Jednostki UW i Spółki Spin-Off
Artykuły
Mechanizm biologiczny może pomóc zabezpieczać różne powierzchnie przed osadzaniem się na nich bakterii wodnych

Na Wydziale Biologii UW odkryto mechanizm biologiczny, który pozwoli w przyszłości stworzyć preparaty zabezpieczające przed osadzaniem się biofilmów bakteryjnych na różnego rodzaju tkaninach i powierzchniach przebywających w środowisku wodnym.

Z perspektywy rynku (potencjalnego inwestora) w odkryciu obiecujące jest to, że preparat bazuje na substancjach, których masowa produkcja jest wyjątkowo tania, a sam mechanizm działania preparatu jest całkowicie ekologiczny. Ochrona bowiem nie polega na likwidacji bakterii już namnożonych na materiale (i tym samym uwalniania z nich różnego rodzaju substancji w tym toksyn), lecz na powstrzymaniu bakterii przed osadzaniem i namnażaniem.

Oczyszczalnia ścieków może wyglądać jak ogród

Pasywne systemy oczyszczania ścieków typu Constructed Wetland są popularne w wielu miejscach na świecie. W Polsce, choć na razie takich ekologicznych oczyszczalni jest niewiele, zaczynają się nimi interesować samorządy.

Spółka RDLS, będąca spin-offem Uniwersytetu Warszawskiego, w konsorcjum z czeską firmą Dekonta zakończyła właśnie budowę jednej z największych tego typu instalacji w Europie. Oczyszczalnia ścieków w Białce w woj. lubelskim może obsłużyć do 1 800 mieszkańców.

Naukowcy pracują nad innowacyjną metodą wykrywania toksoplazmozy

AmerLab, spółka spin-off Uniwersytetu Warszawskiego, prowadzi badania nad opracowaniem nowej metody wykrywania toksoplazmozy.

W porównaniu do obecnie stosowanych standardowych testów serologicznych, nowa metoda ma zapewnić nie tylko większą czułość, ale też umożliwić szybsze wykrywanie zarażenia, co otwiera możliwości skuteczniejszego i mniej obciążającego pacjentów leczenia. To ważna informacja dla kobiet w ciąży i osób z obniżoną odpornością, którym toksoplazmoza szczególnie zagraża.

200 mln PLN na walkę z koronawirusem

200 mln zł trafi do polskich przedsiębiorców i naukowców, którzy pracują nad diagnostyką, leczeniem i przeciwdziałaniem chorobom wirusowym. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs Szybka Ścieżka „Koronawirusy”.

Agencja wykonawcza Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego sięga po sprawdzoną formułę finansowania innowacji z Funduszy Europejskich, by przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się pandemii koronawirusów, w tym SARS-CoV-2.

Spin-off z UW udostępnił darmową platformę do prowadzenia wykładów przez Internet

Nowa spółka spin-off z Uniwersytetu Warszawskiego uruchomiła darmową platformę, która pozwala wykładowcom prowadzić wykłady w trybie zdalnym. Nowe narzędzie daje szansę przywrócenia ciągłości w dydaktyce, po tym jak na UW odwołano zajęcia z powodu epidemii koronawirusa.

Administratorzy platformy nie wykluczają możliwości jej udostępniania także innym uczelniom oraz zainteresowanym szkołom z całej Polski.

Pasywny system oczyszczania ścieków opracowany przez naukowców z UW

Naukowcy z Wydziału Biologii UW przedstawili ekonomiczną i ekologiczną alternatywę dla gospodarki ściekowej na terenach wiejskich. To pasywny system oczyszczania ścieków typu Constructed Wetlands.

Według danych GUS 45% mieszkańców wsi nadal nie jest objętych systemem kanalizacji. Choć ścieki powinny być zbierane w szczelnych szambach i regularnie transportowane przez tabor asenizacyjny do oczyszczalni, wiadomo, że tak nie jest. Potwierdza to opublikowany w czerwcu 2019 r. raport NIK, z którego wynika, że choć gminy mają taki obowiązek, to nie ewidencjonują zbiorników, nie monitorują ich stanu ani częstotliwości opróżniania.

Według międzynarodowych recenzentów to przełom w rozwoju nauki

Badacze z UW pod kierunkiem prof. Jacka Jemielitego, dr hab. Joanny Kowalskiej i dr. Pawła Sikorskiego odkryli nową metodę wydajnego wytwarzania mRNA.

Rezultaty badań naukowcy opisali na łamach prestiżowego czasopisma „Nucleic Acids Research”. Artykuł został uznany przez recenzentów za przełomowy dla rozwoju nauki.

Naukowcy UW i PW angażują się w ratowanie klimatu

Naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej, którzy założyli spółki spin-off, przedstawiali rozwiązania wspierające ochronę środowiska. Potencjał prezentowanych innowacji rozwiązań jest ogromny, jednak do pełnego sukcesu potrzeba większego zaangażowania ze strony przemysłu, biznesu i administracji państwowej.

Game studies - dr P. Kubiński

Kontakt w terminie: 5 dni
ilość

Opis

Dr Piotr Kubiński jest specjalistą w dziedzinach:

 • gier wideo,
 • mediów cyfrowych,
 • interaktywnych systemów narracyjnych,
 • edukacji medialnej,
 • ageismu, dyskryminacji ze względu na wiek.

Publikacje

 • Mikropoetyka wobec gier wideo, czyli minimalistyczna pochwała krótkowzroczności, "Forum Poetyki" nr 2/2017.
 • Play it Again, Stanley. Mise en abyme and playing with convention and narrative in The Stanley Parable, "Tekstualia" 1/2017.
 • Cyfrowe światoopowieści. Narracyjność gier wideo [w:] Narratologia transmedialna. Teorie, praktyki, wyzwania, red. K. Kaczmarczyk, Kraków 2017 [w druku].
 • Semiotic remediations. Strategies for the creation of meaning in digital art (wraz z dr hab. Ewą Szczęsną i dr. Mariuszem Pisarskim) [w:] After Remediation, red. B. Suwara, Bratysława 2017 [w druku].
 • W stronę poetyki gier wideo, "Forum Poetyki" 2/2016.
 • Co wyczytasz pod skórą „Wiedźmina 3”, "Ha!art" 3/2015.
 • Gry wideo w świetle narratologii transmedialnej oraz koncepcji światoopowieści (storyworld), "Tekstualia" nr 4/2015.
 • Dyskurs filozoficzny w grach wideo. Wybrane konteksty w grach „Wiedźmin 3: Dziki Gon”, „The Stanley Parable” oraz „The Talos Principle”, "Wielogłos" nr 3/2015.
 • Tożsamość emersyjna na przykładzie postaci Deadpoola, "Homo Ludens" 2/2015.
 • Emersion as the Element of Gaming Experience [w:] Video Games and Gaming Culture, red. M.J.P. Wolf, London 2016.
 • Bergman vs. Batman. Chwyt technicznej deziluzji w grach wideo na tle praktyk literackich i filmowych, "Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication", nr 1/2015.
 • Zagraj to jeszcze raz, Stanley. „Mise en abyme” oraz gra konwencją i narracją w „The Stanley Parable”, "FA-art", nr 1-2/2015.
 • Dystans ironiczny w grach „Wiedźmin” i „Wiedźmin 2: Zabójcy królów” [w:] Wiedźmin – bohater masowej wyobraźni, red. R. Dudziński, A. Flamma, K. Kowalczyk, J. Płoszaj, Wrocław 2015.
 • „The Last Door” w kontekście twórczości Edgara Allana Poego, "Czas Kultury" 2/2015.
 • Graficzny interfejs użytkownika – nowe zjawisko semiotyczne. Interfejs jako nośnik znaczeń w grach wideo [w:] Przekaz digitalny. Z zagadnień semiotyki, semantyki i komunikacji cyfrowej, red. E. Szczęsna, Kraków 2015.
 • Gry publicystyczne jako część dyskursu współczesności [w:] Przekaz digitalny. Z zagadnień semiotyki, semantyki i komunikacji cyfrowej, red. E. Szczęsna, Kraków 2015.
 • Borges vs. Pac-Man. Zderzenie materii literackiej i struktur gier elektronicznych, "Teksty Drugie” nr 3/2015.
 • Grą opowiedzieć konflikt. Publicystyczne gry wideo Raid Gaza! i Save Israel, "Res Publica Nowa" 3/2014.
 • Immersion vs. emersive effects in videogames [w:] Engaging with Videogames: Play, Theory, and Practice, red. D. Stobbart, M. Evans, Oxford 2014.
 • Emersja – antyiluzyjny wymiar gier wideo, "Nowe Media" 5/2014.
 • Niwelowanie emersji. Strategie estetyczne w projektowaniu graficznych interfejsów użytkownika w grach wideo, "Nowe Media" 5/2014.
 • Znakowy charakter graficznych interfejsów użytkownika w grach wideo, "Przegląd Humanistyczny" 4/2013.
 • „I polubiłem z ciemnościami targi”. Interpretacja wiersza „Odpowiedź [Teofilowi Lenartowiczowi]” [w:] Norwid mniej znany – zbliżenia, red. T. Korpysz, Warszawa 2011.
 • „Nie taki diabeł straszny, jak go malują”, czyli o pokrewieństwach opowiadania „Diuk De L’Omelette” Poego i poematu prozą „Wielkoduszny gracz” Baudelaire’a [w:] Edgar Alan Poe zwielokrotniony. W kręgu literatury, malarstwa i filmu, red. E. Szczęsna, P. Kubiński, Warszawa 2010.
 • Poe – Gombrowicz. Zbrodnia i parodia [w:] Edgar Allan Poe. Klasyk grozy i perwersji, red. E. Kasperski, Ż. Nalewajk, Warszawa 2009.

Wybrane artykuły są dostępne w całości na stronie: https://uw.academia.edu/PiotrKubiński

Monografie

 • "Gry wideo. Zarys poetyki", Kraków 2016.
 • "Między dyskursami, sztukami, mediami. Komparatystyka jutra", Kraków 2017 (współred.).
 • "Edgar Allan Poe zwielokrotniony. W kręgu literatury, malarstwa i filmu", Warszawa 2010 (współred.).

Informacje dodatkowe

Słowa kluczowe gry komputerowe, gry wideo, game studies, ludologia, narracja, narratologia, interaktywność, ageism, dyskryminacja, komparatystyka, edukacja medialna
Dodatkowe języki komunikacji angielski, francuski
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl