Jednostki UW i Spółki Spin-Off
Artykuły
Mechanizm biologiczny może pomóc zabezpieczać różne powierzchnie przed osadzaniem się na nich bakterii wodnych

Na Wydziale Biologii UW odkryto mechanizm biologiczny, który pozwoli w przyszłości stworzyć preparaty zabezpieczające przed osadzaniem się biofilmów bakteryjnych na różnego rodzaju tkaninach i powierzchniach przebywających w środowisku wodnym.

Z perspektywy rynku (potencjalnego inwestora) w odkryciu obiecujące jest to, że preparat bazuje na substancjach, których masowa produkcja jest wyjątkowo tania, a sam mechanizm działania preparatu jest całkowicie ekologiczny. Ochrona bowiem nie polega na likwidacji bakterii już namnożonych na materiale (i tym samym uwalniania z nich różnego rodzaju substancji w tym toksyn), lecz na powstrzymaniu bakterii przed osadzaniem i namnażaniem.

Oczyszczalnia ścieków może wyglądać jak ogród

Pasywne systemy oczyszczania ścieków typu Constructed Wetland są popularne w wielu miejscach na świecie. W Polsce, choć na razie takich ekologicznych oczyszczalni jest niewiele, zaczynają się nimi interesować samorządy.

Spółka RDLS, będąca spin-offem Uniwersytetu Warszawskiego, w konsorcjum z czeską firmą Dekonta zakończyła właśnie budowę jednej z największych tego typu instalacji w Europie. Oczyszczalnia ścieków w Białce w woj. lubelskim może obsłużyć do 1 800 mieszkańców.

Naukowcy pracują nad innowacyjną metodą wykrywania toksoplazmozy

AmerLab, spółka spin-off Uniwersytetu Warszawskiego, prowadzi badania nad opracowaniem nowej metody wykrywania toksoplazmozy.

W porównaniu do obecnie stosowanych standardowych testów serologicznych, nowa metoda ma zapewnić nie tylko większą czułość, ale też umożliwić szybsze wykrywanie zarażenia, co otwiera możliwości skuteczniejszego i mniej obciążającego pacjentów leczenia. To ważna informacja dla kobiet w ciąży i osób z obniżoną odpornością, którym toksoplazmoza szczególnie zagraża.

200 mln PLN na walkę z koronawirusem

200 mln zł trafi do polskich przedsiębiorców i naukowców, którzy pracują nad diagnostyką, leczeniem i przeciwdziałaniem chorobom wirusowym. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs Szybka Ścieżka „Koronawirusy”.

Agencja wykonawcza Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego sięga po sprawdzoną formułę finansowania innowacji z Funduszy Europejskich, by przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się pandemii koronawirusów, w tym SARS-CoV-2.

Spin-off z UW udostępnił darmową platformę do prowadzenia wykładów przez Internet

Nowa spółka spin-off z Uniwersytetu Warszawskiego uruchomiła darmową platformę, która pozwala wykładowcom prowadzić wykłady w trybie zdalnym. Nowe narzędzie daje szansę przywrócenia ciągłości w dydaktyce, po tym jak na UW odwołano zajęcia z powodu epidemii koronawirusa.

Administratorzy platformy nie wykluczają możliwości jej udostępniania także innym uczelniom oraz zainteresowanym szkołom z całej Polski.

Pasywny system oczyszczania ścieków opracowany przez naukowców z UW

Naukowcy z Wydziału Biologii UW przedstawili ekonomiczną i ekologiczną alternatywę dla gospodarki ściekowej na terenach wiejskich. To pasywny system oczyszczania ścieków typu Constructed Wetlands.

Według danych GUS 45% mieszkańców wsi nadal nie jest objętych systemem kanalizacji. Choć ścieki powinny być zbierane w szczelnych szambach i regularnie transportowane przez tabor asenizacyjny do oczyszczalni, wiadomo, że tak nie jest. Potwierdza to opublikowany w czerwcu 2019 r. raport NIK, z którego wynika, że choć gminy mają taki obowiązek, to nie ewidencjonują zbiorników, nie monitorują ich stanu ani częstotliwości opróżniania.

Według międzynarodowych recenzentów to przełom w rozwoju nauki

Badacze z UW pod kierunkiem prof. Jacka Jemielitego, dr hab. Joanny Kowalskiej i dr. Pawła Sikorskiego odkryli nową metodę wydajnego wytwarzania mRNA.

Rezultaty badań naukowcy opisali na łamach prestiżowego czasopisma „Nucleic Acids Research”. Artykuł został uznany przez recenzentów za przełomowy dla rozwoju nauki.

Naukowcy UW i PW angażują się w ratowanie klimatu

Naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej, którzy założyli spółki spin-off, przedstawiali rozwiązania wspierające ochronę środowiska. Potencjał prezentowanych innowacji rozwiązań jest ogromny, jednak do pełnego sukcesu potrzeba większego zaangażowania ze strony przemysłu, biznesu i administracji państwowej.

„FIRE i UOTT – razem dla rozwoju przedsiębiorczości akademickiej” – podsumowanie projektu
„FIRE i UOTT – razem dla rozwoju przedsiębiorczości akademickiej” – podsumowanie projektu

30 czerwca 2020 r. zakończy się trwający od września 2018 r. projekt „FIRE i UOTT – razem dla rozwoju przedsiębiorczości akademickiej” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego i przez UW ze środków własnych.

Projekt o wartości blisko 2 mln złotych był skierowany do sektora MŚP. Wśród beneficjentów znalazły się też spółki spin-off założone przy Uniwersytecie Warszawskim.

Projekt realizowany był w partnerstwie Fundacji FIRE (lidera, obecna jego nazwa to FIRG – Forum Innowacyjnego Rozwoju Gospodarczego) oraz Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego (partnera) na podstawie umowy zawartej z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Projektów Unijnych (MJWPU). Obecność UOTT UW pozwoliła ukierunkować finansowanie m.in. na przedsiębiorczość akademicką, w tym kilka spółek spin-off UW.

Środki na specjalistyczne usługi wspierające młode przedsiębiorstwa

Środki projektu zostały przeznaczone na profesjonalne usługi B2B realizowane na potrzeby przedsiębiorców mających swoje siedziby na terenie woj. mazowieckiego. Co ważne, z punktu widzenia beneficjentów programu, wszystkie usługi były świadczone bezpłatnie w ramach pomocy de minimis. Ze środków mogły skorzystać tylko podmioty młode, czyli założone nie więcej niż 2 lata przed przystąpieniem do programu, planujące wdrożenie innowacji technologicznych.

„Projekt wspierał przedsiębiorstwa w ich początkowej fazie rozwoju, dlatego był niejako skrojony na potrzeby młodych oraz nowozakładanych spółek spin-off powstających przy uczelniach, w tym oczywiście przy Uniwersytecie Warszawskim. Wśród usług realizowanych w ramach projektu znalazły się różnego rodzaju działania napędzające rozwój, na które często młodym firmom brakuje środków – szeroko pojęte doradztwo, marketing i promocja, szkolenia, wsparcie w pozyskiwaniu kapitału, budowaniu strategii, organizacji ochrony patentowej czy ustalaniu stanu techniki” – wyjaśnia dr Robert Dwilińśki, Dyrektor UOTT UW.

Wśród beneficjentów będących spółkami spin-off UW znalazły się między innymi:

 • ExploRNA sp. z o.o.,
 • Inelco sp.z o.o.,
 • Lecturus sp. z o.o.,
 • Matariki Bioscience, Microanalysis sp. z o.o.,
 • Nephrolab PLUS sp. z o.o.,
 • Project 42 sp. z o.o.,
 • Quant_KIT sp. z o.o.,
 • Smarter Diagnostics sp. z o.o.

Łącznie z darmowych usług B2B skorzystało 26 firm – do obsługi projektu w UOTT przeprowadzono 47 postępowań przetargowych, które pozwoliły wyłonić wykonawców usług.

Ewaluacja projektu

Projekt spowodował, że przedsiębiorstwa zdobyły dodatkowy potencjał do rozwoju – głównie poszerzenia rynków zbytu na swoje produkty i usługi, ale też do przyspieszenia procesu wdrażania innowacji. Projekt poddano badaniu ewaluacyjnemu, które wśród beneficjentów przeprowadził Ośrodek Badań Społecznych „INDEKS”. Z ewaluacji wynikają m.in. następujące dane:

 • 100% beneficjentów projektu oceniło go pozytywnie, w tym 52,8% bardzo pozytywnie,
 • wysoko oceniono kompetencje wykonawców usług – 50% z nich uzyskało najwyższe noty, 28,6% dobre, a 21,4% przeciętne. Tak samo oceniono terminowość realizacji usług,
 • blisko 43% beneficjentów projektu twierdzi, że dzięki odebranym usługom w ciągu najbliższych 12 miesięcy wprowadzi na rynek nowość rynkową,
 • 42,9% firm spodziewa się pozyskać nowych klientów w ciągu najbliższych 12 miesięcy lub już pozyskało nowych klientów,
 • 28,6% firm planuje w ciągu najbliższego roku uruchomić działalność na nowych rynkach,
 • 7,1% firm zwiększyło dzięki usługom z projektu swoje przychody, a aż 50% spodziewa się wzrostu przychodów w ciągu kolejnych 12 miesięcy,
 • 35,7% firm planuje zwiększyć zatrudnienie lub już je zwiększyło (7,1%),
 • aż 50% firm twierdzi, że dzięki usługom z projektu poprawiło jakość swoich produktów i usług, a kolejne 21,4% planuje poprawić jakość w ciągu najbliższego roku,
 • około połowa firm zmieniła sposób sprzedaży i organizacji pracy lub deklaruje, że dokona w tych obszarach zmian w najbliższym roku,
 • wszyscy beneficjenci pozytywnie ocenili proces obsługi realizowany przez biuro projektu (UOTT UW).

Projekt „FIRE i UOTT – razem dla rozwoju przedsiębiorczości akademickiej” był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej III „Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości, Działania 3.1 „Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu", Poddziałania 3.1.2 „Rozwój MŚP" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.


Kontakt dla mediów:

Marek Massalski

Koordynator ds. Komunikacji

tel. 506 044 620

mmassalski@uott.uw.edu.pl

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl