Jednostki UW i Spółki Spin-Off
Artykuły
Mechanizm biologiczny może pomóc zabezpieczać różne powierzchnie przed osadzaniem się na nich bakterii wodnych

Na Wydziale Biologii UW odkryto mechanizm biologiczny, który pozwoli w przyszłości stworzyć preparaty zabezpieczające przed osadzaniem się biofilmów bakteryjnych na różnego rodzaju tkaninach i powierzchniach przebywających w środowisku wodnym.

Z perspektywy rynku (potencjalnego inwestora) w odkryciu obiecujące jest to, że preparat bazuje na substancjach, których masowa produkcja jest wyjątkowo tania, a sam mechanizm działania preparatu jest całkowicie ekologiczny. Ochrona bowiem nie polega na likwidacji bakterii już namnożonych na materiale (i tym samym uwalniania z nich różnego rodzaju substancji w tym toksyn), lecz na powstrzymaniu bakterii przed osadzaniem i namnażaniem.

Oczyszczalnia ścieków może wyglądać jak ogród

Pasywne systemy oczyszczania ścieków typu Constructed Wetland są popularne w wielu miejscach na świecie. W Polsce, choć na razie takich ekologicznych oczyszczalni jest niewiele, zaczynają się nimi interesować samorządy.

Spółka RDLS, będąca spin-offem Uniwersytetu Warszawskiego, w konsorcjum z czeską firmą Dekonta zakończyła właśnie budowę jednej z największych tego typu instalacji w Europie. Oczyszczalnia ścieków w Białce w woj. lubelskim może obsłużyć do 1 800 mieszkańców.

Naukowcy pracują nad innowacyjną metodą wykrywania toksoplazmozy

AmerLab, spółka spin-off Uniwersytetu Warszawskiego, prowadzi badania nad opracowaniem nowej metody wykrywania toksoplazmozy.

W porównaniu do obecnie stosowanych standardowych testów serologicznych, nowa metoda ma zapewnić nie tylko większą czułość, ale też umożliwić szybsze wykrywanie zarażenia, co otwiera możliwości skuteczniejszego i mniej obciążającego pacjentów leczenia. To ważna informacja dla kobiet w ciąży i osób z obniżoną odpornością, którym toksoplazmoza szczególnie zagraża.

200 mln PLN na walkę z koronawirusem

200 mln zł trafi do polskich przedsiębiorców i naukowców, którzy pracują nad diagnostyką, leczeniem i przeciwdziałaniem chorobom wirusowym. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs Szybka Ścieżka „Koronawirusy”.

Agencja wykonawcza Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego sięga po sprawdzoną formułę finansowania innowacji z Funduszy Europejskich, by przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się pandemii koronawirusów, w tym SARS-CoV-2.

Spin-off z UW udostępnił darmową platformę do prowadzenia wykładów przez Internet

Nowa spółka spin-off z Uniwersytetu Warszawskiego uruchomiła darmową platformę, która pozwala wykładowcom prowadzić wykłady w trybie zdalnym. Nowe narzędzie daje szansę przywrócenia ciągłości w dydaktyce, po tym jak na UW odwołano zajęcia z powodu epidemii koronawirusa.

Administratorzy platformy nie wykluczają możliwości jej udostępniania także innym uczelniom oraz zainteresowanym szkołom z całej Polski.

Pasywny system oczyszczania ścieków opracowany przez naukowców z UW

Naukowcy z Wydziału Biologii UW przedstawili ekonomiczną i ekologiczną alternatywę dla gospodarki ściekowej na terenach wiejskich. To pasywny system oczyszczania ścieków typu Constructed Wetlands.

Według danych GUS 45% mieszkańców wsi nadal nie jest objętych systemem kanalizacji. Choć ścieki powinny być zbierane w szczelnych szambach i regularnie transportowane przez tabor asenizacyjny do oczyszczalni, wiadomo, że tak nie jest. Potwierdza to opublikowany w czerwcu 2019 r. raport NIK, z którego wynika, że choć gminy mają taki obowiązek, to nie ewidencjonują zbiorników, nie monitorują ich stanu ani częstotliwości opróżniania.

Według międzynarodowych recenzentów to przełom w rozwoju nauki

Badacze z UW pod kierunkiem prof. Jacka Jemielitego, dr hab. Joanny Kowalskiej i dr. Pawła Sikorskiego odkryli nową metodę wydajnego wytwarzania mRNA.

Rezultaty badań naukowcy opisali na łamach prestiżowego czasopisma „Nucleic Acids Research”. Artykuł został uznany przez recenzentów za przełomowy dla rozwoju nauki.

Naukowcy UW i PW angażują się w ratowanie klimatu

Naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej, którzy założyli spółki spin-off, przedstawiali rozwiązania wspierające ochronę środowiska. Potencjał prezentowanych innowacji rozwiązań jest ogromny, jednak do pełnego sukcesu potrzeba większego zaangażowania ze strony przemysłu, biznesu i administracji państwowej.

Nowa spółka założona przy UW – data science w służbie firm
Nowa spółka założona przy UW – data science w służbie firm

Project 42 to nowa spółka typu spin-off założona przy Uniwersytecie Warszawskim. Jej celem jest wspieranie przedsiębiorstw poprzez narzędzia i rozwiązania wykorzystujące techniki data science, sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe.

Spółkę założyli doktoranci z Wydziałów Fizyki i Wydziału Zarządzania UW. Chcą oni wykorzystać doświadczenie w zarządzaniu i kompetencje dziedzinowe, a jednocześnie dać biznesowi szerszy dostęp do uniwersyteckiego potencjału naukowego w zakresie analizy dużych zbiorów danych. Wszystko po to, by wspierać różnego rodzaju cele biznesowe, których osiągnięcie wymaga zastosowania zaawansowanych metod matematycznych lub technologii przetwarzania danych.

 

„Potencjał naukowy polskich uczelni w obszarze data science jest ogromny. Jednocześnie biznes ma świadomość, że jego wykorzystanie nie jest łatwe. Relacje między światem naukowców i przedsiębiorstw nigdy nie należały do najłatwiejszych, a my działamy właśnie na ich styku. Wywodzimy się ze środowiska naukowego, mamy odpowiednie kompetencje merytoryczne oraz przygotowanie i doświadczenie biznesowe” – mówi Maciej Ciemny, współzałożyciel Project 42 i doktorant na Wydziale Fizyki UW.

Portfolio Project 42 obejmuje analizę eksploracyjną, modelowanie i predykcję, symulacje komputerowe, tworzenie algorytmów i narzędzi oraz scientific consulting.

„Potrafimy szukać i znajdujemy rozwiązania dla realnych, skomplikowanych problemów biznesowych przy pomocy najnowszych osiągnięć nauk matematycznych. Drugim kluczowym polem działania spółki jest tworzenie rozwiązań i zespołów naukowych do realizacji projektów R&D prowadzonych przez polskie i zagraniczne przedsiębiorstwa” – mówi Kamil Mieszkowski, współzałożyciel Project 42 i doktorant na Wydziale Zarządzania UW.

Lepsza współpraca UW z biznesem w obszarze data science

Potencjał gromadzonych przez firmy danych i potrzeba ich przetwarzania sprawiają, że zainteresowanie specjalistami i usługami data science już od kilku lat przekracza dostępne na rynku zasoby osobowe i kompetencyjne. Z jednej strony coraz trudniej jest znaleźć specjalistów, natomiast z drugiej pojawia się coraz więcej firm świadczących w tym zakresie usługi. Co wyróżnia Project 42 i stanowi o jej przewadze konkurencyjnej? Przede wszystkim dostęp do potencjału naukowego UW.

Działalność Project 42 ma być alternatywą do modelu działania, w którym firmy samodzielnie rekrutują naukowców z dziedziny data science. Spin-off pełni rolę łącznika, który poprzez szybki i łatwy dostęp do potencjału naukowego Uniwersytetu Warszawskiego pozwala szybko zawiązać współpracę firm z dedykowanym specjalistami. Jednocześnie Project 42 świadczy usługi w obszarze data science: rozwiązuje konkretne problemy, poszukuje odpowiedzi na pytania w oparciu o analizę udostępnionych danych, albo samodzielnie na podstawie analiz poszukuje istotnej dla przedsiębiorstw wartości dodanej.

Doświadczenia wielu menedżerów pokazują, że zarządzanie zespołami złożonymi z naukowców niesie różnego rodzaju ograniczenia. Ludzi ci związali swoje życie z nauką, przez co nie są zainteresowani poświęceniem dużej ilości czasu na pracę z przedsiębiorcami. Jedynie przy odpowiednim podejściu są skłonni angażować się w projekty biznesowe. Z kolei z perspektywy naukowców i specjalistów sam biznes niekiedy nie potrafi zaprezentować swoich problemów, tak by przekonać naukowców do udzielenia wsparcia. Problematyka data science ma to do siebie, że jeszcze przed zleceniem projektu firmy nie do końca wiedzą, czego potrzebują. Wynika to m.in. z faktu, że przedsiębiorcy nie zdają sobie sprawy, co obecnie można osiągnąć przy pomocy najnowszych metod naukowych, a co wciąż pozostaje w sferze fantazji. Często nie wiedzą też dokładnie, jaka wartość może być ukryta w zgromadzonych przez firmy danych.

„Dziś w obszarze data science nauka wyprzedza o kilka lat. Dla przykładu, zastosowanie sieci neuronowych, jednego z przypadków uczenia maszynowego, z perspektywy biznesu jest stosunkowo nowe. W ośrodkach akademickich pracuje się nad tymi zagadnieniami od lat 60-tych ubiegłego wieku. Dzisiaj na Wydziałach Matematyki UW poszukuje się nowych teorii i rozwiązań. Biznes odkryje te możliwości dopiero w przyszłości. Zapewne części z tej przewagi nie można jeszcze wykorzystać, jednak jeśli mówimy o pionierskich, niestandardowych projektach, to trudno znaleźć do ich realizacji zespół lepszy niż złożony z pracowników naukowych, których pracą zarządza doświadczony menedżer” – dodaje Kamil Mieszkowski.

Nowa nauka o danych

Wiele firm poszukując specjalistów od data science, kieruje się w stronę świata akademickiego. Przeglądając ogłoszenia w serwisach agregujących oferty pracy widać, że od osób na poważnie zajmujących się przetwarzaniem danych wymaga się minimum doktoratu i potwierdzonej kariery naukowej. Wynika to z faktu, że praca nad danymi wymaga znajomości zaawansowanych umiejętności matematycznych, a przy tym bardzo przypomina pracę naukową.

Data Science to stosunkowo nowa, ale błyskawicznie rozwijająca się dziedzina. Obejmuje trzy obszary: zaawansowaną matematykę i statystykę, informatykę i inżynierię IT oraz wiedzę biznesową. Specjalista – data scientist lub jak mówią niektórzy, danolog – to osoba, która posiada wysokie umiejętności w każdej z tych dziedzin. Choć tacy ludzie istnieją, wciąż jest ich bardzo niewielu. Jednym z pomysłów uzupełniania luk kompetencyjnych na tym polu jest budowanie interdyscyplinarnych zespołów, które łączą różnego rodzaju specjalistów. W różnorodności łatwiej kreować rozwiązania, o jakich wcześniej nikt jeszcze nie pomyślał.

Zapraszamy na stronę spółki spin-off: Project 42


Spółki spin-off Uniwersytetu Warszawskiego

Uniwersytet Warszawski angażuje się w tworzenie spółek typu spin-off poprzez UWRC sp. z o.o. – utworzoną specjalnie do tego celu tzw. spółkę celową działającą na mocy przepisów Prawo o Szkolnictwie Wyższym. UWRC obejmuję w spółkach typu spin-off udziały mniejszościowe i nie gwarantuje sobie wpływu na zarządzanie, tak aby miały one status małych i średnich przedsiębiorstw oraz nie były traktowane jako spółki zależne UW.

Uniwersytet Warszawski, poprzez działania Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii (UOTT) i program „Inkubator UW” wspiera proces powstawania firmy – od koncepcji do decyzji o utworzeniu spółki. Wsparcie to może mieć charakter szkoleń, indywidualnego doradztwa, mentoringu, oraz udostępnienia powierzchni coworkingowej (przed utworzeniem firmy) lub biurowo-laboratoryjnej (po utworzeniu firmy).

Uniwersytet Warszawski, za pośrednictwem UWRC, dzieli się ze swoimi spółkami spin-off swoją renomą i reputacją pozwalając na korzystanie w oparciu o odrębną umowę licencyjną z logo UW i określenia „spin-off Uniwersytetu Warszawskiego”. W bieżącej działalności pomaga także w nawiązywaniu kontaktów biznesowych.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl