Jednostki UW i Spółki Spin-Off
Artykuły
Mechanizm biologiczny może pomóc zabezpieczać różne powierzchnie przed osadzaniem się na nich bakterii wodnych

Na Wydziale Biologii UW odkryto mechanizm biologiczny, który pozwoli w przyszłości stworzyć preparaty zabezpieczające przed osadzaniem się biofilmów bakteryjnych na różnego rodzaju tkaninach i powierzchniach przebywających w środowisku wodnym.

Z perspektywy rynku (potencjalnego inwestora) w odkryciu obiecujące jest to, że preparat bazuje na substancjach, których masowa produkcja jest wyjątkowo tania, a sam mechanizm działania preparatu jest całkowicie ekologiczny. Ochrona bowiem nie polega na likwidacji bakterii już namnożonych na materiale (i tym samym uwalniania z nich różnego rodzaju substancji w tym toksyn), lecz na powstrzymaniu bakterii przed osadzaniem i namnażaniem.

Oczyszczalnia ścieków może wyglądać jak ogród

Pasywne systemy oczyszczania ścieków typu Constructed Wetland są popularne w wielu miejscach na świecie. W Polsce, choć na razie takich ekologicznych oczyszczalni jest niewiele, zaczynają się nimi interesować samorządy.

Spółka RDLS, będąca spin-offem Uniwersytetu Warszawskiego, w konsorcjum z czeską firmą Dekonta zakończyła właśnie budowę jednej z największych tego typu instalacji w Europie. Oczyszczalnia ścieków w Białce w woj. lubelskim może obsłużyć do 1 800 mieszkańców.

Naukowcy pracują nad innowacyjną metodą wykrywania toksoplazmozy

AmerLab, spółka spin-off Uniwersytetu Warszawskiego, prowadzi badania nad opracowaniem nowej metody wykrywania toksoplazmozy.

W porównaniu do obecnie stosowanych standardowych testów serologicznych, nowa metoda ma zapewnić nie tylko większą czułość, ale też umożliwić szybsze wykrywanie zarażenia, co otwiera możliwości skuteczniejszego i mniej obciążającego pacjentów leczenia. To ważna informacja dla kobiet w ciąży i osób z obniżoną odpornością, którym toksoplazmoza szczególnie zagraża.

200 mln PLN na walkę z koronawirusem

200 mln zł trafi do polskich przedsiębiorców i naukowców, którzy pracują nad diagnostyką, leczeniem i przeciwdziałaniem chorobom wirusowym. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs Szybka Ścieżka „Koronawirusy”.

Agencja wykonawcza Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego sięga po sprawdzoną formułę finansowania innowacji z Funduszy Europejskich, by przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się pandemii koronawirusów, w tym SARS-CoV-2.

Spin-off z UW udostępnił darmową platformę do prowadzenia wykładów przez Internet

Nowa spółka spin-off z Uniwersytetu Warszawskiego uruchomiła darmową platformę, która pozwala wykładowcom prowadzić wykłady w trybie zdalnym. Nowe narzędzie daje szansę przywrócenia ciągłości w dydaktyce, po tym jak na UW odwołano zajęcia z powodu epidemii koronawirusa.

Administratorzy platformy nie wykluczają możliwości jej udostępniania także innym uczelniom oraz zainteresowanym szkołom z całej Polski.

Pasywny system oczyszczania ścieków opracowany przez naukowców z UW

Naukowcy z Wydziału Biologii UW przedstawili ekonomiczną i ekologiczną alternatywę dla gospodarki ściekowej na terenach wiejskich. To pasywny system oczyszczania ścieków typu Constructed Wetlands.

Według danych GUS 45% mieszkańców wsi nadal nie jest objętych systemem kanalizacji. Choć ścieki powinny być zbierane w szczelnych szambach i regularnie transportowane przez tabor asenizacyjny do oczyszczalni, wiadomo, że tak nie jest. Potwierdza to opublikowany w czerwcu 2019 r. raport NIK, z którego wynika, że choć gminy mają taki obowiązek, to nie ewidencjonują zbiorników, nie monitorują ich stanu ani częstotliwości opróżniania.

Według międzynarodowych recenzentów to przełom w rozwoju nauki

Badacze z UW pod kierunkiem prof. Jacka Jemielitego, dr hab. Joanny Kowalskiej i dr. Pawła Sikorskiego odkryli nową metodę wydajnego wytwarzania mRNA.

Rezultaty badań naukowcy opisali na łamach prestiżowego czasopisma „Nucleic Acids Research”. Artykuł został uznany przez recenzentów za przełomowy dla rozwoju nauki.

Naukowcy UW i PW angażują się w ratowanie klimatu

Naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej, którzy założyli spółki spin-off, przedstawiali rozwiązania wspierające ochronę środowiska. Potencjał prezentowanych innowacji rozwiązań jest ogromny, jednak do pełnego sukcesu potrzeba większego zaangażowania ze strony przemysłu, biznesu i administracji państwowej.

Ekonomia środowiska - dr hab. A. Bartczak

Kontakt w terminie: 5 dni
ilość

Opis

Ekspertyzy w zakresie:

 • ekonomii środowiska,
 • wyceny dóbr nierynkowych (przyrody, zdrowia, czasu),
 • analizy preferencji wobec ryzyka.

Publikacje

 • Bartczak, A., Chilton, S., Czajkowski, M., Meyerhoff, J. (2017). Gain and loss of money in a choice experiment. The impact of financial loss aversion and risk preferences on willingness to pay to avoid renewable energy externalities. Energy Economics 65, 326-334. ­
 • Liebe, U., Bartczak, A., Meyerhoff, J. (2017). A turbine is not only a turbine: The role of social context and fairness characteristics for the local acceptance of wind power. Energy Policy 107, 300-308. ­
 • Czajkowski, M., Bartczak, A., Budziński, W., Giergiczny, M., Hanley, N. (2016) Preference and WTP stability for public forest management. Forest Policy and Economics 71, 11-22. ­
 • Krawczyk, M., Bartczak, A., Hanley, M., Stenger, A. (2016). Buying spatially-coordinated ecosystem services and biodiversity conservation on forest land: an experiment on the role of auction format and communication. Ecological Economics 124, 36-48. ­
 • Bartczak, A., Mariel, P., Chilton, S., Meyerhoff, J. (2016). The impact of latent risk preferences on valuing the preservation of threatened lynx populations in Poland. Australian Journal of Agricultural and Resource Economics 60(2), 284-306. ­
 • Bartczak, A., Chilton, S., Meyerhoff, J. (2015). Wildfires in Poland: the impact of risk preferences and loss aversion on environmental choices, Ecological Economics 116, 300-309. ­
 • Bartczak, A., Metelska-Szaniawska, K. (2015). Should we pay, and to whom, for biodiversity enhancement in private forests? An empirical study of attitudes towards payments for forest ecosystem services in Poland. Land Use Policy 48, 261-269.
 • ­ Bartczak, A. (2015). The role of social and environmental attitudes in non-market valuation. An application to the Białowieża Forest. Forest Policy and Economics 50, 357-365. ­
 • Baker, R., Bartczak, A., Chilton, S., Metcalf, H. (2014). Did people “buy” what was “sold”? A qualitative evaluation of a Contingent Valuation survey information set for gains in life expectancy. Journal of Environmental Management 133, 94-103. ­
 • Czajkowski, M., Bartczak, A., Giergiczny, M., Navrud, S., Żylicz, T. (2014). Providing Preference-Based Support for Forest Ecosystem Service Management in Poland. Forest Policy and Economics 39, 1-12. ­
 • Bartczak, A., Żylicz, T. (2014). Willingness to pay for forest cleaning in Poland. Results from a contingent valuation survey. Ekonomia i Środowisko 4(51), 137-145. ­
 • Jacobsen, J., Bartczak, A. (2014). Valuation of biodiversity, examples from case studies w: Thorsen, B.J., Mavsar, R., Tyrväinen, L., Prokofieva, I., Stenger, A. (red.) The Provision of Forest Ecosystem Services, tom I, Quantifying and valuing non-marketed ecosystem services, European Forest Institute, 69-73. ­
 • Jacobsen, J., Bartczak, A., Giergiczny, M. (2014). Forests and biodiversity externalities, w: Thorsen, B.J., Mavsar, R., Tyrväinen, L., Prokofieva, I., Stenger, A. (red.) The Provision of Forest Ecosystem Services, tom I, Quantifying and valuing non-marketed ecosystem services, European Forest Institute, 37-41. ­
 • Bartczak, A., Meyerhoff, J. (2013). Valuing the chances of survival of two distinct Eurasian lynx populations in Poland - do people want to keep the doors open? Journal of Environmental Management 129, 73-80.
 • ­ Bartczak, A., Englin, J., Pang A. (2012). When are Forest Visits Valued the Most? An Analysis of the Seasonal Demand for Forest Recreation in Poland. Environmental and Resource Economics 52 (2), 249-264. ­
 • Meyerhoff, J., Bartczak A., Liebe, U. (2012). Protester or non-protester: a binary state? On the use (and non-use) of latent class models to analyse protesting in economic valuation. Australian Journal of Agricultural and Resource Economics 56 (3), 438–454.
 • ­ Desaigues, B., Ami, D., Bartczak, A., Braun-Kohlová, M., Chilton, S., Czajkowski, M., Farreras, V., Hunt, A., Hutchison, M., Jeanrenaud, C., Kaderjak, P., Máca, V., Markiewicz, O., Markowska, A., Metcalf, H., Navrud, S., Seested Nielsen, J., Ortiz, R., Pellegrini, S., Rabl, A., Riera, P., Scasny, M., Stoeckel, M-E, Szántó, R., Urban, J. (2011). Economic Valuation of Air Pollution Mortality: A 9-Country Contingent Valuation Survey of Value of a Life Year (VOLY). Ecological Indicators 11, 902–910. ­
 • Bartczak, A. (2010). Wycena korzyści z poprawy jakości wody kranowej i powierzchniowej w Polsce, Ekonomia i środowisko 38(2), 123-141.
 • ­ Bartczak, A., Kopańska, A., Rączka, J. (2009). Residential water demand in a transition economy: evidence from Poland. Water Science and Technology - Water Supply 9, 509-516. ­
 • Bartczak, A., Lindhjem, H., Navrud, S., Zandersen, M., Żylicz, T. (2008). Valuing forest recreation on the national level in a transition economy: The case of Poland. Forest Policy and Economics, 10, 467-472. ­
 • Kopańska, A., Bartczak, A., Siwińska, A. (2008). Partnerstwo publiczno-prywatne jako sposób realizacji zadań publicznych w Polsce na poziomie lokalnym. Szanse i zagrożenia.Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa. ­
 • Czajkowski, M., Bartczak, A., Markiewicz, O. Markowska, A. (2008). Porównanie kosztów zewnętrznych wybranych metod składowania stałych odpadów komunalnych. Ekonomia i Środowisko 2(32), 120-145. ­
 • Kopańska, A., Bartczak, A., Siwińska, A. (2008). Partnerstwo publiczno-prywatne jako sposób realizacji zadań publicznych w Polsce na poziomie lokalnym. Szanse i zagrożenia. CeDeWu, Warszawa.
 • ­ Bartczak, A., Lindhjem, H., Stenger, A. (2008). Review of Benefit Transfer studies in the forest context. Scandinavian Forest Economics 42, 281-310. ­
 • Markiewicz, O., Czajkowski, M,. Bartczak, A., Markowska, A. (2007). Wartość dodatkowego roku przeżycia w Polsce. Wyniki i wnioski z badań wyceny w kontekście poprawy jakości powietrza. Ekonomia 19, 194-208.
 • ­ Czajkowski, M., Markowska, A., O. Markiewicz, Bartczak, A., Ščasný, M., Melichar, J.,Škopková, H. (2007) Lake Water Quality Valuation - Benefit Transfer Approach vs. Empirical Evidence, Ekonomia 19, 156-193. ­
 • Bartczak, A. (2006). Wartość rekreacyjna lasów w Polsce, Ekonomia i środowisko 30, 23-41.
 • ­Bartczak, A., Żylicz, T. (2005). Dylematy rozwoju transportu w świetle Strategii Lizbońskiej, Transport Miejski i Regionalny 1, 2-9.
 • ­ Bartczak A. (2005). Społeczny wymiar lasów w: Święcicki Z. (ed.) Społeczny wymiar lasów. Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Warszawa, 21-30. ­
 • Bartczak, A., T. Żylicz (2004). Trwały rozwój przed półmetkiem strategii Lizbońskiej, w: Biała Księga 2004, Polskie Forum Strategii Lizbońskiej, Warszawa, 237-245. ­
 • Sadowski, M. (red.), Bar, M., Barański, A., Bartczak, A., Bogutyn, W., Bukowska, J., Bykowski, P., Czarnomski, K., Debski, B., Giergiczny, M., Grochowalski, A., Jendrośka, J., Kacprzyk, W., Kargulewicz, I., Kołsut, W., Michna, W., Obiedziński, M., Olendrzyński, K., Rączka, J., Siłowiecki, A., Skośkiewicz, J., Stoczkiewicz, M., Szteke, B., Wołkowicz, S. (2004). Trwałe zanieczyszczenia organiczne. Tom II. Kierunki działań, Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa.
 • ­ Bartczak, A. (2002). Wartość czasu podróży prywatnych w Polsce, Ekonomia 7, 100-121.

Informacje dodatkowe

Słowa kluczowe ekonomia środowiska, wycena dóbr nierynkowych (przyroda, zdrowie, czas), preferencje wobec ryzyka
Dodatkowe języki komunikacji angielski
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl