Jednostki UW i Spółki Spin-Off
Artykuły
Mechanizm biologiczny może pomóc zabezpieczać różne powierzchnie przed osadzaniem się na nich bakterii wodnych

Na Wydziale Biologii UW odkryto mechanizm biologiczny, który pozwoli w przyszłości stworzyć preparaty zabezpieczające przed osadzaniem się biofilmów bakteryjnych na różnego rodzaju tkaninach i powierzchniach przebywających w środowisku wodnym.

Z perspektywy rynku (potencjalnego inwestora) w odkryciu obiecujące jest to, że preparat bazuje na substancjach, których masowa produkcja jest wyjątkowo tania, a sam mechanizm działania preparatu jest całkowicie ekologiczny. Ochrona bowiem nie polega na likwidacji bakterii już namnożonych na materiale (i tym samym uwalniania z nich różnego rodzaju substancji w tym toksyn), lecz na powstrzymaniu bakterii przed osadzaniem i namnażaniem.

Oczyszczalnia ścieków może wyglądać jak ogród

Pasywne systemy oczyszczania ścieków typu Constructed Wetland są popularne w wielu miejscach na świecie. W Polsce, choć na razie takich ekologicznych oczyszczalni jest niewiele, zaczynają się nimi interesować samorządy.

Spółka RDLS, będąca spin-offem Uniwersytetu Warszawskiego, w konsorcjum z czeską firmą Dekonta zakończyła właśnie budowę jednej z największych tego typu instalacji w Europie. Oczyszczalnia ścieków w Białce w woj. lubelskim może obsłużyć do 1 800 mieszkańców.

Naukowcy pracują nad innowacyjną metodą wykrywania toksoplazmozy

AmerLab, spółka spin-off Uniwersytetu Warszawskiego, prowadzi badania nad opracowaniem nowej metody wykrywania toksoplazmozy.

W porównaniu do obecnie stosowanych standardowych testów serologicznych, nowa metoda ma zapewnić nie tylko większą czułość, ale też umożliwić szybsze wykrywanie zarażenia, co otwiera możliwości skuteczniejszego i mniej obciążającego pacjentów leczenia. To ważna informacja dla kobiet w ciąży i osób z obniżoną odpornością, którym toksoplazmoza szczególnie zagraża.

200 mln PLN na walkę z koronawirusem

200 mln zł trafi do polskich przedsiębiorców i naukowców, którzy pracują nad diagnostyką, leczeniem i przeciwdziałaniem chorobom wirusowym. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs Szybka Ścieżka „Koronawirusy”.

Agencja wykonawcza Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego sięga po sprawdzoną formułę finansowania innowacji z Funduszy Europejskich, by przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się pandemii koronawirusów, w tym SARS-CoV-2.

Spin-off z UW udostępnił darmową platformę do prowadzenia wykładów przez Internet

Nowa spółka spin-off z Uniwersytetu Warszawskiego uruchomiła darmową platformę, która pozwala wykładowcom prowadzić wykłady w trybie zdalnym. Nowe narzędzie daje szansę przywrócenia ciągłości w dydaktyce, po tym jak na UW odwołano zajęcia z powodu epidemii koronawirusa.

Administratorzy platformy nie wykluczają możliwości jej udostępniania także innym uczelniom oraz zainteresowanym szkołom z całej Polski.

Pasywny system oczyszczania ścieków opracowany przez naukowców z UW

Naukowcy z Wydziału Biologii UW przedstawili ekonomiczną i ekologiczną alternatywę dla gospodarki ściekowej na terenach wiejskich. To pasywny system oczyszczania ścieków typu Constructed Wetlands.

Według danych GUS 45% mieszkańców wsi nadal nie jest objętych systemem kanalizacji. Choć ścieki powinny być zbierane w szczelnych szambach i regularnie transportowane przez tabor asenizacyjny do oczyszczalni, wiadomo, że tak nie jest. Potwierdza to opublikowany w czerwcu 2019 r. raport NIK, z którego wynika, że choć gminy mają taki obowiązek, to nie ewidencjonują zbiorników, nie monitorują ich stanu ani częstotliwości opróżniania.

Według międzynarodowych recenzentów to przełom w rozwoju nauki

Badacze z UW pod kierunkiem prof. Jacka Jemielitego, dr hab. Joanny Kowalskiej i dr. Pawła Sikorskiego odkryli nową metodę wydajnego wytwarzania mRNA.

Rezultaty badań naukowcy opisali na łamach prestiżowego czasopisma „Nucleic Acids Research”. Artykuł został uznany przez recenzentów za przełomowy dla rozwoju nauki.

Naukowcy UW i PW angażują się w ratowanie klimatu

Naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej, którzy założyli spółki spin-off, przedstawiali rozwiązania wspierające ochronę środowiska. Potencjał prezentowanych innowacji rozwiązań jest ogromny, jednak do pełnego sukcesu potrzeba większego zaangażowania ze strony przemysłu, biznesu i administracji państwowej.

Ekonomia społeczna - dr M. Ołdak

Kontakt w terminie: 5 dni

Opis

Ekspertyzy z zakresu:

 • Rola podmiotów ekonomii społecznej w realizacji polityk publicznych,
 • Deinstytucjonalizacja usług społecznych,
 • Polityka senioralna, w tym dobre praktyki w zakresie aktywizacji społecznej osób starszych,
 • Przedsiębiorczość społeczna,
 • Pomoc i integracja społeczna.

Publikacje

 • Założenia teoretyczne Społecznych Agencji Najmu (Szociális lakásügynökségek) jako instrumentu polityki mieszkaniowej na Węgrzech, w: Społeczne Agencje Najmu jako instrument polityki mieszkaniowej. Przykłady europejskie i implementacja w Polsce, Żołędowski C., Ołdak M., Szarfenberg R. (red. naukowa), Wydawnictwo Ars Nova, Poznań 2015,
 • Monitoring Spółdzielni Socjalnych 2014. Raport z badań, Izdebski A., Mering T., Ołdak M., Szarfenberg R., Wydawnictwo Ars Nova, Poznań 2015;
 • Przegląd krajowych badań sektora spółdzielczości socjalnej, Izdebski A., Ołdak M., w: Spółdzielczość socjalna. Wybrane aspekty metodologiczne i porównawcze, Żołędowski C., Ołdak M. (red.), Wydawnictwo Ars Nova, Poznań 2015;
 • Modelowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych, Ołdak M., Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Warszawa 2014;
 • Doświadczenia związane z wdrażaniem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w obszarze pomocy i integracji społecznej. Wybrane przykłady, Miżejewski C., Ołdak M., w: Europa socjalna. Iluzja czy rzeczywistość?, Anioł W., Duszczyk M., Zawadzki P. (red.), Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2011;
 • Młody Obywatel. Uczniowskie projekty na rzecz społeczności lokalnej. Pakiet edukacyjny, Markuszewski A., Ołdak M., Rostek B., Sandomierska A., Witkowski J., Ziętkowska J., Zych Ł., Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich/ Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa 2011;
 • Leksykon Spółdzielczości Socjalnej, Miżejewski C., Ołdak M., Wąsiak P., Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu, Opole 2010;
 • Funkcjonowanie ustawy o spółdzielniach socjalnych. Wnioski i rekomendacje, Ołdak M., Syty M., Wojtanowski G., w: Spółdzielnie socjalne. Skuteczny mechanizm walki z wykluczeniem społecznym czy ślepa uliczka?, Tittenbrun J. (red.), Wydawnictwo Nakom, Poznań 2010;
 • Polityka społeczna na rzecz rodziny i jej znaczenie w tworzeniu praw i nierówności wynikających z płci, wieku i statusu społeczno-ekonomicznego na przykładzie rodzin niepełnych, w: Przemiany rodziny w Polsce i we Włoszech i ich implikacje dla polityki rodzinnej, Leś E., Bernini S.(red. naukowa), Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010;
 • Gospodarka społeczna jako instrument w walce z wykluczeniem społecznym, w: Polityka publiczna wobec ubóstwa i wykluczenia społecznego, Szarfenberg R., Theiss M., Żołędowski C. (red.), Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2010;

Artykuły

 • Selected Aspects of Social Cooperatives in Poland, Izdebski A., Mering T., Ołdak M., Szarfenberg R., Euricse Working Papers, 93/17.
 • Kondycja i rola sektora obywatelskiego w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej, Leś E., Ołdak M., w: Animacja Życia Publicznego. Analizy i rekomendacje, Zeszyty Centrum Badań Społeczności i Polityk Lokalnych nr 2 (19) 2015.
 • Między rynkiem a społecznością lokalną- wybrane aspekty funkcjonowania spółdzielni socjalnych w świetle badań „Monitoring Spółdzielni Socjalnych”, Ołdak M., Izdebski A., Ekonomia społeczna. Czasopismo naukowe, 3/2013, Kraków 2013;
 • Spółdzielczość socjalna w Polsce w świetle wyników badania „Monitoring Spółdzielni Socjalnych 2010”, Izdebski A., Ołdak M., w: Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje, Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN/ Instytut Polityki Społecznej UW nr 20/2013;

Informacje dodatkowe

Słowa kluczowe pomoc i integracja społeczna, ekonomia społeczna, usługi społeczne, polityka senioralna, trzeci sektor
Dodatkowe języki komunikacji angielski
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl