Jednostki UW i Spółki Spin-Off
Artykuły
Mechanizm biologiczny może pomóc zabezpieczać różne powierzchnie przed osadzaniem się na nich bakterii wodnych

Na Wydziale Biologii UW odkryto mechanizm biologiczny, który pozwoli w przyszłości stworzyć preparaty zabezpieczające przed osadzaniem się biofilmów bakteryjnych na różnego rodzaju tkaninach i powierzchniach przebywających w środowisku wodnym.

Z perspektywy rynku (potencjalnego inwestora) w odkryciu obiecujące jest to, że preparat bazuje na substancjach, których masowa produkcja jest wyjątkowo tania, a sam mechanizm działania preparatu jest całkowicie ekologiczny. Ochrona bowiem nie polega na likwidacji bakterii już namnożonych na materiale (i tym samym uwalniania z nich różnego rodzaju substancji w tym toksyn), lecz na powstrzymaniu bakterii przed osadzaniem i namnażaniem.

Oczyszczalnia ścieków może wyglądać jak ogród

Pasywne systemy oczyszczania ścieków typu Constructed Wetland są popularne w wielu miejscach na świecie. W Polsce, choć na razie takich ekologicznych oczyszczalni jest niewiele, zaczynają się nimi interesować samorządy.

Spółka RDLS, będąca spin-offem Uniwersytetu Warszawskiego, w konsorcjum z czeską firmą Dekonta zakończyła właśnie budowę jednej z największych tego typu instalacji w Europie. Oczyszczalnia ścieków w Białce w woj. lubelskim może obsłużyć do 1 800 mieszkańców.

Naukowcy pracują nad innowacyjną metodą wykrywania toksoplazmozy

AmerLab, spółka spin-off Uniwersytetu Warszawskiego, prowadzi badania nad opracowaniem nowej metody wykrywania toksoplazmozy.

W porównaniu do obecnie stosowanych standardowych testów serologicznych, nowa metoda ma zapewnić nie tylko większą czułość, ale też umożliwić szybsze wykrywanie zarażenia, co otwiera możliwości skuteczniejszego i mniej obciążającego pacjentów leczenia. To ważna informacja dla kobiet w ciąży i osób z obniżoną odpornością, którym toksoplazmoza szczególnie zagraża.

200 mln PLN na walkę z koronawirusem

200 mln zł trafi do polskich przedsiębiorców i naukowców, którzy pracują nad diagnostyką, leczeniem i przeciwdziałaniem chorobom wirusowym. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs Szybka Ścieżka „Koronawirusy”.

Agencja wykonawcza Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego sięga po sprawdzoną formułę finansowania innowacji z Funduszy Europejskich, by przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się pandemii koronawirusów, w tym SARS-CoV-2.

Spin-off z UW udostępnił darmową platformę do prowadzenia wykładów przez Internet

Nowa spółka spin-off z Uniwersytetu Warszawskiego uruchomiła darmową platformę, która pozwala wykładowcom prowadzić wykłady w trybie zdalnym. Nowe narzędzie daje szansę przywrócenia ciągłości w dydaktyce, po tym jak na UW odwołano zajęcia z powodu epidemii koronawirusa.

Administratorzy platformy nie wykluczają możliwości jej udostępniania także innym uczelniom oraz zainteresowanym szkołom z całej Polski.

Pasywny system oczyszczania ścieków opracowany przez naukowców z UW

Naukowcy z Wydziału Biologii UW przedstawili ekonomiczną i ekologiczną alternatywę dla gospodarki ściekowej na terenach wiejskich. To pasywny system oczyszczania ścieków typu Constructed Wetlands.

Według danych GUS 45% mieszkańców wsi nadal nie jest objętych systemem kanalizacji. Choć ścieki powinny być zbierane w szczelnych szambach i regularnie transportowane przez tabor asenizacyjny do oczyszczalni, wiadomo, że tak nie jest. Potwierdza to opublikowany w czerwcu 2019 r. raport NIK, z którego wynika, że choć gminy mają taki obowiązek, to nie ewidencjonują zbiorników, nie monitorują ich stanu ani częstotliwości opróżniania.

Według międzynarodowych recenzentów to przełom w rozwoju nauki

Badacze z UW pod kierunkiem prof. Jacka Jemielitego, dr hab. Joanny Kowalskiej i dr. Pawła Sikorskiego odkryli nową metodę wydajnego wytwarzania mRNA.

Rezultaty badań naukowcy opisali na łamach prestiżowego czasopisma „Nucleic Acids Research”. Artykuł został uznany przez recenzentów za przełomowy dla rozwoju nauki.

Naukowcy UW i PW angażują się w ratowanie klimatu

Naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej, którzy założyli spółki spin-off, przedstawiali rozwiązania wspierające ochronę środowiska. Potencjał prezentowanych innowacji rozwiązań jest ogromny, jednak do pełnego sukcesu potrzeba większego zaangażowania ze strony przemysłu, biznesu i administracji państwowej.

Film, media - dr K. Kopczyński

Kontakt w terminie: 5 dni
ilość

Opis

Ekspertyzy z zakresu:

 • rynek filmowy,
 • rynek mediów,
 • film,
 • film interaktywny.

Publikacje

Wybrane publikacje

 • Jak przygotować projekt filmu dokumentalnego? E-kurs 15 godzin – współautorstwo z Beatą Dzianowicz, redakcja i realizacja materiałów audiowizualnych (2016)
 • "Olśnienie w niespokojnym niebie wieszcza". "Pan Tadeusz" Ryszarda Ordyńskiego (1928) –  perspektywa wirtualnego odbiorcy. W: Literatura a film. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Seria Scripta Humana”. Zielona Góra 2016.
 • Romantyczna synteza sztuk i język kina niemego. Uwagi po obejrzeniu zrekonstruowanego filmu „Pan Tadeusz”. W: „Pan Tadeusz”. Poemat – postacie – recepcja. Warszawa 2016.
 • W stronę dalekiego świata. Tematyka „egzotyczna” w polskim dokumencie pierwszej dekady XXI wieku. W:  Polski film dokumentalny w XXI wieku. Łódź 2016.
 • Dystrybucja polskich filmów dokumentalnych w świecie - smuga cienia [w:] Wokół zagadnień dystrybucji filmowej, Łódź 2015.
 • Polska produkcja dokumentalna z perspektywy II dekady XXI wieku (stan obecny i prognozy). W: Czeski i polski film dokumentalny w czasach europeizacji. Praga – Kraków 2015 (po polsku i czesku).
 • „Kinematograf” Łozińskich, czyli ucieczka przed poznaniem  [w:] Kino, którego nie ma, Bydgoszcz 2013.
 • Polski film dokumentalny w dobie konwergencji [w:] Problemy konwergencji mediów, Sosnowiec–Praga 2013.
 • O możliwości wykorzystania tradycji zespołów filmowych w rozwijaniu projektów filmów dokumentalnych w drugiej dekadzie XXI wieku [w:] Idea zespołu filmowego. Historia i nowe wyzwania, Łódź 2013.
 • Film, dzieło romantyczne i wirtualny odbiorca (na przykładach z Polskiej Szkoły Filmowej i kina moralnego niepokoju) [w:] Europejski kanon literacki, Warszawa 2012.
 • Nowe zbliżenia do znanych biografii: „Honor generała” Joanny Pieciukiewicz i „O moim ojcu” Bożeny Garus-Hockuby [w:] Kino polskie wobec II wojny światowej, Bydgoszcz 2011.
 • O narracji filmu dokumentalnego, "Studia Pragmalingwistyczne" r. III (2011).
 • O możliwości zastosowania kategorii wyobraźni romantycznej w rozważaniach o świecie mediów XXI wieku [w:] Śladami romantyków, Warszawa 2010.
 • Śmietnik egzystencji (glosa do interpretacji fragmentów „Popiołu i diamentu”, „Zezowatego szczęścia” i „Wszyscy jesteśmy Chrystusami”), „Przegląd Humanistyczny” 2009 nr 5/6.
 • Kafka animowany. Glosa do interpretacji filmów Piotra Dumały i Zbigniewa Rybczyńskiego [w:] Twórczość Franza Kafki. Tożsamość kulturowa i literacka. Praca zbiorowa pod red. Daniela Kalinowskiego, Słupsk 2005.
 • Dlaczego Sędzia nie chichocze? Glosa do interpretacji „ Czerwonego”, „Kwartalnik Filmowy” nr 45, wiosna 2004.
 • About a world still not depicted, „DOX. Documentary Film Magazine”, Sept. 2004.
 • Od romantyzmu ku erze nowych mediów, Kraków 2003.
 • Przyszłość Mediów. Almanach. Z. 1: Materiały z konferencji „Czy media publiczne w Europie Środkowo-Wschodniej mają przyszłość/The public media in Central and Eastern Europe. Do they have a future”. Warszawa 2002 (red. – wspólnie z Dorotą Roszkowską).
 • Policjanci i spiskowcy nad tekstem „Dziadów” (zabór rosyjski, 1831-1855), [w:] Dziady Adama Mickiewicza. Poemat – adaptacje – tradycje, red. Bogusław Dopart, Kraków 1999.
 • Mickiewicz i jego czytelnicy, Warszawa 1995.
 • Przed przystankiem Niepodległość. Paryska „Kultura” i kraj w latach 1980–1989, Warszawa 1991.
 • Język Cypriana Norwida, Warszawa 1986 (red. – wspólnie z J. Puzyniną).
 • Czesław Miłosz, Poszukiwania. Wybór publicystyki rozproszonej, Warszawa 1985 (wybór, red. i wstęp).

Informacje dodatkowe

Słowa kluczowe film, media
Dodatkowe języki komunikacji angielski, rosyjski
Dodatkowe, pełnione funkcje członek Europejskiej Akademii Filmowej i Polskiej Akademii Filmowej
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl