Jednostki UW i Spółki Spin-Off
Artykuły
Mechanizm biologiczny może pomóc zabezpieczać różne powierzchnie przed osadzaniem się na nich bakterii wodnych

Na Wydziale Biologii UW odkryto mechanizm biologiczny, który pozwoli w przyszłości stworzyć preparaty zabezpieczające przed osadzaniem się biofilmów bakteryjnych na różnego rodzaju tkaninach i powierzchniach przebywających w środowisku wodnym.

Z perspektywy rynku (potencjalnego inwestora) w odkryciu obiecujące jest to, że preparat bazuje na substancjach, których masowa produkcja jest wyjątkowo tania, a sam mechanizm działania preparatu jest całkowicie ekologiczny. Ochrona bowiem nie polega na likwidacji bakterii już namnożonych na materiale (i tym samym uwalniania z nich różnego rodzaju substancji w tym toksyn), lecz na powstrzymaniu bakterii przed osadzaniem i namnażaniem.

Oczyszczalnia ścieków może wyglądać jak ogród

Pasywne systemy oczyszczania ścieków typu Constructed Wetland są popularne w wielu miejscach na świecie. W Polsce, choć na razie takich ekologicznych oczyszczalni jest niewiele, zaczynają się nimi interesować samorządy.

Spółka RDLS, będąca spin-offem Uniwersytetu Warszawskiego, w konsorcjum z czeską firmą Dekonta zakończyła właśnie budowę jednej z największych tego typu instalacji w Europie. Oczyszczalnia ścieków w Białce w woj. lubelskim może obsłużyć do 1 800 mieszkańców.

Naukowcy pracują nad innowacyjną metodą wykrywania toksoplazmozy

AmerLab, spółka spin-off Uniwersytetu Warszawskiego, prowadzi badania nad opracowaniem nowej metody wykrywania toksoplazmozy.

W porównaniu do obecnie stosowanych standardowych testów serologicznych, nowa metoda ma zapewnić nie tylko większą czułość, ale też umożliwić szybsze wykrywanie zarażenia, co otwiera możliwości skuteczniejszego i mniej obciążającego pacjentów leczenia. To ważna informacja dla kobiet w ciąży i osób z obniżoną odpornością, którym toksoplazmoza szczególnie zagraża.

200 mln PLN na walkę z koronawirusem

200 mln zł trafi do polskich przedsiębiorców i naukowców, którzy pracują nad diagnostyką, leczeniem i przeciwdziałaniem chorobom wirusowym. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs Szybka Ścieżka „Koronawirusy”.

Agencja wykonawcza Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego sięga po sprawdzoną formułę finansowania innowacji z Funduszy Europejskich, by przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się pandemii koronawirusów, w tym SARS-CoV-2.

Spin-off z UW udostępnił darmową platformę do prowadzenia wykładów przez Internet

Nowa spółka spin-off z Uniwersytetu Warszawskiego uruchomiła darmową platformę, która pozwala wykładowcom prowadzić wykłady w trybie zdalnym. Nowe narzędzie daje szansę przywrócenia ciągłości w dydaktyce, po tym jak na UW odwołano zajęcia z powodu epidemii koronawirusa.

Administratorzy platformy nie wykluczają możliwości jej udostępniania także innym uczelniom oraz zainteresowanym szkołom z całej Polski.

Pasywny system oczyszczania ścieków opracowany przez naukowców z UW

Naukowcy z Wydziału Biologii UW przedstawili ekonomiczną i ekologiczną alternatywę dla gospodarki ściekowej na terenach wiejskich. To pasywny system oczyszczania ścieków typu Constructed Wetlands.

Według danych GUS 45% mieszkańców wsi nadal nie jest objętych systemem kanalizacji. Choć ścieki powinny być zbierane w szczelnych szambach i regularnie transportowane przez tabor asenizacyjny do oczyszczalni, wiadomo, że tak nie jest. Potwierdza to opublikowany w czerwcu 2019 r. raport NIK, z którego wynika, że choć gminy mają taki obowiązek, to nie ewidencjonują zbiorników, nie monitorują ich stanu ani częstotliwości opróżniania.

Według międzynarodowych recenzentów to przełom w rozwoju nauki

Badacze z UW pod kierunkiem prof. Jacka Jemielitego, dr hab. Joanny Kowalskiej i dr. Pawła Sikorskiego odkryli nową metodę wydajnego wytwarzania mRNA.

Rezultaty badań naukowcy opisali na łamach prestiżowego czasopisma „Nucleic Acids Research”. Artykuł został uznany przez recenzentów za przełomowy dla rozwoju nauki.

Naukowcy UW i PW angażują się w ratowanie klimatu

Naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej, którzy założyli spółki spin-off, przedstawiali rozwiązania wspierające ochronę środowiska. Potencjał prezentowanych innowacji rozwiązań jest ogromny, jednak do pełnego sukcesu potrzeba większego zaangażowania ze strony przemysłu, biznesu i administracji państwowej.

Ekologia Siedlisk i Organizmów Wodnych

Kontakt w terminie: 5 dni
ilość

Opis

Grupa Ekologia Siedlisk i Organizmów Wodnych reprezentuje Zakład Hydrobiologii Wydziału Biologii UW.

Zajmujemy się szeroko pojętą ekologią środowisk i organizmów wodnych.

Prowadzimy badania:

 • w różnych typach zbiorników (drobne okresowe zbiorniki, stawy, jeziora, strumienie, rzeki),
 • w różnych strefach zbiornika (litoral, profundal, pelagial),
 • nad różnymi organizmami (glony, rośliny, bezkręgowce, kręgowce),
 • na różnych poziomach organizacji (od poziomu molekularnego, poprzez osobnika, populację, biocenozę, po ekosystem),
 • w laboratorium i w terenie w całej Polsce (m.in. Wisła, Warszawa, Mazury, Tatry).

Działalność badawcza:

Ewolucyjna i populacyjna ekologia planktonu i ryb:

 • Znaczenie pokarmu i drapieżcy dla: behawioru, historii życia i morfologii osobnika; zagęszczenia i rozmieszczenia populacji; oraz struktury biocenoz wód otwartych
 • Zależności drapieżca-ofiara: fito-zooplankton, zooplankton-ryby
 • Komunikacja chemiczna, obrona indukowana
 • Migracje dobowe
 • Diapauza jako mechanizm dyspersji w czasie i przestrzeni
 • Starzenie się organizmów klonalnych
 • Optymalizacja żerowania

Ekologia litoralu jeziornego:

 • Biologia wybranych gatunków roślin (makrofitów i glonów) i zwierząt (nicienie, pijawki, skorupiaki, ślimaki), obrona przed drapieżcą, roślinożerność i detrytusożerność
 • Zależności pomiędzy glonami, makrofitami i makrofauną
 • Rola makrofitów w produkcji, cyklach biogeochemicznych oraz ochronie i rekultywacji jezior

Ekologia stresu:

 • Adaptacje do stresu biotycznego (drapieżnictwo, głód) i abiotycznego (temperatura, zasolenie i ksenobiotyki) – badania prowadzone na poziomie molekularnym i osobniczym: behawior, historie życia, morfologia
 • Adaptatywna rola efektu matczynego w fenotypowych przystosowaniach do stresu
 • Rola białek szoku cieplnego (HSP) w odpowiedzi osobnika na różne rodzaje stresu

Monitoring jakości wód i różnorodności biologicznej. Biomanipulacja, rekultywacja jezior i gospodarka rybacka. Wpływ ocieplenia klimatu na osobniki, populacje i biocenozy wodne. Biologia gatunków inwazyjnych i dynamika inwazji

Dysponujemy sprzętem terenowym do badań limnologicznych (rzeki, jeziora), i hydroakustycznych, analizatorami zawartości rozmaitych związków w wodach i osadach dennych (in situ i w laboratorium), termostatowymi pomieszczeniami hodowlanymi i eksperymentalnymi, sprzętem optycznym, aparaturą do elektroforezy i Western blotting, oraz wyjątkowym układem eksperymentalnym (2 połączone z oczyszczalnią biologiczną przepływowe systemy eksperymentalne, każdy złożony z 10 połączonych w okrąg zbiorników o łącznej objętości 4000 litrów).

Jesteśmy głównymi użytkownikami i koordynatorami działalności Stacji Hydrobiologicznej Wydziału Biologii w Pilchach, wyposażonej w miejsca noclegowe, aparaturę terenową i laboratoryjną oraz oferującej warunki do eksperymentowania w laboratorium, w mezokosmach i w terenie (dostęp do systemu Wielkich Jezior Mazurskich.

Oferujemy usługi w zakresie:

 • monitoringu (chemicznego i biologicznego) jakości wód jeziornych i rzecznych;
 • oceny tempa eutrofizacji;
 • rekultywacji zbiorników wodnych;
 • badań autekologicznych, populacyjnych i biocenotycznych;
 • ekspertyz środowiskowych;
 • staży, praktyk zawodowych, szkoleń, kursów i warsztatów.

W oparciu o doświadczenie oraz nowoczesną aparaturę, sprzęt terenowy oraz infrastrukturę badawczo-analityczną w laboratoriach Zakładu Hydrobiologii i Stacji Hydrobiologicznej Wydziału Biologii UW w Pilchach wykonujemy: podstawowe analizy chemiczne wody, osadów dennych i zawiesin, badania hydroakustyczne w terenie, analizy reakcji organizmów wodnych na stres środowiskowy, analizy biomasy, składu i dynamiki populacji organizmów wodnych.

(m. in. fito- i zooplanktonu, bentosu, fauny naroślinnej, makrofitów i ichtiofauny), podstawowe analizy molekularne i biochemiczne (m. in. elektroforeza, Western blotting).

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl