nad diagnostyką, leczeniem i przeciwdziałaniem chorobom wirusowym. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs Szybka Ścieżka „Koronawirusy”.

Agencja wykonawcza Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego sięga po sprawdzoną formułę finansowania innowacji z Funduszy Europejskich, by przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się pandemii koronawirusów, w tym SARS-CoV-2.

Spin-off z UW udostępnił darmową platformę do prowadzenia wykładów przez Internet

Nowa spółka spin-off z Uniwersytetu Warszawskiego uruchomiła darmową platformę, która pozwala wykładowcom prowadzić wykłady w trybie zdalnym. Nowe narzędzie daje szansę przywrócenia ciągłości w dydaktyce, po tym jak na UW odwołano zajęcia z powodu epidemii koronawirusa.

Administratorzy platformy nie wykluczają możliwości jej udostępniania także innym uczelniom oraz zainteresowanym szkołom z całej Polski.

Pasywny system oczyszczania ścieków opracowany przez naukowców z UW

Naukowcy z Wydziału Biologii UW przedstawili ekonomiczną i ekologiczną alternatywę dla gospodarki ściekowej na terenach wiejskich. To pasywny system oczyszczania ścieków typu Constructed Wetlands.

Według danych GUS 45% mieszkańców wsi nadal nie jest objętych systemem kanalizacji. Choć ścieki powinny być zbierane w szczelnych szambach i regularnie transportowane przez tabor asenizacyjny do oczyszczalni, wiadomo, że tak nie jest. Potwierdza to opublikowany w czerwcu 2019 r. raport NIK, z którego wynika, że choć gminy mają taki obowiązek, to nie ewidencjonują zbiorników, nie monitorują ich stanu ani częstotliwości opróżniania.

Według międzynarodowych recenzentów to przełom w rozwoju nauki

Badacze z UW pod kierunkiem prof. Jacka Jemielitego, dr hab. Joanny Kowalskiej i dr. Pawła Sikorskiego odkryli nową metodę wydajnego wytwarzania mRNA.

Rezultaty badań naukowcy opisali na łamach prestiżowego czasopisma „Nucleic Acids Research”. Artykuł został uznany przez recenzentów za przełomowy dla rozwoju nauki.

Naukowcy UW i PW angażują się w ratowanie klimatu

Naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej, którzy założyli spółki spin-off, przedstawiali rozwiązania wspierające ochronę środowiska. Potencjał prezentowanych innowacji rozwiązań jest ogromny, jednak do pełnego sukcesu potrzeba większego zaangażowania ze strony przemysłu, biznesu i administracji państwowej.

Gospodarka przestrzenna - dr T. Zaborowski

Kontakt w terminie: 5 dni
ilość

Opis

Działalność ekspercka

 • Tworzenie i ewaluacja polityki przestrzennej jednostek samorządu terytorialnego, regionów i państw.
 • Opracowywanie i ewaluacja dokumentów planowania przestrzennego wszystkich szczebli.
 • Instrumenty prawne i ekonomiczne w polityce przestrzennej.
 • Integracja polityki przestrzennej i transportowej.
 • Niemiecki, angielski i hiszpański system planowania przestrzennego.

Publikacje

 • Zaborowski T.; Polityka mieszkaniowa a polityka przestrzenna; [w:] Audycka B., Ruszkowska-Cieślak M. (red.); Mieszkalnictwo w Polsce. Dobre praktyki; Habitat for Humanity Poland, Warszawa, 2017, s. 118-141.
 • Zaborowski T.; Polityka przestrzenna kształtowania koncentracji osadnictwa Anglii i Niemiec. Cele i instrumentarium planistyczne; Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 2017
 • Zaborowski T.; Polityka kształtowania koncentracji osadnictwa. Propozycja konceptualizacji i instrumentalizacji na podstawie polityk przestrzennych Anglii i Niemiec; [w:] Kudłacz T., Lityński P. (red.); Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów – uwarunkowania i kierunki, Studia KPZK PAN, Tom CLXI, Warszawa, 2015, s. 131-139
 • Zaborowski T.; Suburbanization in the light of sustainable spatial development principles; [w:] Czerny M., Hoyos Castillo G. (red.); Suburbanization Versus Peripheral Sustainability of Rural-Urban Areas Fringes; Nova Science Publishers, New York, 2014, s. 1-38
 • Zaborowski T.; Zrównoważony rozwój regionu czy dalszy wzrost dysproporcji? Komentarz do projektu Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 r. Innowacyjne Mazowsze; Samorząd Terytorialny, Nr 11/2013, Wolters Kluwer, Warszawa, 2013, s. 32-44
 • Zaborowski T.; Dyskusyjnie o polityce miejskiej, Przegląd Urbanistyczny, tom V, rocznik IV, TUP, Warszawa, 2012, s.76-77
 • Zaborowski T., Ossowicz T.; Zasady polityki zrównoważonego rozwoju przestrzennego, [w:] Maciejewska A. (red.), Gospodarka przestrzenna w świetle wymagań zrównoważonego rozwoju, Studia KPZK PAN, Tom CXLII, Warszawa, 2012, s. 143-156
 • Zaborowski T.; Efektywność energetyczna a gospodarka przestrzenna, Zielona Planeta, 5/(98)/2011, Apis, Wrocław, 2011
 • Zaborowski T., Maciejczyk J., Zielińska A.; Społeczny raport na temat polityki rowerowej Wrocławia, Wrocławska Inicjatywa Rowerowa, Wrocław, 2011
 • Zaborowski T.; Ułomności rynku dóbr środowiskowych, Zielona Planeta, 6(93)/2010, Apis, Wrocław, 2010
 • Zaborowski T., Matuszczak A.; Jak zaprojektować zieleń miejską, Gazeta Samorządu i Administracji, Nr 17 (296), INFOR, Warszawa, 2009
 • Zaborowski T., Matuszczak A.; Jak urządzić „salony miejskie”, Gazeta Samorządu i Administracji, Nr 17 (295), INFOR, Warszawa, 2009
 • Zaborowski T., Matuszczak A.; Jak dobierać nawierzchnię placów i skwerów miejskich, (), Gazeta Samorządu i Administracji, Nr 16 (294), INFOR, Warszawa, 2009
 • Zaborowski T., Matuszczak A.; „Salony miejskie” atrakcyjnym miejscem spotkań, Gazeta Samorządu i Administracji, Nr 15 (293), INFOR, Warszawa, 2009
 • Zaborowski T.; Biznes kontra jakość architektury, Architektura & Biznes, Nr 6[203]2009, RAM, Kraków, 2009
 • Zaborowski T.; Apel w obronie budynku DH „Sezam” w Radomiu, Zawód: Architekt, Nr 2_09, Krajowa Izba Architektów, Warszawa, 2009
 • Zaborowski T.; Euro 2012 okazją do promocji zrównoważonego transportu. Transfer doświadczeń Berlin – Wrocław, Zielona Planeta, 4,5(79,80)/2008, Apis, Wrocław, 2008
 • Zaborowski T.; W jakim kierunku zmierza polska polityka przestrzenna? Zmiany w przepisach prawa planistycznego na tle rozwiązań zachodnioeuropejskich, Zielona Planeta, 3(78)/2008, Apis, Wrocław, 2008
 • Zaborowski T.; Model of integrated transport and land use policy objectives - comparison of Hannover and Bristol regions’ policies, w: Proceedings of World Academy of Science, Engineering and Technology, Volume 22, 2007, s. 473-479.
 • Zaborowski T.; Problemy infrastruktury rowerowej Wrocławia, Zielona Planeta, 6(75)/2007, Apis, Wrocław, 2007
 • Zaborowski T.; Proekologiczna polityka transportowa Dolnej Saksonii i Regionu Hanower, Zielona Planeta, 4(73)/2007, Apis, Wrocław, 2007
 • Zaborowski T.; Eko-logiczna polityka transportowa, Zielona Planeta, 4(73)/2007, Apis, Wrocław, 2007
 • Zaborowski T.; System celów i instrumentów polityki przestrzennej koncentracji osadnictwa Regionu Hanower – prezentacja projektu badawczego, w: Ossowicz T., Zipser T.; Urbanistyka w działaniu: teoria i praktyka. II Kongres Urbanistyki Polskiej, Wrocław, 6-8 września 2006; Urbanista, Warszawa, 2006

Monografie

 • Zaborowski T.; Polityka przestrzenna kształtowania koncentracji osadnictwa Anglii i Niemiec. Cele i instrumentarium planistyczne; Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 2017

Informacje dodatkowe

Słowa kluczowe gospodarka przestrzenna, planowanie przestrzenne, polityka przestrzenna, urbanistyka
Dodatkowe języki komunikacji angielski, francuski, niemiecki, hiszpański
Uprawnienia i dodatkowe umiejętności uprawnienia sporządzania projektów dokumentów zagospodarowania przestrzennego; licencja pilota wycieczek zagranicznych
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl